space

 

 

 
 

--ทัวร์หมู่คณะ--


สิงคโปร์-มาเลเซีย (Sin-Malay) •  เวียดนาม (Vietnam) •  พม่า (Myanmar)
ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น (HK) •  ไต้หวัน (Taiwan) •  ลาว (Lao)
• อียิปต์-ตะวันออกกลาง (Mid) •  เกาหลี (Korea) •  จีน (China)
• ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Aus) •  ยุโรป (Europe) •  ญี่ปุ่น (Japan)
• เนปาล (Nepal) • บาหลี-อินโดนีเซีย (Indo) •  อเมริกา (USA)
• รัสเซีย (Russia)   ตุรกี (Turkey)  
 
 
 
-- สุดยอดโปรโมชั่นล่องเรือสำราญ --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
CB22


Beijing Snow world


** รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปแล้ว **

เทียนสิน จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน
กายกรรมปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)
Snow World ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก ตลาดรัสเซียัสเซีย


4วัน3คืน XWกุมภาพันธ์ -มีนาคม 62


เริ่มต้น 13,888
CGH85


SPECIAL ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 1,500

เทียนสิน ปักกิ่ง (โดยรถไฟความเร็วสูง)
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง
พระราชวังฤดูร้อน ผลิตภัณฑ์ไข่มุก
ผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมกายกรรมปักกิ่ง
ศูนย์อัญมณีหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
ผ่านชมสนามกีฬารังนก ศูนย์เครื่องรางผีเซียะ
ตลาดรัสเซีย เทียน
สิน


4วัน3คืน XWกุมภาพันธ์ -มีนาคม 62


เริ่มต้น 13,888
CGH83


BEIJING WOW TG PROMOTION

ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 1,500

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน
กายกรรมปักกิ่ง ศูนย์ผีเซียะ
พระราชวังฤดูร้อน โรงงานไข่มุก
ART BEIJING FUN ถนนหวังฝู่จิ่ง
ศูนย์ยาบัวหิมะ กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
สวนผลไม้ตามฤดูกาล ศูนย์หยก
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา ช้อปปิ้ง
ตลาดหงเฉียว


5วัน3คืน TGกุมภาพันธ์ -มีนาคม 62


เริ่มต้น 14,888
CZG81


T-SUD AMAZING BEIJING TIANJIN


 

เทียนสิน นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม
ร้านหยก พระราชวังฤดูร้อน
ร้านไข่มุก ชมโชว์กายกรรมปักกิ่งข่มุก
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
ร้านนวดฝ่าเท้า ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ)
ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง หอบูชาฟ้าเทียนถาน
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ตลาดรัสเซีย
ร้านปี่เซียะ นครเทียนสิน
ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE
สวนจิ้งหยวน ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน
ถนนอิตาลี เทียนสิน


5วัน4คืน XW
เดือน กุมภาพันธ์ 62


เริ่มต้น 14,999
CZG90


T-SUD GOLDEN TIME BEIJING

จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม
ร้านใบชา สวนจิ่งซาน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก
สวนยวี่ยวนถาน ร้านปี่เซียะ
ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพาราโอโซน
วัดลามะหย่งเหอกง ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
อาบน้ำแร่ หอบูชาฟ้าเทียนถาน
ร้านบัวหิมะ ตลาดรัสเซีย ปักกิ่ง

5วัน3คืน MU
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62

เริ่มต้น 15,999
CB23


Beijing Snow World

** รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปแล้ว **

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน
กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก The Place
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)
ลานสกี หรือพิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ
ถนนหวังฟู่จิ่ง วัดลามะ ตลาดรัสเซียย

5วัน3คืน TGกุมภาพันธ์ -มีนาคม 62


เริ่มต้น 16,888
CGH84


HILIGHT ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง

ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 1,500**

ปักกิ่ง ถนนหวังฝูจิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ตลาดหงเฉียว
กายกรรมปักกิ่ง ศูนย์เครื่องรางผีเซียะ
พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์อัญมณีหยก ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนกและสระว่ายน้ำ
ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ (โดยรถไฟความเร็วสูง)
หาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ ถนนนานกิง
STARBUCKS RESERVE ROASTERY

5วัน3คืน TGกุมภาพันธ์ -มีนาคม 62


เริ่มต้น 21,888
CGH87


ปักกิ่ง พิชิตกำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า

ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 1,500

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง นั่งรถสามล้อชมเมืองเก่าซอยหูถง
ถนนหวังฝู่จิ่ง ศูนย์ไข่มุก หอฟ้าเทียนถาน
วัดเจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา
ช้อปปิ้งห้าง THE PLACE
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
ศูนย์ยาจีนบัวหิมะ
กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง (นั่งกระเช้า)
ศูนย์หยก วัดลามะ ศูนย์ปี่เซี๊ยะ ตลาดรัสเซีย ปักกิ่ง

5วัน3คืน MUมีนาคม-เมษายน 62


เริ่มต้น 14,888
CZG97


T-SUD FABULOUS BEIJING

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้าม ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน
หอบูชาฟ้าเทียนถาน ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
วัดลามะ ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ร้านไข่มุก นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง
ทะเลสาบโฮ่วไห่
ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ชิมผลไม้สดๆตามฤดูกาล ร้านบัวหิมะ
ช้อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน ร้านปี่เซียะ ปักกิ่ง

