space

 

 

 
 

--ทัวร์หมู่คณะ--


สิงคโปร์-มาเลเซีย (Sin-Malay) •  เวียดนาม (Vietnam) •  พม่า (Myanmar)
ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น (HK) •  ไต้หวัน (Taiwan) •  ลาว (Lao)
• อียิปต์-ตะวันออกกลาง (Mid) •  เกาหลี (Korea) •  จีน (China)
• ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Aus) •  ยุโรป (Europe) •  ญี่ปุ่น (Japan)
•  เนปาล (Nepal) • บาหลี-อินโดนีเซีย (Indo) •  อเมริกา (USA)
• รัสเซีย (Russia) •  ตุรกี (Turkey)  
 
 
-- สุดยอดโปรโมชั่นล่องเรือสำราญ --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--แพ็กเกจ ทัวร์ไต้หวัน (Package Taiwan)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--ไต้หวัน 3 วัน --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--ไต้หวัน4 วัน --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
TB4iwan One More Time
ไทเป จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา หนานโถว


เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
Germanium Shop ตึกไทเป 101
วัดหลงซาน หนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
ร้านชา TEA SHOP เมืองไถจง
ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
ไถจง ไทเป ร้านพายสัปปะรด
อุทยานธรณีเย่หลิว หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
ช้อปปิ้งซีเหมินติง

พัก โรงแรมอาบน้ำแร่ 1คืน ไถจง 1คืน ไทเป 1คืน


4วัน3คืน FDกุมภาพันธ์ - มีนาคม 66


เริ่มต้น
14,888
TB3Taiwan Love Sakura


เมืองเถาหยวน เมืองหนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่ ร้านชา TEA SHOP
เมืองไถจง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย
ไถจง - ไทเป ร้านพายสัปปะรด
หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
สถานีซือเฟิ่นและผิงซี ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ไทเป Germanium Shop
วัดเทียนหยวน ตึกไทเป 101
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค


4วัน 3คืนVZ


กุมภาพันธ์ - มีนาคม 66


เริ่มต้น
14,888
TBI2มหัศจรรย์..ไต้หวัน เที่ยว 3 เมือง ต้อนรับเปิดประเทศ


ไทเป ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี
ไทเป อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว เมืองหนานโถว
ร้านชา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่
ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต
เมืองไถจง •หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองไทเป
ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน ศูนย์เครื่องสำอาง
ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต ไทเป
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)
ถนนหย่งคัง

4 วัน 3 คืน VZ


กุมภาพันธ์ - มีนาคม 66

เริ่มต้น
14,999
TB1Return To Taiwan
เกาสง สุริยันจันทรา


ตลาดลิ่วเหอ เมืองหนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่ ร้านชา TEA SHOP
เมืองไถจง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี๋ย
ไถจง ร้านเครื่องสำอาง เมืองเกาสง
วัดฝอกวงซาน เจดีย์มังกรเสือ วัดฉือจี้
ร้านพายสัปปะรด ท่าเรือ Pier 2 Art
เมืองเกาสง อดีตสถานกงสุลอังกฤษ
ศูนย์ศิลปะเกาสงแห่งชาติ โดมแห่งแสง


4วัน 3คืนWEกุมภาพันธ์ - มีนาคม 66


เริ่มต้น
15,888
TBI4มหัศจรรย์..ไต้หวัน SAKURA SEASON 2023

 

ไทเป ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
ไทเป อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
ชมซากุระวัดอูจี เทียนหยวน
เมืองหนานโถว ร้านชา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่
เมืองไถจง ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต
เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง
เมืองไทเป ร้านพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน
ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
ไทเป ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)

4 วัน 3 คืน VZกุมภาพันธ์ - มีนาคม 66


เริ่มต้น
15,999
TGS1TAIWAN ใครไม่เปย์...ไทเป


หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว เมืองหนานโถว ร้านชา
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่
เมืองไถจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป ร้านพายสัปปะรด
อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก วัดหลงซาน
ร้านเครื่องสำอาง ย่านซีเหมินติง
ร้าน GERMANIUM ตึกไทเป 101

4วัน3คืน VZ

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 66


เริ่มต้น
16,999
TB2我爱你 wǒ ài nǐ Taiwan
เกาสง อาหลีซาน


ห้างโทโระโกะ มณฑลเจียอี้
มณฑลเจียอี้ ร้านชา TEA SHOP
อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน เมืองเกาสง
วัดฝอกวงซาน ตลาดลิ่วเหอ
เมืองเกาสง นั่งเรือข้ามฟาก
ถนนโบราณสือจิน สะพานต้ากั่ง
ท่าเรือ Pier 2 Art ห้างสรรพสินค้า KW2
เมืองเกาสง ร้านพายสัปปะรด
เจดีย์มังกรเสือ วัดฉือจี้
ห้องสมุดโบราณฟงอี้

พัก เจียอี้ 1 คืน เกาสง 2 คืน

4วัน 3คืนWE


กุมภาพันธ์ - มีนาคม 66


เริ่มต้น
17,900
TZG4TAIWAN เถาหยวน หนานโถว ไทจงเมืองเถาหยวนฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
เมืองหนานโถว วัดเหวินหวู่
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ร้านเห็ดหลินจือ สวนองุ่นบราซิล เมืองไทจง
ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานธรณีเย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เมืองไทเป ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
(ไม่รวมชมวิวชั้น 89) ซีเหมินติง
ศูนย์สร้อยสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เมืองเถาหยวน มิตซุย เอาท์เล็ต


