space

 

 

 
 

--ทัวร์หมู่คณะ--


สิงคโปร์-มาเลเซีย (Sin-Malay) •  เวียดนาม (Vietnam) •  พม่า (Myanmar)
ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น (HK) •  ไต้หวัน (Taiwan) •  ลาว (Lao)
• อียิปต์-ตะวันออกกลาง (Mid) •  เกาหลี (Korea) •  จีน (China)
• ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Aus) •  ยุโรป (Europe) •  ญี่ปุ่น (Japan)
• เนปาล (Nepal) • บาหลี-อินโดนีเซีย (Indo) •  อเมริกา (USA)
• รัสเซีย (Russia)   ตุรกี (Turkey)  
 
 
 
-- สุดยอดโปรโมชั่นล่องเรือสำราญ --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CB46



ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน

เทียนสิน ปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน
กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ตลาดรัสเซีย ถนนหวังฟู่จิง
พระราชวังฤดูร้อน เทียนสิน ถนนวัฒนธรรมปี่เซี๊ยะ


5วัน3คืน XJ

南航天合标(喇叭1


เดือน ตุลาคม 62

เริ่มต้น 9,989

CGS4



เทียนสิน ปักกิ่ง สะท้านภพ


นครเทียนสิน (เทียนจินปินไห่)
นครเทียนสิน นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวัง
ต้องห้าม ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
โชว์กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน ร้านหยก
กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ)
ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
ร้านปี่เซี๊ยะ ผ่านชมสนามกีฬารังนก
หอบูชาฟ้าเทียนถาน ร้านไข่มุก ตลาดรัสเซีย
นครเทียนสิน


5วัน3คืน XJ


南航天合标(喇叭1

เดือน ตุลาคม 62


เริ่มต้น 9,989

CB59



ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้ามกู้กง
ผ่านชมด้านนอกโรงละครแห่งชาติปักกิ่ง
ตลาดรัสเซีย กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)
พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวนตาลี

4วัน3คืน XW






ตุลาคม -ธันวาคม 62

เริ่มต้น 11,888

CZG111



ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน
เลสโก หอมหมื่นลี้

เมืองเทียนจิน เมืองปักกิ่ง
วัดลามะ ร้านบัวหิมะ เมืองโบราณกู๋เป่ย
กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วนั่งกระเช้า)
ปักกิ่ง ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม
ร้านหยก ตลาดรัสเซีย
พระราชวังฤดูร้อน ร้านผีเซี๊ยะ
เมืองเทียนจิน



5วัน3คืน XJ



南航天合标(喇叭1


เดือนตุลาคม 62

เริ่มต้น 11,999

CTTN8



เทียนสิน ปักกิ่ง นั่งสามล้อหูถง
ซุปตาร์... แดนมังกร

นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้ามกู้กง
แถมฟรี !! นั่งสามล้อหูถง
พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน
ร้านไข่มุกร้านหมอนยางพารา
ชมกายกรรมปักกิ่ง ร้านหยก
กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ร้านบัวหิมะ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
ร้านปี่เซียะ ตลาดหงเฉียว ปักกิ่ง


4วัน3คืน XW



เดือนตุลาคม 62

เริ่มต้น 12,888

CB50



ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง
ตลาดรัสเซีย- กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)
พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน

4วัน3คืน XW






เดือน ตุลาคม 62


เริ่มต้น 12,888

CZG136



จีน เทียนจิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
[เลสโก อาหมวยใหญ่]

เมืองเทียนจิน ชมวิวแม่น้ำไหเหอ
ชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye
เมืองเทียนจิน เมืองปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) ร้านปี่เซี๊ยะ
สนามกีฬาแห่งชาติ ร้านบัวหิมะ
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม
สวนจิงซาน นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง
ร้านไข่มุก ตลาดรัสเซีย ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ถนนหวังฝูจิ่ง ร้านยาสมุนไพรจีน
พระราชวังฤดูร้อน ร้านหยก Sky Screen
ถนนโบราณเฉียนเหมิน
เมืองปักกิ่ง หอบูชาฟ้าเทียนถาน
ร้านชา เมืองเทียนจิน ถนนอิตาลี

5วัน4คืน XW






ตุลาคม 62 - มีนาคม 63

เริ่มต้น 13,999
CZG101


จีน ปักกิ่ง เทียนสิน
เลสโก อาหมาวยเล็ก

เทียนสิน นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม
ร้านหยก พระราชวังฤดูร้อน
ร้านไข่มุก ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
ร้านนวดฝ่าเท้า ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ)
ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง หอบูชาฟ้าเทียนถาน
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ตลาดรัสเซีย ร้านปี่เซียะ
นครเทียนสิน ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE
สวนจิ้งหยวน ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน
ถนนอิตาลี เทียนสิน

5วัน4คืน XW




เดือน ตุลาคม 62


เริ่มต้น 14,999

CZG113



ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
เลสโก เจ้าพ่อปักกิ่ง

เมืองปักกิ่ง -จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้าม ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน
หอบูชาฟ้าเทียนถาน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
วัดลามะ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ร้านไข่มุก นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง
ทะเลสาบโฮ่วไห่
ร้านหยก กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน)
สวนผลไม้ ร้านบัวหิมะ ถนนหวังฝูจิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน ร้านปี่เซี๊ยะ


5วัน3คืน TG






ตุลาคม - พฤศจิกายน 62

เริ่มต้น 15,999

CZG137



จีน เทียนจิน ปักกิ่ง สโนว์เวิร์ล กำแพงเมืองจีน
[เลสโก อาหมวยสกี]

เมืองเทียนจิน ชมวิวแม่น้ำไหเหอ
ชิงช้าสวรรค์ Tianjin Eye
เมืองเทียนจิน เมืองปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน)
ร้านปี่เซี๊ยะ สนามกีฬาแห่งชาติ –ร้านบัวหิมะ
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม
สวนจิงซาน นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง
ร้านไข่มุก ตลาดรัสเซีย ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ถนนหวังฝูจิ่ง ร้านยาสมุนไพรจีน ปักกิ่งสโนว์เวิร์ล
ร้านหยก Sky Screen ถนนโบราณเฉียนเหมิน
เมืองปักกิ่ง หอบูชาฟ้าเทียนถาน
ร้านชา เมืองเทียนจิน ถนนอิตาลี

5วัน4คืน XW






ธันวาคม 62 - มีนาคม 63

เริ่มต้น 13,999

CZG120



จีน ปักกิ่ง สโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท กำแพงเมืองจีน
[เลสโก สกีดี๊ดี]

เมืองปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้าม ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน
หอบูชาฟ้าเทียนถาน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
วัดลามะ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ร้านไข่มุก
นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง ทะเลสาบโฮ่วไห่
ร้านหยก กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน)
ปักกิ่งสโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท ร้านบัวหิมะ
ถนนหวังฝูจิ่ง พระราชวังฤดูร้อน
ร้านปี่เซี๊ยะ


5วัน3คืน TG






เดือนธันวาคม 62

เริ่มต้น 18,999

CTTN18



เทียนสิน ปักกิ่ง สกี
ซุปตาร์... SNOW

นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้ามกู้กง
พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน
ร้านไข่มุก ร้านหมอนยางพารา
ชมกายกรรมปักกิ่ง ร้านหยก
กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ร้านบัวหิมะ Beijing Snow World
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
ร้านปี่เซียะ ตลาดหงเฉียว
ปักกิ่ง


4วัน3คืน XW






ธันวาคม 62-กุมภาพันธ์ 63

เริ่มต้น 12,888
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
CB53



เซี่ยงไฮ้-ซูโจว


ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท


เซี่ยงไฮ้ เมืองซูโจว เจ้าแม่กวนอิม
เมืองโบราณชี่เป่า มหานครเซี่ยงไฮ้
ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก
หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ(หาดไว่ทาน) ถนนนานจิง
ย่านซินเทียนตี้ He ma supermarket
ล่องเรือแม่น้ำหวงผู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก ตลาดเถาเป่า


4วัน2คืน FD




เดือน ตุลาคม 62



เริ่มต้น
6,888
CB33



Hangzhou Shanghai

**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป1,500

เซี่ยงไฮ้ เมืองหังโจว
หมู่บ้านชาหลงจิ่ง
ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ
เมืองโบราณซินฉาง เซี่ยงไฮ้
ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก
ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก
อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน
ถนนนานจิง ตลาดเถาเป่ายว


