space

 

 

 
 

--ทัวร์หมู่คณะ--


สิงคโปร์-มาเลเซีย (Sin-Malay) •  เวียดนาม (Vietnam) •  พม่า (Myanmar)
• ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น (HK) •  ไต้หวัน (Taiwan) •  ลาว (Lao)
• อียิปต์-ตะวันออกกลาง (Mid) •  เกาหลี (Korea) •  จีน (China)
• ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Aus) •  ยุโรป (Europe) •  ญี่ปุ่น (Japan)
•  เนปาล (Nepal) • บาหลี-อินโดนีเซีย (Indo) •  อเมริกา (USA)
• รัสเซีย (Russia)   ตุรกี (Turkey)  
 

--เกาหลี (Korea)--

 
 
--เกาหลี โปรแกรมล่องเรือ (Korea Cruise)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
- - PACKAGE KOREA - -
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--เกาหลีเหนือ (NORTH KOREA)-- )
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--เกาหลี เกาะเชจู (Korea JEJU )
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
KTR128ROMANTIC JEJU IN FEBUARY

**20 ที่แรกลด 3,000 บาท**

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน โชว์กายกรรม
ภูเขาซองอัค วัดซันบังซา
พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค ร้านน้ำมันสน
ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ชายหาดกวางชิกิ
ยอดเขาซองซานอิลซุลบง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร
ร้านค้าสมุนไพร ร้านละลายเงินวอน
ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม
ดิวตี้ฟรี ดาวทาวน์เมืองเชจู

4วัน2คืน7Cเดือนกุมภาพันธ์ 63

เริ่มต้น 12,500
KTR149JEJU SUPER SAVE MARCH

พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค วัดซันบังซา
สวนสาธารณะฮังมง
โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม
ร้านน้ำมันสน ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ชายหาดควังชิกี
โปรแกรมเพิ่มเติม Aqua Planet
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน
ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน -
ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม
ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี ดาวทาวน์เมืองเชจู

4วัน2คืน 7C
เดือนมีนาคม 63

เริ่มต้น 5,900
KTR129ROMANTIC JEJU IN MARCH

**20 ที่แรกลด 3,000 บาท**

ฮัลโหล คิตตี้ เจจู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
น้ำตกซอนจียอน ภูเขาซองอัค
วัดซันบังซา ร้านน้ำมันสน
ชมทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ชายหาดกวางชิกิ
ยอดเขาซองซานอิลซุลบง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร
ร้านค้าสมุนไพร ร้านละลายเงินวอน
ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม
ดิวตี้ฟรี ดาวทาวน์เมืองเช

4วัน2คืน7Cเดือนมีนาคม 63

เริ่มต้น 11,900
KTR130ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM

**20 ที่แรกลด 3,000 บาท**

ฮัลโหล คิตตี้ เจจู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
น้ำตกซอนจียอน ภูเขาซองอัค
วัดซันบังซา ร้านน้ำมันสน
ชมทุ่งดอกเรป&ชมซากุะ ณ เกาะเชจู
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ชายหาดกวางชิกิ
ยอดเขาซองซานอิลซุลบง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร
ร้านค้าสมุนไพร ร้านละลายเงินวอน
ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม
ดิวตี้ฟรี ดาวทาวน์เมืองเชจู

4วัน2คืน7C28 มีนาคม – 12 เมษายน 63

เริ่มต้น 13,000
KTR131ROMANTIC JEJU IN APRIL

**20 ที่แรกลด 3,000 บาท**

ชมต้นฮงกาชินามู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
น้ำตกซอนจียอน ภูเขาซองอัค
วัดซันบังซา ร้านน้ำมันสน
ชมทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ซอพจิโกจิ
ยอดเขาซองซานอิลซุลบง ชายหาดวอลจองรี
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร
ร้านค้าสมุนไพร ร้านละลายเงินวอน
ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม ดิวตี้ฟรี
ดาวทาวน์เมืองเชจู

4วัน2คืน7C13-30 เมษายน 63

เริ่มต้น 11,800
KTR150JEJU SUPER SAVE MAY

 

พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค วัดซันบังซา
สวนสาธารณะฮังมง
โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม
ร้านน้ำมันสน ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ชายหาดควังชิกี
โปรแกรมเพิ่มเติม Aqua Planet
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน
ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน
ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม
ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี ดาวทาวน์เมืองเชจู

4วัน2คืน 7C
เดือนพฤษภาคม63

เริ่มต้น 5,000
KTR132ROMANTIC JEJU IN MAY

**20 ที่แรกลด 3,000 บาท**

ชมต้นฮงกาชินามู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
น้ำตกซอนจียอน ภูเขาซองอัค
วัดซันบังซา ร้านน้ำมันสน
ชมดอกไฮเดรนเยีย หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
ซอพจิโกจิ ยอดเขาซองซานอิลซุลบง
ชายหาดวอลจองรี
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร
ร้านค้าสมุนไพร ร้านละลายเงินวอน
ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม
ดิวตี้ฟรี ดาวทาวน์เมืองเชจู

4วัน2คืน7Cเดือนพฤษภาคม 63


เริ่มต้น 10,300
- - เกาหลี เกาะเชจู - โซล ( KOREA JEJU - SEOUL ) - -
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
- - เกาหลี เกาะเชจู - ปูซาน ( KOREA JEJU - BUSAN ) - -
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
KTR148CHERRY BLOSSOM IN
JEJU BUSAN JINHAE SPECIAL

**20 ที่แรกลด 3,000 บาท**


ฮัลโหล คิตตี้ เจจู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
น้ำตกชอนจียอน ภูเขาซองอัค วัดซันบังซา
ร้านน้ำมันสน ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ชายหาดควังชิกี
ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจู สนามบินกิมแฮ
ชมซากุระบาน ณ เมืองจินแฮ / สะพานเดิน
ทะเล&นั่งกระเช้าลอยฟ้า หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
วัดแฮดอง ยงกุงซา เอเปค เฮ้าส์ ปูซานทาวเวอร์
ถนนช้อปปิ้ง นัมโพดง ออกเดินทางจากสนามบินกิมแฮ
สนามบินนานาชาติเชจู ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน
ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ศูนย์โสม ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี

5วัน 3คืน 7C
25 มีนาคม - 15 เมษายน 2563

เริ่มต้น 17,900
--เกาหลี ปูซาน(Korea BUSAN)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
KST84ต้อนรับฤดูหนาว BUSAN ULSAN


เมืองอุลซาน สวนแดวังกัม ริมทะเล
สวนสาธารณะแทฮวา (ชมสวนป่าไผ่ที่สวยงาม)
จุดชมพระอาทิตย์ GANJEOLGOT CAPE
เมืองปูซาน ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเล ซองโด SKY WALK
(รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์แล้ว) หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
ชายหาดแฮอุนแด สะพานควางอัน
โบสถ์ JUKSONG COSMETIC SHOP
วัดแฮดงยงกุงซา ฮ็อกเก็ตนามู RED PINE
LOTTE PREMIUM OUTLET อุทยานยงดูซาน
หอคอยปูซานทาวเวอร์ ตลาดนัมโพดง
ศูนย์โสมเกาหลี ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี
ถนนซอมยอน แวะซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน


5วัน 3คืน LJeเดือนกุมภาพันธ์ 63

เริ่มต้น 16,900
KLS370Journey Daegu Busan


พาชมมหานครแดกู
ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์
พาเดินถนนสายสำคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น
และชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู
ย่านช้อปปิ้งดงซองโนะ
ถนนเสียงเพลงและคาเฟ่สุดเก๋...คิมควางซอกสตรีท
เมืองพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง
เทศกาลเล่นสกีสโนว์ หิมะ ที่ #EDEN SKI Resort
ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง
ที่สุดกินลมชมวิว Skywalk บนทะเลที่ยาวที่สุด ชายหาดซงโด
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
แวะตลาดปลาชาลกาชิ
เมืองพูซาน ศูนย์โสมเกาหลี ดิวตรี้ฟรี
ย่านซอเมียน สะพานแขวนควังอัน
วัดแห่งทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา "
ชายหาดแฮฮุนเด รูปปั้นเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ
The Bay 101 BUSAN Cinema Center ชายหาดควังอาลิ
เมืองพูซาน อุทยานแห่งชาติแทจอนแด
(ฟรี ! บัตรนั่งรถ Danubi Tram ไปกลับขึ้นลงอุทยานแห่งนี้ )
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง Red Pine สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park
ถ่ายรูปคู่หอคอยพูซาน ณ สวนสาธารณะยงดูซาน
ย่านนัมโพดอง ที่ตั้งของ BIFF สแควร์ เมืองแดกู