4 วัน 3 คืน JX


กุมภาพันธ์- มีนาคม 66


เริ่มต้น
19,990
TZG2TAIWAN ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน อาบน้ำแร่


หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เมืองผิงซี
หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน ร้านชาอู่หลง
เมืองไทจง ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินวู่ เมืองไทจง
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อเมืองไทจง เมืองไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง อุทยายนเย่หลิ่ว ร้านเจอเมเนียม
ร้านขนมพายสับปะรด
ตลาดปลาไทเป ร้านคอสเมติก ตึกไทเป101
ถนนโบราณต้าซี ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย


4 วัน 3 คืน BR


03-06 มีนาคม 66
17-20 มีนาคม 66


เริ่มต้น
23,990
TZG3TAIWAN ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ชมซากุระ


เมืองผิงซี หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
วัดเทียนหยวน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
ร้านสร้อยเจอเมเนียม
ร้านขนมพายสับปะรด ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
ซีเหมินติง เมืองหนานโถว
วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
เมืองไทจง ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
เมืองเถาหยวน ตลาดกลางคืนจงลี่
ถนนโบราณต้าซี ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย


4 วัน 3 คืน VZ


เดือน มีนาคม 66


เริ่มต้น
15,990
--ไต้หวัน 5 วัน --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
TBI3มหัศจรรย์...ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์


เถาหยวน ประเทศไต้หวัน ไทเป
ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี
ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น แช่น้ำแร่
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว เมืองหนานโถว
ร้านชา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้
นั่งรถไฟอาลีซาน เมืองไถจง
Miyahara Ice Cream ตลาดฟ่งเจี๋ย
หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป ร้านพายสัปปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน
ตลาดซีเหมินติง
ศูนย์ Germanium และ ปะการังแดง
ตึกไทเป 101


5 วัน 4 คืนVZ


กุมภาพันธ์ - มีนาคม 66


เริ่มต้น
16,999
TB4Taiwan One More Time
ไทเป จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา หนานโถว


เมืองเถาหยวน เมืองหนานโถว
ร้านชา TEA SHOP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
เมืองหนานโถว ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
สะพานเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง เมืองไถจง
เมืองไทเป ร้านพายสัปปะรด
ตลาดกลางคืนเหลาเหอ
Germanium Shop ตึกไทเป 101
นิวไทเป หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
ตลาดปลาไทเป ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน ย่านซีเหมินติง ร้านปลอดภาษี


5วัน 4คืนVZ


กุมภาพันธ์ - มีนาคม 66


เริ่มต้น
17,998
TGS2TAIWAN อาลีซาน...อุทยานแห่งรัก


ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
เมืองหนานโถว ร้านชา
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ
เมืองไถจง MAPLE GARDEN ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป ร้านพายสัปปะรด
อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก
วัดหลงซาน ร้านเครื่องสำอาง ย่านซีเหมินติง
ร้าน GERMANIUM ตึกไทเป 101

5วัน4คืน VZ

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 66


เริ่มต้น
17,999
TBI5มหัศจรรย์..ไต้หวัน SAKURA เที่ยว 2 อุทยาน


ไทเป ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี
ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น แช่น้ำแร่
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว วัดอูจี เทียนหยวน
เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้
ร้านชา นั่งรถไฟอาลีซาน
เมืองไถจง • Miyahara Ice Cream ตลาดฟ่งเจี๋ย
หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป ร้านพายสัปปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน
ตลาดซีเหมินติงศูนย์ Germanium และ ปะการังแดง
DUTY FREE ตึกไทเป 101


5 วัน 4 คืนVZ
กุมภาพันธ์- มีนาคม 66

เริ่มต้น
18,999
TZG1TAIWAN ไทเป เจียอี้ หนานโถว เถาหยวน


หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เมืองผิงซี
หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน ร้านชาอู่หลง
เมืองไทจง ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินวู่ เมืองไทจง
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อเมืองไทจง เมืองไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง อุทยายนเย่หลิ่ว ร้านเจอเมเนียม
ร้านขนมพายสับปะรด
ตลาดปลาไทเป ร้านคอสเมติก ตึกไทเป101
ถนนโบราณต้าซี ห้างเอาท์เล็ทมิตซุ


5 วัน 4 คืน VZกุมภาพันธ์- มีนาคม 66

เริ่มต้น
19,990
--ไต้หวัน 6 วัน.--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--ไต้หวัน 7 วัน.--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--ไต้หวัน 8 วัน.--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--ไต้หวัน VIP.--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--ไต้หวัน-โอกินาว่า/ฮอกไกโด--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 
 

*** นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2539-3681

LINE ID: @grandtravel
หรือ กดที่นี่
add friend

หรือ ADD QR CODE


GRAND TRAVEL FACEBOOK FANPAGE

 

  line  
space

Home :: Tour :: Package Tour :: Reservation :: Webboard
:: Information :: Photo Gallery :: About Us :: Contact Us

Copyright © 2008 www.Grandtravelthailand.com, All Rights Reserved.