space

 

 

 
 

--ทัวร์หมู่คณะ--


สิงคโปร์-มาเลเซีย (Sin-Malay) •  เวียดนาม (Vietnam) •  พม่า (Myanmar)
ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น (HK) •  ไต้หวัน (Taiwan) •  ลาว (Lao)
• อียิปต์-ตะวันออกกลาง (Mid) •  เกาหลี (Korea) •  จีน (China)
• ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Aus) •  ยุโรป (Europe) •  ญี่ปุ่น (Japan)
• เนปาล (Nepal) • บาหลี-อินโดนีเซีย (Indo) •  อเมริกา (USA)
• รัสเซีย (Russia)   ตุรกี (Turkey)  
 
 
 
-- สุดยอดโปรโมชั่นล่องเรือสำราญ --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
CGH52


SPECIAL ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน


***ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท***
กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์นับจากวันเดินทางกลับ
คิดค่าบริการเพิ่มท่านละ 4,000 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เทียนสิน ปักกิ่ง (โดยรถไฟความเร็วสูง)
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง
พระราชวังฤดูร้อน ผลิตภัณฑ์ไข่มุก
ผลิตภัณฑ์ยางพารา ชมกายกรรมปักกิ่ง
ศูนย์อัญมณีหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ผ่านชมสนามกีฬารังนก
ศูนย์เครื่องรางผีเซียะ ตลาดรัสเซีย**เมนูพิเศษ ..เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล และอาหารสูตรกวางตุ้ง**

4วัน3คืน XWเดือน ธันวาคม61


เริ่มต้น 10,888
CB22


Beijing Snow world


** รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปแล้ว **

เทียนสิน จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน
กายกรรมปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)
Snow World ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก ตลาดรัสเซียัสเซีย


4วัน3คืน XWธันวาคม61-มีนาคม 62


เริ่มต้น 13,888
CZG81


T-SUD AMAZING BEIJING TIANJIN


 

เทียนสิน นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม
ร้านหยก พระราชวังฤดูร้อน
ร้านไข่มุก ชมโชว์กายกรรมปักกิ่งข่มุก
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
ร้านนวดฝ่าเท้า ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ)
ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง หอบูชาฟ้าเทียนถาน
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ตลาดรัสเซีย
ร้านปี่เซียะ นครเทียนสิน
ชมวิวแม่น้ำไหเหอ และ TIANJIN EYE
สวนจิ้งหยวน ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน
ถนนอิตาลี เทียนสิน


5วัน4คืน XW
ธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62


เริ่มต้น 14,999
CB21ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

**รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
ตลาดรัสเซีย กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)
พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ ถนนหวั
งฟู่จิ่ง

**พักหรูโรงแรมระดับ4ดาว


5วัน3คืน TGเดือนธันวาคม 61

เริ่มต้น 15,888
CGH53


ปักกิ่ง ตะลุยแดนมังกร โชว์กายกรรม


***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท***
กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์นับจากวันเดินทางกลับ
คิดค่าบริการเพิ่มท่านละ 3,000 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทริป
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **


ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา นั่งสามล้อซอยหูถัง ชมเมือง
ศูนย์ใบชา พระราชวังฤดูร้อน – ถนนหวังฝู่จิ่ง
ศูนย์หยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์ยาบัวหิมะ ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย**เมนูพิเศษ ..เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล และอาหารสูตรกวางตุ้ง**

5วัน3คืน TGเดือน ธันวาคม61


เริ่มต้น 15,888
CZG62T-SUD HILIGHT BEIJING


ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้าม ร้านนวดเท้า
หอบูชาฟ้าเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก
วัดลามะหย่งเหอกง ร้านปี่เซียะ
ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก ตลาดรัสเซีย
ร้านผ้าไหม ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง

 

5วัน3คืน TGเดือนธันวาคม 61

เริ่มต้น
16,777
CB23


Beijing Snow World

** รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปแล้ว **

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน
กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน
ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก The Place
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)
ลานสกี หรือพิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ
ถนนหวังฟู่จิ่ง วัดลามะ ตลาดรัสเซียย

5วัน3คืน TGธันวาคม61 -มีนาคม 62


เริ่มต้น 16,888
CZG68T-SUD BEIJING OF DARGON


จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม
ร้านนวดฝ่าเท้า หอบูชาฟ้าเทียนถาน
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก
วัดหลิงกวง(วัดพระเขี้ยวแก้ว) ร้านปี่เซียะ
ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพาราโอโซน
วัดลามะหย่งเหอกง นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง
ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก ร้านบัวหิมะ
ตลาดรัสเซีย ปักกิ่ง


5วัน3คืน BY MU
เดือน ธันวาคม 61


เริ่มต้น
17,900
CGH54


ปักกิ่ง ตะลุยแดนมังกร โชว์กายกรรม


***ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท***
กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์นับจากวันเดินทางกลับ
คิดค่าบริการเพิ่มท่านละ 3,000 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทริป
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา นั่งสามล้อซอยหูถัง ชมเมือง
ศูนย์ใบชา พระราชวังฤดูร้อน ถนนหวังฝู่จิ่ง
ศูนย์หยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์ยาบัวหิมะ ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
ตลาดรัสเซีย


เมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง, สุกี้มองโกล,เป็ดปักกิ่ง งเปา

5วัน3คืน TGเดือน ธันวาคม61


เริ่มต้น 18,900
CGH51


ปักกิ่ง โปรโมชั่น


***ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท***
กรณีที่ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์นับจากวันเดินทางกลับ
คิดค่าบริการเพิ่มท่านละ 3,000 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทริป
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **


ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา
นั่งสามล้อซอยหูถัง ชมเมือง ศูนย์ใบชา
พระราชวังฤดูร้อน ถนนหวังฝู่จิ่ง
ศูนย์หยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์ยาบัวหิมะ ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ
ตลาดรัสเซีย

เมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง, สุกี้มองโกล,เป็ดปักกิ่ง งเปา

5วัน3คืน TGเดือน ธันวาคม61

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น 18,900
CGH46ปักกิ่ง ภัตตาคารเติ้งลวี่จวิน
หอคอยโอลิมปิกทาวเวอร์

 

ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท)
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง
ศูนย์นวดฝ่าเท้า กายกรรมปักกิ่ง ถนนหวังฝู่จิ่ง
ศูนย์ไข่มุก พระราชวังฤดูร้อน ศูนย์ผีเซียะ
วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า
ศูนย์ผลิตภัณฑ์บัวหิมะ กำแพงเมืองจีนด่านจวียงหวน
ศูนย์หยก ผ่านชมสนามกีฬารังนก
ขึ้นตึกโอลิมปิกทาวเวอร์ ชมวิวยามค่ำคืน
ผลิตภัณฑ์ยางพารา ตลาดรัสเซีย

**พิเศษ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เติ้ง ลี่ จวิน**

5 วัน 3 คืน (CA)

南航天合标(喇叭1


เดือน ธันวาคม 61


**วันปีใหม่**

เริ่มต้น 20,900
CGH47ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน
ถนนโบราณเฉียนเหมิน

 


ถนนโบราณเฉียนเหมิน
จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง
ศูนย์ใบชา หอฟ้าเทียนถาน
ชมกายกรรมปักกิ่ง
ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ
ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ
พระราชวังฤดูร้อน ศูนย์ไข่มุก
ศูนย์หยก กำแพงเมืองด่านจีหยงกวน
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยาบัวหิมะ ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
ถนนหวังฝู่จิ่ง ศูนย์ผ้าไหม วัดลามะ


5วัน4คืน TG
เดือน ธันวาคม 61


เริ่มต้น 26,900
CGH48New experience
เจาะลึกปักกิ่ง ลิ้มรสไวน์แดง

ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ
พระราชวังฤดูร้อน (นั่งเรือชมวิว+แถมรูปท่านละ 1 ใบ ฟรีแต่งชุดโบราณ)
จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง (พิเศษเข้าชมห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ+กำแพง 9 มังกร)
พิพิธภัณฑ์อาหารจักรพรรติ (งานเลี้ยงแบบฮ่งแต้+รวมโชว์แมนจู)
ศูนย์แพทย์แผนจีน+บัวหิมะ
สวนผลไม้ตามฤดูกาล
กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) ถนนหวังฝูจิ่ง
กำแพงเก่าราชวงศ์หมิง พิพิธภัณฑ์ผี่เซียะ
ตลาดหงเฉียว ศูนย์หยก
ซอยหูถง (นั่งรถสามล้อชมวิว) ตลาดรัสเซีย
ไร่องุ่น (ผ่านชม) พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง+หมู่บ้านยุโรป
+แถมฟรีบรั่นดี ท่านละ 1ขวด (ปริมาณ 100ML.)

5วัน4คืน TGเดือนธันวาคม 61


เริ่มต้น 29,900
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
CGH61เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เมืองโบราณอู่เจิ้น เวนิชแห่งเจ้อเจียง


**ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท**หาดไว่ทาน อุโมงค์เซอร์
SHANGHAI TOWER ชั้น 118
เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณอู่เจิ้น+ล่องเรือ
หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง
หังโจว ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม อู๋ซี
พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถกอล์ฟ)
ศาลาฝานกง พิพิธภัณฑ์กาน้ำดินทราย
อู๋ซี เซี่ยงไฮ้ ศูนย์อัญมณีหยก ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
ถนนนานกิง STARBUCK RESERVE ROASTERY
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนจีน THAMES TOWN5วัน4 คืน TG

27-31 ธ.ค.62
28 ธ.ค.61- 01 ม.ค.62
29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62


เริ่มต้น
25,888
CGH49เซี่ยงไฮ้ โปรโมชั่น

**ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท**
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทริป

เซี่ยงไฮ้ รถไฟแม่เหล็ก (maglev train)
ขึ้นตึกจินเหมา ศูนย์หยก ถนนนานกิง
ร้าน Starbuck Reserve Roastery สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ศูนย์นวดเท้า เมืองโบราณชีเป่ากู่เจิ้น
หาดไว่ทาน อุโมงเลเซอร์ ย่านซินเทียนตี้
วัดพระหยกขาว ศูนย์ผ้าไหม
บุฟเฟต์ซีฟู้ด ตลาดเฉินหวงเมี่ยว

 

4วัน3คืน MU

เดือน ธันวาคม61


เริ่มต้น 12,888
CZG64T-SUD HAVEN OF SHANGHAI

**ไม่รวมค่าวีซ่าจีน 1,000 บาท

เซี่ยงไฮ้ อูซี
พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)
ร้านไข่มุก หังโจว
ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ร้านผ้าไหม เซี่ยงไฮ้
ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน ชมวิวบนตึก SWFC
ชั้น100 ร้านหยก
ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว เซี่ยงไฮ้


**พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

5วัน3คืน XJ

南航天合标(喇叭1เดือน ธันวาคม 61


เริ่มต้น 14,900
CGH58เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนีย์แลนด์


**ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท**


เมืองโบราณเยี่ยเหอ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
หังโจว เซี่ยงไฮ้ ผลิตภัณฑ์ยาจีนแผนโบราณ
หาดไว่ทาน ศูนย์อัญมณีหยก อุโมงค์เลเซอร์
ตลาดเฉินหวังเมี่ยว เซี่ยงไฮ้
อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์