5วัน3คืน XW



เดือน ตุลาคม 62

เริ่มต้น 7,888
CTTN4



เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี
ซุปตาร์... ไอ้หนุ่มเซี่ยงไฮ้

**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป1,500

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชา ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
หังโจว อู๋ซี ร้านไข่มุก
สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน
ร้านผ้าไหม ย่านซินเทียนตี้
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) หาดไว่ทาน
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ร้านหยก ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
ถนนนานกิง ร้านกาแฟ Starbucks


5วัน3คืน XW




เดือน ตุลาคม 62

เริ่มต้น 8,888
CB63



เซี่ยงไฮ้-หังโจว


-ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว-

เซี่ยงไฮ้ เมืองหังโจว
ยอดเขาเป่ยเกาเฟิง(รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
สวนใบชาหลงจิ่ง ถนนโบราณซ่งเหอฟ่างเจีย
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว(รวมล่องเรือ)
เซี่ยงไฮ้ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หาดไว่ทาน
ถนนนานจิง ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในจีน
เซี่ยงไฮ้ ตลาดตลาดเถาเป่า
มหานครเซี่ยงไฮ้

เมนูพิเศษ กุ้งมังกร เสี่ยวหลงเปา หมูพันปีหังโจว ไก่ขอทาน อาหารกวางตุ้ง
พักหังโจว1คืน(รร.5ดาว),เซี่ยงไฮ้1คืน(รร.4ดาว
)



4วัน2คืนCZ

南航天合标(喇叭1


เดือน ตุลาคม 62


เริ่มต้น 8,888

CZG98



T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถไฟฟ้า)
ศาลาฝานกง ร้านไข่มุก เมืองเจียซิน
ช้อปปิ้งเมืองโบราณเยื่ยเหอ
ล่องเรือทะเลสาบหนานหู
ศาลาเหยียนหยูโหลว
ชมสวนMR.IRON ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ร้านผ้าไหม เซี่ยงไฮ้ ย่านซินเทียนตี้
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน ร้านหยก ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก
ช้อปปิ้งถนนนานกิง

5วัน3คืน XW



เดือนตุลาคม 62


เริ่มต้น
8,999
CB34



Shanghai Disneyland

**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป1,500

เมืองเซี่ยงไฮ้ ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
ถนนนานกิง ตึกสตาร์บัค
หาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์
ขึ้นตึกจินเม่าชั้น 88 ย่านซินเทียนตี้
เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร)


5วัน3คืน XW



เดือน ตุลาคม 62


เริ่มต้น 9,888

CGS2



SHANGHAI DISNEYLAND ZHUJIAJIAO
ขี่พายุทะลุฟ้า

เซี่ยงไฮ้ สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน
(รวมบัตรเข้าแล้ว)
ร้านผ้าไหม เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ)
เซี่ยงไฮ้ ย่านซินเทียนตี้
ร้านบัวหิมะ หาดไวทาน ถนนนานกิง
ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อุโมงค์
เลเซอร์ ร้านหยก ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

5วัน3คืน XW




เดือนตุลาคม 62


เริ่มต้น
9,989
CTTN5



เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
ซุปตาร์... แอ๊บแบ๊ว



เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจี่ยว
ล่องเรือชมเมืองโบราณ
เซี่ยงไฮ้ ร้านผ้าไหม
ร้านใบชา ร้านกาแฟ Starbuck
ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ขึ้นตึกจินเหมาทาวเวอร์ (ชั้นที่ 88)
ร้านหยก ลอดอุโมงค์เลเซอร์หาดไว่ทาน
ถนนนานกิง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)


5วัน3คืน XW



เดือน ตุลาคม 62


เริ่มต้น 10,888
CB51



เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์



เมืองเซี่ยงไฮ้ ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
ถนนนานกิง ตึกสตาร์บัค
หาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์
ขึ้นตึกจินเม่าชั้น 88 ย่านซินเทียนตี้
เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร)

5วัน3คืน XW




เดือน ตุลาคม 62



เริ่มต้น
11,888
CZG118



จีน เซี่ยงไฮ้ นานกิง จูเจียเจี่ยว
[เลสโก อาตี๋ใหญ่]



นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง
อิสระเต็มวันที่เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
(ราคาทัวร์นี้ รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ)
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (ราคาทัวร์นี้รวมล่องเรือ)
ร้านผ้าไหม ย่านซินเทียนตี้
ร้านบัวหิมะ ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88)
หาดไหว่ทัน ถนนนานกิง
Starbucks Reserve Roastery
ร้านหยก ถนนเทียนจื่อฝาง



5วัน3คืน XJ

南航天合标(喇叭1



ตุลาคม -ธันวาคม 62

**วันปีใหม่**



เริ่มต้น
12,999

CBZ13



เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ ตะลุยดินแดนแห่งเทพนิยาย

 

เซี่ยงไฮ้ หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ ศูนย์ยางพารา
หังโจว HANGZHOU OUTLET
หังโจว ล่องทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง
ศูนย์ผ้าไหม เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน
อุโมงเลเซอร์ ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง
อิสระเต็มวัน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตรเข้าแล้ว)
ร้านนวดเท้า+ยาบัวหิมะ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
ศูนย์หยก ถนนนานกิง
STARBUCK RESERVE ROASTERY


4 วัน 3 คืน CA




ตุลาคม - ธันวาคม 62

**วันปีใหม่**


เริ่มต้น
14,900

CGS8



SHANGHAI เจ้ายุทธจักร

เซี่ยงไฮ้ เมืองหางโจว สวนผลไม้ตามฤดูกาล
ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ
หมู่บ้านใบชา สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
ร้านผ้าไหม เมิองโบราณอูเจิ้น (ไม่รวมค่าล่องเรือ)
เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง
ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ร้านบัวหิมะ เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว
ร้านหยก ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง

5วัน3คืน XJ

南航天合标(喇叭1


ตุลาคม - ธันวาคม 62

เริ่มต้น
9,989
CTTN13



เซี่ยงไฮ้ ขึ้นหอไข่มุก ดิสนีย์แลนด์
ซุปตาร์ แบ๊วต่อ..ไม่รอแล้วนะ



เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจี่ยว ล่องเรือชมเมืองโบราณ
เซี่ยงไฮ้ ร้านผ้าไหม ย่านซินเทียนตี้
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ขึ้นหอไข่มุก
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน
ถนนนานกิง ร้านหยก
ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)

5วัน3คืน XJ

南航天合标(喇叭1


ตุลาคม – ธันวาคม 62



เริ่มต้น
11,888

CGS6



SHANGHAI DISNEYLAND ZHUJIAJIAO
มังกรหยก

ร้านผ้าไหม เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ)
เซี่ยงไฮ้ ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI
แบบเต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว)
ร้านบัวหิมะ หาดไวทาน ถนนนานกิง
ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
อุโมงค์ เลเซอร์ ร้านหยก
ตลาดเฉินหวังเมี่ยว


5วัน3คืน XJ

南航天合标(喇叭1


ตุลาคม - ธันวาคม 62

เริ่มต้น
11,889

CBZ11



เซี่ยงไฮ้ท่องโลกผจญภัย ตะลุยดิสนีย์แลนด์


เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ
ร้านผ้าไหม ถนนนานกิง
Starbucks Reserve Roastery
ช้อปปิ้ง Super Brand Mall
ร้านนวดเท้า(ยาบัวหิมะ) ขึ้นตึก SWFC ชั้น 100
ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง ศูนย์หยก
หาดไว่ทาน ตลาดเฉินหวงเมี่ยว
อิสระเต็มวันสวนสนุกดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้าแล้ว)


