space

 

 

 
 

--ทัวร์หมู่คณะ--


สิงคโปร์-มาเลเซีย (Sin-Malay) •  เวียดนาม (Vietnam) •  พม่า (Myanmar)
ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น (HK) •  ไต้หวัน (Taiwan) •  ลาว (Lao)
• อียิปต์-ตะวันออกกลาง (Mid) •  เกาหลี (Korea) •  จีน (China)
• ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Aus) •  ยุโรป (Europe) •  ญี่ปุ่น (Japan)
• เนปาล (Nepal) • บาหลี-อินโดนีเซีย (Indo) •  อเมริกา (USA)
• รัสเซีย (Russia)   ตุรกี (Turkey)  
 
 
 
-- สุดยอดโปรโมชั่นล่องเรือสำราญ --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
CB15ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน

** ราคานี้รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปแล้ว **


จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน
กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)
พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ตลาดรัสเซีย


โรงแรมระดับ 4 ดาว (ปักกิ่ง 3คืน )
**เมนูเป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล Buffet เจงกีสข่าน**
**พิเศษ!! แถมฟรีนั่งรถไฟความเร็วสูง Bullet train**


4วัน3คืน XWเดือน ตุลาคม 61


เริ่มต้น 13,888
CB21ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

**รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ตลาดรัสเซีย กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)
พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ ถนนหวั
งฟู่จิ่ง

**พักหรูโรงแรมระดับ4ดาว


5วัน3คืน TG
ตุลาคม-ธันวาคม 61

เริ่มต้น 15,888
CZG62T-SUD HILIGHT BEIJING


ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้าม ร้านนวดเท้า
หอบูชาฟ้าเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก
วัดลามะหย่งเหอกง ร้านปี่เซียะ
ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก ตลาดรัสเซีย
ร้านผ้าไหม ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง

 

5วัน3คืน TGตุลาคม
- ธันวาคม 61

เริ่มต้น
16,777
CZG68T-SUD BEIJING OF DARGON


จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม
ร้านนวดฝ่าเท้า หอบูชาฟ้าเทียนถาน
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก
วัดหลิงกวง(วัดพระเขี้ยวแก้ว) ร้านปี่เซียะ
ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพาราโอโซน
วัดลามะหย่งเหอกง นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง
ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก ร้านบัวหิมะ
ตลาดรัสเซีย ปักกิ่ง


5วัน3คืน BY MU
ตุลาคม - ธันวาคม 61

เริ่มต้น
17,900
CGH45ปักกิ่ง


ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง
หอฟ้าเทียนถาน
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา
นั่งสามล้อซอยหูถัง ชมเมือง
ศูนย์ใบชา พระราชวังฤดูร้อน
ถนนหวังฝู่จิ่ง ศูนย์หยก
กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์ยาบัวหิมะ
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
ตลาดรัสเซ
ีย

 

5วัน3คืน TG
ตุลาคม-พฤศจิกายน 61

เริ่มต้น 18,900
CGH46ปักกิ่ง ภัตตาคารเติ้งลวี่จวิน
หอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์

 

ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท)
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง
ศูนย์นวดฝ่าเท้า กายกรรมปักกิ่ง ถนนหวังฝู่จิ่ง
ศูนย์ไข่มุก พระราชวังฤดูร้อน ศูนย์ผีเซียะ
วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า
ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ กำแพงเมืองจีนด่านจวียงหวน
ศูนย์หยก ผ่านชมสนามกีฬารังนก
ขึ้นตึกโอลิมปิกทาวเวอร์ ชมวิวยามค่ำคืน
ผลิตภัณฑ์ยางพารา ตลาดรัสเซีย

**พิเศษ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เติ้ง ลี่ จวิน**

5 วัน 3 คืน (CA)

南航天合标(喇叭1


ตุลาคม-ธันวาคม 61


**วันปีใหม่**

เริ่มต้น 20,900
CGH47ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
ถนนโบราณเฉียนเหมิน

 


ถนนโบราณเฉียนเหมิน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง
ศูนย์ใบชา หอฟ้าเทียนถาน
ชมกายกรรมปักกิ่ง
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ
ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ
พระราชวังฤดูร้อน ศูนย์ไข่มุก
ศูนย์หยก กำแพงเมืองด่านจีหยงกวน
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยาบัวหิมะ ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
ถนนหวังฝู่จิ่ง ศูนย์ผ้าไหม วัดลามะ


5วัน4คืน TG
ตุลาคม-ธันวาคม 61


เริ่มต้น 26,900
CGH48New experience
เจาะลึกปักกิ่ง ลิ้มรสไวน์แดง

ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ
พระราชวังฤดูร้อน (นั่งเรือชมวิว+แถมรูปท่านละ 1 ใบ ฟรีแต่งชุดโบราณ)
จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง (พิเศษเข้าชมห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ+กำแพง 9 มังกร)
พิพิธภัณฑ์อาหารจักรพรรติ (งานเลี้ยงแบบฮ่งแต้+รวมโชว์แมนจู)
ศูนย์แพทย์แผนจีน+บัวหิมะ
สวนผลไม้ตามฤดูกาล
กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) ถนนหวังฝูจิ่ง
กำแพงเก่าราชวงศ์หมิง พิพิธภัณฑ์ผี่เซียะ
ตลาดหงเฉียว ศูนย์หยก
ซอยหูถง (นั่งรถสามล้อชมวิว) ตลาดรัสเซีย
ไร่องุ่น (ผ่านชม) พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง+หมู่บ้านยุโรป
+แถมฟรีบรั่นดี ท่านละ 1ขวด (ปริมาณ 100ML.)

