space

 

 

 
 

--ทัวร์หมู่คณะ--


สิงคโปร์-มาเลเซีย (Sin-Malay) •  เวียดนาม (Vietnam) •  พม่า (Myanmar)
ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น (HK) •  ไต้หวัน (Taiwan) •  ลาว (Lao)
• อียิปต์-ตะวันออกกลาง (Mid) •  เกาหลี (Korea) •  จีน (China)
• ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Aus) •  ยุโรป (Europe) •  ญี่ปุ่น (Japan)
• เนปาล (Nepal) • บาหลี-อินโดนีเซีย (Indo) •  อเมริกา (USA)
• รัสเซีย (Russia)   ตุรกี (Turkey)  
 
 
 
-- สุดยอดโปรโมชั่นล่องเรือสำราญ --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
CB37


ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน องจีน

**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้วเทียนสิน ตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน
กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)
พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ช้อปปิ้งถนนหวังฟูจิ่ง
ตลาดรัสเซีย


พิเศษสุด!! ใส่ชุดฮ่องเต้+ฮองเฮา ถ่ายรูปที่กำแพงเมืองจีน
เมนูพิเศษ:Buffet Chenkiskan,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร,อาหารแต้จิ๋ว


4วัน3คืน XWเมษายน - มิถุนายน 62


เริ่มต้น 12,888
CGH87


ปักกิ่ง พิชิตกำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า

ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 1,500

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง นั่งรถสามล้อชมเมืองเก่าซอยหูถง
ถนนหวังฝู่จิ่ง ศูนย์ไข่มุก หอฟ้าเทียนถาน
วัดเจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา
ช้อปปิ้งห้าง THE PLACE
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
ศูนย์ยาจีนบัวหิมะ
กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (นั่งกระเช้า)
ศูนย์หยก วัดลามะ ศูนย์ปี่เซี๊ยะ ตลาดรัสเซีย ปักกิ่ง

5วัน3คืน MUเดือนเมษายน 62


เริ่มต้น 14,888
CZG101


จีน ปักกิ่ง เทียนสิน
เลสโก อาหมาวยเล็ก

เทียนสิน นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม
ร้านหยก พระราชวังฤดูร้อน
ร้านไข่มุก ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
ร้านนวดฝ่าเท้า ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ)
ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง หอบูชาฟ้าเทียนถาน
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ตลาดรัสเซีย ร้านปี่เซียะ
นครเทียนสิน ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE
สวนจิ้งหยวน ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน
ถนนอิตาลี เทียนสิน

5วัน4คืน XWเมษายน - ตุลาคม 62

**วันสงกรานต์**
**วันวิสาขบูชา**


เริ่มต้น 14,999
CZG97


T-SUD FABULOUS BEIJING

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้าม ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน
หอบูชาฟ้าเทียนถาน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
วัดลามะ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ร้านไข่มุก นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง
ทะเลสาบโฮ่วไห่
ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ชิมผลไม้สดๆตามฤดูกาล ร้านบัวหิมะ
ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน ร้านปี่เซ
ียะ ปักกิ่ง

5วัน3คืน TGเมษายน-พฤษภาคม 62


เริ่มต้น 18,888
CGH86


BEIJING CHECK IN OLYMPIC TOWER

ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 1,500

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง ศูนย์นวดฝ่าเท้า
กายกรรมปักกิ่ง ถนนหวังฝู่จิ่ง
ศูนย์ไข่มุก พระราชวังฤดูร้อน
ศูนย์ผีเซียะ วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า
หอฟ้าเทียนถาน ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ
กำแพงเมืองจีนด่านจวียงหวน
ศูนย์หยก ผ่านชมสนามกีฬารังนก
ขึ้นตึกโอลิมปิกทาวเวอร์ ชมวิวยามค่ำคืน
ผลิตภัณฑ์ยางพารา ตลาดรัสเซีย ปักกิ่ง

5วัน3คืน CAเมษายน-พฤษภาคม 62


เริ่มต้น 18,888
CB35


ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

**รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว


ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก The Place
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)
พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ
สวนTaoranting (ชมซากุระ)
ถนนหวังฟู่จิ่ง วัดลามะ ตลาดรัสเซีย

5วัน3คืน TGเดือนเมษายน 62


เริ่มต้น 21,888
CS966


ปักกิ่ง...สังขยาฟักทอง


ปักกิ่ง อู่ไถซาน วัดเสี่ยนทง
วัดผู่ซาติ่ง วัดถ่าเอี้ยน วัดซูเซี่ยง
วัดอู่เหยเมี่ยว อู่ไถซาน วัดเสวียนคง
ต้าถง วัดถ้ำหยุนกั่ง (รวมรถแบตเตอรี่)
ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณต้าถง
ต้าถง ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน
ร้านหยก ถ่ายรูปด้านนอกหอคอย Olympic Tower
(ไม่ได้ขึ้นบนหอคอย)
ร้านยางพารา ตลาดหงเฉียว ปักกิ่ง