5 วัน 3 คืน XJ

南航天合标(喇叭1


ธันวาคม 61- มกราคม 62เริ่มต้น
14,888
CZG74T-SUD SPIRIT OF SHANGHAI


**ไม่รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท**

เซี่ยงไฮ้ อูซี
พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)
ศาลาฝานกง ร้านไข่มุก
ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
อู๋ซี หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชา ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
หังโจว ร้านผ้าไหม ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
เซี่ยงไฮ้ ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY
สวยและใหญ่ที่สุดในโลก ถนนนานกิง
หาดไว่ทาน ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100
ร้านยาบัวหิมะ ร้านหยก
ตลาดเถ่าเปา เซี่ยงไฮ้


เมนูพิเศษ!! ซีโครงหมูอู๋ซี , ไก่ขอทาน , หมูพันปี
ไก่แดง , เสี่ยวหลวงเปา5วัน3คืน HO

南航天合标(喇叭1เดือน ธันวาคม 61

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
14,999

CZG75T-SUD SHANGHAI WONDERLAND


**ไม่รวมค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท**


เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณจูเจียเจียว
ล่องเรือชมเมือง ร้านผ้าไหม
เซี่ยงไฮ้ ย่านซินเทียนตี้
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) หอไข่มุก
Sky Walk อุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทัน ถนนนานกิง ร้านหยก
ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
(รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)

ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
พิเศษ!! ขาหมูซูโจว, เสี่ยวหลงเปา, ไก่แดง

5วัน3คืน XJ

南航天合标(喇叭1


เดือนธันวาคม 61

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
17,999

CZG60นั่งกินปู ดูรถไฟเหาะ SHANGHAI


เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณจูเจียเจียว(ล่องเรือ)
ร้านผ้าไหม ย่านซินเทียนตี้
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118)
หาดไหว่ทัน ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก
ร้านหยก ถนนเทียนจื่อฝาง
เซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
(รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)


5วัน3คืน TG
เดือนธันวาคม 61


เริ่มต้น
18,900
CGH50เซี่ยงไฮ้ สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์


***ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท***
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 150 หยวน /ท่าน/ทริป
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เซี่ยงไฮ้ หมู่บ้านน้ำโบราณเยี่ยเหอ+ล่องเรือชมเมือง
ผลิตภัณฑ์ยางพารา หังโจว
ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
หังโจว สวนใบชาหลงจิ่ง ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ศูนย์ผ้าไหม เซี่ยงไฮ้
ถนนศิลปะเถี่ยนจื๋อ GLOBAL GARBOR
เซี่ยงไฮ้ อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
ศูนย์ยาสมุนไพรจีน ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
ศูนย์อัญมณีหยก หาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์
ตลาดเถาเป่า

ลิ้มรสเมนูพิเศษ ไก่เศรษฐี+หมูตงปอ, เสี่ยวหลงเปา

4วัน3คืน CA

南航天合标(喇叭1


เดือนธันวาคม61

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น 18,888
CGH59เซี่ยงไฮ้ 360 องศา ล่องเรือหวงผู่


**ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท**


หังโจว ศูนย์ผ้าไหม ล่องทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชา ถนนโบราณเหอฝังเจีย
หังโจว อู๋ซี พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถแบตเตอรี่)
+ศาลาฝานกง เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือหวงผู่
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนจีน
หาดไว่ทาน อุโมงค์เลเซอร์ บุฟเฟต์นานาชาติ
ขึ้นหอไข่มุก – Starbucks reserve
ศูนย์หยก ถนนนานกิง ตลาดเฉินหวงเมี่ยว


5 วัน 3 คืน TG

เดือน ธันวาคม 61เริ่มต้น
24,888
CZG83T-SUD SHANGHAI RIVER FLOW DISNEY

*ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท *

เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
(รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
เซี่ยงไฮ้ อูซี พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านไข่มุก หังโจว ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ร้านผ้าไหม เซี่ยงไฮ้ ร้านยาบัวหิมะ
ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY
สวยและใหญ่ที่สุดในโลก
ร้านหยก หาดไว่ทาน ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี้ยว

เมนูพิเศษ!! เสี่ยงหลงเปา, ไก่แดง
ซี่โครงหมูอู๋ซี, หมูพันปี5วัน3คืน TG
มกราคม - พฤษภาคม 62เริ่มต้น
18,999
CZG85T-SUD SHANGHAI RIVER FLOW DISNEY

*ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท *

เซี่ยงไฮ้ อูซี พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)
ร้านไข่มุก หังโจว ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ร้านผ้าไหม เซี่ยงไฮ้
ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ลอดอุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100
ร้านหยก ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว

เมนูพิเศษ!! ซีโครงหมูอู่ซี
เสี่ยวหลงเป่า, ไก่แดง,
ไก่ขอทาน, หมูพันปี5วัน3คืน XJ

南航天合标(喇叭1


กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 62


เริ่มต้น
13,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
CZG61T-SUD BEIJING SHANGHAI DOUBLE COOL


ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้าม ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา พระราชวังฤดูร้อน
ร้านหยก กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน
THE PLACE ร้านปี่เซียะ
ตลาดรัสเซีย นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้
วัดพระหยกขาว ร้านผ้าไหม
หาดไว่ทาน ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว6วัน4คืน TG


เดือนธันวาคม61

เริ่มต้น
21,900
CZG84T-SUD SHANGHAI RIVER FLOW DISNEY

*ไม่รวม ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท *

ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้าม
ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน
ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา พระราชวังฤดูร้อน
ร้านหยก กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน
ช้อปปิ้ง THE PLACE ร้านปี่เซียะ
ตลาดรัสเซีย นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้
ร้านผ้าไหม หาดไว่ทาน ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก
ถนนเทียนจื่อฝาง
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ย่านซินเทียนตี้
วัดพระหยกขาว ร้านใบชา เซี่ยงไฮ้

พิเศษ!! นั่งรถไฟความเร็วสูง
ชมโชว์ "กายกรรมปักกิ่ง"
เมนูเด็ด!! เป็ดปักกิ่ง, สุกี้สมุนไพร6วัน4คืน TGกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 62เริ่มต้น
21,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CS963ทัวร์คุณธรรม ฮาร์บิ้น...ปลาหิมะหม้อดิน