5วัน3คืน TGมีนาคม-พฤษภาคม 62


เริ่มต้น 18,888
CGH86


BEIJING CHECK IN OLYMPIC TOWER

ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 1,500

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง ศูนย์นวดฝ่าเท้า
กายกรรมปักกิ่ง ถนนหวังฝู่จิ่ง
ศูนย์ไข่มุก พระราชวังฤดูร้อน
ศูนย์ผีเซียะ วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า
หอฟ้าเทียนถาน ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ
กำแพงเมืองจีนด่านจวียงหวน
ศูนย์หยก ผ่านชมสนามกีฬารังนก
ขึ้นตึกโอลิมปิกทาวเวอร์ ชมวิวยามค่ำคืน
ผลิตภัณฑ์ยางพารา ตลาดรัสเซีย ปักกิ่ง

5วัน3คืน CAมีนาคม-พฤษภาคม 62


เริ่มต้น 18,888
CS968


ปักกิ่ง...ข้าวเหนียวแก้ว


ถนนหวังฟูจิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังโบราณกู้กง ร้านไข่มุก
ร้านหมอนยางพารา ถนนโบราณเฉียนเหมิน
ร้านหยก เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น
กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง)
ร้านบัวหิมะ พระราชวังฤดูร้อน (ฟรีค่าชุดถ่ายรูป 1 ใบ)
ตลาดซิ่วสุ่ย ปักกิ่ง


4วัน3คืน TGเดือนมีนาคม 62


เริ่มต้น 22,999
CS966


ปักกิ่ง...สังขยาฟักทอง


ปักกิ่ง อู่ไถซาน วัดเสี่ยนทง
วัดผู่ซาติ่ง วัดถ่าเอี้ยน วัดซูเซี่ยง
วัดอู่เหยเมี่ยว อู่ไถซาน วัดเสวียนคง
ต้าถง วัดถ้ำหยุนกั่ง (รวมรถแบตเตอรี่)
ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณต้าถง
ต้าถง ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน
ร้านหยก ถ่ายรูปด้านนอกหอคอย Olympic Tower
(ไม่ได้ขึ้นบนหอคอย)
ร้านยางพารา ตลาดหงเฉียว ปักกิ่ง

5วัน3คืน CAมีนาคม-มิถุนายน 62


เริ่มต้น 26,999
CB37


ทัวร์ปักกิ่ง เทียนสิน กำแพงเมืองจีน องจีน

**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้วเทียนสิน ตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน
กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)
พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ช้อปปิ้งถนนหวังฟูจิ่ง
ตลาดรัสเซีย


พิเศษสุด!! ใส่ชุดฮ่องเต้+ฮองเฮา ถ่ายรูปที่กำแพงเมืองจีน
เมนูพิเศษ:Buffet Chenkiskan,เป็ดปักกิ่ง,สุกี้สมุนไพร,อาหารแต้จิ๋ว


4วัน3คืน XWเมษายน - มิถุนายน 62


เริ่มต้น 12,888
CB35


ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

**รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว


ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก The Place
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)
พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ
สวนTaoranting (ชมซากุระ)
ถนนหวังฟู่จิ่ง วัดลามะ ตลาดรัสเซีย

5วัน3คืน TGเดือนเมษายน 62


เริ่มต้น 21,888
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
CB36เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว

**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป1,500

เซี่ยงไฮ้ เมืองจำลองสามก๊ก(รวมรถราง)
เมืองอู๋ซี ผ่านชมทะเลสาบไท่หู
ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว อู๋ซี เมืองหังโจว
ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชา
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
หังโจว เซี่ยงไฮ้ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
เมืองโบราณซินฉาง ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก
อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน
ถนนนานจิง ตลาดเถาเป่า


6วัน4คืน XW
28 ก.พ.-05 มี.ค.62

เริ่มต้น 8,888
CB33Hangzhou Shanghai

**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป1,500

เซี่ยงไฮ้ เมืองหังโจว
หมู่บ้านชาหลงจิ่ง
ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ
เมืองโบราณซินฉาง เซี่ยงไฮ้
ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก
ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก
อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน
ถนนนานจิง ตลาดเถาเป่ายว


5วัน3คืน XW
กุมภาพันธ์-ตุลาคม 62

เริ่มต้น 7,888
CTTN4เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี
ซุปตาร์... ไอ้หนุ่มเซี่ยงไฮ้

**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป1,500

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชา ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
หังโจว อู๋ซี ร้านไข่มุก
สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน
ร้านผ้าไหม ย่านซินเทียนตี้
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) หาดไว่ทาน
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ร้านหยก ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
ถนนนานกิง ร้านกาแฟ Starbucks


5วัน3คืน XW
กุมภาพันธ์-ตุลาคม 62

เริ่มต้น 8,888
CB34Shanghai Disneyland

**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป1,500

เมืองเซี่ยงไฮ้ ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
ถนนนานกิง ตึกสตาร์บัค
หาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์
ขึ้นตึกจินเม่าชั้น 88 ย่านซินเทียนตี้
เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร)


5วัน3คืน XW
กุมภาพันธ์-ตุลาคม 62

เริ่มต้น 9,888
CZG85T-SUD SPECIAL OF SHANGHAI

*ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท *

เซี่ยงไฮ้ อูซี พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)
ร้านไข่มุก หังโจว ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ร้านผ้าไหม เซี่ยงไฮ้
ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100
ร้านหยก ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว

เมนูพิเศษ!! ซีโครงหมูอู่ซี
เสี่ยวหลงเป่า, ไก่แดง,
ไก่ขอทาน, หมูพันปี5วัน3คืน XJ

南航天合标(喇叭1


กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 62


เริ่มต้น
13,999
CGH82เซี่ยงไฮ้ ไฉไล สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 1,500