5วัน3คืน CAเมษายน-มิถุนายน 62


เริ่มต้น 26,999

CGS4เทียนสิน ปักกิ่ง สะท้านภพ


นครเทียนสิน (เทียนจินปินไห่)
นครเทียนสิน นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวัง
ต้องห้าม ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
โชว์กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน ร้านหยก
กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ)
ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
ร้านปี่เซี๊ยะ ผ่านชมสนามกีฬารังนก
หอบูชาฟ้าเทียนถาน ร้านไข่มุก ตลาดรัสเซีย
นครเทียนสิน


5วัน3คืน XJ


南航天合标(喇叭1

พฤษภาคม - ตุลาคม 62


เริ่มต้น 9,989

CZG111ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน
เลสโก หอมหมื่นลี้

เมืองเทียนจิน เมืองปักกิ่ง
วัดลามะ ร้านบัวหิมะ เมืองโบราณกู๋เป่ย
กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วนั่งกระเช้า)
ปักกิ่ง ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม
ร้านหยก ตลาดรัสเซีย
พระราชวังฤดูร้อน ร้านผีเซี๊ยะ
เมืองเทียนจิน5วัน3คืน XJ


พฤษภาคม - ตุลาคม 62

เริ่มต้น 11,999

CZG113ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
เลสโก เจ้าพ่อปักกิ่ง

เมืองปักกิ่ง -จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้าม ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน
หอบูชาฟ้าเทียนถาน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
วัดลามะ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ร้านไข่มุก นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถง
ทะเลสาบโฮ่วไห่
ร้านหยก กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน)
สวนผลไม้ ร้านบัวหิมะ ถนนหวังฝูจิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน ร้านปี่เซี๊ยะ


5วัน3คืน TG


พฤษภาคม - พฤศจิกายน 62

เริ่มต้น 15,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
CB33Hangzhou Shanghai

**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป1,500

เซี่ยงไฮ้ เมืองหังโจว
หมู่บ้านชาหลงจิ่ง
ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ
เมืองโบราณซินฉาง เซี่ยงไฮ้
ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก
ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก
อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน
ถนนนานจิง ตลาดเถาเป่ายว


5วัน3คืน XW
เมษายน -ตุลาคม 62

เริ่มต้น 7,888
CTTN4เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี
ซุปตาร์... ไอ้หนุ่มเซี่ยงไฮ้

**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป1,500

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชา ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
หังโจว อู๋ซี ร้านไข่มุก
สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน
ร้านผ้าไหม ย่านซินเทียนตี้
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) หาดไว่ทาน
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ร้านหยก ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
ถนนนานกิง ร้านกาแฟ Starbucks


5วัน3คืน XW
เมษายน -ตุลาคม 62

เริ่มต้น 8,888

CGS1SHANGHAI HANGZHOU ZHUJIAJIAO
ไอ้หนุ่มหมัดเมา

เซี่ยงไฮ้ ร้านผ้าไหม เมืองหางโจว
เจดีย์นางพญางูขาว หมู่บ้านใบชา ถนนคน
เดินเหอฝั่งเจีย สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
ร้านยางพารา เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ)
เซี่ยงไฮ้ ย่านซินเทียนตี้
ร้านบัวหิมะ หาดไวทาน ถนนนานกิง
ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อุโมงค์
เลเซอร์ ร้านหยก ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

5วัน3คืน XW
เมษายน - ตุลาคม 62


เริ่มต้น
8,889

CZG98T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถไฟฟ้า)
ศาลาฝานกง ร้านไข่มุก เมืองเจียซิน
ช้อปปิ้งเมืองโบราณเยื่ยเหอ
ล่องเรือทะเลสาบหนานหู
ศาลาเหยียนหยูโหลว
ชมสวนMR.IRON ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ร้านผ้าไหม เซี่ยงไฮ้ ย่านซินเทียนตี้
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน ร้านหยก ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก
ช้อปปิ้งถนนนานกิง

5วัน3คืน XW
เมษายน - ตุลาคม 62


เริ่มต้น
8,999
CB34Shanghai Disneyland

**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป1,500

เมืองเซี่ยงไฮ้ ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
ถนนนานกิง ตึกสตาร์บัค
หาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์
ขึ้นตึกจินเม่าชั้น 88 ย่านซินเทียนตี้
เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร)