5วัน3คืน XJ

南航天合标(喇叭1


ตุลาคม -พฤศจิกายน 62

เริ่มต้น
13,900

CGS7



SHANGHAI HANGZHOU SUZHOU


เซี่ยงไฮ้ เมืองหางโจว
ล่องเรือทะเลสาบซีหู(รวมค่าล่องเรือ)
เจดีย์นางพญางูขาว หหมู่บ้านใบชา ถนนเหอฝาเจีย
เมืองหางโจว ร้านยางพารา
ซูโจว วัดฉางหยวน เซี่ยงไฮ้
ร้านสมุนไพร หมู่บ้านน้ำโบราณซีเป่า
ร้านผ้าไหม หาดไวทาน ถนนนานกิง
ร้านหยก ตลาดเถาเป่า เฉินหวังเมี่ยว

5วัน3คืน MU

南航天合标(喇叭1

ตุลาคม - ธันวาคม 62

เริ่มต้น
15,889

CZG134



จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว [เลสโก อาซ้อกินปู]


เมืองอู๋ซี พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (ราคาทัวร์นี้รวมนั่งรถราง)
ร้านไข่มุก ถนนโบราณเหอฟางเจี่ย
เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชา ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณซีเป่า
ร้านบัวหิมะ ตึกจินเหม่า ชั้น 88 (ราคาทัวร์นี้รวมขึ้นตึกชั้น 88)
ร้านผ้าไหม หาดไว่ทาน
Starbucks Reserve Roastery ถนนนานกิง
ร้านหยก ตลาดเถาเป่า



5วัน3คืน TG





ตุลาคม 62 - มกราคม 63

 

เริ่มต้น
16,999

CZG148



จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว
[เลสโก อาซ้อใหญ่ EP.3]

เมืองอู๋ซี พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (ราคาทัวร์นี้รวมนั่งรถราง)
ร้านไข่มุก ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
เมืองอู๋ซี ร้านผ้าไหม เมืองหังโจว
ล่องเรือทะเลสาบซีหู ร้านชา ถนนโบราณเหอฟางเจีย
เมืองหังโจว ร้านยางพารา เมืองเซี่ยงไฮ้
ร้านยาบัวหิมะ Starbucks Reserve Roastery
ถนนเทียนจื่อฝั่ง ย่านซินเทียนตี้
ร้านหยก หาดไว่ทัน ถนนหนานกิง

5วัน3คืน CZ


南航天合标(喇叭1

พฤศจิกายน62 - มีนาคม 63

 

เริ่มต้น
7,888

CB68



เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนี่ย์แลนด์

เซี่ยงไฮ้ เมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
หังโจว เซี่ยงไฮ้ ตลาดร้อยปีเซี่ยงไฮ้
หาดไว่ทาน ถนนนานกิง
ตลาดเถาเป่า ย่านเมืองเก่าเซี่ยงไฮ้ 1192 ซอย
Outlet Mall Florentia Village
อิสระทั้งวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร)
5วัน3คืน CZ


南航天合标(喇叭1

พฤศจิกายน62 - มีนาคม 63

 

เริ่มต้น
9,888
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CTTN9



เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้
ซุปตาร์... รวมมิตรมหานคร

 

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้ามกู้
พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน
ร้านไข่มุก ร้านหมอนยางพารา
ชมกายกรรมปักกิ่ง ร้านหยก
กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ร้านปี่เซียะ ตลาดหงเฉียว ปักกิ่ง
รถไฟความเร็วสูง เซี่ยงไฮ้ ซินเทียนตี้
ร้านผ้าไหม ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ร้านกาแฟ Starbucks ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว

6วัน4คืน XW




เดือน ตุลาคม 62

เริ่มต้น 13,888

CB52



ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนสิน

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ช้อปปิ้งตลาดหงเฉียว
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
รถไฟความเร็วสูง เซี่ยงไฮ้ ย่านซินเทียนตี้
หาดไว่ทาน ตึกสตาร์บัค
ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

6วัน4คืน XW





เดือน ตุลาคม 62


เริ่มต้น 15,888

CZG106



ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้
เลสโก กำแพงหมื่นลี้

เมืองปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้าม ถนนโบราณเฉียนเหมิน
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา พระราชวังฤดูร้อน
ร้านหยก กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน)
ช้อปปิ้งเดอะเพลส
ร้านปี่เซี๊ยะ ตลาดรัสเซีย
นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ้)
ร้านผ้าไหม หาดไว่ทาน ถนนนานกิง
Starbucks Reserve Roastery ถนนเทียนจื่อฝาง
ร้านบัวหิมะ ย่านซินเทียนตี้
วัดพระหยกขาว ร้านใบชา

6วัน4คืน TG




ตุลาคม - พฤศจิกายน 62

เริ่มต้น 19,999

CBZ10



เยือน 2 มหานครแห่งแดนมังกร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

เมืองปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้าม ถนนโบราณเฉียนเหมิน
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา พระราชวังฤดูร้อน
ร้านหยก กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน)
ช้อปปิ้งเดอะเพลส
ร้านปี่เซี๊ยะ ตลาดรัสเซีย
นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ้)
ร้านผ้าไหม หาดไว่ทาน ถนนนานกิง
Starbucks Reserve Roastery ถนนเทียนจื่อฝาง
ร้านบัวหิมะ ย่านซินเทียนตี้
วัดพระหยกขาว ร้านใบชา

5 วัน 4 คืน TG






ตุลาคม -พฤศจิกายน 62


เริ่มต้น 19,999

CZG122



จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้
[เลสโก มังกรขาว]

เมืองปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้าม ถนนโบราณเฉียนเหมิน
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา พระราชวังฤดูร้อน
ร้านหยก กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน)
ช้อปปิ้งเดอะเพลส
ร้านปี่เซี๊ยะ ตลาดรัสเซีย
นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง เมืองเซี่ยงไฮ้)
ร้านผ้าไหม หาดไว่ทาน
ถนนนานกิง Starbucks Reserve Roastery
ถนนเทียนจื่อฝาง ร้านบัวหิมะ ย่านซินเทียนตี้
วัดพระหยกขาว ร้านใบชา

6วัน4คืน TG





เดือนธันวาคม 62


เริ่มต้น 22,999
เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง-เทียนสิน
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
CB43



เซี่ยงไฮ้- ปักกิ่ง-เทียนจิน


เซี่ยงไฮ้ อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน
ถนนนานกิง ตึกสตาร์บัค ตลาดร้อยปี
เมืองโบราณชีเป่า นั่งรถไฟความเร็วสูง
ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน)
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก ตลาดรัสเซีย
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
เทียนสิน ถนนวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (เซี่ยงไฮ้1 คืน, ปักกิ่ง 3 คืน)


7วัน4คืน XW



เดือน ตุลาคม 62


เริ่มต้น 13,888
CTTN6



เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้
ซุปตาร์... รวมมิตรมหานคร


ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้ามกู้
พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน
ร้านไข่มุก ร้านหมอนยางพารา
ชมกายกรรมปักกิ่ง ร้านหยก
กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ร้านปี่เซียะ ตลาดหงเฉียว ปักกิ่ง
รถไฟความเร็วสูง เซี่ยงไฮ้ ซินเทียนตี้
ร้านผ้าไหม ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน ถนนนานกิง
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ร้านกาแฟ Starbucks
ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว



6วัน4คืน XW


เดือน ตุลาคม 62


เริ่มต้น 13,888
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CB56



HARBIN SO COOL เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน


**ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบเดี่ยว **


เสิ่นหยาง พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
ถนนโบราณหม่านชิง เมืองจี๋หลิน
เมืองจี๋หลิน เมืองฮาร์บิ้น
เกาะพระอาทิตย์ เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น
โบสถ์เซ็นโซเฟีย ถนนจงยาง
อนุสาวรีย์ฝั่งหง สวนสตาลิน เมืองฉางซุน
เมืองฉางชุน พระราชวังจอมปลอม
ผ่านชมกระทรวงทั้งแปดของแมนจู
จัตุรัสเหวินฮั่ว เมืองเสิ่นหยาง

6วัน4คืน XW




ธันวาคม62-กุมภาพันธ์ 63

**วันปีใหม่**



เริ่มต้น 19,888

CTTN19



เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฮาร์บิ้น ฉางชุน
ซุปตาร์... ฮาร์บิ้นน้ำแข็งหิมะ