เซี่ยงไฮ้ หมู่บ้านน้ำโบราณเยี่ยเหอ
+ล่องเรือชมเมือง
ผลิตภัณฑ์ยางพารา หังโจว
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
หังโจว สวนใบชาหลงจิ่ง
ล่องเรือทะเลสาบซีหู ศูนย์ผ้าไหม
เซี่ยงไฮ้ ถนนศิลปะเถี่ยนจื๋อ
อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
ศูนย์ยาสมุนไพรจีน ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
ศูนย์อัญมณีหยก หาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์
Starbucks Reserve Roastery


4วัน3คืน CA
กุมภาพันธ์-เมษายน 62

เริ่มต้น 16,888

CZG83T-SUD SHANGHAI RIVER FLOW DISNEY

*ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท *

เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
(รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
เซี่ยงไฮ้ อูซี พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านไข่มุก หังโจว ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ร้านผ้าไหม เซี่ยงไฮ้ ร้านยาบัวหิมะ
ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY
สวยและใหญ่ที่สุดในโลก
ร้านหยก หาดไว่ทาน ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี้ยว

เมนูพิเศษ!! เสี่ยงหลงเปา, ไก่แดง
ซี่โครงหมูอู๋ซี, หมูพันปี5วัน3คืน TG
กุมภาพันธ์- พฤษภาคม 62เริ่มต้น
18,999
CGH80


HELLO SHANGHAI DISNEY LAND

ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 1,500

เซี่ยงไฮ้ หังโจว ศูนย์ผ้าไหม
ล่องทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง
ถนนโบราณเหอฝังเจีย หังโจว อู๋ซี
พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถกอล์ฟ)
ศาลาฝานกง เซี่ยงไฮ้
ศูนย์สมุนไพรนวดฝ่าเท้า+ยาบัวหิมะ
หาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์
อิสระเต็มวันสวนสนุกดิสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้า)
ศูนย์หยก ถนนนานกิง
STARBUCK RESERVE ROASTERY เซี่ยงไฮ้


5วัน3คืน TG
กุมภาพันธ์-มีนาคม 62

เริ่มต้น 19,888
CS967


เซี่ยงไฮ้ ...บัวลอยไข่หวาน


ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์(ชั้น118)
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ตึก STARBUCKS ที่
ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอ หม่า
จูเจียเจี่ยว หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ
ร้านหยก เซี่ยงไฮ้

**พัก 5 ดาว**


4วัน3คืน TGกุมภาพันธ์-มีนาคม 62

เริ่มต้น 23,999
CGH81เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เมืองโบราณอู่เจิ้น เวนิชแห่งเจ้อเจียง

ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 1,500

เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน อุโมงค์เซอร์
SHANGHAI TOWER ชั้น 118
เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณอู่เจิ้น+ล่องเรือ
หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง หังโจว
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม อู๋ซี
พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถกอล์ฟ)
ศาลาฝานกง พิพิธภัณฑ์กาน้ำดินทราย
อู๋ซี เซี่ยงไฮ้ ศูนย์อัญมณีหยก
ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ถนนนานกิง
STARBUCK RESERVE ROASTERY
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนจีน
THAMES TOWN เซี่ยงไฮ้่ยว5วัน4คืน TG
กุมภาพันธ์-มีนาคม 62


เริ่มต้น 22,888

CGS1SHANGHAI HANGZHOU ZHUJIAJIAO
ไอ้หนุ่มหมัดเมา

เซี่ยงไฮ้ ร้านผ้าไหม เมืองหางโจว
เจดีย์นางพญางูขาว หมู่บ้านใบชา ถนนคน
เดินเหอฝั่งเจีย สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว
ร้านยางพารา เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ)
เซี่ยงไฮ้ ย่านซินเทียนตี้
ร้านบัวหิมะ หาดไวทาน ถนนนานกิง
ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อุโมงค์
เลเซอร์ ร้านหยก ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

5วัน3คืน XW
มีนาคม - ตุลาคม 62


เริ่มต้น
8,889

CZG98T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถไฟฟ้า)
ศาลาฝานกง ร้านไข่มุก เมืองเจียซิน
ช้อปปิ้งเมืองโบราณเยื่ยเหอ
ล่องเรือทะเลสาบหนานหู
ศาลาเหยียนหยูโหลว
ชมสวนMR.IRON ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ร้านผ้าไหม เซี่ยงไฮ้ ย่านซินเทียนตี้
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน ร้านหยก ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก
ช้อปปิ้งถนนนานกิง

5วัน3คืน XW
มีนาคม - ตุลาคม 62


เริ่มต้น
8,999

CGS2SHANGHAI DISNEYLAND ZHUJIAJIAO
ขี่พายุทะลุฟ้า

เซี่ยงไฮ้ สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน
(รวมบัตรเข้าแล้ว)
ร้านผ้าไหม เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ)
เซี่ยงไฮ้ ย่านซินเทียนตี้
ร้านบัวหิมะ หาดไวทาน ถนนนานกิง
ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อุโมงค์
เลเซอร์ ร้านหยก ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

5วัน3คืน XW
มีนาคม - ตุลาคม 62


เริ่มต้น
9,989

CZG94T-SUD IDYLLIC OF SHANGHAI

เซี่ยงไฮ้ อูซี อุทยานสวนหยวนโถวจู
ร้านไข่มุก ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
อูซี พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถแบตเตอรี่)
ศาลาฝานกง หังโจว หมู่บ้านใบชา
ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
OPTION TOUR : ชมโชว์ราชวงศ์ซ่ง
หังโจว ภูเขาเป่ยเกาเฟิง(รวมกระเช้า)
เซี่ยงไฮ้ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ร้านผ้าไหม
หาดไว่ทาน ช้อปปิ้งถนนนานกิง
STARBUCKS RESERVE ROASTERY SHANGHAI
วัดหลงหัว ร้านบัวหิมะ SHANGHAI TOWER (ชั้น118)
ร้านหยก ตลาดร้อยปี (เฉินหวังเมี่ยว) เซี่ยงไฮ้