5วัน3คืน XW
เมษายน -ตุลาคม 62


เริ่มต้น 9,888

CGS2SHANGHAI DISNEYLAND ZHUJIAJIAO
ขี่พายุทะลุฟ้า

เซี่ยงไฮ้ สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน
(รวมบัตรเข้าแล้ว)
ร้านผ้าไหม เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ)
เซี่ยงไฮ้ ย่านซินเทียนตี้
ร้านบัวหิมะ หาดไวทาน ถนนนานกิง
ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อุโมงค์
เลเซอร์ ร้านหยก ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

5วัน3คืน XW
เมษายน - ตุลาคม 62


เริ่มต้น
9,989
CTTN5เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
ซุปตาร์... แอ๊บแบ๊วเซี่ยงไฮ้ จูเจียเจี่ยว
ล่องเรือชมเมืองโบราณ
เซี่ยงไฮ้ ร้านผ้าไหม
ร้านใบชา ร้านกาแฟ Starbuck
ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ขึ้นตึกจินเหมาทาวเวอร์ (ชั้นที่ 88)
ร้านหยก ลอดอุโมงค์เลเซอร์หาดไว่ทาน
ถนนนานกิง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)


5วัน3คืน XWเมษายน– ตุลาคม 62


เริ่มต้น 10,888
CZG102


เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจียว ดิสนีย์แลนด์
เลสโก อาตี๋น้อย

เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
(รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
เมืองโบราณจูเจียเจียว
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ร้านผ้าไหม
เซี่ยงไฮ้ ย่านซินเทียนตี้
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) หาดไว่ทาน
ร้านหยก ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยวชมร้าน
STARBUCKS RESERVE ROASTERY
สวยและใหญ่ที่สุดในโลก
ช้อปปิ้งถนนนานกิง

5วัน3คืน XWเมษายน - พฤษาคม 62


เริ่มต้น 11,999
CZG85T-SUD SPECIAL OF SHANGHAI

*ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท *

เซี่ยงไฮ้ อูซี พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)
ร้านไข่มุก หังโจว ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ร้านผ้าไหม เซี่ยงไฮ้
ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100
ร้านหยก ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว

เมนูพิเศษ!! ซีโครงหมูอู่ซี
เสี่ยวหลงเป่า, ไก่แดง,
ไก่ขอทาน, หมูพันปี5วัน3คืน XJ

南航天合标(喇叭1


เมษายน - มิถุนายน 62


เริ่มต้น
13,999

CZG96T-SUD SHANGHAI DISNEYLAND

เซี่ยงไฮ้ นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง
เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ)
ร้านผ้าไหม ย่านซินเทียนตี้
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118)
หาดไหว่ทัน ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY
สวยและใหญ่ที่สุดในโลก ร้านหยก
ถนนเทียนจื่อฝาง เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
(รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)

5วัน3คืน XJ南航天合标(喇叭1


เมษายน - มิถุนายน 62

**วันสงกรานต์**


เริ่มต้น 15,999
CGH82เซี่ยงไฮ้ ไฉไล สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 1,500

เซี่ยงไฮ้ หมู่บ้านน้ำโบราณเยี่ยเหอ
+ล่องเรือชมเมือง
ผลิตภัณฑ์ยางพารา หังโจว
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
หังโจว สวนใบชาหลงจิ่ง
ล่องเรือทะเลสาบซีหู ศูนย์ผ้าไหม
เซี่ยงไฮ้ ถนนศิลปะเถี่ยนจื๋อ
อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
ศูนย์ยาสมุนไพรจีน ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
ศูนย์อัญมณีหยก หาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์
Starbucks Reserve Roastery


4วัน3คืน CA
เมษายน 62

เริ่มต้น 16,888

CZG83T-SUD SHANGHAI RIVER FLOW DISNEY

*ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท *

เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
(รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
เซี่ยงไฮ้ อูซี พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านไข่มุก หังโจว ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ร้านผ้าไหม เซี่ยงไฮ้ ร้านยาบัวหิมะ
ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY
สวยและใหญ่ที่สุดในโลก
ร้านหยก หาดไว่ทาน ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี้ยว

เมนูพิเศษ!! เสี่ยงหลงเปา, ไก่แดง
ซี่โครงหมูอู๋ซี, หมูพันปี5วัน3คืน TG
เมษายน- พฤษภาคม 62เริ่มต้น
18,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
CZG84T-SUD SHANGHAI RIVER FLOW DISNEY

*ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท *

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้าม
ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา พระราชวังฤดูร้อน
ร้านหยก กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน
ช้อปปิ้ง THE PLACE ร้านปี่เซียะ
ตลาดรัสเซีย นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้
ร้านผ้าไหม หาดไว่ทาน ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก
ถนนเทียนจื่อฝาง
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ย่านซินเทียนตี้
วัดพระหยกขาว ร้านใบชา เซี่ยงไฮ้