จัตุรัสชิงไห่ จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ
ต้าเหลียน นั่งรถไฟความเร็วสูง
ฮาร์บิน ร้านขายเสื้อกันหนาว
โชว์ว่ายน้ำแข็งเกาะพระอาทิตย์
ชมเทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย
(Harbin 2019 International
Ice and Snow Festival)
โบสถ์เซ็นโซเฟีย (ถ่ายรูปจากด้านนอก)
อนุสาวรีย์ฝั่งหง สวนสตาลิน
ถนนจงเอียง ฮาร์บิน
นั่งรถไฟความเร็วสูง ต้าเหลียน


5วัน4คืน MF


28 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
29 ธ.ค.61-02 ม.ค.6235,999

CB26HARBIN SO COOL
ทัวร์ฮาร์บิน เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉา
งชุนบิ้น

**รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว


สิ่นหยาง พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง
เมืองฮาร์บิน เกาะพระอาทิตย์
เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง โบสถ์เซ็นโซเฟีย
อนุสาวรีย์ฝั่งหง สวนสตาลิน เมืองฉางซุน
พระราชวังจอมปลอม กระทรวงทั้งแปดของแมนจู
จัตุรัสเหวินฮั่ว เมืองเสิ่นหยาง


**แจกฟรี หมวก ถุงมือ และที่ปิดหู (รับที่เมืองจีน)**

6วัน4คืน XWธันวาคม 61 – กุมภาพันธ์ 62

เริ่มต้น 23,888
CTTN2เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น
เปิดตัวซุปตาร์... ฮาร์บิ้น

เทศกาลน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่ระดับโลก 20th Harbin Ice and Snow World


พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง
ถนนโบราณหม่านชิง เสิ่นหยาง
รถไฟความเร็วสูง ฮาร์บิ้น ร้านขายเสื้อกันหนาว
ร้านศิลปะรัสเซีย เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง)
ชมเทศกาลแกะสลักหิมน้ำแข็ง
สวนเสือโคร่งไซบีเรีย
ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง 45th HARBIN ICE LANTERN ART
ร้านสินค้าพื้นเมือง โบสถ์เซ็นโซเฟีย
ถนนคนเดินจงหยาง อนุสาวรีย์ฝั่งหง
สวนสตาลินถนนโบราณกวนตง
ฮาร์บิ้น รถไฟความเร็วสูง เสิ่นหยาง
บ้านนายพลตระกูลจาง ถนนคนเดินจงเจีย

**แจกฟรี หมวก ถุงมือ และที่ปิดหู (รับที่เมืองจีน)**

6วัน4คืน XWธันวาคม 61 – กุมภาพันธ์ 62

เริ่มต้น
26,888
CTTN1เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น
ซุปตาร์... ฮาร์บิ้นพรหมแดง


เทศกาลแกะสลักหิมะ ณ เกาะพระอาทิตย์ 1 ปี มี 1 ครั้งเท่านั้น

รถไฟความเร็วสูงฮาร์บิ้น
ร้านขายเสื้อกันหนาว ถนนคนเดินจงหยาง
โบสถ์เซ็นโซเฟีย
เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น
(20th Harbin Ice and Snow World)
ลานสกี ยาบูลี่ หมู่บ้านหิมะ
(รวมค่าเข้าและค่ารถไปกลับ)
ถนนคนเดิน แส่ยุ่น เจีย
DREAM HOME (รวมค่าเข้า) ฮาร์บิ้น
ร้านสินค้าพื้นเมือง
เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถราง)
ชมเทศกาลแกะสลักหิมน้ำแข็ง
ฮาร์บิ้น รถไฟความเร็วสูงเสิ่นหยาง
ถนนคนเดินจงเจีย

**แจกฟรี หมวก ถุงมือ และที่ปิดหู (รับที่เมืองจีน)**

6วัน4คืน XWธันวาคม 61 – กุมภาพันธ์ 62

เริ่มต้น
28,888
CZG79
T-SUD HARBIN ICY SNOWเสิ่นหยาง พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง
ถนนคนเดินหม่านชิง นั่งรถไฟความเร็วสูง
สู่ฮาร์บิ้น ร้านขายเสื้อกันหนาว
ร้านศิลปะรัสเซีย เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)
ชมเทศกาลหิมะแกะสลัก
สวนเสือไซบีเรีย ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
45th HARBIN ICE LANTERN ART
ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง โบสถ์เซ็นโซเฟีย
ถนนจงหยาง อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์
สวนสตาลิน ถนนโบราณกวนตง
รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง
บ้านนายพลตระกูลจาง ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย


6วัน4คืน XWธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62

เริ่มต้น
28,999
CZG80
T-SUD HARBIN SKI SNOW FESTIVALเสิ่นหยาง พระราชวังกู้กงเสิ่นหยาง
ถนนคนเดินหม่านชิง นั่งรถไฟความเร็วสูง
สู่ฮาร์บิ้น ร้านขายเสื้อกันหนาว
ร้านศิลปะรัสเซีย เกาะพระอาทิตย์(รวมรถราง)
ชมเทศกาลหิมะแกะสลัก
สวนเสือไซบีเรีย ชมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
45th HARBIN ICE LANTERN ART
ฮาร์บิ้น จี๋หัว สกีรีสอร์ท
ร้านสิ้นค้าพื้นเมือง โบสถ์เซ็นโซเฟีย
ถนนจงหยาง อนุเสาวรีย์ฝั่งหงส์
สวนสตาลิน ถนนโบราณกวนตง
รถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเสิ่นหยาง
บ้านนายพลตระกูลจาง
ช้อปปิ้งย่านถนนจงเจีย