5วัน3คืน HO

เดือนมีนาคม62


เริ่มต้น 14,999

CZG96T-SUD SHANGHAI DISNEYLAND

เซี่ยงไฮ้ นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง
เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ)
ร้านผ้าไหม ย่านซินเทียนตี้
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118)
หาดไหว่ทัน ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY
สวยและใหญ่ที่สุดในโลก ร้านหยก
ถนนเทียนจื่อฝาง เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
(รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)

5วัน3คืน XJ南航天合标(喇叭1


มีนาคม - มิถุนายน 62

**วันสงกรานต์**


เริ่มต้น 15,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
CZG84T-SUD SHANGHAI RIVER FLOW DISNEY

*ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท *

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้าม
ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา พระราชวังฤดูร้อน
ร้านหยก กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน
ช้อปปิ้ง THE PLACE ร้านปี่เซียะ
ตลาดรัสเซีย นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้
ร้านผ้าไหม หาดไว่ทาน ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก
ถนนเทียนจื่อฝาง
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ย่านซินเทียนตี้
วัดพระหยกขาว ร้านใบชา เซี่ยงไฮ้

พิเศษ!! นั่งรถไฟความเร็วสูง
ชมโชว์ "กายกรรมปักกิ่ง"
เมนูเด็ด!! เป็ดปักกิ่ง, สุกี้สมุนไพร6วัน4คืน TGกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 62เริ่มต้น
21,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
CB26HARBIN SO COOL
ทัวร์ฮาร์บิน เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉา
งชุนบิ้น

**รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว


สิ่นหยาง พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
เมืองฮาร์บิน เกาะพระอาทิตย์
เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง โบสถ์เซ็นโซเฟีย
อนุสาวรีย์ฝั่งหง สวนสตาลิน เมืองฉางซุน
พระราชวังจอมปลอม กระทรวงทั้งแปดของแมนจู
จัตุรัสเหวินฮั่ว เมืองเสิ่นหยาง


**แจกฟรี หมวก ถุงมือ และที่ปิดหู (รับที่เมืองจีน)**

6วัน4คืน XWเดือน กุมภาพันธ์ 62

เริ่มต้น 23,888
CTTN2เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น
เปิดตัวซุปตาร์... ฮาร์บิ้น

เทศกาลน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่ระดับโลก 20th Harbin Ice and Snow World


พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง
ถนนโบราณหม่านชิง เสิ่นหยาง
รถไฟความเร็วสูง ฮาร์บิ้น ร้านขายเสื้อกันหนาว
ร้านศิลปะรัสเซีย เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง)
ชมเทศกาลแกะสลักหิมน้ำแข็ง
สวนเสือโคร่งไซบีเรีย
ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 45th HARBIN ICE LANTERN ART
ร้านสินค้าพื้นเมือง โบสถ์เซ็นโซเฟีย
ถนนคนเดินจงหยาง อนุสาวรีย์ฝั่งหง
สวนสตาลินถนนโบราณกวนตง
ฮาร์บิ้น รถไฟความเร็วสูง เสิ่นหยาง
บ้านนายพลตระกูลจาง ถนนคนเดินจงเจีย

**แจกฟรี หมวก ถุงมือ และที่ปิดหู (รับที่เมืองจีน)**

6วัน4คืน XWเดือน กุมภาพันธ์ 62

เริ่มต้น
26,888
CTTN1เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น
ซุปตาร์... ฮาร์บิ้นพรหมแดง


เทศกาลแกะสลักหิมะ ณ เกาะพระอาทิตย์ 1 ปี มี 1 ครั้งเท่านั้น

รถไฟความเร็วสูงฮาร์บิ้น
ร้านขายเสื้อกันหนาว ถนนคนเดินจงหยาง
โบสถ์เซ็นโซเฟีย
เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น
(20th Harbin Ice and Snow World)
ลานสกี ยาบูลี่ หมู่บ้านหิมะ
(รวมค่าเข้าและค่ารถไปกลับ)
ถนนคนเดิน แส่ยุ่น เจีย
DREAM HOME (รวมค่าเข้า) ฮาร์บิ้น
ร้านสินค้าพื้นเมือง
เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง)
ชมเทศกาลแกะสลักหิมน้ำแข็ง
ฮาร์บิ้น รถไฟความเร็วสูงเสิ่นหยาง
ถนนคนเดินจงเจีย

**แจกฟรี หมวก ถุงมือ และที่ปิดหู (รับที่เมืองจีน)**

6วัน4คืน XWเดือน กุมภาพันธ์ 62

เริ่มต้น
28,888
CZG79
T-SUD HARBIN ICY SNOWเสิ่นหยาง พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง
ถนนคนเดินหม่านชิง นั่งรถไฟความเร็วสูง
สู่ฮาร์บิ้น ร้านขายเสื้อกันหนาว
ร้านศิลปะรัสเซีย เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)
ชมเทศกาลหิมะแกะสลัก
สวนเสือไซบีเรีย ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
45th HARBIN ICE LANTERN ART
ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง โบสถ์เซ็นโซเฟีย
ถนนจงหยาง อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์
สวนสตาลิน ถนนโบราณกวนตง
รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง
บ้านนายพลตระกูลจาง ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย


6วัน4คืน XWเดือน กุมภาพันธ์ 62

เริ่มต้น
28,999
CZG80
T-SUD HARBIN SKI SNOW FESTIVALเสิ่นหยาง พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง
ถนนคนเดินหม่านชิง นั่งรถไฟความเร็วสูง
สู่ฮาร์บิ้น ร้านขายเสื้อกันหนาว
ร้านศิลปะรัสเซีย เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)
ชมเทศกาลหิมะแกะสลัก
สวนเสือไซบีเรีย ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
45th HARBIN ICE LANTERN ART
ฮาร์บิ้น จี๋หัว สกีรีสอร์ท
ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง โบสถ์เซ็นโซเฟีย
ถนนจงหยาง อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์
สวนสตาลิน ถนนโบราณกวนตง
รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง
บ้านนายพลตระกูลจาง
ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย

7วัน5คืน XWเดือน กุมภาพันธ์ 62

เริ่มต้น
31,999
CGH77
เสิ่นหยาง ฮาร์บิน THE CHINA SNOW TOWN

รายการนี้พักห้องละ 2 ท่านต่อหนึ่งห้องเท่านั้น ไม่มีห้องเตียงเสริม
ราคาไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 4 วันทำการ ท่านละ 1,500 บาท

เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น(โดยรถไฟความเร็วสูง)
ร้านเสื้อกันหนาว - ถนนจงยาง
ฮาร์บิ้น ลานสกี YABULI(รวมสกีม้าลากเลื่อน)
หมู่บ้านหิมะ(THE CHINA SNOW TOWN )
DREAM HOME (รวมค่าเข้า)
เขาแกะหญ้า ( YANG CAOSHAN)
ชมแสงสีกลางคืน ถนนแส่ยุ่นเจีย (XUE YUN JIE)
หมู่บ้านหิมะ ฮาร์บิ้น ร้านสินค้ารัสเซีย
เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง (Harbin 2019
International Ice and Snow Festival)
ชมด้านนอกโบส์เซนต์โซเฟีย สวนสตาลิน
เมืองรัสเซียจำลอง เสิ่นหยาง(โดยรถไฟความเร็วสูง )
ถนนคนเดินจงเจีย


7วัน5คืน XWเดือน กุมภาพันธ์ 62

เริ่มต้น
32,888
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CB31ฉางซา-จางเจียเจี้ย

ค่าทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท

ฉางซา จางเจียเจี้ย
ภูเขาเทียนเหมินซานถ้ำประตูสวรรค์
(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก
OPTION: โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
ถนนคนเดินซีปู้เจีย OPTION:เขาอวตาร
พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย
ฉางซา ถนนคนเดินไท่ผิง

เมนูพิเศษ: สุกี้เห็ด +ปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลี+อาหารถู่เจีย
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

5วัน3คืน FDกุมภาพันธ์ - ตุลาคม 62

เริ่มต้น
9,888

COR46จางเจียเจี้ย + เฟิ่งหวง

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท

เมืองจางเจียเจี้ย เมืองเฟิ่งหวง(เมืองหงส์)
เมืองโบราณเฟิ่งหวง
เมืองเฟิ่งหวง เมืองจางเจียเจี้ย **
นั่งกระเช้า+ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน+ทางเดินกระจก **
OPTION SHOW
โชว์จิ้งจอกขาวหรือโชว์เหมยลี่เซียงซี
จางเจียเจี้ย **ไฮไลท์**วัดใจ กล้า ท้า เสียวกับสะพานเดินกระจกที่ยาวที่สุดในโลก
ภาพวาดเขียนทราย ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย

3วัน2 คืน CZ

南航天合标(喇叭1

เดือน กุมภาพันธ์62

9,999

CB30ZHANGJIAJIE

**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป1,500**

จางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซานถ้าประตูสวรรค์
(กระเช้าขึ้น-ลง) ระเบียงกระจก
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
ถนนคนเดินซีปู้เจีย
OPTION:เขาอวตาร
พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย
OPTION :ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู ตลาดใต้ดิน

3วัน2 คืน CZ

南航天合标(喇叭1

กุมภาพันธ์ -มีนาคม 62

เริ่มต้น 12,888

CZG87MIRACLE IN ZHANGJIAJIE


เมืองฟ่งหวง สะพานสายรุ้ง
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
เมืองโบราญเฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย
เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า และรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก ถ้ำประตูสวรรค์
จางเจียเจี้ย - ร้านบัวหิมะ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก
จิตรกรรมภาพวาดทราย ร้านหยก
ถนนคนเดินซีปู้เจีย จางเจียเจี้ย


3วัน2 คืน CZ

南航天合标(喇叭1

กุมภาพันธ์-มีนาคม62

เริ่มต้น
13,999

CGH88จางเจียเจี้ย เที่ยวครบ 2 เขา ถ้ำประตูสวรรค์ เขาอวตาร

ไม่รวมวีซ่ากรุ๊ป 1,000

ฉางซา จางเจียเจี้ย ภาพวาดทราย
เขาเทียนเหมินซาน
(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงลิฟท์แก้ว)
เขาอวตาร สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
ลำธารแส้ม้าทอง ถนนคนเดินซีปู้
จางเจียเจี้ย ฉางซา พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย
สวนเทียนซินเก๋อ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ฉาง
ซา

4วัน3คืน FD


กุมภาพันธ์-มีนาคม 62

เริ่มต้น 17,888

COR53ฉางซา จางเจียเจี้ย

เมืองฉางซา เมืองจางเจียเจี้ย
**ไฮไลท์**
วัดใจ กล้า ท้า เสียวกับสะพานเดินกระจกที่ยาวที่สุดในโลก
OPTION SHOW โชว์จิ้งจอกขาวหรือโชว์เหมยลี่เซียงซี
จางเจียเจี้ย OPTION TOUR
ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน ภาพวาดเขียนทราย


