space

 

 

 
 

--แพ๊กเก็ตทัวร์(Package Tour)--


•  แพ็กเกจทัวร์สิงคโปร์ (Singapore) •  แพ็กเกจทัวร์ลาว (Lao)
•  ตั๋วรถไฟญี่ปุ่น Jr-Pass (Japan) •  แพ็กเกจทัวร์บาหลี (Bali)
•  แพ็กเกจทัวร์เวียดนาม (Vietnam) •  แพ็กเกจทัวร์ฮ่องกง (Hongkong)
•  แพ็กเกจทัวร์ไต้หวัน (Taiwan) •  แพ็กเกจทัวร์อเมริกา (USA)
 

--ตั๋วรถไฟ Jr-Pass (Japan)

 
 

http://www.jalpakoutthai.com/images/tt_jrpass2.gif
เดินทางในประเทศญี่ปุ่น ทั้งสะดวกและประหยัด ต้องเดินทางด้วยรถไฟ JAPAN RAIL PASS 

ตั๋วรถไฟ JR คือ ตั๋วรถไฟราคาพิเศษ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งสามารถเดินทางครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ เงื่อนไข สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อตั๋วรถไฟ

1.

ต้องเป็นชาวต่างชาติ ที่เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่น และถือวีซ่าเป็นนักท่องเที่ยว เท่านั้น

2.

สำหรับชาวญี่ปุ่น จะต้องมีที่พำนักในประเทศอื่นเป็นการถาวร และต้องถือวีซ่าเป็น Resident
หรือผู้ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ และย้ายภูมิลำเนาไปพำนัก ณ ประเทศอื่นๆ ที่มิใช่ประเทศญี่ปุ่น 

ประเภท

Green Class

Ordinary Class

ระยะเวลา

ผู้ใหญ่

เด็ก

ผู้ใหญ่

เด็ก

7 วัน

37,800 เยน

18,900 เยน

28,300 เยน

14,150 เยน

14 วัน

61,200 เยน

30,600 เยน

45,100 เยน

22,550 เยน

21 วัน

79,600 เยน

39,800 เยน

57,700 เยน

28,850 เยน

 

JAPAN RAIL PASS แบบแยกเส้นทางมีดัั้งต่อไปนี้

central

hokaido

east

ku

http://www.jalpakoutthai.com/images/jrpass/shikoku.gif

http://www.jalpakoutthai.com/images/jrpass/west.gif

http://www.jalpakoutthai.com/images/tt_jrwest.gif
สำหรับภูมิภาคด้านตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น แบ่งเป็น 2 สาย ได้แก่ *SANYO AREA PASS สามารถเดินทาง
ไปยัง โอซาก้า,โอโกยาม่า,ฮิโรชิม่า,ฮาคาตะ และเมืองอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ครอบคลุม สามารถใช้ได้กับรถไฟ NOZOMI
(Series 500) และ ซันโย ชินคันเซ็น และรถไฟเร็วอื่นๆ

ประเภทตั๋ว และ ราคา

ราคา

ผู้ใหญ

เด็ก

4 วัน

20,000 เยน

10,000 เยน

8 วัน

30,000 เยน

15,000 เยน

 

http://www.jalpakoutthai.com/images/tt_jrkansai.gif
สามารถเดินทางไป เกียวโต,โอซาก้า,โกเบ,นารา,ฮิเมจิ และเมืองอื่นๆ โดยรถไฟท้องถิ่น และยังสามารถนั่งไปสถานี ยูนิเวอร์แซล
ซิติ้ ซึ่งอยู่ใกล้กับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ นอกจากนี้ ยังเพิ่มความสะดวกโดยสามารถนั่งรถไฟ คันไซ แอร์พอร์ต เอ็กซ์เพรส
(HARUKA) เข้าเมืองเกียวโตได้อีกด้วย

ประเภทตั๋ว และ ราคา

ราคา

ผู้ใหญ

เด็ก

1 วัน

2,000 เยน

1,000 เยน

2 วัน

4,000 เยน

2,000 เยน

3 วัน

5,000 เยน

2,500 เยน

4  วัน

6,000 เยน

3,000 เยน

 

http://www.jalpakoutthai.com/images/tt_jreast.gif
ครอบคลุมพื้นที่ 7,500 กิโลเมตร ของทางด้านตะวันออกของเกาะฮอนชู ด้วยรถไฟชินคันเซ็นถึง 5 สาย (Bullet Train)
ซึ่งเป็นที่นิยมและรู้จักกันเป็นอย่างดี ปลอดภัย สะอาด สะดวกสบาย เหมาะสมกับการเดินทางในปัจจุบัน

ประเภทตั๋ว และ ราคา

ประเภท

Green Class

Ordinary Class

ระยะเวลา

ผู้ใหญ่

เด็ก

ผู้ใหญ่

นักเรียน
(12-25)  

เด็ก

5 วัน

28,000 เยน

14,000 เยน

20,000 เยน

16,000 เยน

10,000 เยน

10 วัน

44,800 เยน

22,400 เยน

32,000 เยน

25,000 เยน

16,000 เยน

4 วัน ***

28,000 เยน

14,000 เยน

20,000 เยน

16,000 เยน

10,000 เยน

หมายเหตุ *4 วัน หมายความว่า สามารถใช้ได้มากสุด 4 วัน ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว และไม่จำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องกันภายใน 4 วัน

 

http://www.jalpakoutthai.com/images/tt_jrhokkaido.gif
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเกาะฮอกไกโด สามารถใช้ได้รวมถึงรถไฟท้องถิ่นและรถโดยสารประจำทาง (รถบัส)

ประเภทตั๋ว และ ราคา

ประเภท

Green Class

Ordinary Class

ระยะเวลา

ผู้ใหญ่

เด็ก

ผู้ใหญ่

เด็ก

3 วัน

20,000 เยน

10,000 เยน

14,000 เยน

7,000 เยน

5 วัน

25,000 เยน

12,500 เยน

18,000 เยน

9,000 เยน

Flexible 4 Days

25,000 เยน   

12,500 เยน

18,000 เยน 

9,000 เยน

 

http://www.jalpakoutthai.com/images/tt_jrkyushu.gif
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเกาะคิวชิว ทางด้านใต้ของประเทศญี่ปุ่น

ประเภทตั๋ว และ ราคา

ราคา

ผู้ใหญ่

เด็ก

5 วัน

16,000 เยน

8,000 เยน

3 วัน

13,000 เยน

6,500 เยน 

Northern Kyushu 3 Days

7,000  เยน

3,500 เยน

                    

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อได้โดยใช้เพียงสำเนาพาสปอร์ตในการสั่งซื้อเท่านั้น ทางบริษัทจะทำการ
ออกเอกสาร Exchange Voucher ให้ โปรดชำระเป็นสกุลเงินไทยบาท
เอกสารที่ทางเราออกให้ มีอายุ 90 วันนับจากวันที่ออกเอกสาร ในกรณียกเลิกจะถูกหักค่าใช้จ่าย 10% ของราคาตั๋วรถไฟ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่
เว็บไซต์ Jalpan Rail Pass http://www.japanrailpass.net/
Download แผนที่รถไฟ JR ในโตเกียว

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2539-3681


LINE ID: @grandtravel
หรือ กดที่นี่
add friend

หรือ ADD QR CODE


GRAND TRAVEL FACEBOOK FANPAGE

  line  
space

Home :: Tour :: Package Tour :: Reservation :: Webboard
:: Information :: Photo Gallery :: About Us :: Contact Us

Copyright © 2008 www.Grandtravelthailand.com, All Rights Reserved.