พิเศษ!! นั่งรถไฟความเร็วสูง
ชมโชว์ "กายกรรมปักกิ่ง"
เมนูเด็ด!! เป็ดปักกิ่ง, สุกี้สมุนไพร6วัน4คืน TGเมษายน - พฤษภาคม 62เริ่มต้น
21,999

CZG106ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้
เลสโก กำแพงหมื่นลี้

เมืองปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้าม ถนนโบราณเฉียนเหมิน
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา พระราชวังฤดูร้อน
ร้านหยก กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน)
ช้อปปิ้งเดอะเพลส
ร้านปี่เซี๊ยะ ตลาดรัสเซีย
นั่งรถไฟความเร็วสูง (เมืองปักกิ่ง – เมืองเซี่ยงไฮ้)
ร้านผ้าไหม หาดไว่ทาน ถนนนานกิง
Starbucks Reserve Roastery ถนนเทียนจื่อฝาง
ร้านบัวหิมะ ย่านซินเทียนตี้
วัดพระหยกขาว ร้านใบชา

6วัน4คืน TG


พฤษภาคม - พฤศจิกายน 62

เริ่มต้น 19,999
เซี่ยงไฮ้-ปักกิ่ง-เทียนสิน
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
CB43เซี่ยงไฮ้- ปักกิ่ง-เทียนจิน


เซี่ยงไฮ้ อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน
ถนนนานกิง ตึกสตาร์บัค ตลาดร้อยปี
เมืองโบราณชีเป่า นั่งรถไฟความเร็วสูง
ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน)
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก ตลาดรัสเซีย
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
เทียนสิน ถนนวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว (เซี่ยงไฮ้1 คืน, ปักกิ่ง 3 คืน)


7วัน4คืน XWพฤษภาคม - ตุลาคม 62


เริ่มต้น 13,888
CTTN6เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้
ซุปตาร์... รวมมิตรมหานคร


ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้ามกู้
พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน
ร้านไข่มุก ร้านหมอนยางพารา
ชมกายกรรมปักกิ่ง ร้านหยก
กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ร้านปี่เซียะ ตลาดหงเฉียว ปักกิ่ง
รถไฟความเร็วสูง เซี่ยงไฮ้ ซินเทียนตี้
ร้านผ้าไหม ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน ถนนนานกิง
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ร้านกาแฟ Starbucks
ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว6วัน4คืน XWพฤษภาคม - ตุลาคม 62


เริ่มต้น 13,888
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CB31ฉางซา-จางเจียเจี้ย

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท

ฉางซา จางเจียเจี้ย
ภูเขาเทียนเหมินซานถ้ำประตูสวรรค์
(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก
OPTION: โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
ถนนคนเดินซีปู้เจีย OPTION:เขาอวตาร
พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย
ฉางซา ถนนคนเดินไท่ผิง

เมนูพิเศษ: สุกี้เห็ด +ปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลี+อาหารถู่เจีย
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

5วัน3คืน FDเมษายน - ตุลาคม 62

เริ่มต้น
9,888

CGH91SPECIAL PRICE จางเจียเจี้ย
พิชิตเขาเทียนเหมิน สะพานแก้วที่ยาวที่สุด

ไม่รวมวีซ่ากรุ๊ป 1,000

ฉางซา จางเจียเจี้ย
เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ภาพวาดทราย
ร้านหยก ร้านยาจีน ตลาดใต้ดิน
ร้านยางพารา จางเจียเจี้ย ฉางซา
วัดไคฝู ถนนคนเดินหวงชิง

4 วัน 3 คืน FDเมษายน - มิถุนายน 62

เริ่มต้น 12,888

CZG103จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย
เลสโก สะพานแก้วย

เมืองฉางซา เมืองจางเจียเจี้ย
ยอดเขาเทียนเหมินซาน
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
ถ้ำประตูสวรรค์ ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา
เมืองจางเจียเจี้ย ร้านหยก สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย ถนนคนเดินซีปูเจี่ย
ร้านยาบัวหิมะ ร้านใบชา - ร้านผ้าไหม
เมืองจางเจียเจี้ย เมืองฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่
ท่าอากาศยานนานาชาติฉางชา ฮวงหัว เมืองฉางชา


4วัน3คืน WEเมษายน - มิถุนายน 62

เริ่มต้น 13,999

CGH89จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย

ไม่รวมวีซ่ากรุ๊ป 1,000

ฉางซา จางเจียเจี้ย
ขาเทียนเหมินซาน
(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ภาพวาดทราย ตลาดใต้ดิน
จางเจียเจี้ย ฉางซา
พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย
สวนเทียนซินเก๋อ
ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ฉางซา