5 วัน 3 คืน Budget Airline
เดือนกุมภาพันธ์ 63

เริ่มต้น 17,900
KZG149เกาหลี ปูซาน แดกู
[เลสโก ไฮโซปูซาน]


หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด สวนสนุก E-WORLD
ตลาดซอมุน จุดชมวิวเขาอัพซาน+เคเบิ้ลคาร์
วัดดองฮวาซา หมู่บ้านมาบิจอง
คิมกวานซอก อาร์ทสตรีท ถนนดงซองโน
ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน ศูนย์สมุนไพรโสม
วัดแฮดงยงกุงซา โบสถ์จุกซอง
คอสเมติค ดิวตี้ฟรี ถนนนัมโพดง
ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู สวนยงดูซาน
สะพานควานอัน ตลาดปลาจากัลชิ ล้อตเต้ เอ้าทเลท
ซุปเปอร์มาร์เก็ต

5วัน3คืน KE

กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 63


เริ่มต้น 23,999
KZG161เกาหลี ปูซาน จินเฮ
[เลทส์โก ปูซาน เชอร์รี่ฟูลบลูม]


เทศกาลดอกยูแช @ DAEJEO ECOLOGICAL PARK
อุโมงค์ซากุระ สถานีรถไฟคยองฮวา
เทศกาลดอกซากุระจินเฮ
วัดแฮดง ยงกุงซา ศูนย์สมุนไพรโสม
สมุนไพรฮอตเกนามู คอสเมติค
ออยุคโดสกายวอล์ค สะพานควางอัน
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน
พลอยอเมทิส ดิวตี้ฟรี ตลาดปลาจากัลชี ถนนนัมโพดง
ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต

5 วัน 3 คืน TG

26-30 มีนาคม 63
28 มีนาคม - 01 เมษายน 63
03 - 07 เมษายน 63

เริ่มต้น 21,999
KLS378Journey Daegu Gyeongju Busan
ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์
มหานครแดกู ฉลองเทศกาลดอกพ๊อตกต (ซากุระ) บานสะพรั่ง
#หอคอย 83 Tower – พาเดินถนนสายสำคัญ 3.1
กับบันได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู
ถนนเสียงเพลงและคาเฟ่สุดเก๋...คิมควางซอกสตรีท
เมืองพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง
สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park –
อุทยานแห่งชาติแทจอนแด
(ฟรี ! บัตรนั่งรถ Danubi Tram ไปกลับขึ้นลงอุทยานแห่งนี้ )
ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง –
วัดแห่งทะเลตะวันออก "แฮดงยงกุงซา"
ชายหาดแฮฮุนเด รูปปั้นเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ
The Bay 101 ย่านกินดื่มโรแมนติดชายหาดควังอาลิ
เที่ยวเมืองมรดกโลกเคียงจู* สมญานาม " พิพิธภัณฑ์ที่ไร้กำแพง "
เมืองหลวงเก่าอายุพันกว่าปี
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มรดกโลก " ซอกคูรัม กอตโต้ "
มรดกโลกวัดหลวงพันปี “ พุลกุกซา “
ผ่านชมหอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและสุสานกษัตริย์เชื้อพระวงศ์
หมู่บ้านโบราณเคียวชอนฮันนก ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ดิวตรี้ฟรี
เมืองพูซาน ศูนย์โสมเกาหลี หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
แวะตลาดปลาชากาลชิ ย่านนัมโพดอง ที่ตั้งของ BIFF สแควร์
ถ่ายรูปคู่หอคอยพูซาน ณ สวนสาธารณะยงดูซาน
แวะซื้อของฝาก


5 วัน 3 คืน BUDGET AIRLINE
มีนาคม - พฤษภาคม63


เริ่มต้น 15,900
KZG165เกาหลี ปูซาน จินเฮ
[เลทส์โก ปูซาน เชอร์รี่ฟูลบลูม]หมู่บ้านมาบิจอง ถนนซากุระ Palgongsan Cherry Blossom Road
อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน ถนนดงซองโน
สวนสนุก E-WORLD เทศกาลดอกซากุระจินเฮ
สถานีรถไฟคยองฮวา คอสเมติค
ชมซากุระ ถนนดัลมาจิ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน
ศูนย์สมุนไพรโสม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
ตลาดปลาจากัลชิ พลอยอเมทิส
ดิวตี้ฟรี ถนนนัมโพดง
วัดแฮดงยงกุงซา เมืองเคียงจู วัดพลูกุกซา
ถ้ำซ็อคคูรัม หอดูดาวช็อมซองแด เมืองแทกู
ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต

5วัน3คืน TW
มีนาคม - เมษายน 63

เริ่มต้น 16,999
KLS377Journey BUSAN SUNCHEON YEOSUเมืองยอซู เมือง 317 เกาะ สุดชายฝั่งทะเลเกาหลี แหล่งอากาศบริสุทธิ์
เกาะโอดงโด สถานที่โรแมนติกของคู่รัก
ทั่วทั้งเกาะเต็มไปด้วยต้นดอกคามีเลียสีแดง
(ปกติเริ่มบานพฤศจิถึงเมษายน) ประภาคาร
World Expo Park 2012 สวนเอ็กซ์โป 2012
ตื่นตาตื่นใจฉากท้องทะเล 3D เคลื่อนไหวบนเหนือศีรษะ
หอคอย Sky Tower ถังซีเมนต์ และ คาเฟ่ 360 องศา
สุดฟิน ! นั่งกระเช้าลอยฟ้าเหนือทะเล ชมวิวเมือง
เกาะน้อยใหญ่ กลางอากาศ
เมืองซุนชอน เมืองสามภูเขาและสองลำธาร
หลงสู่ยุคโซซอน 600 ปี ที่หมู่บ้านมรดกโลกนากานึบซอง
ที่ผู้คนยังคงใช้ชีวิตแบบดั้งเดิม
ซุนชอน “ Open Film Set ” เมืองจำลองช่วงปี 1960
1980 สถานที่ถ่ายทำของรายการโทรทัศน์
ภาพยนตร์ละครมากกว่า 700 เรื่อง เมืองท่าอันดับหนึ่งพูซาน
กินลมชมวิว Skywalk บนทะเลที่ยาวที่สุด ชายหาดซงโด
ย่านแฟชั่นและศัลยกรรมโซเมียง
เมืองพูซาน สะพานควังอัน ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง
วัดแห่งทะเล "แฮดงยงกุงซา"
ชายหาดแฮฮุนเดรูปปั้นเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ
The Bay 101 ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
สะพานกระจกแก้ว Oryukdo ดิวตี้ฟรี
เมืองพูซาน ศูนย์โสมเกาหลี หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
ย่านนัมโพดอง ที่ตั้งของ BIFF สแควร์ แวะตลาดปลาชาลกาชิ
ถ่ายรูปคู่หอคอยพูซาน ณ สวนสาธารณะยงดูซาน
ละลายเงินวอน