7วัน5คืน XWธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62

เริ่มต้น
31,999
CGH77
เสิ่นหยาง ฮาร์บิน THE CHINA SNOW TOWN

รายการนี้พักห้องละ 2 ท่านต่อหนึ่งห้องเท่านั้น ไม่มีห้องเตียงเสริม
ราคาไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 4 วันทำการ ท่านละ 1,500 บาท

เสิ่นหยาง ฮาร์บิ้น(โดยรถไฟความเร็วสูง)
ร้านเสื้อกันหนาว - ถนนจงยาง
ฮาร์บิ้น ลานสกี YABULI(รวมสกีม้าลากเลื่อน)
หมู่บ้านหิมะ(THE CHINA SNOW TOWN )
DREAM HOME (รวมค่าเข้า)
เขาแกะหญ้า ( YANG CAOSHAN)
ชมแสงสีกลางคืน ถนนแส่ยุ่นเจีย (XUE YUN JIE)
หมู่บ้านหิมะ ฮาร์บิ้น ร้านสินค้ารัสเซีย
เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง (Harbin 2019
International Ice and Snow Festival)
ชมด้านนอกโบส์เซนต์โซเฟีย สวนสตาลิน
เมืองรัสเซียจำลอง เสิ่นหยาง(โดยรถไฟความเร็วสูง )
ถนนคนเดินจงเจีย


7วัน5คืน XWธันวาคม 61 - กุมภาพันธ์ 62


**วันปีใหม่**


เริ่มต้น
32,888
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CZG63
T-SUD IMPRESSION OF ZHANGJIAJIE


จางเจียเจี้ย ร้านผ้าไหม แกรนด์แคนยอน
สะพานแก้วยาวที่สุดโลก
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน ถนนคนเดินซีปู้เจีย
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย ร้านหยก
เทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)
ทางเดินกระจก ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ร้านใบชา ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ซิงลู่


4วัน3คืน WE
เดือน ธันวาคม 61


เริ่มต้น
12,777

CZG70T-SUD ZHANGJIAJIE ONE MORE TIME

**ไม่รวม ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!**

ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่
จางเจียเจี้ย ร้านบัวหิมะ ร้านใบชา
นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
ชมวิวเขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง
ร้านผ้าไหม ร้านหยก
ร้านยางพารา
ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น)
ระเบียงแก้ว ฉางซา

4วัน3คืน FD

เดือน ธันวาคม 61


เริ่มต้น 12,999

CB27ทัวร์จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง

**ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป1,500!**


จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง
ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
เมืองฟ่งหวง ภูเขาเทียนเหมินซาน
(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงกระจก ถ้ำประตูสวรรค์
แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
ถนนคนเดินซีปู้เจีย พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย
พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย ถนนคนเดินหวงซิงลู่

**พักโรงแรมระดับ4ดาว

4วัน3คืน CZเดือน ธันวาคม 61


เริ่มต้น
14,888

CGH63จางเจียเจี้ย หุบเขาแห่งสวรรค์

**ไม่รวม ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!**


ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน
(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
ถนนคนเดินซีปู้ ภาพวาดทราย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
จางเจียเจี้ย ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่

พักโรงแรมระดับ 5 ดาว
เมนูพิเศษ เป็ดย่างปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี ซุปเห็ด

4วัน 3คืน FD
เดือน ธันวาคม 61

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
15,888

CZG69T-SUD ZHANGJIAJIE DREAM OF NATURE

**ไม่รวม ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!**

ฉางซา เมืองฉางเต๋อ
เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
สะพานสายรุ้ง บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
จางเจียเจี้ย พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
เทียนเหมินซาน
ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
ลำธารแส้ม้าทอง ร้านหยก
นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง
แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก
ร้านผ้าไหม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ถนนคนเดินซีปู้เจีย
ร้านใบชา ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่

6วัน5คืน WE
เดือน ธันวาคม 61


**วันปีใหม่**


เริ่มต้น
17,999

CZG65
T-SUD ZHANGJIAJIE THIS WILD LIFE

**ไม่รวม ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!**

ถนนคนเดินหวงซิงลู่ จางเจียเจี้ย
ลำธารแส้ม้าทอง ร้านหยก
นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง
สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร
ลิฟท์แก้วไป๋หลงณ ร้านบัวหิมะ
ร้านใบชา พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก
ร้านผ้าไหม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว
เมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือแม่น้ำน้ำถัวเจียง
บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน สะพานสายรุ้ง ฉางซา

6วัน5คืน FD
เดือน ธันวาคม 61


เริ่มต้น
17,999

CGH62
จางเจียเจี้ย ล่องเรือถัวเจียง เมืองโบราณฟ่งหวง

**ไม่รวม ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!**

ฉางซา ฟ่งหวง อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน
(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
ถนนคนเดินซีปู้ ภาพวาดทราย
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
จางเจียเจี้ย ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่


พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี ซุปเห็ด อาหารไทย บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี


5วัน 4 คืน FD

เดือน ธันวาคม 61

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
18,888

CGH64
เที่ยวครบไฮไลท์ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง

**ไม่รวม ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!**

**เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่เข้าร้านรัฐบาล**

ฉางซา ฟ่งหวง อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน
(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า)
เขาอวตาร สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง
สวนจอมพลเฮ่อหลง ถนนคนเดินซีปู้
ภาพวาดทราย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
จางเจียเจี้ย ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่


พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี / ซุปเห็ด


6วัน 5คืน WE

เดือน ธันวาคม 61


**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
19,888

CGH65
สุดคุ้ม 3 มรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง กุ้ยโจว

**ไม่รวม ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!**

**เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่เข้าร้านรัฐบาล**

นรัฐบาล**

ฉางเต๋อ เมืองถงเหริน หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว
เขาฝานจิ้ง (รวมกระเช้า+รถราง)
เมืองถงเหริน เมืองฟ่งหวง
อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง
สะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย ถนนคนเดินซีปู้
สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
ภาพวาดทราย เขาเทียนเหมินซาน
(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
จางเจียเจี้ย ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่


พักโรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี/ อาหารไทย/ ซุปเห็ด

6วัน 5คืน WE

เดือน ธันวาคม 61


**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
21,888

รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CGH66
สุดคุ้ม 3 มรดกโลก จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง กุ้ยโจว

รวมค่าวีซ่า

**เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่เข้าร้านรัฐบาล**


อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่)
ระเบียงแก้วอู่หลง ชมโชว์ IMPRESSION WULONG
ถ้ำฝูหยงต้ง ฉงชิ่ง สวนเอ๋อหลิง
หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
ฉงชิ่ง ต้าจู่ เมืองโบราณชางโจว
ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง
ฉงชิ่ง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
หงหยาต้ง


ชมโชว์ประทับใจ IMPRESSION WULONG
อาหารพิเศษ หม้อไฟฉงชิ่ง เป็ดปักกิ่ง


5วัน4คืน WE

เดือน ธันวาคม 61

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
23,900

รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CGH72ครบสูตร ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท

ผ่านชมกำแพงเมืองซีอาน
เจดีย์ห่านป่าใหญ่ จัตุรัสหอกลอง
ถนนมุสลิม ซีอาน ลั่วหยาง
โดยรถไฟความเร็วสูง
วัดเส้าหลิน + ชมการแสดงกังฟู (รวมรถอุทยาน)
ป่าเจดีย์ วัดถ้ำหลงเหมิน ( รวมรถอุทยาน)
สุสานกวนอู ซีอาน ( โดยรถไฟความเร็วสูง)
ชมโชว์ราชวงศ์ถัง
พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถกอล์ฟ)
เจดีย์ห่านป่าใหญ่

5วัน4คืน FD
เดือนธันวาคม 61

**วันปีใหม่**เริ่มต้น 27,900

CGH71เจาะลึก 2 นคร ซีอาน ลั่วหยาง

ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท


เจดีย์ห่านป่าใหญ่
ซีอาน ลั่วหยาง(โดยรถไฟความเร็วสูง)
วัดเส้าหลิน โชว์การแสดงกังฟู
ป่าเจดีย์ วัดม้าขาว ประตูเมืองลี่จิง
ถนนโบราณหมิงชิง
ผาแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน)
ศาลเจ้ากวนอู เมืองหลิงเป่า
หลิงเป่า ซีอาน
พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)
ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง ถนนมุสลิม
ซีอาน กำแพงโบราณซีอาน


5วัน4คืน FDมกราคม - มีนาคม62เริ่มต้น 25,888
--เฉิงตู-- มองโกเลีย --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CGH76เฉิงตู มองโกเลีย ใน ดินแดนแห่งทุ่งหญ้า

รายการนี้พักห้องละ 2 ท่านต่อหนึ่งห้องเท่านั้น ไม่มีห้องเตียงเสริม
ราคาไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท

เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ


สุสานเจงกิสข่าน เมืองเปาโถว
เนินทรายเสียงซาวาน เมืองเปาโถว
เปาโถว อารามอู่ตังเจา วัดเหม่ยไต้เจา
ทุ่งหญ้าซีล่ามู่เหริน
กิจกรรมพื้นบ้านมองโกล โฮฮอต
ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม โฮฮอต(สนามบินโฮฮอตไป๋ถ่า)


6วัน5คืน 3U

14 – 19 เม.ย. 62
24 – 29 พ.ค. 62
12 – 17 มิ.ย. 62


เริ่มต้น 31,888
--เจิ้งโจว (ZHENGZHOU)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CS957ทัวร์คุณธรรม เจิ้งโจว...แกงป่า

 

เจิ้งโจว เมืองเติงฟง วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่)
ป่าเจดีย์ ชมการแสดงกังฟู เติงฟง
ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)
ศาลเจ้ากวนอู เมืองเจียวจ้อ
อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน (รวมรถแบตเตอรี่)
ไคเฟิง ศาลเปาบุ้นจิ้น สวนชิงหมิงซั่งเหอหยวน
เจิ้งโจว ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว


5วัน4คืน WE
เดือน ธันวาคม 61


เริ่มต้น 22,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

COR44
คุนหมิง Snow white


ไม่รวม : ค่าวีซ่า 1,500 บาท/ท่าน,ค่าทิปมัคคุเทศก์,คนขับรถ1,500 บาท/ท่าน/ทริป,ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ

คุนหมิง เมืองถ่านเตี้ยน
ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน(กระเช้า+รถแบตเตอร์รี่)
คุนหมิง ร้านบัวหิมะ
วัดหยวนทง ร้านผ้าไหม
ร้านยางพารา เมืองโบราณกวนตู้


3วัน2คืน BY Lucky Air

เดือน ธันวาคม61


เริ่มต้น
6,999

COR45คุณหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก

**ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500


คุนหมิง เมืองลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง
เมืองลี่เจียง นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นชมภูเขาหิมะมังกรหยก
*Option Show Impression
Lijiang (จางอี้โหมว) *
ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ เมืองฉู่โสง
เมืองฉู่โสง เมืองคุนหมิง วัดหยวนทง

4วัน3คืน KY
เดือนธันวาคม 61

เริ่มต้น 9,999

CB17
Kunming Tongchuan

** ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป1,000 บาท **

คุนหมิง ถานเตี้ยน ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ
(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)
ตงชวน แผ่นดินสีแดงสวนผลไม้
ถางเตี้ยน คุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง
ซุ้มประตูม้าทอง ซุ้มประตูไก่หยก
วัดหยวนทง เมืองโบราณกวนตู้ คุนหมิงยก