4วัน3คืน FDเมษายน-มิถุนายน 62

เริ่มต้น 17,888

CZG105T-SUD THE CHARMING OF ZHANGJIAJIE

ไม่รวมวีซ่ากรุ๊ป 1,000

เมืองฉางซา เมืองเฟิ่งหวง
เมืองโบราณเฟิ่งหวง
ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง
สะพานสายรุ้ง บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
เมืองเฟิ่งหวง เมืองจางเจียเจี้ย
ลำธารแส้ม้าทอง ร้านหยก
ยอดเขาเทียนจื่อซาน
สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
เขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง เมืองจางเจียเจี้ย
สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย
ถนนคนเดินซีปูเจี่ย ร้านยาบัวหิมะ
ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา
ยอดเขาเทียนเหมินซาน
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
ถ้ำประตูสวรรค์ เมืองจางเจียเจี้ย
เมืองฉางซา พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
ถนนคนเดินหวงซิงลู่งซิงลู่

6วัน5คืน FDเมษายน-พฤษภาคม 62

เริ่มต้น 17,999

CGH90จางเจียเจี้ย ล่องเรือถัวเจียง เมืองโบราณฟ่งหวง

ไม่รวมวีซ่ากรุ๊ป 1,000

ฉางซา ฟ่งหวง อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน
(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถนนคนเดินซีปู้ ภาพวาดทราย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
จางเจียเจี้ย ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่

5 วัน 4 คืน FDเมษายน - มิถุนายน 62

เริ่มต้น 19,888

CGS3ZHANGJIAJIE อวตารปราบเซียน

ไม่รวมวีซ่ากรุ๊ป 1,000

เมืองโบราณเฟิ่งหวง
ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน
ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน
เมืองเฟิ่งหวง เมืองจางเจียเจี้ย
เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า - ลงด้วยรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก ประตูสวรรค์
จิตรกรรมภาพวาดทราย
เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง)
ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า
ร้านยา ร้านหยก
ชมโชว์วัฒนธรรม แสง สี เสียง เหม่ยลี่เซียงซี
สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ร้านยางพารา
ถนนคนเดินซีปู้เจีย ท่าอากาศยานต้า
หยง(เมืองจางเจียเจี้ย)

5วัน3คืน CZ

南航天合标(喇叭1

พฤษภาคม - ตุลาคม 62


เริ่มต้น 13,999

CGS5ZHANGJIAJIE วิหคเหินฟ้า

ร้านหยก ถ้ำมังกร เหลือง (รวมล่องเรือ)
สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ร้านใบชา
เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า ลงด้วยรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก ประตูสวรรค์
เลือกซื้อ option tour เสริม : โชว์นางจิ้งจอกขาว
ถนนคนเดินซีปู้เจีย เลือกซื้อ option tour เสริม :
เทียนจื่อซาน ร้านยา จิตรกรรม
ภาพวาดทราย

4วัน2คืน CZ

南航天合标(喇叭1

พฤษภาคม - ตุลาคม 62เริ่มต้น
9,889

CZG108จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน
เลสโก สะพานแก้วเมืองเฟิ่งหวง สะพานสายรุ้ง
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง เมืองโบราญเฟิ่งหวง
ร้านนวดฝ่าเท้า แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
ร้านยางพารา ยอดเขาเทียนเหมินซาน
(ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
ถ้ำประตูสวรรค์ ตลาดใต้ดิน

5วัน3คืน CZ


南航天合标(喇叭1


พฤษภาคม - กันยายน 62


เริ่มต้น 11,999

CZG107จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จิ่วเทียน เทียนเหมินซาน
เลสโก จอมยุทธ์หญิงเมืองเฟิ่งหวง สะพานสายรุ้ง
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง เมืองโบราญเฟิ่งหวง
ถ้ำจิ่วเทียน ล่องเรือแม่น้ำเหมาเหยียน
โชว์เสน่ห์เหม่ยลี่เซียงซี (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วชมโชว์)
ถนนคนเดินซีปูเจี่ย พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)
ร้านหยก ร้านยางพารา
ยอดเขาเทียนเหมินซาน
(ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)
ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
ถ้ำประตูสวรรค์ ตลาดใต้ดิน