เสิ่นหยาง พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
ถนนโบราณหม่านชิง ร้านสินค้าพื้นเมือง
เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฮาร์บิ้น
เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง)
ชมเทศกาลแกะสลักหิมะ
เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น
(21th Harbin Ice and Snow World)
ร้านศิลปะรัสเซีย โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ชมด้านนอก)
ถนนคนเดินจงหยาง อนุสาวรีย์ฝั่งหง
สวนสตาลิน ฮาร์บิ้น ฉางชุน วังปูยี
กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมด้านนอก)
จัตุรัสเหวินฮั่ว ร้านค้าภาพวาดขนนก
ฉางชุน เสิ่นหยาง

6วัน4คืน XW




ธันวาคม62-กุมภาพันธ์ 63

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น 19,888

CZG139



จีน เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
[เลสโก หิมะฮ่องเต้]

เมืองเสิ่นหยาง ร้านเสื้อกันหนาว เมืองจี๋หลิน
เมืองจี๋หลิน แม่น้ำซงหัว เมืองฮาร์บิ้น
โบสถ์เซนต์โซเฟีย ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue
เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
เมืองฮาร์บิ้น ร้านศิลปะรัสเซีย
เมืองฉางชุน ลานสกี Jingyuetan
จัตุรัสวัฒนธรรม เมืองฉางชุน
ร้านโสมจีน เมืองฉางชุน เมืองเสิ่นหยาง
พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง ถนนคนเดินจงเจีย

6วัน4คืน XW





ธันวาคม - กุมภาพันธ์63



เริ่มต้น 19,999

CZG133



จีน เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
[เลสโก หิมะฮองเฮา]

เมืองเสิ่นหยาง พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง
ถนนคนเดินจงเจีย สถานีรถไฟเสิ่นหยาง
นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่ ฮาร์บิ้น เมืองฮาร์บิ้น
ร้านขายเสื้อกันหนาว โบสถ์เซนต์โซเฟีย
ถนนช้อปปิ้ง Central Avenue เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
หมู่บ้านหิมะ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าเข้าชม และค่ารถแบตเตอรี่)
เห็ดหิมะ (Dream Home) (ราคาทัวร์นี้รวมค่าเข้าชม)
ถนนคนเดินแส่ยุ่น เจีย
ร้านศิลปะรัสเซีย ลานสกี ยาบูลี่ สถานีรถไฟฮาร์บิ้น
นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งสู่ เสิ่นหยาง เมืองเสิ่นหยาง


6วัน4คืน XW





ธันวาคม - กุมภาพันธ์63



เริ่มต้น 25,999

CTTN17



เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
ซุปตาร์ฮาร์บิ้นหมู่บ้านหิมะ


เสิ่นหยาง รถไฟความเร็วสูงฮาร์บิ้น
ร้านขายเสื้อกันหนาว
ถนนคนเดินจงหยาง โบสถ์เซ็นโซเฟีย
เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น
(21th Harbin Ice and Snow World)
ลานสกี ยาบูลี่ หมู่บ้านหิมะ
(รวมค่าเข้าและค่ารถไปกลับ)
ถนนคนเดิน แส่ยุ่น เจีย
DREAM HOME (รวมค่าเข้า)
ฮาร์บิ้น-ร้านสินค้าพื้นเมือง
เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง)
ชมเทศกาลแกะสลักหิมะ
ฮาร์บิ้น รถไฟความเร็วสูง
เสิ่นหยาง ถนนคนเดินจงเจีย

6วัน4คืน XW




ธันวาคม62-กุมภาพันธ์ 63

**วันปีใหม่**



เริ่มต้น 26,888
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CB31



ฉางซา-จางเจียเจี้ย

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท

ฉางซา จางเจียเจี้ย
ภูเขาเทียนเหมินซานถ้ำประตูสวรรค์
(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก
OPTION: โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
ถนนคนเดินซีปู้เจีย OPTION:เขาอวตาร
พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย
ฉางซา ถนนคนเดินไท่ผิง

เมนูพิเศษ: สุกี้เห็ด +ปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลี+อาหารถู่เจีย
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

5วัน3คืน FD


เดือน ตุลาคม 62

เริ่มต้น
9,888

CGS5



ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า

ร้านหยก ถ้ำมังกร เหลือง (รวมล่องเรือ)
สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ร้านใบชา
เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า ลงด้วยรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก ประตูสวรรค์
เลือกซื้อ option tour เสริม : โชว์นางจิ้งจอกขาว
ถนนคนเดินซีปู้เจีย เลือกซื้อ option tour เสริม :
เทียนจื่อซาน ร้านยา จิตรกรรม
ภาพวาดทราย

4วัน2คืน CZ

南航天合标(喇叭1

เดือนตุลาคม 62



เริ่มต้น
9,889

CBZ1



SAVE PRICE จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน



ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน
(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
OPTION โชว์จิ้งจอกขาว
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ร้านยาจีน
ภาพวาดทราย ร้านหยก ตลาดใต้ดิน
OPTION ทะเลสาบเป่าเฟิงหู
ร้านเยื่อไผ่ ร้านใบชา จางเจียเจี้ย
ฉางซา วัดไคฝู ถนนคนเดินหวงชิง

4วัน3คืน FD




เดือน ตุลาคม 62


เริ่มต้น 9,900

COR61



บินตรงไม่เหนื่อย“จางเจียเจี้ย”+เฟิ่งหวง

เมืองจางเจียเจี้ย เมืองเฟิ่งหวง(เมืองหงส์)
เมืองโบราณเฟิ่งหวง
เมืองเฟิ่งหวง เมืองจางเจียเจี้ย
* นั่งกระเช้า+ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน+ทางเดินกระจก *
** OPTION SHOW โชว์จิ้งจอกขาวหรือโชว์เหมยลี่เซียงซี **
จางเจียเจี้ย **ไฮไลท์**
วัดใจ กล้า ท้า เสียวกับสะพานเดินกระจกที่ยาวที่สุดในโลก
ภาพวาดเขียนทราย ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย

4วัน2 คืน CZ


南航天合标(喇叭1

เดือนตุลาคม 62



เริ่มต้น 9,999

CTTN7



จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาอวตาร
ซุปตาร์... ห้าดาว


จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง
เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
สะพานสายรุ่ง ฟ่งหวง
จางเจียเจี้ย ร้านใบชา
สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ถนนคนเดินซีปู้เจีย
จิตรกรรมภาพวาดทราย
นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง
เขาอวตาร ลงลิฟท์แก้ว
ไป๋หลง โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
ร้านหยก ร้านหมอนยางพารา
เทียนเหมินซาน
(ขึ้นกระเช้า+บันไดเลื่อน+ลงรถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถ้ำประตูสวรรค์ อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

4วัน3คืน CZ

南航天合标(喇叭1

เดือนตุลาคม 62

เริ่มต้น 11,888

CZG128



จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว
[เลสโก เจ้ายุทธจักร]


เมืองจางเจียเจี้ย แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
ถนนคนเดินซีปูเจี่ย พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
ร้านใบชา ร้านหยก ยอดเขาเทียนเหมินซาน
(ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
ถ้ำประตูสวรรค์ ร้านยาบัวหิมะ
ร้านยางพารา เมืองฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่



4 วัน 3 คืน WE




ตุลาคม - พฤศจิกายน 62

เริ่มต้น 11,999

CZG138



จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว
[เลสโก เจ้ายุทธจักร EP.3]



เมืองฉางเต๋อ ร้านหยก
ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า
ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก ถ้ำประตูสวรรค์
ร้านยาบัวหิมะ เมืองจางเจียเจี้ย แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
ถนนคนเดินซีปูเจี่ย พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
ร้านใบชา ร้านยางพารา
เมืองฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่

4วัน3คืน FD





เดือนตุลาคม 62


เริ่มต้น 11,999

CZG125



จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว
เลสโก เจ้ายุทธจักร EP .2


เมืองฉางเต๋อ ร้านหยก
ยอดเขาเทียนเหมินซาน
(ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
ถ้ำประตูสวรรค์ ร้านยาบัวหิมะ
เมืองจางเจียเจี้ย แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
ถนนคนเดินซีปูเจี่ย พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
ร้านใบชา ร้านยางพารา เมืองฉางซา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่

