space

 

 

 
 

--ทัวร์หมู่คณะ--


สิงคโปร์-มาเลเซีย (Sin-Malay) •  เวียดนาม (Vietnam) •  พม่า (Myanmar)
ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น (HK) •  ไต้หวัน (Taiwan) •  ลาว (Lao)
• อียิปต์-ตะวันออกกลาง (Mid) •  เกาหลี (Korea) •  จีน (China)
• ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Aus) •  ยุโรป (Europe) •  ญี่ปุ่น (Japan)
•  เนปาล (Nepal) • บาหลี-อินโดนีเซีย (Indo) •  อเมริกา (USA)
• รัสเซีย (Russia) •  ตุรกี (Turkey)  
 
 
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

IOR17พระพุทธเจ้า 4 สังเวชนียสถานเมืองคยา (พุทธคยา)
สถานที่ตรัสรู้ เจดีย์พุทธคยา
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ บ้านนางสุชาดา
พุทธคยา เมืองราชคฤห์
ขึ้นเขาคิชกูฎ เมืองนาลันทา
สักการะหลวงพ่อองค์ดำ
เมืองราชคฤห์ เมืองไวสาลี
คันธเจดีย์ ปาวาลเจดีย์ เมืองกุสินารา
เมืองกุสินารา ปรินิพพานสถูป
มกุฏพันธเจดีย์ เมืองลุมพินี(เนปาล)
เมืองลุมพินี(เนปาล) วิหารมายาเทวี
เมืองพาราณสี ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู
เมืองสารนาถ ธัมเมกขสถูป
พิพิธภัณฑ์สารนาถ
พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
เมืองพาราณสี

6วัน5คืน WE02-07 ธันวาคม 2561
13-18 ธันวาคม 2561


26,662

IOR20อินเดีย จัยปูร์ เดลี ศรีนาคา(แคชเมียร์) อัครา


**ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป**
**ค่ายื่นวีซ่าอินเดีย 3,500 บาท **
หน้าพาสปอร์ต และรูปถ่าย(สแกน)หน้าตรง 2 นิ้ว (พื้นหลังขาว)


เมืองเดลี นั่งเครื่องภายในสู่เมืองศรีนาคา(แคชเมียร์)
เล่นสกีเทือกเขากุลมาร์ค แคชเมียร์ บ้านเรือ
แคชเมียร์ พาฮาลแกม ล่องเรือทะเลสาบดาล
นั่งเครื่องภายในสู่เมืองเดลี อัครา
ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท จัยปูร์


6 วัน 3 คืน FD07 - 12 ธ.ค. 61
14 - 19 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61- 02 ม.ค. 62

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
19,991

IZG1NAMASTE INDIA
เมืองเดลี เมืองชัยปุระ
ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด
พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด ซิตี้ พาเลซ
ฮาวา มาฮาล เมืองอัครา อัครา ฟอร์ท ทัชมาฮาล
เมืองเดลี กุตับมีนาร์ ประตูเมืองอินเดีย
ตลาดพื้นเมืองจันปาตร์ต
พิเศษ !! ใส่ชุดสาหรี
แจกฟรีหิมารายันลิปบาล์ม

5วัน3คืน 9W
มกราคม - มีนาคม 61

เริ่มต้น
16,999

IBI1มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสีเมืองราชคฤห์ เขาคิชฌกูฏ
วัดเวฬุวันมหาวิหาร
เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี
สารนาถ ล่องเรือแม่น้ำคงคา
ชมพิธีคงคาอารตี
ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น
พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์


4 วัน 3 คืน FD
มกราคม - มีนาคม 61


เริ่มต้น
16,900

-- สิกชิม ดาร์จีลิ่ง --

 
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

-- พุทธคยา - ย่างกุ้ง --

 
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

IOR18พุทธคยา - ย่างกุ้ง


เมืองย่างกุ้ง พุทธคยา
พระมหาเจดีย์พุทธคยา
พระศรีมหาโพธิ์ พระพุทธเมตตา
พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา
หลวงพ่อองค์ดำ มหาวิทยาลัยนาลันทา
เขาคิชกูฎ พุทธคยา
วัดพระศรีมหาโพธิ์ บ้านนางสุชาดา
วัดพุทธนานาชาติ (วัดภูฎาน,วัดญี่ปุ่น,วัดทิเบต)
ย่างกุ้ง มหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ+เทพกระซิบ
พระนอนตาหวาน ตลาดสก๊อต

4วัน3คืน 8M20-23 ธันวาคม 61
03-06 มกราคม 62


19,991
 
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

IPV2HAPPINESS IN BHUTAN


พาโร พาโรซอง National Museum
ตาชิโชซองพาโร พาโรซอง
National Museum ตาชิโชซอง
ทิมพู National Memorial Chorten
โดชูลาพาส วัดชิมิลาคัง พูนาคาซอง
พูนาคา ทิมพู พระศรีสัจจธรรม
สวนสัตว์แห่งชาติ
ห้องสมุดแห่งชาติ พาโร
พิชิตวัดถ้ำพยัครเหิร