5วัน3คืน CZ


南航天合标(喇叭1


พฤษภาคม - ตุลาคม 62

เริ่มต้น 12,999

CZG109จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง
เลสโก เขาอวตาร


เมืองฉางซา เมืองฉางเต๋อ
เมืองฉางเต๋อ เมืองโบราณเฟิ่งหวง
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง สะพานสายรุ้ง
บ้านเกิดเสิ่น ฉง เหวิน
อู่หลิงหยวน ลำธารแส้ม้าทอง
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร
ลิฟท์แก้วไป๋หลง
สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ร้านหยก
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย ถนนคนเดินซีปู้เจีย
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
เทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก
ถ้ำประตูสวรรค์ (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว )
ร้านใบชา ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่

6วัน5คืน WEพฤษภาคม - มิถุนายน 62

เริ่มต้น 17,999

CTTN7จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาอวตาร
ซุปตาร์... ห้าดาว


จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง
เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
สะพานสายรุ่ง ฟ่งหวง
จางเจียเจี้ย ร้านใบชา
สะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลก
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ถนนคนเดินซีปู้เจีย
จิตรกรรมภาพวาดทราย
นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่ง
เขาอวตาร ลงลิฟท์แก้ว
ไป๋หลง โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
ร้านหยก ร้านหมอนยางพารา
เทียนเหมินซาน
(ขึ้นกระเช้า+บันไดเลื่อน+ลงรถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถ้ำประตูสวรรค์ อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

4วัน3คืน CZ

南航天合标(喇叭1

มิถุนายน–ตุลาคม 62

เริ่มต้น 11,888
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CZG93T-SUD CHONGQING FAIRY TAIL


**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท **


ทัวร์ไม่ลงร้าน !!!

ฉงชิ่ง หวู่หลง OPTION TOUR :
ชมโชว์ IMPRESSION WULONG
หวู่หลง ฉงชิ่ง
OPTION TOUR : อุทยานเขานางฟ้า
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
จุดชมวิวระเบียงแก้ว (รวมรถไฟเล็ก,ลิฟท์,รถอุทยาน)
มหาศาลาประชาคม(ชมด้านนอก)
พิพิธภัณฑ์เขื่อนสามผา
ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย


เมนูพิเศษ !! หม้อไฟเสฉวน
พักโรงแรมดีระดับ 4 ดาว

4วัน3คืน WE


เมษายน– มิถุนายน 62


**วันวิสาขบูชา**เริ่มต้น
9,999

CZG92T-SUD CHONGQING FAIRY TAIL


**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท **


ทัวร์ไม่ลงร้าน !!!

ฉงชิ่ง ช้อปปิ้งหงหยาต้ง
หวู่หลง ชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
(รวมลิฟท์ และรถอุทยาน) จุดชมวิวระเบียงแก้ว
OPTION TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION WULONG
ชมมรดกโลกถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)
ล่องเรือชมเมืองสองฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงยามค่ำคืน
มหาศาลาประชาคม(ชมด้านนอก)
พิพิธภัณฑ์เขื่อนสามผา
ถนนคนเดินบ้านโบราณฉือชี่โข่ว

เมนูพิเศษ !! สุกี้หม่าล่าสุดแซ่บ
พักโรงแรมดีระดับ 4 ดาว

4วัน3คืน TG


เมษายน– มิถุนายน 62


**วันแรงงาน**
**วันวิสาขบูชา**เริ่มต้น
13,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--เฉิงตู-- มองโกเลีย --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--เจิ้งโจว (ZHENGZHOU)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CB40คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิง

คุนหมิง หลัวผิง
น้ำตกเก้ามังกร(รวมกระเช้าขึ้น)
ลู่เหลียง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี
OPTION1: เขาซีซาน+วัดหยวนทง
OPTION2: อาหารซีฟู้ดกุ้งมังกร+หอยเป๋าฮื้อ
ถนนคนเดิน เมืองโบราณกวนตู้ คุนหมิง

4วัน3คืน 8Lเมษายน-พฤษภาคม 62

เริ่มต้น 7,888

CB38ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว

คุนหมิง ตงชวน แผ่นดินสีแดง
ถานเตี้ยน คุนหมิง ถ้ำไซอิ๋ว
สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ขากลับ)
ถนนคนเดิน OPTION: โชว์นกยูง Dynamic Yunnan
ถานเตี้ยน คุนหมิง ถ้ำไซอิ๋ว(รวมสไลเดอร์)
ถนนคนเดิน OPTION:โชว์นกยูง

4วัน 2คืน FD
เมษายน - ธันวาคม 62

เริ่มต้น 7,888

CZG100คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน

**ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500


ไร่สตรอเบอรี่ เมืองตงชวน แผ่นดินสีทอง
ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน
ภูเขาหิมะเจียวจื่อ
(ราคานี้รวมค่ารถแบตเตอรี่ และนั่งกระเช้า)
เมืองคุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง
ร้านบัวหิมะ เมืองโบราณกวนตู้
วัดหยวนทง ประตูม้าทองไก่หยก
ภูเขาซีซาน (Option Tour)