4วัน3คืน FD





เดือนตุลาคม 62


เริ่มต้น 11,999

CZG107



จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จิ่วเทียน เทียนเหมินซาน
เลสโก จอมยุทธ์หญิง



เมืองเฟิ่งหวง สะพานสายรุ้ง
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง เมืองโบราญเฟิ่งหวง
ถ้ำจิ่วเทียน ล่องเรือแม่น้ำเหมาเหยียน
โชว์เสน่ห์เหม่ยลี่เซียงซี (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วชมโชว์)
ถนนคนเดินซีปูเจี่ย พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
ร้านหยก ร้านยางพารา
ยอดเขาเทียนเหมินซาน
(ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
ถ้ำประตูสวรรค์ ตลาดใต้ดิน

5วัน3คืน CZ



南航天合标(喇叭1


เดือน ตุลาคม 62

เริ่มต้น 12,999

CGS3



ZHANGJIAJIE อวตารปราบเซียน

ไม่รวมวีซ่ากรุ๊ป 1,000

เมืองโบราณเฟิ่งหวง
ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน
ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน
เมืองเฟิ่งหวง เมืองจางเจียเจี้ย
เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า - ลงด้วยรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก ประตูสวรรค์
จิตรกรรมภาพวาดทราย
เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง)
ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า
ร้านยา ร้านหยก
ชมโชว์วัฒนธรรม แสง สี เสียง เหม่ยลี่เซียงซี
สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ร้านยางพารา
ถนนคนเดินซีปู้เจีย ท่าอากาศยานต้า
หยง(เมืองจางเจียเจี้ย)

5วัน3คืน CZ

南航天合标(喇叭1

เดือนตุลาคม 62


เริ่มต้น 13,999

CZG129



จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง
[เลสโก ยอดองครักษ์]


เมืองฉางเต๋อ เมืองเฟิ่งหวง สะพานสายรุ้ง
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง เมืองโบราญเฟิ่งหวง
เมืองจางเจียเจี้ย ลำธารแส้ม้าทอง ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง
แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
ร้านหยก พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ยอดเขาเทียนเหมินซาน
(ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก ถ้ำประตูสวรรค์
เมืองจางเจียเจี้ย เมืองฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่

6 วัน 5 คืน WE




ตุลาคม - พฤศจิกายน 62


เริ่มต้น 15,999

CB58



ทัวร์จางเจียเจี้ย


พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
ถ้ำวังมังกรเหลือง(รวมล่องเรือ)
ถนนคนเดินซีปู้เจีย OPTION:เขาอวตาร
พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย
ตลาดใต้ดิน OPTION:ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู
ภูเขาเทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)

4วัน3คืน CZ

南航天合标(喇叭1



พฤศจิกายน 62-มีนาคม63


เริ่มต้น 9,888

CZG130



จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง
[เลสโก ยอดหญิงปราบมาร]


ถนนคนเดินหวงชิงลู่ เมืองฉางเต๋อ
เมืองจางเจียเจี้ย ลำธารแส้ม้าทอง
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
เขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง
แกรนด์แคนยอน สะพานแก้ว
(ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
ร้านหยก พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทรายถนนคนเดินซีปูเจี่ย
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ยอดเขาเทียนเหมินซาน
(ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
ถ้ำประตูสวรรค์ เมืองเฟิ่งหวง
เมืองเฟิ่งหวง สะพานสายรุ้ง
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ฉางซา
เมืองจางเจียเจี้ย เมืองฉางซา

6 วัน 5 คืน FD





เดือนพฤศจิกายน 62


เริ่มต้น 16,999

CZG142



จีน จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว เทียนเหมินซาน
[เลสโก เจ้ายุทธจักรหิมะขาว]

เมืองฉางเต๋อ ร้านหยก
ยอดเขาเทียนเหมินซาน
(ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก ถ้ำประตูสวรรค์
ร้านผ้าไหม สะพานแก้ว
(ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว)
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย ร้านยาจีนแผนโบราณแช่เท้า
ถนนคนเดินซีปูเจี่ย ร้านยางพารา เมืองฉางซา
ถนนคนเดินหวงซิงลู่

4วัน3คืน WE




เดือนธันวาคม 62

 

เริ่มต้น 12,999

CZG141



จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน
[เลสโก จอมยุทธ์หญิงขี่ม้าขาว]

เมืองเฟิ่งหวง สะพานสายรุ้ง
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง เมืองโบราญเฟิ่งหวง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ยอดเขาเทียนเหมินซาน
(ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก ถ้ำประตูสวรรค์
ร้านหยก เขตอู่หลิงหยวน เขาเทียนจื่อซาน
(ราคาทัวร์นี้รวมลิฟท์แก้วขึ้น+ลิฟท์แก้วไป่หลงลง)
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง ร้านใบชา
ร้านบัวหิมะ สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย ถนนคนเดินซีปูเจี่ย

5วัน3คืน CZ

南航天合标(喇叭1


ธันวาคม 62 - กุมภาพันธ์ 6
3

 

เริ่มต้น 12,999

CZG140



จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง
[เลสโก ยอดองครักษ์หิมะขาว]


เมืองฉางเต๋อ เมืองเฟิ่งหวง สะพานสายรุ้ง
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง เมืองโบราญเฟิ่งหวง
เมืองจางเจียเจี้ย ลำธารแส้ม้าทอง
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง ลิฟท์แก้วไป๋หลง
แกรนด์แคนยอน สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
ร้านหยก พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
ถนนคนเดินซีปูเจี่ย ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก ถ้ำประตูสวรรค์
เมืองฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่

6วัน5คืน WE




เดือนธันวาคม 62


เริ่มต้น 15,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CZG115



จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ถนนแปะก๊วย
[เลสโก อัศวินมังกร]

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป**
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป**
(สำหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)



เมืองฉงชิ่ง เมืองอู่หลง
อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
(ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว)
จุดชมวิวระเบียงแก้ว ถนนแปะก๊วย
ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ)
เมืองฉงชิ่ง ตลาดหงหยาต้ง
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ศาลาประชาคม

4วัน3คืน WE


ตุลาคม - พฤศจิกายน 62

เริ่มต้น
14,999

CZG131



จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ถนนแปะก๊วย
[เลสโก อัศวินมังกร EP. 2]

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป**
(สำหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

เมืองอู่หลง อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
(ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว)
จุดชมวิวระเบียงแก้ว ถนนแปะก๊วย
ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ)
เมืองฉงชิ่ง ตลาดหงหยาต้ง
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ศาลาประชาคม

4วัน3คืน WE



เดือน พฤศจิกายน 62

เริ่มต้น
15,999

CZG132



จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า
[เลสโก บัลลังก์มังกร EP. 2]

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป**
(สำหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

เมืองฉงชิ่ง เมืองอู่หลง
อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
(ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว)
จุดชมวิวระเบียงแก้ว
อุทยานนางฟ้า (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น)
เมืองฉงชิ่ง ตลาดหงหยาต้ง
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ศาลาประชาคม

4วัน3คืน WE


12-15 ธ.ค. 19
19-22 ธ.ค. 19

เริ่มต้น
15,999

CZG116



จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า
[เลสโก บัลลังก์มังกร]


** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป**
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป**
(สำหรับหนังสือเดินทางไทย และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)


เมืองฉงชิ่ง เมืองอู่หลง
อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
(ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว)
จุดชมวิวระเบียงแก้ว
อุทยานนางฟ้า (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น)
เมืองฉงชิ่ง ตลาดหงหยาต้ง
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ศาลาประชาคม

4วัน3คืน WE


เดือนธันวาคม 62

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
14,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CBZ2



ซีอาน ถ้ำผาหลงเหมิน ย้อนรอยประวัติศาสตร์จีนี หลัว
ผิง

ซีอาน ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
วัดเส้าหลิน ป่าเจดีย์ โชว์การแสดงกังฟู
ประตูเมืองลี่จิง- ถนนโบราณชิงหมิง
ลั่วหยาง ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน)
ศาลเจ้ากวนอู วัดม้าขาว-เมืองหลิงเป่า
เมืองหลิงเป่า ซีอาน
พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)
โชว์ราชวงศ์ถัง เจดีย์ห่านป่าใหญ่
กำแพงเมืองซีอาน ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง
ถนนมุสลิม ซีอาน


