space

 

 

 
 

--เกร็ดความรู้เรื่องท่องเที่ยว--


•หนังสือเดินทาง(Passport) •วีซ่า(Visa) •สภาพอากาศทั่วโลก(Weather)
อัตราแลกเปลี่ยน(Exchange) •มือใหม่หัดบิน(Rookie) •ข้อมูลสายการบิน(Airline)
•ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วโลก(World) •สถานทูต(Embassies)  
 

--มือใหม่หัดบิน (Rookie)--

มือใหม่ นั่งเครื่องบิน 1

ขอเริ่ม เรื่องแรก ด้วย ส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุด ในการเดินทาง เอกสารที่ควร ตรวจสอบและนำติดตัวไป ขณะเดินทางท่องเที่ยว เรื่องนี้ถือว่าจำเป็นมาก ในการเดินทาง ทุกครั้งเพื่อให้ได้รับความสะดวก ขณะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และป้องกันปัญหาโดย ไม่จำเป็น ควรแน่ใจว่าท่านมีเอกสารต่อไปนี้ถูกต้องครบถ้วน

1. หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งจะต้อง ไม่มีรอยขูดลบ ขีดฆ่าใด ๆ ทั้งสิ้น ควร ตรวจดูให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางของท่านจะไม่หมดอายุระหว่างที่ ท่านกำลังเดินทางใน ต่างประเทศซึ่งจะมีผล ทำให้วีซ่าเข้าเมืองของท่านต้องหมดอายุไปด้วยอีกทั้ง ทำให้เสียเวลายื่นเรื่องขอต่ออายุ หนังสือ เดินทางใหม่

2. ตั๋วโดยสาร ที่ระบุการเดินทางทั้งไปและกลับแน่นอน ซึ่งนอกจากจะทำให้ตัวท่าน เองหมดกังวล ขณะเดินทางแล้ว ยังจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในต่างประเทศ ทราบได้ว่า ท่านมีเจตนาจะเดินทางกลับ เมื่อเสร็จภาระกิจ

3. เอกสารสำคัญส่วนบุคคล ควรนำเอกสารซึ่งแสดงหลักฐานเกี่ยวกับตัวท่าน เช่นใบอนุญาต ขับขี่ที่ ไม่หมดอายุบัตรประชาชน บัตรประจำตัวพนักงาน นามบัตรที่ระบุที่อยู่ปัจจุบันพร้อมหมายเลข โทรศัพท์ หรือเอกสารอื่น ๆ

4. เอกสารเกี่ยวกับที่พัก ที่ระบุชื่อโรงแรม และการจองห้องพัก ซึ่งจะทำให้ทั้งตัวท่านเองและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทราบว่า ท่านกำลังจะไปไหน เมื่อทราบข้อมูลเป็นที่แน่ชัดแล้ว ย่อมเป็นการ ง่ายต่อ การเดินทางของท่านให้ถึงที่หมายรวดเร็วขึ้น ท่านควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ของโรงแรม ติดตัว

5. กำหนดการเดินทาง (ที่ออกให้โดยบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือสายการบิน) ซึ่งจะเป็นสิ่งเตือนว่า ท่านถึงจุญต่าง ๆ ตรงตามกำหนดเวลาหรือไม่

6. หนังสือแนะนำตัว จากบุคคล หรือบริษัทที่ส่งท่านไปปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่กรณี

7. รูปถ่ายขนาดมาตรฐาน ที่ใช้กับหนังสือเดินทาง ซึ่งควรนำติดตัวไว้บ้าง เผื่อจำเป็นต้องใช้อีกทั้งควรมีชื่อและที่อยู่ของผู้ที่รู้จัก ในประเทศนั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

 

มือใหม่ นั่งเครื่องบิน 2

  • การ เงิน ปัจจัยสำคัญในการเดินทาง ควรประมาณค่าใช้จ่าย ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง และ พกเงินสดติดตัวให้พอใช้จ่าย ตามความจำเป็น ไม่ควรพกเงินสดติดตัวจำนวนมากซึ่งเสี่ยงต่อการสูญหายหรือถูกขโมยได้ ควรมีแหล่งเงินสำรองเผื่อไว้ในกรณีจำเป็น เช่น เช็คเดินทาง หรือบัตรเครดิตต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะจำเป็นในการซื้อของ และเช่ารถแล้ว ยังเป็นหลักฐานแสดงตัวที่มีประโยชน์ ในกรณีฉุกเฉิน
  • ควร แลกเงินบาท เป็นเงินสกุลต่าง ๆ แล้วแต่ประเทศที่ท่านไป สำหรับจับจ่าย อย่างน้อย บางส่วนตั้งแต่ อยู่ในประเทศไทย และควรมีเศษเหรียญ สำหรับโทรศัพท์ด้วย กรณีการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศ ท่านควรแจ้งธนาคารเจ้าของบัตร เพื่อขอใช้วงเงิน ในประเทศที่ท่าน จะเดินทางไป หรือ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน ในบางครั้งควรขออนุมัติเพิ่มวง เงินชั่วคราวไว้ เผื่อกรณีที่ต้องใช้เงินฉุกเฉิน ควรมีกระเป๋า เก็บเงิน อย่างน้อย 2 ใบ ที่เก็บไว้คนละแห่ง เพื่อแก้ไขสถานะการณ์หากกระเป๋าเงินสูญหาย ศึกษา กฎข้อบังคับทางการเงินของแต่ละประเทศ และอย่าลืมแจ้งจำนวนเงินที่ท่านมีในครอบครองต่อเจ้าพนักงานตรวจ คนเข้าเมือง

 