5วัน4คืน TG
ตุลาคม-ธันวาคม 61


เริ่มต้น 29,900
CGH52


SPECIAL ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน


***ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท***
กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์นับจากวันเดินทางกลับ
คิดค่าบริการเพิ่มท่านละ 4,000 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เทียนสิน ปักกิ่ง (โดยรถไฟความเร็วสูง)
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง
พระราชวังฤดูร้อน ผลิตภัณฑ์ไข่มุก
ผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมกายกรรมปักกิ่ง
ศูนย์อัญมณีหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ผ่านชมสนามกีฬารังนก
ศูนย์เครื่องรางผีเซียะ ตลาดรัสเซีย**เมนูพิเศษ ..เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล และอาหารสูตรกวางตุ้ง**

4วัน3คืน XWพฤศจิกายน-ธันวาคม61


เริ่มต้น 10,888
CGH53


ปักกิ่ง ตะลุยแดนมังกร โชว์กายกรรม


***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท***
กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์นับจากวันเดินทางกลับ
คิดค่าบริการเพิ่มท่านละ 3,000 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทริป
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **


ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา นั่งสามล้อซอยหูถัง ชมเมือง
ศูนย์ใบชา พระราชวังฤดูร้อน – ถนนหวังฝู่จิ่ง
ศูนย์หยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์ยาบัวหิมะ ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย**เมนูพิเศษ ..เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล และอาหารสูตรกวางตุ้ง**

5วัน3คืน TGพฤศจิกายน-ธันวาคม61


เริ่มต้น 15,888
CGH54


ปักกิ่ง ตะลุยแดนมังกร โชว์กายกรรม


***ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท***
กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์นับจากวันเดินทางกลับ
คิดค่าบริการเพิ่มท่านละ 3,000 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทริป
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา นั่งสามล้อซอยหูถัง ชมเมือง
ศูนย์ใบชา พระราชวังฤดูร้อน ถนนหวังฝู่จิ่ง
ศูนย์หยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์ยาบัวหิมะ ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
ตลาดรัสเซีย


เมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง, สุกี้มองโกล,เป็ดปักกิ่ง งเปา

5วัน3คืน TGพฤศจิกายน-ธันวาคม61


เริ่มต้น 18,900
CGH51


ปักกิ่ง โปรโมชั่น


***ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท***
กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์นับจากวันเดินทางกลับ
คิดค่าบริการเพิ่มท่านละ 3,000 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทริป
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **


ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา
นั่งสามล้อซอยหูถัง ชมเมือง ศูนย์ใบชา
พระราชวังฤดูร้อน ถนนหวังฝู่จิ่ง
ศูนย์หยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์ยาบัวหิมะ ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
ตลาดรัสเซีย

เมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง, สุกี้มองโกล,เป็ดปักกิ่ง งเปา

5วัน3คืน TGพฤศจิกายน-ธันวาคม61

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น 18,900
CZG81


T-SUD AMAZING BEIJING TIANJIN


 

เทียนสิน นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม
ร้านหยก พระราชวังฤดูร้อน
ร้านไข่มุก ชมโชว์กายกรรมปักกิ่งข่มุก
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
ร้านนวดฝ่าเท้า ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ)
ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง หอบูชาฟ้าเทียนถาน
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ตลาดรัสเซีย
ร้านปี่เซียะ นครเทียนสิน
ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE
สวนจิ้งหยวน ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน
ถนนอิตาลี เทียนสิน


5วัน4คืน XW
ธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62

เริ่มต้น 14,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
CZG73T-SUD SHANGHAI PUTUOSHAN


**ไม่รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท**


เซี่ยงไฮ้ เมืองอู๋ซี
พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านไข่มุก ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
อู๋ซี เกาะผู่โถวซาน วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
วัดไผ่สีม่วง วัดผู่จี้ หนานไห่กวนอิม
ร้านผ้าไหม เซี่ยงไฮ้
ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
หาดไว่ทาน ถนนนานกิง
ร้านหยก ตลาดเถาเป่า เซี่ยงไฮ้

5วัน3คืน TG

พิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา, ไก่แดง,ซี่โครงหมูอู๋ซี

12 – 16 ตุลาคม 2561
19 – 23 ตุลาคม 2561
01 – 05 ธันวาคม 2561
07 – 11 ธันวาคม 2561