4วัน3คืน 8L
เมษายน -พฤษภาคม 62

เริ่มต้น 7,999

COR54KUNMING

**ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500


คุนหมิง น้ำตกคุนหมิง
เมืองถ่านเตี้ยน สวนสตอเบอร์รี่
เมืองถ่านเตี้ยน ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน
(กระเช้า+รถแบตเตอร์รี่) เมืองคุนหมิง
*Option Show Impression Of Yunnan*
เมืองคุนหมิง วัดหยวนทง เมืองโบราณกวนตู้

4วัน3คืน KY
เดือนเมษายน 62

เริ่มต้น 8,998

CB29Kunming Tongchuan

**ไม่รวมค่าวีซ่า

คุนหมิง ถานเตี้ยน ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ
(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)
ตงชวน แผ่นดินสีแดง สวนผลไม้
ถางเตี้ยน คุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง
ซุ้มประตูม้าทอง ซุ้มประตูไก่หยก
วัดหยวนทง เมืองโบราณกวนตู้ คุนหมิง

4วัน3คืน 8L
เมษายน-พฤษภาคม 62

เริ่มต้น 9,888

CZG91KUNMING SLICK COOL

สวนน้ำตกคุนหมิง ชิมสตรอเบอรีสดๆจากไร่
เมืองตงซวน ชมวิวภูเขาเจ็ดสีแห่งตงซวน
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)
คุนหมิง OPTION SHOW IMPRESSION OF YUNNAN
วัดหยวนทง ประตูม้าทองไก่หยก
OPTION TOUR ภูเขาซีซาน

4วัน3คืน 8L
เดือนเมษายน 62

เริ่มต้น 9,999

CB39ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า

**ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500


คุนหมิง ต้าหลี่หมู่บ้านซีโจว
ต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์
เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน
เมืองโบราณแชงการีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิง เมืองลี่เจียง
สระน้ำมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่
โชว์ IMPRESSION LIJIANG
อุทยานน้ำหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
ฉู่สง คุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินิง

6วัน4คืน FDเมษายน-ธันวาคม 62

เริ่มต้น 15,888

CGH78คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอวี้โหมว

ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 1,500


ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว
ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ วัดเจ้าแม่กวนอิม
ต้าหลี่ ลี่เจียง สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว)
อุทยานน้ำหยก ร้านสาหร่ายเกลียวทองช
ต้าหลี่ คุนหมิง ร้านยางพารา
ตำหนักทองจินเตี้ยน ร้านหยกอิสระช้อปปิ้ง
ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม
วัดหยวนทง คุนหมิง

5วัน4คืน TG

เดือนเมษายน 62

เริ่มต้น 19,888

CGH79คุนหมิง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ

ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 1,500*

คุนหมิง ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว
วัดเจ้าแม่กวนอิม ผ่านชมเจดีย์สามองค์
แชงกรีล่า ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง แชงกรีล่า
ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)
IMPRESSOIN LIJIANG
อุทยานน้ำหยก สระน้ำมังกรหยก
สาหร่ายเกลียวทอง ต้าหลี่ คุนหมิง
ร้านยางพารา ตำหนักทองจินเตี้ยน
ร้านหยก อิสระช้อปปิ้ง
ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม วัดหยวนทง คุนหมิง

6วัน5คืน TG
เดือนเมษายน 62

เริ่มต้น 22,888

COR56คุนหมิง...ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน...สวนผลไม้

ไม่รวม:ค่าวีซ่า 1,500 บาท/ท่าน,ค่าทิปมัคคุเทศก์,คนขับรถ1,500 บาท/ท่าน/ทริป,ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ

คุนหมิง น้ำตกคุนหมิง
เมืองถ่านเตี้ยน สวนสตอเบอร์รี่
เมืองถ่านเตี้ยน* ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน(กระเช้า+รถแบตเตอร์รี่)*
เมืองคุนหมิง *Option Show Impression Of Yunnan *
เมืองคุนหมิง วัดหยวนทง
เมืองโบราณกวนตู้

4วัน3คืน KY

เดือน พฤษภาคม 62


เริ่มต้น 7,997

CB44ทัวร์คุนหมิง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี หลัวผิงคุนหมิง ลู่เหลียง หุบเขาทรายเปลี่ยนสี
เมืองหลัวผิง น้ำตกเก้ามังกร (รวมกระเช้า)
คุนหมิง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
OPTION:โชว์นกยูง Dynamic Yunnan สวนน้ำตกคุนหมิง เมืองโบราณกวนตู้
OPTION:เขาซีซาน+ประตูมังกร+วัดหยวนทงนหมิ