5 วัน 4 คืน FD


เดือน ตุลาคม 62

เริ่มต้น
23,900

CBZ3



ครบสูตรซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน

ซีอาน ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง)
ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถเล็ก)
ศาลเจ้ากวนอู ร้านกระเบื้องม้าสามสี
เมืองเจียวจั่ว เจียวจั่ว อุทยานหยุนไถซาน
ร้านสินค้าเยื่อไผ่ ซินหมี่
วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก) ป่าเจดีย์
ชมการแสดงกังฟู ลั่วหยาง
ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสูง)
จตุรัสหอกลอง+หอระฆัง ชมโชว์ราชวงศ์ถัง
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า)
ร้านผ้าไหม เจดีย์ห่านป่าใหญ่(ไม่ขึ้นเจดีย์)
ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน-ซีอาน


5 วัน 4 คืน FD



เดือน ตุลาคม 62

เริ่มต้น
25,900
--เฉิงตู-- มองโกเลีย --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--เจิ้งโจว (ZHENGZHOU)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CB57



ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า



คุนหมิง ต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ หมู่บ้านซีโจว-แชงการีล่า
ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน
เมืองโบราณแชงการีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน หรือ ภูเขาหิมะสือข่า (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง
ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)
โชว์ IMPRESSION LIJIANG
อุทยานน้ำหยก สระน้ำมังกรดำ เมืองฉู่สง
คุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน วัดหยวนทง

6วัน 5คืน TG






10-15 ต.ค.62
16-21 ต.ค.62
11-16 พ.ย.62

เริ่มต้น 22,900

CB64



คุนหมิง ลี่เจียง ต้าลี่ แชงการีล่า




คุนหมิง ต้าหลี่ ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์
ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก สระน้ำมังกรดำ
OPTION1: โชว์ IMPRESSION LIJIANG
+หุบเขาสีน้ำเงิน+ธารน้ำขาว รวมรถแบตเตอรี่
เมืองจงเตี้ยน เมืองโบราณจงเตี้ยน
วัดลามะซงจ้านหลิง โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
เมืองต้าหลี่ คุนหมิง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
OPTION2: เขาซีซาน+วัดหยวนทง
สวนน้ำตกคุนหมิง

6วัน5คืน KY






22 -27 ต.ค. 62
29 ต.ค.- 03พ.ย. 62

เริ่มต้น 15,888

CTTN12



คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
ซุปตาร์...วันเดอร์แลนด์

คุนหมิง เมืองตงชวน แผ่นดินสีแดง
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)
เมืองคุนหมิง สวนสตรอเบอร์รี่
สวนน้ำตกคุนหมิง
เมืองโบราณกวนตู้ พิพิธภัณฑ์ยูนนาน
ร้านบัวหิมะ วัดหยวนทง อิสระช้อปปิ้งที่ประตู
ม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก
** OPTION TOUR : ภูเขาซีซาน+ประตูมังกร **


4 วัน 2 คืน FD







ตุลาคม – ธันวาคม 62


เริ่มต้น 7,888

CB38



ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว

คุนหมิง ตงชวน แผ่นดินสีแดง
ถานเตี้ยน คุนหมิง ถ้ำไซอิ๋ว
สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ขากลับ)
ถนนคนเดิน OPTION: โชว์นกยูง Dynamic Yunnan
ถานเตี้ยน คุนหมิง ถ้ำไซอิ๋ว(รวมสไลเดอร์)
ถนนคนเดิน OPTION:โชว์นกยูง

4วัน 2คืน FD




ตุลาคม - ธันวาคม 62

เริ่มต้น 7,888

CB61



ทัวร์คุนหมิง ตงชวน-ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ

เมืองผานโจว หมู่บ้านถั่วเล่อ (แปะก๊วยพันปี)
อุทยานภูเขาเหนียงเหนียงซาน
ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม ถ้ำเจียงหยวน
สะพานเป๋ยผานเจียง เมืองคุนหมิง
ร้านบัวหิมะ ประตูม้าทองไก่หยก
ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย ภูเขาซีซาน
เมืองโบราณกวนตู้


4วัน2คืน FD





ตุลาคม - ธันวาคม 62


เริ่มต้น 8,878

CB54



คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ

คุนหมิง เมืองตงชวน แผ่นดินสีแดง
ถานเตี้ยน สวนผลไม้ ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ
(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)
ถางเตี้ยน คุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง
ซุ้มประตูม้าทอง ซุ้มประตูไก่หยก
OPTION: โชว์นกยูง Dynamic Yunnan
วัดหยวนทง เมืองโบราณกวนตู้ คุ
นหมิง

 

4วัน3คืน 8L





ตุลาคม-ธันวาคม 62


เริ่มต้น 9,888

CB47



ทัวร์คุนหมิง ลูกเลี่ยง ซินหยี้

คุนหมิง เมืองซินหยี้
ป่าภูเขาหมื่นยอด(รวมนั่งรถแบตเตอรี่)
ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู
ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทหงส์
OPTION: เข้าชมปราสาทหงส์+สะพานแก้ว
หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ(รวมรถราง)
OPTION2: โชว์นกยูง DYNAMIC YUNNAN
วัดหยวนทง สวนน้ำตกคุนหมิง

4วัน3คืน 8L





เดือน ตุลาคม 62


เริ่มต้น 9,989

CTTN14




คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก
ซุปตาร์.. หนาวนี้กอดใคร

คุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสูง
เมืองลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
** OPTION SHOW : Impression Lijiang
(จางอี้โหมว) ** อุทยานน้ำหยก
ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองลี่เจียง นั่งรถไฟความเร็วสูง
คุนหมิง ร้านบัวหิมะ วัดหยวนทง
อิสระช้อปปิ้งที่ประตู
ม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก


4 วัน 2 คืน FD







ตุลาคม – ธันวาคม 62

**วันขึ้นปีใหม่**


เริ่มต้น 11,888

CZG135




จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง [เลสโก หิมะมังกรหยก]

**ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป**


เมืองต้าหลี่ เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม)
วัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองลี่เจียง เมืองเก่าลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)
โชว์จางอี้โหม่ว (Option Show)
อุทยานน้ำหยก เมืองฉูฉ่ง
เมืองคุนหมิง วัดหยวนทง
ประตูม้าทองไก่หยก ถนนคนเดินหนานผิงเจีย


4วัน3คืน 8L





ตุลาคม - ธันวาคม 62


เริ่มต้น 11,999

CB39



ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า

**ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500


คุนหมิง ต้าหลี่หมู่บ้านซีโจว
ต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์
เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน
เมืองโบราณแชงการีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิง เมืองลี่เจียง
สระน้ำมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่
โชว์ IMPRESSION LIJIANG
อุทยานน้ำหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
ฉู่สง คุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินิง

6วัน4คืน FD



ตุลาคม -ธันวาคม 62

เริ่มต้น 15,888

CZG112



คุณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่ามังกรหยก
เลสโกคุนหมิงตัวแม่

คุนหมิง เมืองเสี่ยง
ยินเมืองต้าหลี่ เมืองเก่าต้าหลี่
เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องเขาเสือกระโจน วัดลามะชงจ้านหลิน
(วัดโปตาลาน้อย) เมืองเก่าจงเตี้ยน
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า)
เมืองลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองเก่าลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ)
โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์)
อุทยานน้ำหยก เมืองเสี่ยงยิน
เมืองคุนหมิง ร้านบัวหิมะ
เมืองโบราณกวนตู้ ร้านหยก
ร้านชา วัดหยวนทง ร้านผ้าไหม คุนหมิง

6วัน5คืน TG





ตุลาคม - ธันวาคม 62

เริ่มต้น 19,999

CBZ7



KUNMING IMPRESSION
OF LIJIANG

ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว ชมทะเลสาบเอ๋อไห่
วัดเจ้าแม่กวนอิม ต้าหลี่ ลี่เจียง
สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก
ร้านสาหร่ายเกลียวทอง ต้าหลี่
ต้าหลี่ คุนหมิง ร้านยางพารา
ตำหนักทองจินเตี้ยน ร้านหยก อิสระช้อปปิ้ง
ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม วัดหยวนทง