5 วัน 3 คืน BUDGET AIRLINE
มีนาคม - พฤษภาคม63


เริ่มต้น 17,900
KLS375Journey Jinhae Sakura เกาหลี


ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์
มหานครแดกู ฉลองเทศกาลดอกพ๊อตกต (ซากุระ) บานสะพรั่ง
#หอคอย 83 TOWER พาเดินถนนสายสำคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น
และชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู
ถนนเสียงเพลงและคาเฟ่สุดเก๋...คิมควางซอกสตรีท
เมืองพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง
ปีละครั้ง! เทศกาลชมดอกซากุระ Jinhae Gunhangje Festival
ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง วัดแห่งทะเลตะวันออก "แฮดงยงกุงซา"
ชายหาดแฮฮุนเด รูปปั้นเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ
The Bay 101 ย่านกินดื่มโรแมนติดชายหาดควังอาลิ
เที่ยวเมืองมรดกโลกเคียงจู* สมญานาม " พิพิธภัณฑ์ที่ไร้กำแพง "
เมืองหลวงเก่าอายุพันกว่าปี
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มรดกโลก " ซอกคูรัม กอตโต้ "
มรดกโลกวัดหลวงพันปี “ พุลกุกซา “
ผ่านชมหอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและสุสานกษัตริย์เชื้อพระวงศ์
ฉลองเทศกาลดอกพ๊อตกต (ซากุระ) บานสะพรั่ง #ทะเลสาบโพมุน
ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ดิวตรี้ฟรี
เมืองพูซาน ศูนย์โสมเกาหลี หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
แวะตลาดปลาชากาลชิ ย่านนัมโพดอง ที่ตั้งของ BIFF สแควร์
ถ่ายรูปคู่หอคอยพูซาน ณ สวนสาธารณะยงดูซาน
แวะซื้อของฝาก


5 วัน 3 คืน BUDGET AIRLINE
01-10 เมษายน 63


เริ่มต้น 17,900
KHN47HI KOREA EXCLUSIVE SONGKRAN
IN DAEGU x BUSAN


วัดดงฮวาซา ชมซากุระ ณ ภูเขาพัลกงซาน (ขึ้นเคเบิ้ลคาร์)
ถนนดงซองโน สวนสนุก E-world & 83 Tower
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
สะพานเดินทะเล Songdo Sky Walkway
ชายหาดแฮอึนแด สะพานกวางอันแดเคียว
ศูนย์โสม โบสถ์ Jukseong วัดแฮดง ยงกุงซา
คอสเมติก Lotte Premium Outlet Duty Free
ปูซานทาวเวอร์ ย่านนัมโพดง
ศูนย์สมุนไพร ร้านน้ำมันสนเข็มแดง สวนริมทะเล แทจงแด
หมู่เกาะออยุคโด ซุปเปอร์มาร์เก็ต


5วัน3คืน KE10 - 14 เม.ย.63
11 - 15 เม.ย.63


31,900
KZG167เกาหลี ปูซาน แทกู [เลทส์โก ไฮไลท์ปูซาน]

วัดดองฮวาซา อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน
หมู่บ้านมาบิจอง ถนนดงซองโน
สวนสนุกอีเวิล์ด เมืองเคียงจู หอดูดาวช็อมซองแด
วัดพลูกุกซา ถ้ำซอกคูรัม เมืองปูซาน คอสเมติค
วัดแฮดงยงกุกซา หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน ศูนย์สมุนไพรโสม
ตลาดปลาจากัลชิ ดิวตี้ฟรี ถนนนัมโพดง
สวนยงดูซาน ปูซานทาวเวอร์ ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู
พลอยอเมทิส โบสถ์จุกซอง ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงินวอน

5 วัน 3 คืน KE
เมษายน - ตุลาคม 63


เริ่มต้น 24,999
--มาเก๊า - เกาหลี (Macau - Korea )
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--เกาหลี Promotion (Korea Promotion)-
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

--เกาหลี (Korea)4 วัน 3 คืน--

รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--เกาหลี (Korea) 5 วัน (AIR ASIA X) (XJ)
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
KZG150เกาหลี ฮวาชอน โซล
เลสโก ตกปลาพาเพลิน


เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
ไร่สตรอเบอร์รี่
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ลานสกี ศูนย์สมุนไพรโสม
ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน
พระราชวังชางด็อกกุง
คอสเมติค ดิวตี้ฟรี
ตลาดเมียงดง โซลทาวเวอร์
ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู
พลอยอเมทิส ถนนแคฮังนูรี
ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต


5วัน3คืน XJ

เดือนกุมภาพันธ์ 62


**วันมาฆบูชา


เริ่มต้น 15,999
KJW9PRO KOREA STRAWBERRY สกีรีสอร์ท
อินชอน เกาะนามิ ลานสกีรีสอร์ท
วัดวาวูจองซา-สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ COSMETIC ย่านฮงแด
ศูนย์โสมเกาหลี คลองชองเกชอน
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง พระราชวังถ็อกซูกุง
ดิวตี้ฟรี หอคอย N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์)
ช้อปปิ้งย่านเมียงดง ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
ฮุนไดเอ้าท์เลท ซุปเปอร์มาร์เก็ต
พิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์ BBQ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี


5วัน3คืน XJ
กุมภาพันธ์- มีนาคม 63

 

เริ่มต้น 15,999
KJW8KOREA STRAWBERRY


อินชอน เกาะนามิ ลานสกีรีสอร์ท
วัดวาวูจองซา สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ COSMETIC
ย่านฮงแด ศูนย์โสมเกาหลี
คลองชองเกชอน ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง
พระราชวังถ็อกซูกุง ดิวตี้ฟรี
หอคอย N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์)
ช้อปปิ้งย่านเมียงดง ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
ฮุนไดเอ้าท์เลท ซุปเปอร์มาร์เก็ต


5วัน3คืน XJ
เดือนกุมภาพันธ์ 63


เริ่มต้น 16,999
KZG141เกาหลี ฮวาชอน โซล
เลสโก โอ้โห ไอซ์ ฟิชชิ่ง


เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
THE GARDEN OF MORNING CALM
ไร่สตรอเบอร์รี่ ลานสกี
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ศูนย์สมุนไพรโสม คอสเมติค
ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน
ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู
พระราชวังชางด็อกกุง พลอยอเมทิส
ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต


5วัน3คืน XJ

เดือนกุมภาพันธ์ 62


เริ่มต้น 16,999
KZG151เกาหลี ฮวาชอน โซล
เลสโก ว้าวตกปลาน้ำแข็ง


เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
ลานสกี อูจูการ์เด้น
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ไร่สตรอเบอร์รี่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
คลองชองกเยชอน ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน
พระราชวังชางด็อกกุง ศูนย์สมุนไพรโสม
คอสเมติค ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู พลอยอเมทิส
หมู่บ้านโบราณอึนพยอง
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต

**พักสกีรีสอร์ท 1 คืน


5วัน3คืน XJ

เดือนกุมภาพันธ์ 62


**วันมาฆบูชา


เริ่มต้น 17,999
KGS20KOREA SAKURA BLINK BLINK

เมืองอินชอน
ชมซากุระ KYUNG HEE UNIVERSITY
สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์
ชมซากุระที่ทะเลสาบซอกซอน
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
พระราชวังชางด็อกกุง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
หมู่บ้านอิกซอกดง ดิวตี้ฟรี ย่านช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
ย่านฮงแด พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์
ซุปเปอร์มาเก็ต หรือร้านละลายเงินวอน
เมืองอินชอน


5วัน3คืน XJ
มีนาคม - เมษายน 63

วันจักรี
วันสงกรานต์
วันแรงงาน


เริ่มต้น 14,999
KZG164เกาหลี โซล ซูวอน
[เลทส์โก ไลท์ เฟสติวัล]


เกาะนามิ THE GARDEN OF MORNING CALM
ไร่สตรอเบอร์รี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
คอสเมติค ร้านกาแฟ 943 KING’S CROSS
ถนนฮงแด โซลทาวเวอร์
ศูนย์สมุนไพรโสม ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน
พระราชวังชางด็อกกุง ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู พลอยอเมทิส
หมู่บ้านเทพนิยาย ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต


5วัน3คืน XJ

เดือนมีนาคม 63


เริ่มต้น 15,999
KVW6เกาหลี-โซล ช็อคกิ้งพิ้ง


โซล THE ARA SKYWALK
สวนศิลปะ อันยาง ไร่สตรอเบอร์รี่
สวนสนุก EVERLAND LINE FRIEND
ศูนย์เครื่องสำอาง DUTY FREE ตลาดเมียงดง
ศูนย์โสมรัฐบาล ศูนย์สมุนไพร
ถนนยออีโด ย่านฮงแด
STAR PARK สวนฮานีล
SUPERMARKET

5วัน3คืน XJ
10-14 เม.ย. 63
11 -15 เม.ย. 63


22,999
KTTN11เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ซุปตาร์...ซากุระ ชุปปี้ดูววว


เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ไร่สตรอเบอร์รี่ ศูนย์รวมเครื่องสำอาง
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
เทศกาลซากุระ ที่ถนนซากุระแห่งกรุงโซล
ศูนย์สมุนไพร พระราชวังชางด๊อกกุง
ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมขึ้นลิฟท์)
ศูนย์โสม พลอยอเมทิส มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
ช้อปปิ้งย่านฮงแด ซุปเปอร์มาร์เก็ต


5วัน3คืน XJ
เมษายน-พฤษภาคม 63


เริ่มต้น 14,888
KZG166เกาหลี โซล อินชอน
เลทส์โก เชอร์รี่บลอสซั่ม


สวนยางแจซิตี้เซ็น ฟอร์เรส
โซลทาวเวอร์
ชมดอกซากุระ ทะเลสาบซอกชน
สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด
ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี พิพิทธภัณฑ์สาหร่าย
ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน ศูนย์สมุนไพรโสม
หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง
พระราชวังชางเคียงกุง คอสเมติค
ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู
พลอยอเมทิส ถนนฮงแด
เทศกาลดอกจินดัลเร เขาวอลมิซาน
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต


5วัน3คืน XJ
เดือนเมษายน 63


เริ่มต้น 15,999
KZG160เกาหลี โซล ซูวอน
[เลทส์โก สปริงส์อินเลิฟ]


ONE MOUNT (SNOW PARK*)
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
โซลทาวเวอร์ ถนนซากุระ ม. คยองฮี
ศูนย์สมุนไพรโสม คอสเมติค
ร้านกาแฟ 943 KING’S CROSS ถนนฮงแด
เทศกาลดอกซากุระ โซลแกรนด์พาร์ค + สวนธีมการ์เด้น
ผลิตภัณพ์น้ำมันสน พลอยอเมทิส
พระราชวังชางด็อกกุง ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู
ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง
ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต


5วัน3คืน XJ
เดือนเมษายน 63


เริ่มต้น 15,999
--เกาหลี (Korea) 6วัน (AIR ASIA X) (XJ)
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
KB30KOREA SKI WINTERเกาะนามิ สะพานยังกัง สกีรีสอร์ท
ลานสกีรีสอร์ท สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร)
สวนสตอเบอรี่ โซลทาวเวอร์
ช๊อปปิ้งทงแดมุน
พระราชวังเคียงบ็อค เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย
ใส่ชุดฮันบก ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งเมียงดง
Trick Eye Museum Ice Museum
ช้อปปิ้งย่านฮงแด คาเฟ่แฮร์รี่พอตเตอร์
Paju Premium Outlet ร้านละลายเงินวอน -

พักสกีรีสอร์ท

6วัน3คืน XJ
กุมภาพันธ์- มีนาคม 63

 


เริ่มต้น 15,888
KB32KOREA CHERRY BLOSSOM เกาหลี ซูวอน โซล


อินชอน อันยางอาร์ตพาร์ค
เกาะนามิ SOYANGGANG SKY WALK
ป้อมปราการฮวาซอง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร)
ตลาดทงแดมุน พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ใสชุดฮันบก พระราชวังเคียงบ็อค
โซลทาวเวอร์ ช้อปปิ้งเมียงดง
ถนนยออิโดะ ช้อปปิ้งย่านฮงแด
934 KING'S CROSS CAFE
ร้านละลายเงินวอน6วัน3คืน XJ
มีนาคม - เมษายน 63


เริ่มต้น 15,888
KGS22KOREA SAKURA SARANGHAE


เมืองอินชอน ซากุระ JAYU PARK
เมืองชุนชอน เกาะนามิ
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน วัดชินฮึงซา
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิเศษ!!! ชมเทศกาลดอกทิวลิป
เมืองโซล พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
พระราชวังชางด็อกกุง หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์
ดิวตี้ฟรี ย่านช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
ย่านฮงแด พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง สวนยออิโด
ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน เมืองอินชอน


6วัน3คืน XJ
มีนาคม - เมษายน 63

วันจักรี
วันสงกรานต์
วันแรงงาน

เริ่มต้น 15,999
KVW7เกาหลี-โซล โกโก้พิ้ง


โซล THE ARA SKYWALK
สวนศิลปะ อันยาง ไร่สตรอเบอร์รี่
สวนสนุก EVERLAND LINE FRIEND
ศูนย์เครื่องสำอาง DUTY FREE ตลาดเมียงดง
ศูนย์โสมรัฐบาล ศูนย์สมุนไพร
ถนนยออีโด ย่านฮงแด STAR PARK สวนฮานีล
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง หอคอยโซลทาวเวอร์
ฮุนได เอ้าท์เลท SUPERMARKET

6วัน3คืน XJ
11 - 16 เม.ย 63


22,999
KB33
KOREA TULIP FESTIVAL
เกาะนามิ-ซูวอน-โซล-เอเวอร์แลนด์


อินชอน อันยางอาร์ตพาร์ค
เกาะนามิ SOYANGGANG SKY WALK
ป้อมปราการฮวาซอง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร)
ตลาดทงแดมุน พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ใสชุดฮันบก
พระราชวังเคียงบ็อค ทำเนียบประธานาธิบดีหรือบลูเฮาส์
โซลทาวเวอร์ -ช้อปปิ้งเมียงดง
ช้อปปิ้งย่านฮงแด 934 KING'S CROSS CAFE
ร้านละลายเงินวอน6วัน3คืน XJ
เมษายน - พฤษภาคม63

เริ่มต้น 15,888
KJW11
PRO KOREA AZALEA BLOSSOM


อินชอน Azalea Festival (ดอกอาซาเลีย)
คิมบับ+ฮันบก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
COSMETIC หอคอย N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ศูนย์โสมเกาหลี
ย่านอิกซอนดง อินซาดง
ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี อเมทิส ย่านฮงแด
943 King's Cross ฮุนได เอ้าท์เลท ซุปเปอร์มาร์เก็ต6วัน3คืน XJ
03-08 พ.ค. 63
06-11 พ.ค. 63
07-12 พ.ค. 63
08-13 พ.ค. 63


เริ่มต้น 11,999
--เกาหลี (Korea)-5 วัน-( 7C/ZE/TW/LJ) LOW COST AIRLINE
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
KLS363Budget Hello SKIสวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่
ฟรี ! บัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ร่วมฉลองหน้าหนาว เล่นสโนว์สเลด
นั่งสโนว์บัสเตอร์ สวนสัตว์เปิด
ชมขบวนพาเหรด ต้นคริสต์มาสยักษ์ มัลติมีเดียอาร์ท
ท่องเวลาโอดิสซีย์ แถมชุดใหญ่พุไฟ...ไฟกระพริบ เป็นต้น
เทศกาลเล่นสกีสโนว์หิมะ ที่ สกีรีสอร์ท #SKI Resort
#YANGJI #JISAN #VIVALDI PARK (หรือ One Mout Snow Park)
ย้อนรอยละครเกาะดังในหมู่นักท่องเที่ยว “ เกาะนามิ “
กรุงโซล ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู
ย่านมหาลัยฮงแด Trick Art Museum
และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน
Harry potter ต้องห้ามพลาด!
กรุงโซล ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง
เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจังกิมจิ +
แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ พระราชวังมรดกโลกชังดก
ผ่านชมบลูเฮ้าส์ หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า
ดิวตี้ฟรี เมียงดอง กรุงโซล ศูนย์โสมเกาหลี
วัดหลวงโซเกซา ภูเขานัมซาน หอคอย N Tower
สายเคเบิ้ล Love Rock Cable พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
แวะซื้อของฝากที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)