**เมนูพิเศษ สุกี้เห็ด ,อาหารกวางตุ้ง
**พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
เมืองคุนหมิง 2 คืน,เมืองตงซวน 1
คืน

4วัน3คืน 8L
ธันวาคม61 -กุมภาพันธ์ 62เริ่มต้น 9,989

CZG82
T-SUD KUNMING SNOW MOUNTAIN


**ไม่รวม ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท **


คุนหมิง
ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมรถแบตเตอรี่และกระเช้า)
เมืองตงซวน ชมผืนดินสีแดงแห่งตงซวน
วัดหยวนทง ร้านยาสมุนไพรบัวหิมะ
สวนน้ำตก ประตูม้าทองไก่หยก


3วัน2คืน BY Lucky Air


ธันวาคม61 - มีนาคม 62

เริ่มต้น
11,999

CB24ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน

**รวมค่าวีซ่าแล้ว**

คุนหมิง เมืองถานเตี้ยน
คุนหมิง ถานเตี้ยน
ภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ
(รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า)
ตงชวน แผ่นดินสีแดง
สวนผลไม้ คุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน วัดหยวนทง


4วัน3คืน TG

ธันวาคม61- มีนาคม 62

เริ่มต้น 12,988

CB25ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ต้าลี่ แชงกรีล่า

**รวมค่าวีซ่าแล้ว**

คุนหมิง ต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ หมู่บ้านซีโจว
เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน
เมืองโบราณแชงการีล่า
วัดลามะซงจ้านหลิง เมืองลี่เจียง
สระน้ำมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่
โชว์ IMPRESSION LIJIANG
อุทยานน้ำหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
เมืองฉู่สง คุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง
อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน วัดหยวนทง

6วัน5คืน TG

ธันวาคม61 - มีนาคม 62

เริ่มต้น 21,888

CGH74คุนหมิง พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก
โชว์ลี่สุ่ยจินซา

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท***


ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว ชมทะเลสาบเอ๋อไห่
วัดเจ้าแม่กวนอิม ต้าหลี่ ลี่เจียง
สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง โชว์ลี่สุ่ยจินซา
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
อุทยานน้ำหยก ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่
ต้าหลี่ คุนหมิง ร้านยางพารา
ตำหนักทองจินเตี้ยน ร้านหยก อิสระช้อปปิ้ง
ร้านบัวหิมะ สวนน้ำตก

5วัน4คืน TG

เดือน ธันวาคม 61


**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
22,888

CGH73
คุนหมิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
เมืองในฝันแชงกรีล่า


 

***ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท***

ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว
วัดเจ้าแม่กวนอิม ผ่านชมเจดีย์สามองค์
แชงกรีล่า ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง แชงกรีล่า
ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง โชว์ลี่สุ่ยจินซา
ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)
อุทยานน้ำหยก สระน้ำมังกรหยก
สาหร่ายเกลียวทอง ต้าหลี่
ต้าหลี่ คุนหมิง ร้านยางพารา
ตำหนักทองจินเตี้ยน ร้านหยก อิสระช้อปปิ้ง
ร้านบัวหิมะ สวนน้ำตก

6วัน5คืน TG

เดือน ธันวาคม 61


**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
24,888

CZG66
T-SUD THE BEST OF KUNMING

 


**ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย
และต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!!!**


เมืองเก่าต้าหลี่ เจดีย์สามองค์(ผ่านชม)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องเขาเสือกระโจน
วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย)
เมืองเก่าจงเตี้ยน
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) ลี่เจียง
สระมังกรดำ เมืองเก่าลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า)
IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว)
อุทยานน้ำหยก ฉู่ฉง คุนหมิง ร้านบัวหิมะ
เมืองโบราณกวนตู้ ร้านหยก

6วัน5คืน TG

เดือน ธันวาคม 61เริ่มต้น
24,999

CS956ทัวร์คุณธรรม คุณหมิง...ลาบหมู

 

คุนหมิง ต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่
หมู่บ้านซีโจว+โชว์ชาวไป๋
ต้าหลี่ ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ
ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ”(รวมรถราง)
จงเตี้ยน วัดลามะซงจ้านหลิง
เมืองโบราณแชงกรีล่า โค้งแรกแม่น้ำแยงซี
ช่องแคบเสือกระโดด ต้าหลี่ คุนหมิง วัดหยวนทง
อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือ
ถนนคนเดิน

5วัน4คืน MU
เดือน ธันวาคม 61


เริ่มต้น 25,999

CGH75
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน

 

***ราคาทัวร์ข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท***


ต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ แชงกรีล่า
ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง แชงกรีล่า-ลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)
IMPRESSOIN LIJIANG อุทยานน้ำหยก
สระน้ำมังกรหยก สาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่
ต้าหลี่ คุนหมิง ร้านยางพารา
ตำหนักทองจินเตี้ยน ร้านหยก
อิสระช้อปปิ้ง ร้านบัวหิมะ วัดหยวนทง

6วัน5คืน TG

เดือน ธันวาคม 61

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
28,900
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
CS960


ทัวร์คุณธรรม จิ่วจ้ายโกว...ต้มยำกุ้ง

 เฉิงตู ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่
ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน
เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
(ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน)
จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง
(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) เม่าเสี้ยน
เฉิงตู ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนโบราณจินหลี่ เฉิงตูินซู6วัน5คืน 3U

南航天合标(喇叭1

เดือนธันวาคม 61


เริ่มต้น 23,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CZG78
T-SUD CHENGOU WORLD HERITAGE

**ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท
เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!**


เฉินตู ง้อไบ๊ วัดเป้ากั๋ว
เขาง้อไบ๊ ยอดเขาจิ่วติ่ง
(รวมรถอุทยานและกระเช้า)
นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์
ง้อไบ๊ เล่อซาน
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ)
เมืองชื่อสุ่ย ชื่อสุ่ย อุทยานน้ำตก 4 ถ้ำ (รวมรถกอล์ฟ)
มรดกโลกน้ำตกฉื้อสุ่ย (รวมรถกอล์ฟและลิฟท์)
ชื่อสุ่ย เฉินตู ร้านหยก
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