3วัน2คืน FD
08 - 10 มีนาคม 62
15 - 17 มีนาคม 62
29 - 31 มีนาคม 62

เริ่มต้น 7,997

CGH89จางเจียเจี้ย ถ้ำประตูสวรรค์ พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย

ไม่รวมวีซ่ากรุ๊ป 1,000

ฉางซา จางเจียเจี้ย
ขาเทียนเหมินซาน
(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ภาพวาดทราย ตลาดใต้ดิน
จางเจียเจี้ย ฉางซา
พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย
สวนเทียนซินเก๋อ
ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ฉางซา


4วัน3คืน FD


เมษายน-มิถุนายน 62

เริ่มต้น 17,888
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CZG93T-SUD CHONGQING FAIRY TAIL


**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท **


ทัวร์ไม่ลงร้าน !!!

ฉงชิ่ง หวู่หลง OPTION TOUR :
ชมโชว์ IMPRESSION WULONG
หวู่หลง ฉงชิ่ง
OPTION TOUR : อุทยานเขานางฟ้า
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
จุดชมวิวระเบียงแก้ว (รวมรถไฟเล็ก,ลิฟท์,รถอุทยาน)
มหาศาลาประชาคม(ชมด้านนอก)
พิพิธภัณฑ์เขื่อนสามผา
ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย


เมนูพิเศษ !! หม้อไฟเสฉวน
พักโรงแรมดีระดับ 4 ดาว

4วัน3คืน WE


กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 62

**วันจักรี**
**วันสงกรานต์**
**วันวิสาขบูชา**เริ่มต้น
9,999

CZG92T-SUD CHONGQING FAIRY TAIL


**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท **


ทัวร์ไม่ลงร้าน !!!

ฉงชิ่ง ช้อปปิ้งหงหยาต้ง
หวู่หลง ชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
(รวมลิฟท์ และรถอุทยาน) จุดชมวิวระเบียงแก้ว
OPTION TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION WULONG
ชมมรดกโลกถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)
ล่องเรือชมเมืองสองฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงยามค่ำคืน
มหาศาลาประชาคม(ชมด้านนอก)
พิพิธภัณฑ์เขื่อนสามผา
ถนนคนเดินบ้านโบราณฉือชี่โข่ว

เมนูพิเศษ !! สุกี้หม่าล่าสุดแซ่บ
พักโรงแรมดีระดับ 4 ดาว

4วัน3คืน TG


กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 62

**วันจักรี**
**วันสงกรานต์**
**วันแรงงาน**
**วันวิสาขบูชา**เริ่มต้น
13,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CGH71เจาะลึก 2 นคร ซีอาน ลั่วหยาง

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท


เจดีย์ห่านป่าใหญ่
ซีอาน ลั่วหยาง(โดยรถไฟความเร็วสูง)
วัดเส้าหลิน โชว์การแสดงกังฟู
ป่าเจดีย์ วัดม้าขาว ประตูเมืองลี่จิง
ถนนโบราณหมิงชิง
ผาแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน)
ศาลเจ้ากวนอู เมืองหลิงเป่า
หลิงเป่า ซีอาน
พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)
ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง ถนนมุสลิม
ซีอาน กำแพงโบราณซีอาน


5วัน4คืน FDกุมภาพันธ์ - มีนาคม62เริ่มต้น 25,888
--เฉิงตู-- มองโกเลีย --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CGH76เฉิงตู มองโกเลีย ใน ดินแดนแห่งทุ่งหญ้า

รายการนี้พักห้องละ 2 ท่านต่อหนึ่งห้องเท่านั้น ไม่มีห้องเตียงเสริม
ราคาไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท

เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ


สุสานเจงกิสข่าน เมืองเปาโถว
เนินทรายเสียงซาวาน เมืองเปาโถว
เปาโถว อารามอู่ตังเจา วัดเหม่ยไต้เจา
ทุ่งหญ้าซีล่ามู่เหริน
กิจกรรมพื้นบ้านมองโกล โฮฮอต
ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม โฮฮอต(สนามบินโฮฮอตไป๋ถ่า)


6วัน5คืน 3U

14 – 19 เม.ย. 62
24 – 29 พ.ค. 62
12 – 17 มิ.ย. 62


เริ่มต้น 31,888
--เจิ้งโจว (ZHENGZHOU)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CTTN3คุนหมิง สวนสตรอว์เบอร์รี่ แผ่นดินสีแดง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ
ซุปตาร์... น้ำแข็งใสสวนน้ำตกคุนหมิง สวนสตรอว์เบอร์รี่
คุนหมิง ตงชวน แผ่นดินสีแดง
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)
เมืองคุนหมิง *Option Show Impression
Of Yunnan * วัดหยวนทง เมืองโบราณกวนตู้

4วัน2คืน SCกุมภาพันธ์ – มีนาคม 62

เริ่มต้น 8,888

CB17
Kunming Tongchuan

** ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป1,000 บาท **

คุนหมิง ถานเตี้ยน ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ
(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)
ตงชวน แผ่นดินสีแดงสวนผลไม้
ถางเตี้ยน คุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง
ซุ้มประตูม้าทอง ซุ้มประตูไก่หยก
วัดหยวนทง เมืองโบราณกวนตู้ คุนหมิงยก

**เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด ,อาหารกวางตุ้ง
**พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
เมืองคุนหมิง 2 คืน,เมืองตงซวน 1
คืน