5วัน3คืน BUDGET AIRLINE

กุมภาพันธ์- มีนาคม 63


เริ่มต้น 14,900
KST80BEAUTIFUL SNOW IN SEORAK


อินชอน เกาหลีใต้ เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ”
แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์)
วัดชินฮึงซา พักซอรัคซาน 1 คืน
สกีรีสอร์ท ฟินสุดๆกับการเล่นสกี ชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่
ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด
ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ)
ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet
ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น
น้ำมันสน พระราชวังเคียงบกกุง ฮ็อกเก็ตนามู
โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ
ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี )
ศูนย์โสมเกาหลี พลอยอเมทีส
ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก
ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน

5วัน3คืน LJ

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 63


เริ่มต้น 14,900
KHN48HI KOREA WINTER SO COOL

 

ไร่สตรอเบอร์รี่ เล่นสกี
ป้อมฮวาซอง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ทำคิมบับ
ใส่ชุดฮันบก ร้านเครื่องสำอางค์
ศูนย์โสม ศุนย์สมุนไพร พระราชวังชางด็อก
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
คล้องกุญแจคู่รัก หอคอย โซลทาวเวอร์
ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง
สมุนไพรสนเข็มแดง ตลาดฮงอิก ร้านละลายเงินวอน

5วัน3คืน LJ


เดือนกุมภาพันธ์ 63

เริ่มต้น 15,900
KST81SNOW LOVER & SKI RESORT


อินชอน เกาหลีใต้ เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ”
แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้
( พิเศษ!! พักสกีรีสอร์ท 1 คืน)
ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นสกีและสัมผัสหิมะนุ่มๆ แบบเต็มอิ่ม!!
ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่ ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด
ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ)
ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet
ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น
น้ำมันสน พระราชวังเคียงบกกุง ฮ๊อกเก็ตนามู
โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ
ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี )
ศูนย์โสมเกาหลี พลอยอเมทีส
ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก
ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน

5วัน3คืน LJ

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 63


เริ่มต้น 15,900
KLS379Incheon GANGWHA Paradise

เมืองอินชอน จุดเช็คอินใหม่ สำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ !
พาราไดซ์ซิตี้ รวมความหรูหรา ความบันเทิง ที่พักตากอากาศ
งานศิลปะสุดลือค่า และคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี -
ฉลองเทศกาลดอกไม้บาน ที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
รวมบัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ รวมสวนสัตว์เปิด
เที่ยวเกาะคังฮวาโด เกาะโบราณ มรดกวัฒนธรรมโลก
กลุ่มหินประหลาด STONEHENG สโตนเฮนจ์เกาหลี
วัดโบราณในป้อมปราการเก่าในหุบเขา “ จองดึงซา “
กิจกรรมสนุกสนานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ !
การนั่งกอนดอลล่าสไตล์สวิสเซอร์แลนด์
ชมทะเลตะวันตก และ เครื่องเล่นรูจ Luge ที่จะทำให้สารอะดรีนาลีนแทบทะลัก
พิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่คาเฟ่สุดชิก !
โรงงานคาเฟ่สิ่งทอ 1934 ถ่ายมุมไหนก็อาร์ท กรุงโซล
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable
เที่ยวถ้ำเหมืองทอง “ควังเมียง“ ผจญภัยไปกับถ้ำพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแบบหลากมิติ
ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง
เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจังกิมจิ
+ แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ ดิวตี้ฟรี ย่านเมียงดอง
กรุงโซล ศูนย์โสมเกาหลี พระราชวังถ็อกซูคุง
เดินเลาะถนนเลียบกำแพงหินสีน้ำตาลเทาสวยงาม
ผ่านถนนเซจอง ผ่านชมบลูเฮาส์
แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)


5 วัน 3 คืน BUDGET AIRLINE


กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 63


เริ่มต้น 15,900
KZP32EASY KOREA LOVE SNOW

อินชอน เกาะนามิ
ไร่สตรอเบอร์รี่ เล่นสกี
หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง
ลอตเต้ อควาเรียม ลอตเต้ ทาวเวอร์
สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ ศูนย์โสมรัฐบาล
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง
COSMETIC SHOPพระราชวังเคียงบ็อค
ดิวตี้ฟรี โซลทาวเวอร์ ช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู โรงงานสาหร่าย
ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) ชุดฮันบก
ฮงแด TRICK EYE + ICE MUSEUM
ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน

5วัน3คืน LJ

กุมภาพันธ์- มีนาคม 63

 

เริ่มต้น 16,900
KSNT1เกาหลีโอปป้าสวนศิลปะ อันยางปาร์ค หมู่บ้านพื้นเมืองเกาหลี
ล่องเรือ เกาะนามิ ป้อมปราการฮวาซอง
ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ออร์แกนิก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
+ชมเทศการดอกทิวลิป พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
ช้อปปิ้งดงแฮ คาเฟ่แฮร์รี่พอตเตอร์
ศูนย์เวชสำอางค์เกาหลี ช้อปปิ้งคังนัม อัพกูจอง
วัดพงอึนซา ถ่ายถาพคู่ตึกล็อตเต้เวิลด์
(ตึกที่สูงที่สุดในเกาหลี) ชมซากุระทะเลสาปซอกซอน
ช้อปปิ้งเมียงดง นัมแดมุน ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี
ศูนย์สุขภาพน้ำมันสนเข็มแดง พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง + ภาพ 3 มิติ
โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจรัก ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้งฮุนไดพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต

6วัน3คืน TW

มีนาคม - เมษายน 63

**วันสงกรานต์**


เริ่มต้น 12,990
KHN49HI KOREA INCHEON IN LOVE


วัดชอนดึงซา ขับรถ “ลูจ “สุดมันส์
พิพิธภัณฑ์สิ่งทอ โบสถ์คังฮวาแองกลิกัน
ศูนย์นักท่องเที่ยวเมืองคังฮวา
คาเฟ่โจยังบังชิก พาจูเอาท์เลท
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ ใส่ชุดฮันบก
คอสเมติก ตลาดทงแดมุน
ศูนย์โสม ศุนย์สมุนไพร พระราชวังชางด็อก
ถนนซัมชองดง คล้องกุญแจคู่รัก โซลทาวเวอร์
DUTY FREE ตลาดเมียงดง
น้ำมันสนเข็มแดง ตลาดฮงอิก
ร้านละลายเงินวอน


5วัน3คืน LJ

เดือนมีนาคม 63

เริ่มต้น 13,900
KST82เกาหลี ปิดเทอมใหญ่ หัวใจซารางเฮโยนำท่านไปเช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดัง “เกาะนามิ” แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต
สนุกสนานเต็มอิ่ม!! กับการปั่นจักรยานเรียลไบค์ ชมวิวใบไม้ผลิ
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์)
สักการะขอพร ณ วัดชินฮึงซา
ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่
ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก
EVERLAND (เต็มวัน!!)
ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่น ณ ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก)
น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE)
ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET
โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ
ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี )
ศูนย์โสมเกาหลี ฮ็อกเกตนามู -
หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) พลอยอเมทิส
ร้านละลายเงินวอน -อินชอน