5วัน4คืน TG





เดือน ตุลาคม 62

เริ่มต้น 19,900

CJW1




คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ

วัดหยวนทง เมืองโบราณกวนตู้
เมืองต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่
ผ่านชมเจดีย์สามองค์
เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
ระหว่างทาง ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทรีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง (รวมรถแบตเตอรี่)
เมืองลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองเก่าลี่เจียง
อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ ไป-กลับ)
อุทยานน้ำหยก เมืองฉูฉง
เข้าร้านแช่เท้าบัวหิมะ ประตูม้าทองไก่หยก

6วัน5คืน 8L







ตุลาคม - พฤศจิกายน 62

เริ่มต้น 20,999

CBZ8



KUNMING DREAM TOWN IN SHANGRI-LA


ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ แชงกรีล่า
ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน
เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง แชงกรีล่า
ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)
IMPRESSOIN LIJIANG อุทยานน้ำหยก
สระน้ำมังกรดำ สาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่
ต้าหลี่ คุนหมิง ร้านยางพารา
ตำหนักทองจินเตี้ยน ร้านหยก อิสระช้อปปิ้ง
ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม
วัดหยวนทง คุนหมิง

6วัน5คืน TG





เดือน ตุลาคม 62

เริ่มต้น 22,999

CBZ9



ครบสูตรคุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง(นั่งรถไฟความเร็วสูง)



ต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ ต้าหลี่ แชงกรีล่า
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน
เมืองโบรารแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง แชงกรีล่า ลี่เจียง
สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้โหมว หุบเขาสีน้ำเงินไป๋สุ่ย(รวมรถแบตเตอรี่)
สระมังกรดำ ลี่เจียง คุนหมิง(รถไฟความเร็วสูง)
สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง

5วัน4 คืน TG




ตุลาคม -ธันวาคม 62

เริ่มต้น 31,900

CZG121



จีน คุนหมิง ผานโจว แปะก๊วยพันปี
[เลสโก แปะก๊วยพันปี]

เมืองผานโจว หมู่บ้านถั่วเล่อ (แปะก๊วยพันปี)
อุทยานภูเขาเหนียงเหนียงซาน
ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม ถ้ำเจียงหยวน
สะพานเป๋ยผานเจียง เมืองคุนหมิง
ร้านบัวหิมะ ประตูม้าทองไก่หยก
ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย ภูเขาซีซาน
เมืองโบราณกวนตู้

4วัน3คืน 8L






เดือนพฤศจิกายน 62

เริ่มต้น 9,999

CZG146



จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
[เลสโก คุนหมิงตัวแม่ EP.2]

เมืองเสี่ยงยิน เมืองต้าหลี่
เมืองเก่าต้าหลี่ เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องเขาเสือกระโจน
วัดลามะซงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย) เมืองเก่าจงเตี้ยน
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า)
เมืองลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองเก่าลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ)
โชว์จางอี้โหมว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์)
อุทยานน้ำหยก เมืองเสี่ยงยิน
เมืองคุนหมิง ร้านบัวหิมะ เมืองโบราณกวนตู้
ร้านชา วัดหยวนทง ร้านผ้าไหม

6วัน5คืน TG





กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 63

เริ่มต้น 19,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CTTN20



ลี่เจียง แชงกรีล่า
ซุปตาร์... ดินแดนในฝัน

 

ลี่เจียง จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน
เมืองโบราณจงเตี้ยน ภูเขาหิมะสือข่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)
จงเตี้ยน ลี่เจียง ร้านบัวหิมะ
เมืองโบราณลี่เจียง OPTION SHOW
โชว์พื้นเมือง Lishui
Jinsha(โชว์ลี่สุ่ยจิน
ซา)

4วัน3คืน 8L



ตุลาคม62-เมษายน 63

**วันคล้ายสวรรคต ร.9
**วันมาฆบูชา
**วันขึ้นปีใหม


เริ่มต้น 9,888

CTTN21



ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก
ซุปตาร์... ซุปเปอร์คูล

 

เมืองลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก
(นั่งกระเช้าใหญ่) OPTION SHOW:
Impression Lijiang
(จางอี้โหมว) อุทยานน้ำหยก
ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ สระน้ำมังกรดำ
เมืองโบราณลี่เจียง เมืองโบราณซู่เหอ
ร้านบัวหิมะ สะพานแก้วลี่เจียง หมู่บ้านไป๋ซา

4วัน3คืน 8L



ตุลาคม62-เมษายน 63

**วันคล้ายสวรรคต ร.9
**วันมาฆบูชา
**วันขึ้นปีใหม่
**วันจักรี
**วันสงกรานต์


เริ่มต้น 10,888

CTTN22



ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก
ซุปตาร์... ซู่ซู่ซ่าซ่า

 

ลี่เจียง จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน
เมืองโบราณจงเตี้ยน
วัดลามะซงจ้านหลิง
จงเตี้ยน(แชงกรีล่า)
ลี่เจียง ร้านบัวหิมะ
เมืองโบราณซู่เหอ สระมังกรดำ
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
OPTION SHOW:Impression Lijiang
(จางอี้โหมว) อุทยานน้ำหยก
ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ เมืองโบราณลี่เ
จียง

5วัน4คืน 8L



ตุลาคม62 -เมษายน 63

**วันคล้ายสวรรคต ร.9
**วันมาฆบูชา
**วันขึ้นปีใหม่


เริ่มต้น 12,888

CTTN23



บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง
ซุปตาร์... ธารน้ำแข็งซ่าซ่า

 

ลี่เจียง จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
เมืองโบราณจงเตี้ยน เต๋อชิง
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ยอดเขาหิมะไป๋หมาง
ภูเขาหิมะเหม่ยลี่สะท้อนแสง
วัดเฟยไหล หมู่บ้านหมิงหย่ง
ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง (รวมรถแบตเตอรี่)
เต๋อชิง จงเตี้ยน ทุ่งหญ้านาพาไห่
ช่องแคบเสือกระโจน จงเตี้ยน
ลี่เจียง ร้านบัวหิมะ เมืองโบราณลี่เจียง
OPTION SHOW:โชว์พื้นเมือง
Lishui Jinsha (โชว์ลี่สุ่ยจินซา)

5วัน4คืน 8L



ตุลาคม62-เมษายน 63


เริ่มต้น 13,888
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CTTN11



เสิ่นหยาง ผานจิ่น หาดหญ้าแดง
ซุปตาร์ แด๊งง !! แดง

**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500**

พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง
ถนนโบราณหม่านชิง ถนนคนเดินจงเจีย
เสิ่นหยาง เมืองเปิ่นซี(รวมรถอุทยาน+ล่องเรือ)
ตานตง สวนสาธารณะยาลู่เจียง
ล่องเรือชมวิว ตานตง ผานจิ่น หาดหญ้าแดง
เสิ่นหยาง ศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้าตงเป่ย

5วัน4คืน XW




12-16 ตุลาคม 62
19-23 ตุลาคม 62

เริ่มต้น 24,888

CTTN10



เสิ่นหยาง ภูเขาฉางไป๋ซาน
ซุปตาร์...โรแมนติก

**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500**

พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง
ถนนโบราณหม่านชิง
ถนนคนเดินไท่หยวนเจีย
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
ลานวัฒนธรรม เสิ่นหยาง
จี๋หลิน สวนเป่ยซาน
จัตุรัส Century Square
โบสถ์คาทอลิก (ชมด้านนอก)
พิพิธภัณฑ์แมนจู ผลิตภัณฑ์สินค้าตงเป่ย
จี๋หลิน ฉางไป๋ซานภูเขาฉางไป๋ซาน (รวมรถอุทยาน)
ทะเลสาบเทียนฉือ น้ำตกฉางไป๋
บ่อน้ำพุร้อนจี้หลง เมืองทงฮัว เสิ่นหยาง
บ้านนายพลตระกูลจาง ถนนคนเดินจงเจียหมิง

6วัน5คืน XW


เดือนตุลาคม 62

เริ่มต้น 25,888
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CJW2



เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ไม่ลงร้านรัฐบาล



เฉิงตู ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่
ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเวียนในอุทยาน)
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมค่ากระเช้าขาขึ้น)
ตูเจียงเยี่ยน เฉิงตู ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
ถนนชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (รวมค่าโชว์)
ถนนโบราณจินหลี่ เฉิงตู