23,999
CB20Shanghai Wuxi Hangzhou

**รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว

เซี่ยงไฮ้ เมืองอู๋ซี “เซี่ยงไฮ้น้อย”
วัดหลิงซาน(รวมรถราง)
เมืองหังโจว“สวรรค์บนดิน”
ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ล่องทะเลสาบซีหู
เมืองเซี่ยงไฮ้“นครปารีสแห่งตะวันออก”
ตลาดเฉินหวงเมี่ยว หอไข่มุก
อุโมงเลเซอร์ หาดไว่ทาน
ถนนนานจิงลู่ ตลาดเถาเป่


5วัน3คืน TG
ตุลาคม-พฤศจิกายน 61


เริ่มต้น 14,888
CZG74T-SUD SPIRIT OF SHANGHAI


**ไม่รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท**

เซี่ยงไฮ้ อูซี
พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)
ศาลาฝานกง ร้านไข่มุก
ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
อู๋ซี หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชา ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
หังโจว ร้านผ้าไหม ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
เซี่ยงไฮ้ ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY
สวยและใหญ่ที่สุดในโลก ถนนนานกิง
หาดไว่ทาน ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100
ร้านยาบัวหิมะ ร้านหยก
ตลาดเถ่าเปา เซี่ยงไฮ้


เมนูพิเศษ!! ซีโครงหมูอู๋ซี , ไก่ขอทาน , หมูพันปี
ไก่แดง , เสี่ยวหลวงเปา5วัน3คืน HO

南航天合标(喇叭1ตุลาคม - ธันวาคม 61

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
14,999

CZG75T-SUD SHANGHAI WONDERLAND


**ไม่รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท**


เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณจูเจียเจียว
ล่องเรือชมเมือง ร้านผ้าไหม
เซี่ยงไฮ้ ย่านซินเทียนตี้
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) หอไข่มุก
Sky Walk อุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทัน ถนนนานกิง ร้านหยก
ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
(รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)

ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
พิเศษ!! ขาหมูซูโจว, เสี่ยวหลงเปา, ไก่แดง

5วัน3คืน XJ

南航天合标(喇叭1ตุลาคม - ธันวาคม 61

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
17,999

CZG60นั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ SHANGHAI


เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ)
ร้านผ้าไหม ย่านซินเทียนตี้
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118)
หาดไหว่ทัน ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก
ร้านหยก ถนนเทียนจื่อฝาง
เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
(รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)


5วัน3คืน TG

ตุลาคม - ธันวาคม 61


เริ่มต้น
18,900
CZG64T-SUD HAVEN OF SHANGHAI

**ไม่รวมค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท

เซี่ยงไฮ้ อูซี
พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)
ร้านไข่มุก หังโจว
ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ร้านผ้าไหม เซี่ยงไฮ้
ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน ชมวิวบนตึก SWFC
ชั้น100 ร้านหยก
ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว เซี่ยงไฮ้


**พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

5วัน3คืน XJ

南航天合标(喇叭1ตุลาคม-ธันวาคม 61


เริ่มต้น 14,900
CGH49เซี่ยงไฮ้ โปรโมชั่น

**ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท**
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทริป

เซี่ยงไฮ้ รถไฟแม่เหล็ก (maglev train)
ขึ้นตึกจินเหมา ศูนย์หยก ถนนนานกิง
ร้าน Starbuck Reserve Roastery สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ศูนย์นวดเท้า เมืองโบราณชีเป่ากู่เจิ้น
หาดไว่ทาน อุโมงเลเซอร์ ย่านซินเทียนตี้
วัดพระหยกขาว ศูนย์ผ้าไหม
บุฟเฟต์ซีฟู้ด ตลาดเฉินหวงเมี่ยว

 

4วัน3คืน MU

พฤศจิกายน-ธันวาคม61


เริ่มต้น 12,888
CGH50เซี่ยงไฮ้ สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์


***ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท***
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ท่าน/ทริป
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เซี่ยงไฮ้ หมู่บ้านน้ำโบราณเยี่ยเหอ+ล่องเรือชมเมือง
ผลิตภัณฑ์ยางพารา หังโจว
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
หังโจว สวนใบชาหลงจิ่ง ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ศูนย์ผ้าไหม เซี่ยงไฮ้
ถนนศิลปะเถี่ยนจื๋อ GLOBAL GARBOR
เซี่ยงไฮ้ อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
ศูนย์ยาสมุนไพรจีน ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
ศูนย์อัญมณีหยก หาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์
ตลาดเถาเป่า

ลิ้มรสเมนูพิเศษ ไก่เศรษฐี+หมูตงปอ, เสี่ยวหลงเปา

4วัน3คืน CA

南航天合标(喇叭1พฤศจิกายน-ธันวาคม61

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น 18,888
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
CZG61T-SUD BEIJING SHANGHAI DOUBLE COOL


ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้าม ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา พระราชวังฤดูร้อน
ร้านหยก กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน
THE PLACE ร้านปี่เซียะ
ตลาดรัสเซีย นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้
วัดพระหยกขาว ร้านผ้าไหม
หาดไว่ทาน ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว6วัน4คืน TGตุลาคม - ธันวาคม61