5วัน3คืน LJ

เดือน มีนาคม 63


เริ่มต้น 14,999
KLS376


SNOW YACHT เกาหลี
หลงเข้าสู่ยุคโซซอน พบ บ้านเรือน ผู้คน ร้านอาหาร ตลาดพื้นเมือง
#หมู่บ้านพื้นเมืองซูวอน
สถานที่ถ่ายทำละครและหนังประวัติศาสตร์ของเกาหลี
ฉลองเทศกาลดอกไม้บาน #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ฟรี ! บัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ
สวนสัตว์เปิด ชมขบวนพาเหรด
โลกแห่งหิมะและน้ำแข็งที่ใหญ่สุด #One Mount #Snow Park
(ค่าบัตรเข้า Snow Park ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)
กรุงโซล ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู
สัมผัสประสบการณ์ใหม่! ล่องเรือยอร์ชบนแม่น้ำฮัน
ย่านสุดชิกคังนัม “ ถนนกาโรซูกิล “
แหล่งรวมทุกไอคอนอินเทรนชั้นนำ คาเฟ่ต์สุดชิก
ร้านอาหารสุดฮิป พิพิธภัณฑ์น่าแวะ ฯลฯ
กรุงโซล ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
เรียนรู้วัฒนธรรมการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)
ตลาด 1941 ทงอิน ชิมอาหารกลางวันสไตล์โดชิรัก
ดิวตี้ฟรี เมียงดอง ย่านมหาลัยฮงแด Trick Art Museum
และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter
กรุงโซล เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง
เดินเลาะถนนเลียบกำแพงหินสีน้ำตาลเทาสวยงาม
ผ่านชมบลูเฮาส์ ศูนย์โสมเกาหลี
ภูเขานัมซาน หอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable
แวะซื้อของฝากที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)

5 วัน 3 คืนBUDGET AIRLINE

 

มีนาคม-พฤษภาคม63


เริ่มต้น 15,900
KLS383


Jeonju Asan Seoulเที่ยวภูเขาจูบกัน ฟรี ! บัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่จุดชมวิวบนเขาแดดึงซาน
อิสระเดินข้ามสะพานคู่รัก
เมืองเจินจู เดินเล่นหมู่บ้านพื้นเมืองฮันนก กว่า 800 หลังคาเรือน
ต้นแปะก๊วยที่ปลูกเป็นแถวตามทางเดินและริมถนน
ลิ้มลองเมนูต้อนรับแขกบ้านแบบพื้นเมือง “ เจินจูฮันชิ ”
ปั่นปั่นปั่น จักรยานรัก โรแมนติก ที่ถนนอุโมงค์แปะก๊วย
ต้นสูงเสียดฟ้า ที่ทอดยาวกว่า 1.5 กม
หลงสู่ยุคโชซอนที่หมู่บ้านโบราณเวอัม 500 ปี
เดินชมการใช้ชีวิตประจำวัน ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ บ้านสไตล์ฮันนก
บ้านสไตล์โซกาจิบ ทางเดินกำแพงหินที่สร้างจากการถมก้อนหิน คูน้ำไหล
ฉลองเทศกาลดอกไม้บาน #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ฟรี ! บัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ สวนสัตว์เปิด ชมขบวนพาเหรด
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง
เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจังกิมจิ + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ
ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ดิวตี้ฟรี ย่านเมียงดอง
ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable
พระราชวังถ็อกซูคุง เดินเลาะถนนเลียบกำแพงหินสีน้ำตาลเทาสวยงาม
ผ่านถนนเซจอง ผ่านชมบลูเฮาส์ ศูนย์โสมเกาหลี
ย่านอินซาดอง
แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)

5 วัน 3 คืนBUDGET AIRLINE

 

มีนาคม-พฤษภาคม63


เริ่มต้น 15,900
KLS382


BEAUTIFUL KOREAเรียนรู้วัฒนธรรมการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)
+ แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ
ฉลองเทศกาลดอกไม้บาน #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ฟรี ! บัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ สวนสัตว์เปิด ชมขบวนพาเหรด
จังหวัดคังวันโด ภูเขาสี่ฤดูอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี)
ขอพรวัดดังชินฮึงซา และเดินเที่ยวในอุทยานแห่งนี้
เมืองคังนึง (เมืองแห่งไม้สนและชายทะเล)
อีกหนึ่งจุดชมดอกซากุระพ๊อตกต สวยสะพรั่งอลังการ
นั่งรถไฟสายโรแมนติกไปยังสถานี Jeongdongjin
ที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นสถานีรถไฟที่ติดกับชายทะเลมากที่สุดในโลก
ถนนสายกาแฟ Café’ แห่งแรกของเกาหลี
กรุงโซล ภูเขานัมซานหอคอย N Tower
สายเคเบิ้ล Love Rock Cable
กรุงโซล ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง
ย่านมหาลัยฮงแด Trick Art Museum และ คาเฟ่ 943 King’s Cross
ที่แฟน Harry potter ต้องห้ามพลาด!
หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า ดิวตี้ฟรี ย่านเมียงดอง
ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง
เดินเลาะถนนเลียบกำแพงหินสีน้ำตาลเทาสวยงาม
ผ่านชมบลูเฮาส์ ศูนย์โสมเกาหลี
แวะซื้อของฝากที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)

5 วัน 3 คืนBUDGET AIRLINE

 

มีนาคม-พฤษภาคม63


เริ่มต้น 15,900
KLS381


APRIL SNOW
ฉลองเทศกาลสีชมพู ดอกพ๊อตกต(ซากุระ) บานสะพรั่ง
หลงเข้าสู่ยุคโซซอน พบ บ้านเรือน ผู้คน ร้านอาหาร
ตลาดพื้นเมือง #หมู่บ้านพื้นเมืองซูวอน
สถานที่ถ่ายทำละครและหนังประวัติศาสตร์ของเกาหลี
ฉลองเทศกาลดอกไม้บาน #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ จังหวัดเคียงกีโด
เส้นทางโรแมนติกและความเชื่อ! หุบเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนคู่สายน้ำ
วนอุทยานแห่งชาติโอแดซาน
ขอพรปีใหม่ที่วัดโวจองซาท่ามกลางหุบเขาในป่าสนใหญ่
ร่วมงาน มหัศจรรย์วันสงกรานต์!! ร่วมงาน “ April Snow “
ฉีดฉาดความหนาวเย็นของเกล็ดหิมะ
สนุกไปกับการแข่งเล่นสเลดบนลานหิมะภูเขา
ปิดท้ายด้วยปาร์ตี้ฮันบกสุดมันส์ พร้อมการแสดงโชว์พิเศษ
และลุ้นของรางวัลมากมาย ณ Yongpyeong Dragon Valley
(ฟรี! ชุดสกี, สโนว์เสลด, บัตรนั่งกอนดอลล่า สู่ยอดเขาพัลวังที่ยาว 3.7 กิโลเมตร)
กรุงโซล ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง
ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู สัมผัสประสบการณ์ใหม่! ล่องเรือยอร์ชบนแม่น้ำฮัน
ย่านมหาลัยฮงแด Trick Art Museum
และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter
ภูเขานัมซาน หอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable
กรุงโซล ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ดิวตี้ฟรี ย่านเมียงดอง
" ถนนแฟชั่นของเกาหลี ศูนย์โสมเกาหลี
แวะซื้อของฝากที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)

5 วัน 3 คืนBUDGET AIRLINE

 

มีนาคม-พฤษภาคม63


เริ่มต้น 20,900
KST83CHERRY BLOSSOM ชมซากุระก่อนใครอินชอน เกาหลีใต้ เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ”
แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้
ไฮไลท์!! พาท่านแวะถ่ายรูปที่อุโมงค์ซากุระ
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์)
วัดชินฮึงซา พักซอรัคซาน 1 คืน
ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่เกาหลี
ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( แบบเต็มวัน )
ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น
น้ำมันสนเข็มแดง ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC OUTLET
ฮ็อกเกตนามู โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก
ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ
ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี )
ศูนย์โสมเกาหลี ชมโรงงานพลอยอเมทิส
หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก)
สุดพิเศษ !! พาท่านชมซากุระนับ 1000 ต้น ณ ถนนยออิโด
ร้านละลายเงินวอน อินชอน

5วัน3คืน LJ

เดือนเมษายน 63


เริ่มต้น 15,999
KST85


ซัมเมอร์หรรษา อาสาพาไปเที่ยวเกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์)
สักการะขอพร ณ วัดชินฮึงซา
สวนสนุก EVERLAND (เต็มวัน!!)
ช้อปปิ้งตลาดฮงแด ( ย่านมหาลัยฮงอิก )
แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นราคาถูก
น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE)
ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET
โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก ดิวตี้ฟรี
ช้อปปิ้งเสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้าแฟชั่น ณ
ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี )
หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก)
ศูนย์โสมเกาหลี ฮ็อกเกตนามู พลอยอเมทิส
ร้านละลายเงินวอน อินชอน