4วัน3คืน 8Lเดือน กุมภาพันธ์ 62เริ่มต้น 9,989

CZG91KUNMING SLICK COOL

สวนน้ำตกคุนหมิง ชิมสตรอเบอรีสดๆจากไร่
เมืองตงซวน ชมวิวภูเขาเจ็ดสีแห่งตงซวน
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)
คุนหมิง OPTION SHOW IMPRESSION OF YUNNAN
วัดหยวนทง ประตูม้าทองไก่หยก
OPTION TOUR ภูเขาซีซาน

4วัน3คืน 8L
กุมภาพันธ์ - เมษายน 62

เริ่มต้น 9,999

CZG82
T-SUD KUNMING SNOW MOUNTAIN


**ไม่รวม ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท **


คุนหมิง
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)
เมืองตงซวน ชมผืนดินสีแดงแห่งตงซวน
วัดหยวนทง ร้านยาสมุนไพรบัวหิมะ
สวนน้ำตก ประตูม้าทองไก่หยก


3วัน2คืน BY Lucky Air

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62

เริ่มต้น
11,999

CB24ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน

**รวมค่าวีซ่าแล้ว**

คุนหมิง เมืองถานเตี้ยน
คุนหมิง ถานเตี้ยน
ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ
(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)
ตงชวน แผ่นดินสีแดง
สวนผลไม้ คุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน วัดหยวนทง


4วัน3คืน TG

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62

เริ่มต้น 12,988

CGH78คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอวี้โหมว

ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 1,500


ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว
ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ วัดเจ้าแม่กวนอิม
ต้าหลี่ ลี่เจียง สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว)
อุทยานน้ำหยก ร้านสาหร่ายเกลียวทองช
ต้าหลี่ คุนหมิง ร้านยางพารา
ตำหนักทองจินเตี้ยน ร้านหยกอิสระช้อปปิ้ง
ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม
วัดหยวนทง คุนหมิง

5วัน4คืน TG

กุมภาพันธ์ -เมษายน 62

เริ่มต้น 19,888

CB25ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ต้าลี่ แชงกรีล่า

**รวมค่าวีซ่าแล้ว**

คุนหมิง ต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ หมู่บ้านซีโจว
เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน
เมืองโบราณแชงการีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิง เมืองลี่เจียง
สระน้ำมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่
โชว์ IMPRESSION LIJIANG
อุทยานน้ำหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
เมืองฉู่สง คุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง
อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน วัดหยวนทง

6วัน5คืน TG

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62

เริ่มต้น 21,888

CGH79คุนหมิง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ

ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 1,500*

คุนหมิง ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว
วัดเจ้าแม่กวนอิม ผ่านชมเจดีย์สามองค์
แชงกรีล่า ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง แชงกรีล่า
ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)
IMPRESSOIN LIJIANG
อุทยานน้ำหยก สระน้ำมังกรหยก
สาหร่ายเกลียวทอง ต้าหลี่ คุนหมิง
ร้านยางพารา ตำหนักทองจินเตี้ยน
ร้านหยก อิสระช้อปปิ้ง
ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม วัดหยวนทง คุนหมิง

6วัน5คืน TG

กุมภาพันธ์-เมษายน 62

เริ่มต้น 22,888

COR51KUNMING SLICK COOL

คุนหมิง น้ำตกคุนหมิง
เมืองถ่านเตี้ยน สวนสตอเบอร์รี่
เมืองถ่านเตี้ยน * ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน
(กระเช้า+รถแบตเตอร์รี่)
เมืองคุนหมิง *Option Show Impression Of Yunnan *
เมืองคุนหมิง วัดหยวนทง เมืองโบราณกวนตู้

4วัน3คืน KYเดือน มีนาคม 62

เริ่มต้น 7,997

CB38ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว

คุนหมิง ตงชวน แผ่นดินสีแดง
ถานเตี้ยน คุนหมิง ถ้ำไซอิ๋ว
สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ขากลับ)
ถนนคนเดิน OPTION: โชว์นกยูง Dynamic Yunnan
ถานเตี้ยน คุนหมิง ถ้ำไซอิ๋ว(รวมสไลเดอร์)
ถนนคนเดิน OPTION:โชว์นกยูง

4วัน 2คืน FD
มีนาคม - ธันวาคม 62

เริ่มต้น 7,888

CB29Kunming Tongchuan

**ไม่รวมค่าวีซ่า

คุนหมิง ถานเตี้ยน ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ
(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)
ตงชวน แผ่นดินสีแดง สวนผลไม้
ถางเตี้ยน คุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง
ซุ้มประตูม้าทอง ซุ้มประตูไก่หยก
วัดหยวนทง เมืองโบราณกวนตู้ คุนหมิง

4วัน3คืน 8L
มีนาคม-พฤษภาคม 62

เริ่มต้น 9,888

COR52ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก

**ไม่รวมค่าวีซ่า

คุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองลี่เจียง
เมืองเก่าซู่เหอ เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองลี่เจียง นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นชมภูเขาหิมะมังกรหยก
Special Option Helicopter Tour
*Option Show Impression Lijiang (จางอี้โหมว)
ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ เมืองฉู่โสง นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองคุนหมิง

4วัน3คืน KY
เดือนมีนาคม 62

เริ่มต้น 11,911

CB32คุนหมิง ลี่เจียง ต้าลี่ แชงการีล่า

รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว

คุนหมิง ต้าหลี่
วัดเจ้าแม่กวนอิม ผ่านชมเจดีย์สามองค์
หมู่บ้านซีโจว เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน เมืองโบราณแชงการีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิง เมืองลี่เจียง
สระน้ำมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่
โชว์ IMPRESSION LIJIANG
อุทยานน้ำหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
เมืองฉู่สง คุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง
อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน วัดหยวนทง