เริ่มต้น
21,900

CGH44ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง


ปักกิ่ง ถนนหวังฝูจิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง
ผลิตภัณฑ์ยางพารา หอฟ้าเทียนถาน
กายกรรมปักกิ่ง ศูนย์หยก
กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ไข่มุก
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
พระราชวังฤดูร้อน
ร้านผีเซี๊ยะ ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ ศูนย์ชาจีน
เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน
ศูนย์แพทย์แผนจีน+บัวหิมะ ถนนนานกิง

6วัน5คืน TGตุลาคม - พฤศจิกายน 61

เริ่มต้น 23,900
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CS963ทัวร์คุณธรรม ฮาร์บิ้น...ปลาหิมะหม้อดิน


จัตุรัสชิงไห่ จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ
ต้าเหลียน นั่งรถไฟความเร็วสูง
ฮาร์บิน ร้านขายเสื้อกันหนาว
โชว์ว่ายน้ำแข็งเกาะพระอาทิตย์
ชมเทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย
(Harbin 2019 International
Ice and Snow Festival)
โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)
อนุสาวรีย์ฝั่งหง สวนสตาลิน
ถนนจงเอียง ฮาร์บิน
นั่งรถไฟความเร็วสูง ต้าเหลียน


5วัน4คืน MF


28 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
29 ธ.ค.61-02 ม.ค.6235,999

CTTN2เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น
เปิดตัวซุปตาร์... ฮาร์บิ้น

เทศกาลน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่ระดับโลก 20th Harbin Ice and Snow World


พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง
ถนนโบราณหม่านชิง เสิ่นหยาง
รถไฟความเร็วสูง ฮาร์บิ้น ร้านขายเสื้อกันหนาว
ร้านศิลปะรัสเซีย เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง)
ชมเทศกาลแกะสลักหิมน้ำแข็ง
สวนเสือโคร่งไซบีเรีย
ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 45th HARBIN ICE LANTERN ART
ร้านสินค้าพื้นเมือง โบสถ์เซ็นโซเฟีย
ถนนคนเดินจงหยาง อนุสาวรีย์ฝั่งหง
สวนสตาลินถนนโบราณกวนตง
ฮาร์บิ้น รถไฟความเร็วสูง เสิ่นหยาง
บ้านนายพลตระกูลจาง ถนนคนเดินจงเจีย

**แจกฟรี หมวก ถุงมือ และที่ปิดหู (รับที่เมืองจีน)**

6วัน4คืน XWธันวาคม 61 – กุมภาพันธ์ 62

เริ่มต้น
26,888
CTTN1เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น
ซุปตาร์... ฮาร์บิ้นพรหมแดง


เทศกาลแกะสลักหิมะ ณ เกาะพระอาทิตย์ 1 ปี มี 1 ครั้งเท่านั้น

รถไฟความเร็วสูงฮาร์บิ้น
ร้านขายเสื้อกันหนาว ถนนคนเดินจงหยาง
โบสถ์เซ็นโซเฟีย
เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น
(20th Harbin Ice and Snow World)
ลานสกี ยาบูลี่ หมู่บ้านหิมะ
(รวมค่าเข้าและค่ารถไปกลับ)
ถนนคนเดิน แส่ยุ่น เจีย
DREAM HOME (รวมค่าเข้า) ฮาร์บิ้น
ร้านสินค้าพื้นเมือง
เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง)
ชมเทศกาลแกะสลักหิมน้ำแข็ง
ฮาร์บิ้น รถไฟความเร็วสูงเสิ่นหยาง
ถนนคนเดินจงเจีย

**แจกฟรี หมวก ถุงมือ และที่ปิดหู (รับที่เมืองจีน)**

6วัน4คืน XWธันวาคม 61 – กุมภาพันธ์ 62

เริ่มต้น
28,888
CZG79
T-SUD HARBIN ICY SNOWเสิ่นหยาง พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง
ถนนคนเดินหม่านชิง นั่งรถไฟความเร็วสูง
สู่ฮาร์บิ้น ร้านขายเสื้อกันหนาว
ร้านศิลปะรัสเซีย เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)
ชมเทศกาลหิมะแกะสลัก
สวนเสือไซบีเรีย ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
45th HARBIN ICE LANTERN ART
ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง โบสถ์เซ็นโซเฟีย
ถนนจงหยาง อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์
สวนสตาลิน ถนนโบราณกวนตง
รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง
บ้านนายพลตระกูลจาง ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย


6วัน4คืน XWธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62

เริ่มต้น
28,999
CZG80
T-SUD HARBIN SKI SNOW FESTIVALเสิ่นหยาง พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง
ถนนคนเดินหม่านชิง นั่งรถไฟความเร็วสูง
สู่ฮาร์บิ้น ร้านขายเสื้อกันหนาว
ร้านศิลปะรัสเซีย เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)
ชมเทศกาลหิมะแกะสลัก
สวนเสือไซบีเรีย ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
45th HARBIN ICE LANTERN ART
ฮาร์บิ้น จี๋หัว สกีรีสอร์ท
ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง โบสถ์เซ็นโซเฟีย
ถนนจงหยาง อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์
สวนสตาลิน ถนนโบราณกวนตง
รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง
บ้านนายพลตระกูลจาง
ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย

7วัน5คืน XWธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62

เริ่มต้น
31,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CZG71BREATH OF ZHANGJIAJIE

**ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 160 หยวน/ทริป/ต่อท่าน**
**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน
1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย**

เมืองฉางซา ถนนคนเดินซีปู้เจีย
ภาพวาดหินทราย ร้านบัวหิมะ
แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้วยาวที่สุดโลก
ร้านผ้าไหม ร้านหยก
ร้านผ้าไหม เขาเทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น)
ระเบียงแก้ว ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่

**บริการอาหารครบทุกมื้อ
**เมนูพิเศษปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

4วัน3คืน FDเดือน ตุลาคม 61เริ่มต้น
9,777

CZG63
T-SUD IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE


จางเจียเจี้ย ร้านผ้าไหม แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้วยาวที่สุดโลก
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน ถนนคนเดินซีปู้เจีย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย ร้านหยก
เทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ร้านใบชา ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ซิงลู่


4วัน3คืน WE
ตุลาคม - ธันวาคม 61


เริ่มต้น
12,777

CZG70T-SUD ZHANGJIAJIE ONE MORE TIME

**ไม่รวม ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!**

ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่
จางเจียเจี้ย ร้านบัวหิมะ ร้านใบชา
นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
ชมวิวเขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง
ร้านผ้าไหม ร้านหยก
ร้านยางพารา
ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น)
ระเบียงแก้ว ฉางซา

4วัน3คืน FD

ตุลาคม - ธันวาคม 61


เริ่มต้น 12,999

CZG72THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE


เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
สะพานสายรุ้ง บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
ถนนคนเดินซีปู้เจีย ภาพวาดหินทราย
แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วยาวที่สุดโลก
ลำธารแส้ม้าทอง ร้านหยก
นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง
ร้านผ้าไหม ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น)
ระเบียงแก้ว ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่

6วัน5คืน FDเดือน ตุลาคม 61


เริ่มต้น
16,777

CZG69T-SUD ZHANGJIAJIE DREAM OF NATURE

**ไม่รวม ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!**

ฉางซา เมืองฉางเต๋อ
เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
สะพานสายรุ้ง บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
จางเจียเจี้ย พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
เทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
ลำธารแส้ม้าทอง ร้านหยก
นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง
แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก
ร้านผ้าไหม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ถนนคนเดินซีปู้เจีย
ร้านใบชา ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่

6วัน5คืน WE

ตุลาคม - ธันวาคม 61

**วันปีใหม่**


เริ่มต้น
17,999

CZG44ELEGANT OF ZHANGJIAJIE


**ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ท่านละ 1,000 บาท **

สุวรรณภูมิ ฉางซา
เมืองโบราณเฟิ่งหวง
เมืองโบราณเฟิ่งหวง
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
สะพานสายรุ้ง
บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
ร้านผ้าไหม
แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ถนนคนเดินซีปู้เจีย
จิตรกรรมภาพวาดทราย
ลำธารแส้ม้าทอง
ร้านหยก นั่งกระเช้า
ขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
เขาอวตาร
ลิฟท์แก้วไป๋หลง
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
เทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์
(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก
จางเจียเจี้ย ฉางซา
พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่
ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่

**สัมผัสความยิ่งใหญ่หุบเขาอวตารจางเจียเจี๋ย**
*พักระดับ 4 ดาว*
*อาหารครบทุกมิ้อ*
**พิเศษ !!! ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
+สุกี้เห็ด

6วัน5คืน CZ

南航天合标(喇叭1

เดือนตุลาคม61

เริมต้น
18,888

CS951จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา


ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน
ฟ่งหวง จางจียเจี้ย ร้านผ้าไหม
ร้านหยก อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร
สวนจอมพล เฮ่อหลง ร้านนวดเท้า
ถนนซีปู้เจีย ร้านใบชา สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ร้านยางพารา โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์
ภาพวาดทราย จางเจียเจี้ย ฉางซา
เกาะส้ม (รวมรถแบตเตอรี่) ถนนคนเดินหวงซิงลู่

6วัน5คืน CZ

南航天合标(喇叭1


เดือนตุลาคม61


21,999

CZG65
T-SUD ZHANGJIAJIE THIS WILD LIFE

**ไม่รวม ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!**

ถนนคนเดินหวงซิงลู่ จางเจียเจี้ย
ลำธารแส้ม้าทอง ร้านหยก
นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร
ลิฟท์แก้วไป๋หลงณ ร้านบัวหิมะ
ร้านใบชา พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก
ร้านผ้าไหม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว
เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือแม่น้ำน้ำถัวเจียง
บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน สะพานสายรุ้ง ฉางซา

6วัน5คืน FD
พฤศจิกายน - ธันวาคม 61


เริ่มต้น
17,999

รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CGH42ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋
โชว์ IMPRESSION WULONG

 


ฉงชิ่ง อู่หลง
หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)
ระเบียงแก้วอู่หลง ชมโชว์ IMPRESSION WULONG
ถ้ำฝูหยงต้ง ฉงชิ่ง สวนเอ๋อหลิง
หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
ฉงชิ่ง ต้าจู่ เมืองโบราณชางโจว
ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง ฉงชิ่ง
ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย หงหยาต้ง