 

4วัน2คืน FD


พฤษภาคม-กันยายน 62


เริ่มต้น 8,988

COR57ลี่เจียง ... ภูเขาหิมะมังกรหยก

ไม่รวม:ค่าวีซ่า 1,500 บาท/ท่าน,ค่าทิปมัคคุเทศก์,คนขับรถ1,500 บาท/ท่าน/ทริป,ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ

คุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลี่เจียง
เมืองเก่าซู่เหอ เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองลี่เจียง* นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นชมภูเขาหิมะมังกรหยก *
► Special Option ► Helicopter Tour
*Option Show Impression Lijiang (จางอี้โหมว) *
ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ เมืองฉู่โสง
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองคุนหมิ

4วัน3คืน KY

พฤษภาคม - มิถุนายน 62


เริ่มต้น 12,921

CZG112คุณหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่ามังกรหยก
เลสโกคุนหมิงตัวแม่

คุนหมิง เมืองเสี่ยง
ยินเมืองต้าหลี่ เมืองเก่าต้าหลี่
เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องเขาเสือกระโจน วัดลามะชงจ้านหลิน
(วัดโปตาลาน้อย) เมืองเก่าจงเตี้ยน
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า)
เมืองลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองเก่าลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ)
โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์)
อุทยานน้ำหยก เมืองเสี่ยงยิน
เมืองคุนหมิง ร้านบัวหิมะ
เมืองโบราณกวนตู้ ร้านหยก
ร้านชา วัดหยวนทง ร้านผ้าไหม คุนหมิง

6วัน5คืน TG

พฤษภาคม - ธันวาคม 62

เริ่มต้น 19,999

CB45คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า

คุนหมิง ต้าหลี่
วัดเจ้าแม่กวนอิม ผ่านชมเจดีย์สามองค์
หมู่บ้านซีโจว เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกีย ช่องแคบเสือกระโจ
เมืองโบราณแชงการีล่า
ภูเขาหิมะสือข่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง
เมืองลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)
โชว์ IMPRESSION LIJIANG
อุทยานน้ำหยก สระน้ำมังกรดำ เมืองฉู่สง
เมืองฉู่สง คุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
วัดหยวนทง

6วัน5คืน TG

พฤษภาคม - มิถุนายน 62


เริ่มต้น 20,888
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CHN2เฉิงตู ภูเขาหิมะ ธารน้ำแข็งการ์เซีย

เฉิงตู-ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
เมืองโบราณเจียจื่อ
อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน
(รวมรถอุทยาน+กระเช้า)
ทะเลสาบต้ากู๋-เมืองตูเจียงเยี่ยน
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์โบราณ
ถนนโบราณจิงหลี่ ถนนคนเดินชุนซีลู่

4 วัน 2 คืน 8 L

เดือนเมษายน 62

เริ่มต้น 12,999

CZG95T-SUD CHENGDU THE GREATER JOURNEY

เฉินตู ง้อไบ๊ เขาง้อไบ๊
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทองคำจิ่วติ่ง
(รวมรถอุทยานและกระเช้า)
นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์ วัดเป้ากั๋ว
เล่อซาน ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
เฉียนเหว่ย นั่งรถจักรไอน้ำแห่งสุดท้ายของโลก
เมืองเฉินตู ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ช้อปปิ้งไท่กู๋หลี่ วัดต้าฉือ (วัดพระถังซำจั๋ง)
ร้านผ้าไหม ถนนคนเดินจิ่งหลี่

5วัน4คืน TG

เมษายน-มิถุนายน62

เริ่มต้น 17,999
--ทิเบต--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CZG104กุ้ยหลิน หยางซั่ว
เลสโก เขาวงช้าง


กุ้ยหลิน เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า)
ร้านหยก สวนฉวนซาน ถ้ำทะลุ
ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW
เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) ร้านบัวหิมะ
เขาเซียงกง เมืองหยางซั่ว
ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR :
ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
กุ้ยหลิน ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน


5วัน4คืน CZ


南航天合标(喇叭1


เมษายน - ตุลาคม 62

เริ่มต้น 13,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
         --เซียเหมิน-- ( XIAMEN )--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 

*** นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2539-3681

LINE ID: @grandtravel
หรือ กดที่นี่
add friend

หรือ ADD QR CODE


GRAND TRAVEL FACEBOOK FANPAGE

 

  line  
space

Home :: Tour :: Package Tour :: Reservation :: Webboard
:: Information :: Photo Gallery :: About Us :: Contact Us

Copyright © 2008 www.Grandtravelthailand.com, All Rights Reserved.