วิธีปฎิบัติ เมื่ออยู่บนเครื่องบิน

การเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน

ที่ นั่งริมหน้าต่าง มีข้อดีคือท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่อยู่นอกหน้าต่างได้ แต่ในการเดินทางระยะไกล อาจไม่สะดวกหากต้องลุกออกจากที่นั่งเพื่อเข้าห้องน้ำหรือทำธุระอื่น ๆ ซึ่งจะต้องลุกเดินผ่านที่นั่งด้านข้างเคียง ในกรณีที่เป็นคนแปลกหน้า อาจทำให้เกิดความรำคาญถ้าต้องเดินเข้า-ออก หลายครั้ง แต่หากเป็นคนรู้จักกันปัญหาคงน้อยลง ในกรณีที่คาดว่าจะต้องลุกออกจากที่นั่งบ่อยครั้ง ขอแนะนำให้เลือกที่นั่งด้าน ริมทางเดินจะสะดวกกว่าค่ะ สำหรับการเลือกที่นั่งตอนหน้าหรือหลังของเครื่อง จะขึ้นกับประเภทของที่นั่งที่ท่านทำการจองไว้ แต่หากเป็นประเภทเดียวกัน การเลือกที่นั่งช่วงที่ห่างจากห้องน้ำ จะมีความเป็นส่วนตั วมากกว่า เนื่องจากผู้โดยสารที่เดินผ่านไป-มา แต่หากท่านคาดว่าจะต้องเข้าห้องน้ำหลายครั้ง หรือ ไม่สะดวกในการเดินอาจเลือกช่วงที่ใกล้ห้องน้ำก็แล้วแต่ นอกจากนี้การเลือกที่นั่งตอนหน้าจะได้รับการบริการจากพนักงานต้อนรับบน เครื่องบินก่อน ( เช่นการเสริฟอาหาร ) เนื่องจากขั้นตอนในการให้บริการ หมายเหตุ สำหรับในปัจจุบันนี้สายการบินเกือบทุกสายการบินมักกำหนดให้เป็นเที่ยวบิน ปลอดบุหรี่ จึงไม่จำเป็นต้องเลือกที่นั่งเป็นพื้นที่สูบบุหรี่หรือไม่สัมภาระที่นำติด ตัว เมื่อท่านหาที่นั่งได้แล้ว สำหรับสัมภาระที่ท่านนำติดตัวขึ้นเครื่องไปด้วย ก็ควรจะจัดเก็บไว้ที่ช่อง เก็บของ เหนือ
ศรีษะท่าน ( ไม่แนะนำให้วางไว้ที่พื้นด้านใต้ที่นั่งเนื่องจากข้อจำกัดด้านความปลอดภัย กรณีฉุกเฉิน ) หลังจากที่ท่านจัดเก็บข้าวของ เรียบร้อยก็ควรที่จะนั่งอยู่กับที่ก่อน ไม่ควรเดินไปเดินมา เพราะจะไปเกะกะ ขวางทางเดินคนอื่น

การคาดเข็มขัดนิรภัย

เวลา นั่งอยู่บนเครื่องบินควรรัดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลา ไม่ว่าไฟสัญญาณ จะเตือนหรือไม่ก็ตามเพราะบางครั้ง เครื่องบินอาจจะตกหลุมอากาศ โดยกระทันหัน ท่านจะได้ปลอดภัย และในขณะที่เครื่องกำลังร่อนลงกรุณานั่งอยู่กับที่และรัดเข็มขัด นิรภัย ไว้ตลอดจนกว่าสัญญาณไฟรัดเข็มขัดจะดับ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง หลังจากเครื่องบินร่อนลงสู่พื้นเรียบร้อยแล้ว และ ไฟสัญญาณดับลงแล้วเวลาเปิดช่องเก็บของเหนือศรีษะควรที่จะระมัดระวังสิ่งของ สัมภาระอาจจะตกใส่ท่าน ( กรณีนี้มีเกิดขึ้นให้เห็นเป็นประจำค่ะ )

การลุกออกจากที่นั่งเพื่อทำธุระ

เวลา ที่ท่านต้องการใช้บริการห้องน้ำบนเครื่อง ขอความกรุณาต่อคิว และหลังจาก ใช้บริการเรียบร้อยแล้วก่อนออกจากห้องน้ำ รบกวนให้ท่าน ช่วยตรวจเช็ค ของมีค่าของท่าน โดยเฉพาะหนังสือเดินทางและกระเป๋าเงินของท่าน และขณะที่เจ้าหน้าบริการบนเครื่องกำลังปฏิบัติหน้าที่บริการอาหาร และเครื่องดื่มหรือของว่างให้กับผู้โดยสารขอความกรุณาให้ท่านนั่งอยู่ประจำ ที่นั่งการนั่งอยู่บนเครื่องบินนาน ๆ จะทำให้เลือดลมเดินไม่สะดวก อาจเกิดอาการเมื่อยล้า ท่านควรจะลุกออกมาจากที่นั่ง มาเดินยืดเส้น ยืดสายบ้าง แต่ต้องเป็นเวลาที่สัญญาณไฟรัดเข็มขัด ดับนะคะ หรืออาจทำกายบริหารอยู่กับที่ก็ได้ เช่น การนั่งแกว่งเท้า สะบัดข้อมือ หมุนคอ บิดตัว เป็นต้น

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2539-3681

 

LINE ID: @grandtravel
หรือ กดที่นี่
add friend

หรือ ADD QR CODE


GRAND TRAVEL FACEBOOK FANPAGE

  line  
space

Home :: Tour :: Package Tour :: Reservation :: Webboard
:: Information :: Photo Gallery :: About Us :: Contact Us

Copyright © 2008 www.Grandtravelthailand.com, All Rights Reserved.