5วัน4คืน B3


06-10 ธ.ค. 61
28 ธ.ค.- 01 ม.ค. 62
30 ธ.ค.- 03 ม.ค. 62

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
49,900

IGH6ภูฏาน เจาะลึก ดินแดนมังกรสายฟ้าพาโร พาโรซอง
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ วัดคิชู ลาคัง
ที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน
เมืองทิมพู อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
พูนาคา โดชูลาพาส วัดชิมิลาคัง
พูนาคาซองพูนาคา ทิมพู พระศรีสัจจธรรม
จุดชมวิวซังเกกัง สวนสัตว์แห่งชาติ -
ห้องสมุดแห่งชาติ ตาซิโซซอง พาโร
พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร หรือ วัดทักซัง พาโรสตรีท


5วัน4คืน B3

01-05 ธ.ค. 61
08-12 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
52,900

-- เนปาล ( Nepal)--

IGH5เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย


**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น + คนขับรถ ท่านละ 25 USD **
**ไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศเนปาล 900 บาท**


กาฐมาณฑุ ปัคตาปูร์ นากาก็อต
ยอดเขานากาก็อต โภครา น้ำตกเดวิส
ค่ายอพยพชาวทิเบต ล่องเรือทะเลสาบเฟวา
วัดบาลาฮี โภครา ยอดเขาซารางก็อต
กาฐมาณฑุ ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล ย่านทาเมล
กาฐมาณฑุ ปาฏัน จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์
วัดกุมารี กาฐมาณฑป สถูปโพธินาถ
สถูปสวยมภูนาถ กาฐมาณฑุ


5วัน4คืน TG

08-12 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
13,900

IOR19เนปาล กาฐมาณฑุ ปาทัน โภครา


**ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป**
**ค่ายื่นวีซ่าเนปาล 1,500 บาท **
(หน้าพาสปอร์ตและรูปถ่าย(สแกน)หน้าตรง 2 นิ้ว (พื้นหลังขาว))

เมืองกาฐมาณฑุ(เนปาล)
มหาเจดีย์โพธินาถ สถูปสวยัมภูนาถ
เมืองปาทัน (จตุรัสปาทันดูร์บาร์,พระราชวัง,
วัดทองคำ,วัดพระกฤษณะ,วัดฑเลจูบาวาณี)
ย่านทาเมล กาฐมาณฑุ เมืองโภครา
หมู่บ้านบันดิปูร์ ล่องเรือทะเลสาบเฟวา
วัดบาลาฮี ชมวิวเขาซารางก็อต –
► Special Option “Paragliding” Or Special Option
ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเขาเอเวอร์เรสต์ ◄ –
น้ำตกเดวิส,ค่ายอพยพชาวทิเบต,แม่น้ำเซติ
เมืองกาฐมาณฑุ โชว์ระบำเนปาล
เมืองกาฐมาณฑุ (จตุรัสกาฐมาณฑุดูร์บาร์,กาฐมาณฑป,
วัดกุมารี,หนุมานโดการ์) วัดปศุปฏินารถ


4 วัน 3 คืน SL
04-07 มกราคม 2562
11-14 มกราคม 2562
18-21 มกราคม 2562
25-28 มกราคม 2562


เริ่มต้น
16,661

--Sri Lanka--

SOR1ศรีลังกา แคนดี้ โคลัมโบ


ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
ค่ายื่นวีซ่าศรีลังกา 2,000 บาท : หน้าพาสปอร์ตและรูปถ่าย(สแกน)หน้าตรง 2 นิ้ว (พื้นหลังขาว)(ศรีลังกา) กรุงโคลัมโบ
วัดคงคาราม วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร
ซิตี้ทัวร์เมืองโคลอมโบ
ช้อปปิ้งห้างโอเดล เมืองแคนดี้
เมืองแคนดี้ วัดพระเขี้ยวแก้ว (Temple Of The Tooth)
ซิตี้ทัวร์เมืองแคนดี้ โรงงานผลิตชากิรากาม่า


4 วัน 2 คืนFD
14-17 ธันวาคม 61

11,911

 

 

 

*** นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2539-3681

LINE ID: @grandtravel
หรือ กดที่นี่
add friend

หรือ ADD QR CODE


GRAND TRAVEL FACEBOOK FANPAGE

  line  
space

Home :: Tour :: Package Tour :: Reservation :: Webboard
:: Information :: Photo Gallery :: About Us :: Contact Us

Copyright © 2008 www.Grandtravelthailand.com, All Rights Reserved.