5วัน4คืน WE
เดือน ตุลาคม 61

เริ่มต้น
25,900
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CGH43ครบสูตร ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน

 

ซีอาน ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ อิสระช้อปปิ้งจัตุรัสหอระฆัง
ลั่วหยางโดยรถไฟความเร็วสูง วัดเส้าหลิน
โชว์การแสดงกังฟู – ป่าเจดีย์ – ลั่วหยาง
เจียวโจว อุทยานหยุนไถซาน ซินหมี่
ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน ศาลกวนอู ลั่วหยาง
ซีอานโดยรถไฟความเร็วสูง โชว์ราชวงศ์ถัง
จัตุรัสหอกลอง ถนนมุสลิม
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ)
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ซีอาน

5วัน4คืน FD
เดือน ตุลาคม 61

เริ่มต้น
28,900
--เจิ้งโจว (ZHENGZHOU)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CS957ทัวร์คุณธรรม เจิ้งโจว...แกงป่า

 

เจิ้งโจว เมืองเติงฟง วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่)
ป่าเจดีย์ ชมการแสดงกังฟู เติงฟง
ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)
ศาลเจ้ากวนอู เมืองเจียวจ้อ
อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน (รวมรถแบตเตอรี่)
ไคเฟิง ศาลเปาบุ้นจิ้น สวนชิงหมิงซั่งเหอหยวน
เจิ้งโจว ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว


5วัน4คืน WE
ตุลาคม -ธันวาคม 61


เริ่มต้น 22,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CB17
Kunming Tongchuan

** ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป1,000 บาท **

คุนหมิง ถานเตี้ยน ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ
(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)
ตงชวน แผ่นดินสีแดงสวนผลไม้
ถางเตี้ยน คุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง
ซุ้มประตูม้าทอง ซุ้มประตูไก่หยก
วัดหยวนทง เมืองโบราณกวนตู้ คุนหมิงยก

**เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด ,อาหารกวางตุ้ง
**พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
เมืองคุนหมิง 2 คืน,เมืองตงซวน 1
คืน

4วัน3คืน 8L
ตุลาคม-กุมภาพันธ์ 62เริ่มต้น 9,989

CS952กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้า) หยางซั่ว

 

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋
(รวมกระเช้าขึ้น+ลง)
ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง
หลงเซิ่น กุ้ยหลิน ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ถ้ำขลุ่ยอ้อ ร้านยางพารา
เขางวงช้าง(รวมรถแบตเตอร์รี่)
ร้านใบชา ชมโชว์ MIRAGE
สะพานสายฝน หมู่บ้านหลู่เจียชุน ร้านผ้าไหม
กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำ
หลีเจียง (ล่องครึ่งสาย)
อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง
หยางซั่ว กุ้ยหลิน เขาเซียงกง ร้านหยก
ประตูโบราณกูหนานเหมิน
อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)**พัก 5 ดาว **

6วัน5คืน CZ

南航天合标(喇叭1


เดือนตุลาคม 61


เริ่มต้น
17,999

CGH41คุนหมิง หุบเขาสีน้ำเงิน ลี่เจียง
วัดลามะซงจ้านหลิง

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ + คนขับรถท่านละ 100 หยวน**


คุนหมิง ต้าหลี่ หมูบ้านซีโจว
ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)
หุบเขาสีน้ำเงิน(รวมรถแบตเตอรี่)
อุทยานน้ำหยก ลี่เจียง แชงกรีล่า
เมืองโบราณแชงกรีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิง
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)
ต้าหลี่ ร้านสาหร่ายเกลียวทอง
คุนหมิง ร้านผ้าไหม ร้านหยก
อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
ร้านบัวหิมะ วัดหยวนทง คุนหมิง

6วัน5คืน 8Lเดือน ตุลาคม 61


เริ่มต้น
24,900

CZG66
T-SUD THE BEST OF KUNMING

 


**ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย
และต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!!!**


เมืองเก่าต้าหลี่ เจดีย์สามองค์(ผ่านชม)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องเขาเสือกระโจน
วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย)
เมืองเก่าจงเตี้ยน
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) ลี่เจียง
สระมังกรดำ เมืองเก่าลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า)
IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว)
อุทยานน้ำหยก ฉู่ฉง คุนหมิง ร้านบัวหิมะ
เมืองโบราณกวนตู้ ร้านหยก

6วัน5คืน TG

ตุลาคม -ธันวาคม 61เริ่มต้น
24,999

CS956ทัวร์คุณธรรม คุณหมิง...ลาบหมู

 

คุนหมิง ต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่
หมู่บ้านซีโจว+โชว์ชาวไป๋
ต้าหลี่ ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ”(รวมรถราง)
จงเตี้ยน วัดลามะซงจ้านหลิง
เมืองโบราณแชงกรีล่า โค้งแรกแม่น้ำแยงซี
ช่องแคบเสือกระโดด ต้าหลี่ คุนหมิง วัดหยวนทง
อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือ
ถนนคนเดิน