5วัน3คืน LJ

พฤษภาคม – กันยายน 63


เริ่มต้น 14,900
--เกาหลี (Korea)-5วัน-(KOREAN AIR/ ASINNA AIR)
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
KZG142เกาหลี ยงอิน โซล [เลสโก เอ็กซ์ตร้า สกี]หมู่บ้านโบราณอึนพยอง เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
สกีรีสอร์ท ลานสกี ไร่สตรอเบอร์รี่
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
คอสเมติค คลองชองกเยชอน
ศูนย์สมุนไพรโสม โซลทาวเวอร์
พระราชวังเคียงบกกุง ย่านอิกซอนดง
ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง
สมุนไพรฮอตเกนามู น้ำมันสนเข็มแดง
ถนนฮงแด ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต

**พักสกีรีสอร์ท1คืน

5วัน3คืน KE

14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563
13 – 17 มีนาคม 2563


เริ่มต้น 21,999

KGH11เกาหลี LOTTE WORLD & SKI LOVER
อินชอน หมู่บ้านสวิสเซอร์แลนด์ เล่นสกี
ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
โซลทาวเวอร์ ช้อปปิ้งถนนฮงแด
พระราชวังชางด๊อกคุง ศูนย์โสม
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง COSMETIC SHOP
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก
Duty Free ตลาดเมียงดง
หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง ศูนย์สมุนไพรเกาหลี
Star Park ฮุนไดเอาท์เลท ซุปเปอร์มาร์เก็ต อินชอน

5 วัน 3 คืน OZเดือน กุมภาพันธ์ 63


เริ่มต้น 16,900

KLS373Premium H e l l o SKIสวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่
ฟรี ! บัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ
#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ร่วมฉลองหน้าหนาว
เล่นสโนว์สเลด นั่งสโนว์บัสเตอร์ สวนสัตว์เปิด
ชมขบวนพาเหรด ต้นคริสต์มาสยักษ์ มัลติมีเดียอาร์ท
ท่องเวลาโอดิสซีย์ แถมชุดใหญ่พุไฟ...ไฟกระพริบ เป็นต้น
เทศกาลเล่นสกีสโนว์หิมะ ที่ สกีรีสอร์ท #SKI Resort
#YANGJI #JISAN #VIVALDI PARK (หรือ One Mout Snow Park)
ย้อนรอยละครเกาะดังในหมู่นักท่องเที่ยว “ เกาะนามิ “ กรุงโซล
ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู –ย่านมหาลัยฮงแด Trick Art Museum
และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter ต้องห้ามพลาด!
กรุงโซล ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง
เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจังกิมจิ + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ
พระราชวังมรดกโลกชังดก ผ่านชมบลูเฮ้าส์
หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า ดิวตี้ฟรี เมียงดอง
กรุงโซล ศูนย์โสมเกาหลี วัดหลวงโซเกซา
ภูเขานัมซาน หอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
แวะซื้อของฝากที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)


5 วัน 3 คืน PREMIUM AIRLINE

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 63


เริ่มต้น 20,900

KGH8เกาหลี Snow Beautiful
เกาะนามิ ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี สกีรีสอร์ท
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
สวนพฤษาศาสตร์ Seoul Botanic Park
ช้อปปิ้งทงแดมุน พระราชวังเคียงบก
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ศูนย์โสม
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี Cosmetic Shop
Duty Free ตลาดเมียงดง
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ ทำคิมบับ+ฮันบก
Trick Eyes Museum +Ice Museum
ช้อปปิ้งถนนฮงแด ซุปเปอร์มาร์เก็ต

6 วัน 3 คืน TGกุมภาพันธ์ – มีนาคม 63


เริ่มต้น 21,999

KZG152เกาหลี ฮวาชอน โซล
เลสโก ตกปลาพามันส์


เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
สกีรีสอร์ท ไร่สตรอเบอร์รี่
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย คอสเมติค
โซลทาวเวอร์ พระราชวังเคียงบกกุง
ศูนย์สมุนไพรโสม
ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู
ย่านอิกซอนดง ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง
หมู่บ้านโบราณอึนพยอง
น้ำมันสน พลอยอเมทิส
ถนนแคฮังนูรี ฮุนได เอ้าท์เลท
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต

 

**พักสกีรีสอร์ท 1 คืน

 

5วัน3คืน TG


เดือน กุมภาพันธ์ 63


**วันมาฆบูชา


เริ่มต้น 21,999

KZG143เกาหลี ยงอิน โซล
[เลสโก สกีแอคคูซีฟ ]

 

**พักสกีรีสอร์ท1คืน


หมู่บ้านโบราณอึนพยอง เกาะนามิ ลานสกี
ไร่สตรอเบอร์รี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย คอสเมติค
คลองชองกเยชอน ศูนย์สมุนไพรโสม
โซลทาวเวอร์ พระราชวังเคียงบกกุง
ย่านอิกซอนดง ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง
สมุนไพรฮอตเกนามู น้ำมันสนเข็มแดง
ถนนฮงแด ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต

5วัน3คืน KEกุมภาพันธ์- มีนาคม 63


เริ่มต้น 21,999

KLS371LOVE Love SKIสวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่
เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจังกิมจิ + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ
ฟรี ! บัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ร่วมฉลองหน้าหนาว เล่นสโนว์สเลด
นั่งสโนว์บัสเตอร์ สวนสัตว์เปิด ขบวนพาเหรด ต้นคริสต์มาสยักษ์
มัลติมีเดียอาร์ท ท่องเวลาโอดิสซีย์ แถมชุดใหญ่พุไฟ...ไฟกระพริบ เป็นต้น
พักสกีรีสอร์ท เทศกาลเล่นสกีสโนว์หิมะ
ที่ สกีรีสอร์ท #SKI Resort #YANGJI #OAK VALLEY
ย้อนรอยละครเกาะดังในหมู่นักท่องเที่ยว “ เกาะนามิ “
กรุงโซล ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง
ย่านมหาลัยฮงแด Trick Art Museum และ
คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter ต้องห้ามพลาด!
กรุงโซล ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู
ภูเขานัมซานหอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง วัดโซเกซา หมู่บ้านพื้นเมืองนัมซาน
ดิวตี้ฟรี ย่านเมียงดอง
ศูนย์โสมเกาหลี พระราชวังมรดกโลกชังดก
ผ่านชมบลูเฮ้าส์ หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก
แวะซื้อของฝาก


5 วัน 3 คืน PREMIUM AIRLINE

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 63


เริ่มต้น 24,900

KGH10เกาหลี RAIL BIKE SPRING ROMANTICอินชอน เกาะนามิ หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง
ปั่นจักรยาน RAIL BIKE
ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
โซลทาวเวอร์ ช้อปปิ้งถนนฮงอิก
พระราชวังถ็อกซูกุง ศูนย์โสม
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง COSMETIC SHOP
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก
Duty Free ตลาดเมียงดง
พิพิธภัณฑ์รูป 3 มิติ TRICK EYES MUSEUM+ICE MUSEUM
ฮุนไดเอาท์เลท ซุปเปอร์มาร์เก็ต อินชอน

5 วัน 3 คืน OZเดือน มีนาคม 63


เริ่มต้น 16,900

KGS21KOREA SAKURA BLOSSOM LOVE

เมืองอินชอน PARADISE CITY
ปั่นเรลไบค์ เกาะนามิ ซอรัคซาน
อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน วัดชินฮึงซา
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
พิเศษ พบกับ เทศกาลดอกทิวลิปที่เอเวอร์แลนด์
สวนโซลแกรนด์ปาร์ค เมืองโซล
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง พระราชวังชางด็อกกุง
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์
ดิวตี้ฟรี อิสระช้อปปิ้งย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส
ย่านฮงแด พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ร้านละลายเงินวอน เมืองอินชอน