6วัน5คืน CA






18 - 23 ตุลาคม 62
30 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 62

เริ่มต้น 34,999

CB55



ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง


เฉิงตู เม่าเซี่ยน เมืองโบราณซงพาน จิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน)
อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)
ถนนจินหลี Option:
อัพเกรด 1มื้อเป็นสุกี้เสฉวน+โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนคนเดินชุนซีลู่


5วัน3คืน 8L







ตุลาคม - ธันวาคม 62

เริ่มต้น 13,888

CZG123



จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
[เลสโก ยอดพยัคฆ์เปลี่ยนสี]


เมืองจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
(รวมรถประจำทางภายในอุทยาน)
เมืองจิ่วจ้ายโกว เมืองหวงหลง
อุทยานแห่งชาติหวงหลง เมืองเม่าเสี้ยน
เมืองเม่าเสี้ยน เมืองเฉิงตู
ร้านยางพารา ร้านบัวหิมะ
ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่


6วัน3คืน 8L





ตุลาคม - พฤศจิกายน 62


เริ่มต้น 14,999

CB60



เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง


เฉิงตู เม่าเซี่ยน เมืองโบราณซงพาน จิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน)
อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)
เฉิงตู ถนนจินหลี
Option: อัพเกรด 1มื้อเป็นสุกี้เสฉวน+โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนคนเดินชุนซีลู่


5วัน 3คืน 8L





เดือนตุลาคม 62

เริ่มต้น 16,888

CS974



ทัวร์คุณธรรม จิ่วจ้ายโกว...ขนมเหนียว

เฉิงตู ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่
ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน)
โชว์ทิเบต จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง
(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) ตูเจียงเยี่ยน
ตูเจียงเยี่ยน เฉิงตู ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
ถนนชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนโบราณจินหลี่ เฉิงตู


6 วัน 5 คืน(CA)





ตุลาคม - พฤศจิกายน 62


เริ่มต้น 28,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CB65



เฉิงตู ภูเขาหิมะการ์เซีย ธารน้ำแข็ง ต๋ากู่ปิงชวน

**ไม่รวมวีซ่าเดี่ยว**

เฉิงตู เมืองตูเจียงเยี่ยน
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า เม่าเซี่ยน
อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน
(รวมรถอุทยาน+กระเช้า)
เม่าเซี่ยน เฉิงตู ถนนซอยแคบซอยกว้าง
OPTION:โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนโบราณจินหลี ถนนคนเดินชุนซีลู่
สะพานจิ๋วเหยี่ยนเฉียว


5วัน3คืน MU





ตุลาคม-ธันวาคม 62

เริ่มต้น 11,888

CZG143



จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
[เลสโก ยอดพยัคฆ์เปลี่ยนสี]



เมืองเฉิงตู ซอยกว้างซอยแคบ
เมืองตูเจียงเยี่ยน เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน
เมืองเม่าเซี่ยน อำเภอเฮยสุ่ย
อุทยานสวรรค์หิมะการณ์เซีย (รวมค่ากระเช้า ขึ้น-ลง)
เมืองตูเจียงเยี่ยน ภูเขาหิมะซีหลิง (รวมค่ากระเช้า ขึ้น-ลง)
ลานสกี เมืองเฉิงตู ร้านหยก
เมืองเฉิงตู ร้านยางพารา ร้านบัวหิมะ
ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่


6วัน3คืน 8L






เดือน ธันวาคม 62


เริ่มต้น 13,999
--ทิเบต--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CZG104



กุ้ยหลิน หยางซั่ว
เลสโก เขาวงช้าง


กุ้ยหลิน เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า)
ร้านหยก สวนฉวนซาน ถ้ำทะลุ
ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW
เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) ร้านบัวหิมะ
เขาเซียงกง เมืองหยางซั่ว
ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR :
ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
กุ้ยหลิน ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน


5วัน4คืน CZ


南航天合标(喇叭1


เดือนตุลาคม 62

เริ่มต้น 13,999

CZG117



T-SUD GUILIN BIG MOUNTAIN


กุ้ยหลิน เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า)
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน สวนฉวนซาน
ถ้ำทะลุ ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา หลงเซิน
นาขั้นบันไดหลงจี๋ หมู่บ้านชาวจ้วง กุ้ยหลิน
เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) เขาเซียงกง
เมืองหยางซั่ว ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว
(OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) ร้านผ้าไหม
หยางซั่ว กุ้ยหลิน ศาลาเซียวเหยา
ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง


6วัน4คืน CZ



南航天合标(喇叭1

เดือน ตุลาคม 62

เริ่มต้น 15,999

CBZ5



กุ้ยหลิน หยางซั่ว ป่าหอมหมื่นลี้

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น
นาขั้นบันไดหลงจี๋ กุ้ยหลิน
ถ้ำเงิน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย)
หยางซั่ว ถนนฝรั่ง
กุ้ยหลิน เขาเหยาซาน (รวมกระเช้า)
สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่)
ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง ประตูโบราณกูหนานเหมิน
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง (ด้านนอก)
สวนเจ็ดดาว เมืองจำลองซ่ง
ตึกเซียวเหยา ถนนโบราณตงซี
กุ้ยหลิน(สนามบินเหลี่ยงเจียง)

6วัน5คืน CZ


南航天合标(喇叭1

เดือนตุลาคม 62

เริ่มต้น 20,900

CZG144



จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขางวงช้าง
[เลสโก นางพญาเปลี่ยนสี]


เมืองกุ้ยหลิน สวนชวนซาน ถ้ำทะลุ ร้านหยก
น้ำตกกู่ตุง (ชมต้นเมเปิ้ลเปลี่ยนสี)
ชมโชว์ Mirage Guilin Show
เขางวงช้าง (ราคารวมนั่งรถกอล์ฟ)
ร้านบัวหิมะ เมืองหยางซั่ว
ช้อปปิ้งถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว
ล่องแพแม่น้ำหลีเจีง (ครึ่งสาย) เมืองกุ้ยหลิน
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา เจดีย์เงินเจดีย์ทอง
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน หรือตลาดใต้ดิน

5 วัน 4 คืนCZ


南航天合标(喇叭1

พฤศจิกายน - ธันวาคม 62



เริ่มต้น 11,999

CZG145



จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว เขางวงช้าง
[เลสโก นางพญาทิวลิป]

เมืองกุ้ยหลิน สวนชวนซาน ถ้ำทะลุ
ร้านหยก น้ำตกกูตุง ชมโชว์ Mirage Guilin Show
เขางวงช้าง (รวมค่านั่งรถกอล์ฟ)
สวนซีโจว (ชมการแสดงดอกทิวลิป
ร้านบัวหิมะ - เมืองหยางซั่ว เขาเซียงกง
ช้อปปิ้งถนนฝรั่งเมืองหยางซั่ว
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) เมืองกุ้ยหลิน
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา เจดีย์เงินเจดีย์ทอง
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน หรือตลาดใต้ดิน

5 วัน 4 คืนCZ


南航天合标(喇叭1

มกราคม - มีนาคม 63



เริ่มต้น 11,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CS973




กวางเจาเทรดแฟร์...ขนมเผือกกวน


กวางเจา วัดไทร 6 ต้น ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่
ช้อปปิ้งอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
ห้าง Baiyun Wanda Plaza
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
***งานกวางเจาเทรด แฟร์ ครั้งที่ 126*** จัตุรัสฮัวเฉิง
***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126***
ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว
***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 126***
ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง


6 วัน 3 คืน (ZH)


南航天合标(喇叭1

22-27 ตุลาคม 62
30 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 62

เริ่มต้น 18,999
         --เซียเหมิน-- ( XIAMEN )--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 

*** นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2539-3681

LINE ID: @grandtravel
หรือ กดที่นี่
add friend

หรือ ADD QR CODE


GRAND TRAVEL FACEBOOK FANPAGE

 

  line  
space

Home :: Tour :: Package Tour :: Reservation :: Webboard
:: Information :: Photo Gallery :: About Us :: Contact Us

Copyright © 2008 www.Grandtravelthailand.com, All Rights Reserved.