5วัน4คืน MU
ตุลาคม -ธันวาคม 61


เริ่มต้น 25,999

CGH39คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ + คนขับรถท่านละ 100 หยวน**

คุนหมิง ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว
ชมทะเลสาบเอ๋อไห่ วัดเจ้าแม่กวนอิม
ต้าหลี่ ลี่เจียง สระมังกรดำเมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก
ร้านสาหร่ายเกลียวทอง ต้าหลี่
คุนหมิง ร้านยางพารา
ตำหนักทองจินเตี้ยน ร้านหยก อิสระช้อปปิ้ง
ร้านบัวหิมะ วัดหยวนทง

5วัน4คืน TG
เดือน ตุลาคม 61


เริ่มต้น
26,900

CGH40คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน


**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ + คนขับรถท่านละ 120 หยวน**

คุนหมิง ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว
วัดเจ้าแม่กวนอิม ผ่านชมเจดีย์สามองค์
แชงกรีล่า ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง แชงกรีล่า
ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)
IMPRESSOIN LIJIANG
อุทยานน้ำหยก สระน้ำมังกรหยก
สาหร่ายเกลียวทอง ต้าหลี่
ต้าหลี่ คุนหมิง ร้านยางพารา
ตำหนักทองจินเตี้ยน ร้านหยก อิสระช้อปปิ้ง
ร้านบัวหิมะ วัดหยวนทง คุนหมิง

6วัน5คืน TG
เดือน ตุลาคม 61


เริ่มต้น
29,900

COR44
คุนหมิง Snow white

 


ไม่รวม : ค่าวีซ่า 1,500 บาท/ท่าน,ค่าทิปมัคคุเทศก์,คนขับรถ1,500 บาท/ท่าน/ทริป,ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ

คุนหมิง เมืองถ่านเตี้ยน
ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน(กระเช้า+รถแบตเตอร์รี่)
คุนหมิง ร้านบัวหิมะ
วัดหยวนทง ร้านผ้าไหม
ร้านยางพารา เมืองโบราณกวนตู้


3วัน2คืน BY Lucky Air


พฤศจิกายน - ธันวาคม61


เริ่มต้น
6,999

CZG82
T-SUD KUNMING SNOW MOUNTAIN


**ไม่รวม ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท **


คุนหมิง
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)
เมืองตงซวน ชมผืนดินสีแดงแห่งตงซวน
วัดหยวนทง ร้านยาสมุนไพรบัวหิมะ
สวนน้ำตก ประตูม้าทองไก่หยก


3วัน2คืน BY Lucky Air


พฤศจิกายน- มีนาคม 62

เริ่มต้น
11,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
CS965


กวางเจาเทรดแฟร์...ยำไข่เยี่ยวม้า


กวางเจา วัดไทร 6 ต้น
ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่
ช้อปปิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ห้าง Baiyun Wanda Plaza
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124
จัตุรัสฮัวเฉิง ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว
ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง6วัน3คืน ZH13-18 ต.ค. 61
30 ต.ค.-05 พ.ย. 6118,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
CZG67


T-SUD BEST SEASON OF JIUZHAIGOU

**ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย
และต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!!!**เฉินตู เมืองเม้าเสี้ยน
อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า)
จิ่วจ้ายโกว
อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา)
ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน
ทะเลสาบเตี๋ยซี เฉินตู ร้านหยก
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ร้านผ้าไหม ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) วัดเหวินซู6วัน5คืน TGตุลาคม
-พฤศจิกายน61


เริ่มต้น 23,999
CSB37


เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง

**รวมค่าวีซ่าเดี่ยว


เฉิงตู เม่าเสี้ยน
อุทยานหวงหลง
(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
หวงหลง จิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ้วจ้ายโกว
(รวมรถประจำอุทยาน)
จิ่วจ้ายโกว เมืองชวนจู่
ผ่านชมกำแพงเมือง
โบราณซงพาน
ผ่านชมทะเลสาบเตี๊ยซี
เฉิงตู ,ร้านยางพารา
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
(รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านหยก ร้านผ้าไหม
ถนนซุนซีลู่
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านนวดฝ่าเท้า
ถนนโบราณจิ่งหลี่ เฉิงตู6วัน5คืน TGเดือนตุลาคม 61


เริ่มต้น 28,900
CS960


ทัวร์คุณธรรม จิ่วจ้ายโกว...ต้มยำกุ้ง

 เฉิงตู ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่
ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
(ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน)
จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง
(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) เม่าเสี้ยน
เฉิงตู ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนโบราณจินหลี่ เฉิงตูินซู6วัน5คืน 3U

南航天合标(喇叭1

พฤศจิกายน-ธันวาคม 61


เริ่มต้น 23,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CZG78
T-SUD CHENGOU WORLD HERITAGE

**ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท
เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!**


เฉินตู ง้อไบ๊ วัดเป้ากั๋ว
เขาง้อไบ๊ ยอดเขาจิ่วติ่ง
(รวมรถอุทยานและกระเช้า)
นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์
ง้อไบ๊ เล่อซาน
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ)
เมืองชื่อสุ่ย ชื่อสุ่ย อุทยานน้ำตก 4 ถ้ำ (รวมรถกอล์ฟ)
มรดกโลกน้ำตกฉื้อสุ่ย (รวมรถกอล์ฟและลิฟท์)
ชื่อสุ่ย เฉินตู ร้านหยก
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