6วัน5คืน TG
04-09 เม.ย.62
09-14 เม.ย.62
19-24 เม.ย.62
24-29 เม.ย.62

**วันจักรี**
**วันสงกรานต์**


เริ่มต้น 24,900
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
CB28


เฉิงตู ภูเขาหิมะ ธารน้ำแข็งการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน

**ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท

เฉิงตู เมืองตูเจียงเยี่ยน
เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน
ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า
เมืองโบราณเจียจือ วัดผู่เจ้า
เม่าเซี่ยน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะ
การ์เซียต๋ากู่ปิงชวน(รวมรถอุทยาน+กระเช้า)
ทะเลสาบต้ากู๋ เมืองตูเจียงเยี่ยน
เฉิงตู ถนนซอยแคบซอยกว้าง
ถนนคนเดินชุนซีลู่

4วัน2คืน 8L


กุมภาพันธ์- มีนาคม 62


เริ่มต้น 8,988
CZG89


T-SUD WONDERFUL WINTER CHANGDU


เฉินตู เม้าเสี้ยน อุทยานซงผิงโกว
เมืองชวนจู่ซื่อ เม่าเสี้ยน
อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
เมืองตูเจียงเอี้ยน เมืองชวนจู่ซื่อ
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าตูเจียงเอี้ยน
เฉินตู ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ถนนคนเดินซุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ศาลเจ้าสามก๊ก ร้านผ้าไหม ร้านบัวหิมะ
ถนนโบราณจิ๋นหลี่

5วัน3คืน MU


กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62

เริ่มต้น 14,999
CZG88


T-SUD GARCIER IN CHENGDU


เม่าเสี้ยน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย
(รวมกระเช้าขึ้น-ลง) เมืองตูเจียงเอี้ยน
ภูเขาหิมะซีหลิง (รวมกระเช้า) เมืองเฉินตู
ร้านหยก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถแบต)
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ถนนคนเดินจิ๋นหลี่ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เฉินตู ร้านผ้าไหม ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
ถนนคนเดินชุนซีลู่

5วัน4คืน
TG


เดือนกุมภาพันธ์ 62


เริ่มต้น 18,999
CGH67


HELLO SNOW CHENGDU DAGU GLACIER

ยังไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท

เม่าเสี้ยน ต๋ากู่ปิงชวน
อุทยานภูผาการ์เซียสวรรค์(รวมกระเช้า)
อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
อุทยานซงผิงโกว(รวมรถอุทยาน)
เฉิงตู ร้านยางพารา
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านหยก ร้านผ้าไหม ถนนซุนซีลู่
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านนวดฝ่าเท้า ถนนโบราณจิ่งหลี่

6วัน5คืน TG


กุมภาพันธ์- มีนาคม 62เริ่มต้น 23,888
CGH69


เฉิงตู ไห่โหลวโกว ธารน้ำแข็งการ์เซีย

ยังไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท


เมืองหย่าอัน สะพานหลูติ้ง คังติ้ง
อุทยานมู่เก่อโช่ว(รวมรถอุทยาน)
คังติ้ง ไห่โหลวโกว อุทยานไห่โหลวโกว
(รวมรถอุทยาน+กระเช้าขึ้น-ลง) ธารน้ำแข็งการ์เซีย
ไห่โหลวโกว-เฉิงตู ร้านยางพารา
เมืองโบราณหวงซี ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านผ้าไหม ร้านชา ถนนคนเดินซุนซีลู่
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ร้านนวดฝ่าเท้า
ถนนโบราณจิ่งหลี่

6วัน5คืน TG


กุมภาพันธ์- มีนาคม 62เริ่มต้น 29,888

CHN2เฉิงตู ภูเขาหิมะ ธารน้ำแข็งการ์เซีย

เฉิงตู-ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
เมืองโบราณเจียจื่อ
อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน
(รวมรถอุทยาน+กระเช้า)
ทะเลสาบต้ากู๋-เมืองตูเจียงเยี่ยน
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์โบราณ
ถนนโบราณจิงหลี่ ถนนคนเดินชุนซีลู่

4 วัน 2 คืน 8 L

มีนาคม - เมษายน 62

เริ่มต้น 12,999

CZG95T-SUD CHENGDU THE GREATER JOURNEY

เฉินตู ง้อไบ๊ เขาง้อไบ๊
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทองคำจิ่วติ่ง
(รวมรถอุทยานและกระเช้า)
นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์ วัดเป้ากั๋ว
เล่อซาน ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
เฉียนเหว่ย นั่งรถจักรไอน้ำแห่งสุดท้ายของโลก
เมืองเฉินตู ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ช้อปปิ้งไท่กู๋หลี่ วัดต้าฉือ (วัดพระถังซำจั๋ง)
ร้านผ้าไหม ถนนคนเดินจิ่งหลี่

5วัน4คืน TG

มีนาคม-มิถุนายน62

เริ่มต้น 17,999
--ทิเบต--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
         --เซียเหมิน-- ( XIAMEN )--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 

*** นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2539-3681

LINE ID: @grandtravel
หรือ กดที่นี่
add friend

หรือ ADD QR CODE


GRAND TRAVEL FACEBOOK FANPAGE

 

  line  
space

Home :: Tour :: Package Tour :: Reservation :: Webboard
:: Information :: Photo Gallery :: About Us :: Contact Us

Copyright © 2008 www.Grandtravelthailand.com, All Rights Reserved.