6วัน5คืน TG


เดือน ธันวาคม 61

เริ่มต้น
23,900
CGH68


เฉิงตู การ์เซียสวรรค์ หวงหลง ซงผิงโกว

ยังไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท


ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานภูผาการ์เซียสวรรค์(รวมกระเช้า)
เม่าเสี้ยน อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
อุทยานซงผิงโกว(รวมรถอุทยาน)
เฉิงตู ร้านยางพารา
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านหยก ร้านผ้าไหม ถนนซุนซีลู่
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ร้านนวดฝ่าเท้า
ถนนโบราณจิ่งหลี่

6วัน5คืน TG


เดือนธันวาคม 61

**วันปีใหม่**


เริ่มต้น 26,900
CS961


เฉิงตู...ยำหอยแครงเฉิงตู ภูเขาหิมะซีหลิงซาน
(ขึ้นกระเช้า) เลือกเล่นหิมะหรือสกี ง้อไบ๊
ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าไฟฟ้า)
องค์ผู่เสียนทรงช้าง วัดเป้ากั๋ว
ง้อไบ๊ พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่ เล่อซาน
ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
เฉิงตู เมืองโบราณหวงหลงซี
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)
ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านหมอนยางพารา ร้านหยก
ถนนคนเดินชุนซีลู่ ร้านใยไผ่ไหม
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ถนนโบราณจินหลี่ ร้านผ้าไหม

 


6วัน3คืน 3U

南航天合标(喇叭1

21-26 ธันวาคม 61
26-31 ธันวาคม 61
28 ธันวาคม 61-02มกราคม 62


เริ่มต้น 22,999
CB28


เฉิงตู ภูเขาหิมะ ธารน้ำแข็งการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน

**ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท

เฉิงตู เมืองตูเจียงเยี่ยน
เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน
ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า
เมืองโบราณเจียจือ วัดผู่เจ้า
เม่าเซี่ยน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะ
การ์เซียต๋ากู่ปิงชวน(รวมรถอุทยาน+กระเช้า)
ทะเลสาบต้ากู๋ เมืองตูเจียงเยี่ยน
เฉิงตู ถนนซอยแคบซอยกว้าง
ถนนคนเดินชุนซีลู่

4วัน2คืน 8L


ธันวาคม 61 - มีนาคม 62


เริ่มต้น 8,988
CGH67


เฉิงตู...ยำหอยแครง

ยังไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท

เม่าเสี้ยน ต๋ากู่ปิงชวน
อุทยานภูผาการ์เซียสวรรค์(รวมกระเช้า)
อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)
อุทยานซงผิงโกว(รวมรถอุทยาน)
เฉิงตู ร้านยางพารา
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านหยก ร้านผ้าไหม ถนนซุนซีลู่
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ร้านนวดฝ่าเท้า ถนนโบราณจิ่งหลี่

6วัน5คืน TG


ธันวาคม 61 - มีนาคม 62

**วันปีใหม่**


เริ่มต้น 23,888
CGH69


เฉิงตู ไห่โหลวโกว ธารน้ำแข็งการ์เซีย

ยังไม่รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท


เมืองหย่าอัน สะพานหลูติ้ง คังติ้ง
อุทยานมู่เก่อโช่ว(รวมรถอุทยาน)
คังติ้ง ไห่โหลวโกว อุทยานไห่โหลวโกว
(รวมรถอุทยาน+กระเช้าขึ้น-ลง) ธารน้ำแข็งการ์เซีย
ไห่โหลวโกว-เฉิงตู ร้านยางพารา
เมืองโบราณหวงซี ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)
ร้านผ้าไหม ร้านชา ถนนคนเดินซุนซีลู่
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ร้านนวดฝ่าเท้า
ถนนโบราณจิ่งหลี่

6วัน5คืน TG


มกราคม-มีนาคม 62


เริ่มต้น 29,888
--ทิเบต--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

CZG77
T-SUD GUILIN HEAVEN ON EARTH

**ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท
เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!**


กุ้ยหลิน เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า)
ร้านบัวหิมะ สวนฉวนซาน ถ้ำทะลุ
ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW
เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ)
ร้านผ้าไหม เขาเซียงกง เมืองหยางซั่ว
ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR :
ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา กุ้ยหลิน
ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน

5วัน4คืน CZ南航天合标(喇叭1

ธันวาคม61 - มกราคม62เริ่มต้น
13,999

CZG76
T-SUD GUILIN HEAVEN ON EARTH

**ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท
เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!**

เมืองกุ้ยหลิน กุ้ยหลิน เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า)
ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
สวนฉวนซาน ถ้ำทะลุ
ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา หลงเซิน
นาขั้นบันไดหลงจี๋ หมู่บ้านชาวจ้วง กุ้ยหลิน
เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ)
เขาเซียงกง เมืองหยางซั่ว
ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว
(OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)
ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)
ร้านผ้าไหม หยางซั่ว กุ้ยหลิน ศาลาเซียวเหยา
ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี
ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง

6วัน5คืน CZ南航天合标(喇叭1


ธันวาคม61 - มกราคม62เริ่มต้น
15,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
         --เซียเหมิน-- ( XIAMEN )--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 

*** นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2539-3681

LINE ID: @grandtravel
หรือ กดที่นี่
add friend

หรือ ADD QR CODE


GRAND TRAVEL FACEBOOK FANPAGE

 

  line  
space

Home :: Tour :: Package Tour :: Reservation :: Webboard
:: Information :: Photo Gallery :: About Us :: Contact Us

Copyright © 2008 www.Grandtravelthailand.com, All Rights Reserved.