6วัน5คืน TGพฤศจิกายน - ธันวาคม 61

เริ่มต้น
23,900
CS961


เฉิงตู...ยำหอยแครงเฉิงตู ภูเขาหิมะซีหลิงซาน
(ขึ้นกระเช้า) เลือกเล่นหิมะหรือสกี ง้อไบ๊
ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าไฟฟ้า)
องค์ผู่เสียนทรงช้าง วัดเป้ากั๋ว
ง้อไบ๊ พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ เล่อซาน
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
เฉิงตู เมืองโบราณหวงหลงซี
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านหมอนยางพารา ร้านหยก
ถนนคนเดินชุนซีลู่ ร้านใยไผ่ไหม
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนโบราณจินหลี่ ร้านผ้าไหม

 


6วัน3คืน 3U

南航天合标(喇叭1

21-26 ธันวาคม 61
26-31 ธันวาคม 61
28 ธันวาคม 61-02มกราคม 62


เริ่มต้น 22,999
--ทิเบต--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
CS958


ทัวร์คุณธรรม ทิเบต...ลาบปลาเฉินตู ลาซา ตำหนักนอร์บุหลิงฆา
พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง ตลาดแปดเหลี่ยม
ลาซา นั่งรถไฟไป ดัมซุง ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว ลาซา
เฉินตู ถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนโบราณจินหลี่่ เฉิงตูน

6วัน5คืน 3U

南航天合标(喇叭1

ตุลาคม-พฤศจิกายน 61


เริ่มต้น 37,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
CZG59


T-SUD GUILING BIG MOUNTIAN

**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท**

กุ้ยหลิน เขาเหยาซาน
(รวมนั่งกระเช้า)ร้านผ้าไหม
สวนฉวนซาน ถ้ำทะลุ
ร้านบัวหิมะ ชมโชว์
DREAM LIKE LIJIANG SHOW
เขางวงช้าง(รวมนั่งรถกล์อฟ)
ร้านหยก เขาเซียงกง
เมืองหยางซั่ว
ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว
(OPTIONAL TOUR
ชมโชว์ IMPRESSION
LIU SANJIE)
ล่องแพแม่น้ำอี๋หลง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
กุ้ยหลิน เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
และตลาดใต้ดิน

5วัน4คืน CZ

南航天合标(喇叭1

เดือนตุลาคม 61


เริ่มต้น 13,900
CS954


กุ้ยหลินกุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋
รวมกระเช้าขึ้น+ลง)
ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ถ้ำขลุ่ยอ้อ ร้านยางพารา
เขางวงช้าง (รวมรถแบตเตอร์รี่)
ร้านใบชา ชมโชว์ MIRAGE
สะพานสายฝน หมู่บ้านหลู่เจียชุน
ร้านผ้าไหม กุ้ยหลิน หยางซั่ว
ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง(ล่องครึ่งสาย)
อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง หยางซั่ว
กุ้ยหลิน เขาเซียงกง ร้านหยก
ประตูโบราณกูหนานเหมิน อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง (ชมด้านนอก)

6วัน5คืน CZ

南航天合标(喇叭1

เดือนตุลาคม 61


เริ่มต้น 17,999

CZG77
T-SUD GUILIN HEAVEN ON EARTH

**ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท
เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!**


กุ้ยหลิน เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า)
ร้านบัวหิมะ สวนฉวนซาน ถ้ำทะลุ
ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW
เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ)
ร้านผ้าไหม เขาเซียงกง เมืองหยางซั่ว
ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR :
ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา กุ้ยหลิน
ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน

5วัน4คืน CZ南航天合标(喇叭1


พฤศจิกายน61 - มกราคม62เริ่มต้น
13,999

CZG76
T-SUD GUILIN HEAVEN ON EARTH

**ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท
เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!**

เมืองกุ้ยหลิน กุ้ยหลิน เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า)
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
สวนฉวนซาน ถ้ำทะลุ
ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา หลงเซิน
นาขั้นบันไดหลงจี๋ หมู่บ้านชาวจ้วง กุ้ยหลิน
เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ)
เขาเซียงกง เมืองหยางซั่ว
ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว
(OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)
ร้านผ้าไหม หยางซั่ว กุ้ยหลิน ศาลาเซียวเหยา
ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี
ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง

6วัน5คืน CZ南航天合标(喇叭1


พฤศจิกายน61 - มกราคม62เริ่มต้น
15,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
         --เซียเหมิน-- ( XIAMEN )--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 

*** นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2539-3681

LINE ID: @grandtravel
หรือ กดที่นี่
add friend

หรือ ADD QR CODE


GRAND TRAVEL FACEBOOK FANPAGE

 

  line  
space

Home :: Tour :: Package Tour :: Reservation :: Webboard
:: Information :: Photo Gallery :: About Us :: Contact Us

Copyright © 2008 www.Grandtravelthailand.com, All Rights Reserved.