5วัน3คืน TG
มีนาคม - เมษายน 63

วันจักรี
วันสงกรานต์
วันแรงงาน

เริ่มต้น 19,999
KZG163เกาหลี โซล ซูวอน
[เลทส์โก สปริงส์พามันส์]

 


เมืองยงอิน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน)
โซลทาวเวอร์ คอสเมติค ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน
พระราชวังเคียงบกกุง ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง
อิสระท่องเที่ยว และช้อปปิ้งเต็มวัน
เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*)
ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู
พลอยอเมทิส ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต

5วัน3คืน TGเดือนมีนาคม 63


เริ่มต้น 19,999

KLS380Premium S N O W Y A C H T

 หลงเข้าสู่ยุคโซซอน พบบ้านเรือน ผู้คน ร้านอาหาร ตลาดพื้นเมือง
#หมู่บ้านพื้นเมืองซูวอน
สถานที่ถ่ายทำละครและหนังประวัติศาสตร์ของเกาหลี
ฉลองเทศกาลดอกไม้บาน #สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ฟรี ! บัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ สวนสัตว์เปิด ชมขบวนพาเหรด
โลกแห่งหิมะและน้ำแข็งที่ใหญ่สุด #One Mount #Snow Park
(ค่าบัตรเข้า Snow Park ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)
กรุงโซล ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง
ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู สัมผัสประสบการณ์ใหม่! ล่องเรือยอร์ชบนแม่น้ำฮัน
ย่านสุดชิกคังนัม “ ถนนกาโรซูกิล “ แหล่งรวมทุกไอคอนอินเทรนชั้นนำ
คาเฟ่ต์สุดชิก ร้านอาหารสุดฮิป พิพิธภัณฑ์น่าแวะ ฯลฯ
กรุงโซล ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
เรียนรู้วัฒนธรรมการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)
ตลาด 1941 ทงอิน ชิมอาหารกลางวันสไตล์โดชิรัก
ดิวตี้ฟรี เมียงดอง ย่านมหาลัยฮงแด Trick Art Museum
และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter
กรุงโซล เยี่ยมชมพระราชวังถ็อกซูคุง
เดินเลาะถนนเลียบกำแพงหินสีน้ำตาลเทาสวยงาม
ผ่านชมบลูเฮาส์ ศูนย์โสมเกาหลี
ภูเขานัมซาน หอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable
แวะซื้อของฝากที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)

5วัน 3คืน PREMIUM AIRLINE


มีนาคม-พฤษภาคม 63


เริ่มต้น 20,900

KVW5เกาหลี-โซล พิ้งพิ้ง ซากุระ


โซล THE ARA SKYWALK
สวนศิลปะ อันยาง สะพานแขวนมาจัง
ไร่สตรอเบอร์รี่ สวนสนุก EVERLAND
LINE FRIEND ศูนย์เครื่องสำอาง โซลทาวเวอร์
ศูนย์โสมรัฐบาล- ศูนย์สมุนไพร
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ชุดฮันบก ย่านฮงแด
DUTY FREE ตลาดเมียงดง
ยออีโด น้ำมันสนเข็มแดง ฮุนได เอ้าท์เลท
SUPERMARKET

5วัน3คืน KE
10-14 เม.ย. 63


27,999
KHN50HI KOREA COZY SONGKRAN 2020


สวนแห่งความสงบงามเช้า เกาะนามิ ไร่สตรอเบอรี่
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ คอสเมติก
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ +ใส่ชุดฮันบก
ตลาดฮงอิก น้ำมันสนเข็มแดง ศุนย์สมุนไพร
พระราชวังชางด็อก SM Duty Free
คล้องกุญแจคู่รัก โซลทาวเวอร์ ชินเซเกดิวตี้ฟรี –
ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร
ชมซากุระ@ยออีโด (เฉพาะช่วงที่ซากุระบานเท่านั้น)
ร้านละลายเงินวอน


5วัน3คืน KE

11 - 15 เม.ย.63

เริ่มต้น 29,900
KHN46HI KOREA SONGKRAN

 


สวนแห่งความสงบงามเช้า เกาะนามิ
ไร่สตรอเบอรี่ วัดวาวูจองซา
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ
คอสเมติก คล้องกุญแจคู่รัก โซลทาวเวอร์
น้ำมันสนเข็มแดง ศุนย์สมุนไพร
พระราชวังชางด็อก + ใส่ชุดฮันบก
SM Duty Free ชมซากุระ@ยออีโด
(เฉพาะช่วงที่ซากุระบานเท่านั้น)
Hyundai Premium Outlet
ศูนย์โสม ตลาดฮงอิก ย่านมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา
ชินเซเกดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง
ร้านละลายเงินวอน

6วัน4คืน TG10 – 15 เมษายน 63


31,900

KZG162เกาหลี โซล ยงอิน
[เลทส์โก ฟลาวเวอร์บลูม]

 


เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*)
สวนศิลปะอันยาง สวนอูจูการ์เด้น
โรงเรียนสอนทำกิมจิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
คอสเมติค ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน ถนนฮงแด
เทศกาลดอกซากุระ ถนนยออีโด ศูนย์สมุนไพรโสม
ศูนย์ฮอตเกนามู พระราชวังเคียงบกกุง ดิวตี้ฟรี
ตลาดเมียงดง โซลทาวเวอร์ พลอยอเมทิส
ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต

5วัน3คืน KE
11 - 15 เมษายน 63


เริ่มต้น 29,999

KZG158เกาหลี โซล แทอัน
[เลทส์โก ทิวลิปล้นทุ่ง]

เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
เมืองยงอิน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เมืองแทอัน เทศกาลดอกทิวลิปแทอัน
เมืองคันโป เทศกาลดอกอาซาเลีย
คอสเมติค ถนนฮงแด
หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง
พระราชวังเคียงบกกุง ศูนย์สมุนไพรโสม
ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน ดิวตี้ฟรี
ตลาดเมียงดง โซลทาวเวอร์ สมุนไพรฮอตเกนามู
พลอยอเมทิส สวนศิลปะอันยาง
ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต

5วัน3คืน TG

เมษายน - พฤษภาคม 63


เริ่มต้น 19,999

KZG159เกาหลี โซล ซอรัค
[เลทส์โก โรแมนติกซอรัค]

 

เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
เมืองยงอิน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน)
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮึงซา
คอสเมติค โซลทาวเวอร์ ถนนฮงแด
หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง พระราชวังเคียงบกกุง
ศูนย์สมุนไพรโสม ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน ดิวตี้ฟรี
ตลาดเมียงดง เทศกาลดอกซากุระ โซลฟอร์เรส
สมุนไพรฮอตเกนามู พลอยอเมทิส สวนศิลปะอันยาง
ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต

5วัน3คืน TG

เดือนเมษายน 63


เริ่มต้น 15,999

KZG168เกาหลี โซล ชุนชอน [เลทส์โก โซลสวีท]

 

เกาะนามิ โรงเรียนสอนทำกิมจิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
พระราชวังเคียงบกกุง ศูนย์สมุนไพรโสม
ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง คอสเมติค
ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง อิสระท่องเที่ยว และ ช็อปปิ้งเต็มวัน
โซลทาวเวอร์ ศูนย์สมุนไพนบำรุงตับ พลอยอเมทิส
เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*)
ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต

5 วัน 3 คืน KE

เมษายน - ตุลาคม 63


เริ่มต้น 21,999

--เกาหลี เซี่ยงไฮ้ ( KOREA SHANGHAI)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 

*** นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2539-3681

LINE ID: @grandtravel
หรือ กดที่นี่
add friend

หรือ ADD QR CODE


GRAND TRAVEL FACEBOOK FANPAGE

 

  line  
space

Home :: Tour :: Package Tour :: Reservation :: Webboard
:: Information :: Photo Gallery :: About Us :: Contact Us

Copyright © 2008 www.Grandtravelthailand.com, All Rights Reserved.