space

 

 

 
 

--ทัวร์หมู่คณะ--


สิงคโปร์-มาเลเซีย (Sin-Malay) •  เวียดนาม (Vietnam) •  พม่า (Myanmar)
ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น (HK) •  ไต้หวัน (Taiwan) •  ลาว (Lao)
• อียิปต์-ตะวันออกกลาง (Mid) •  เกาหลี (Korea) •  จีน (China)
• ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Aus) •  ยุโรป (Europe) •  ญี่ปุ่น (Japan)
•  เนปาล (Nepal) • บาหลี-อินโดนีเซีย (Indo) •  อเมริกา (USA)
• รัสเซีย (Russia) •  ตุรกี (Turkey)  
 
 
-- สุดยอดโปรโมชั่นล่องเรือสำราญ --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--แพ็กเกจ ทัวร์ไต้หวัน (Package Taiwan)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--ไต้หวัน 3 วัน --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--ไต้หวัน4 วัน --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
TSM191TAIWAN MIRACLE SAKURA


ไต้หวัน เถาหยวน อาบน้ำแร่ส่วนตัว
เถาหยวน หนานโถว วัดเหวินอู่
หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า
( ชื่นชมความงดงามของดอกซากุระ
+นั่งกระเช้าชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา
+เล่นเครื่องเล่น+ชมโชว์วัฒนธรรม)
ร้านชา ไทจง ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
ไทเป ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด เหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)
เถาหยวน วัดหลงซาน GERMANIUM POWER
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
MITSUI OUTLET

พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว

4วัน3คืน BR21-24 กุมภาพันธ์ 6219,900

TBI16มหัศจรรย์ ... TAIWAN TAICHUNG


ไถจง ไทเป ตึกไทเป101 ซีเหมินติง
ร้านพายสับปะรด อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ศูนย์เครื่องสำอาง
ตลาดปลาไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกวงวัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง ไถจงไนท์มาเก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง MIYAHARA ICE CREAM

4วัน3คืน VZ
กุมภาพันธ์- มีนาคม 62

เริ่มต้น
12,900

TB47Taiwan feel love

เถาหยวน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเหย่หลิ่ว ปล่อยโคมผิงซี
ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป
กระเช้าเมาคง ตึกไทเป 101
ตลาดซีเหมินติง วัดหลงซาน มิตซุยเอ้าเล็ท


4วัน3คืน IT
กุมภาพันธ์- มีนาคม 62

เริ่มต้น 13,888
TJW1
TAIWAN ช้อป ชิม ชิว

เกาสง วัดฝอกวงซัน เจียอี้
ชมคความงามของดอกเหมย(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
ร้านชา ไทจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทจง เมืองหนานโถว
วัดเหวินอู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง ไทเป
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
ร้านดิวตี้ฟรี ซีเหมินติง

4วัน3คืน IT
กุมภาพันธ์- มีนาคม 62

เริ่มต้น 14,900
TZG93
T-DED FAMOUS IN TAIWAN

เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้
เมืองเจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทจง เมืองไทเป ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ร้านคอสเมติก Mitsui Outlet Park

อาหารมื้อพิเศษ!! ซีฟู๊ดไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา


4วัน3คืน CI
กุมภาพันธ์- มีนาคม 62

เริ่มต้น
17,999
TZG89
T-DED PARADISE IN TAIWAN


ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้
ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP
ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
MITSUI OUTLET PARK

บินหรู พักดี 5 ดาว (พร้อมเเช่น้ำเเร่ส่วนตัว)
อาหารมื้อพิเศษ!! ซีฟู๊ดไต้หวัน บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

4วัน3คืน TG
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 62


เริ่มต้น 19,999
TVTG10TAIWAN HANSA


ไทเป ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง ผูหลี่ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซ้ำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านพายสับปะรด
เหวยเก๋อ-ซื่อหลินไน์ท์มาร์เก็ต เจียวซี
เจียวซี หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ย่านซีเหมินติง ไทเป ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี
ไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิว)
ช้อปปิ้งมิสซุยเอาท์เล็ต

4วัน3คืน TGกุมภาพันธ์ - มีนาคม 62


24,500

TZG96T-DED TAIWAN FOCUS TAIPEI


วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตลาดปลาไทเป COSMETIC SHOP
พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
กระเช้าเหมาคง ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101
(รวมค่าบัตรขึ้นชมวิวชั้น 89)
ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว
MITSUI OUTLET PARK

4วัน3คืน BR


มีนาคม - มิถุนายน 622เริ่มต้น
17,999

--ไต้หวัน 5 วัน --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
TGH13
ไต้หวัน IN LOVE ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ผิงซีหนานโถว ร้านชาอู่หลง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่
ไถจง ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านสือเฟิ่น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ช้อปปิ้งซีเหมินติง ร้านพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านเครื่องสำอาง
Germanium Shop ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
5วัน3คืน XW
เดือน กุมภาพันธ์ 62


เริ่มต้น 12,888
TB48
Taiwan No.Oneล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินวู่
หมู่บ้านสายรุ้ง ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ๋ว
ปล่อยโคมผิงซี ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต


พิเศษ: บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา
พัก: เถาหยวน 1คืน (อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน


5วัน3คืน XW
เดือน กุมภาพันธ์ 62


เริ่มต้น 13,888
TZG87
T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง
COFFEE SHOP ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
(แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน)
COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET PARK

พิเศษ!!บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวมองโกเลีย ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม / 2 ท่าน

5วัน3คืน SL
เดือน กุมภาพันธ์ 62

เริ่มต้น 13,999
TB50
ไต้หวัน
หมู่บ้านสายรุ้ง-วัดเทียนหยวน
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ผิงซี-ทะเลสาบสุริยันจันทราล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่
หมู่บ้านสายรุ้ง ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง ไทเป วัดเทียนหยวน
ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี
เจียงไคเช็ค ดิวตี้ฟรี ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต


บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา
พัก:เถาหยวน 1คืน(อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน


5วัน3คืน XW
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 62


เริ่มต้น 14,888
TBI17
TAIPEI TAIWAN

ไถจง มิยาฮาร่าไอศกรีม
เจียอี้ ตลาดกลางคืนเจียอี้
อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
ชิมชาอู่หลง ไถจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซำจั๋ง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป
เจียงไคเช็ค ชมผลิตภัณฑ์
ปะการังแดง ตึกไทเป101 ซีเหมินติง
ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น เส้นทางรถไฟสายผิงซี
ศูนย์เครื่องสำอาง ตลาดปลาไทเป
ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง


5 วัน 4 คืน VZ
กุมภาพันธ์- มีนาคม 62

เริ่มต้น 14,900
TZG88
T-DED ROMANTIC IN TAIWAN

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
เมืองไถจง ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด
ตลาดปลาไทเป ตั้นซุย วัดเทียนหยวน
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
(แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน)
COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET PARK


พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + เสี่ยวหลงเปา
แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม / 2 ท่าน

5วัน3คืน SL
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 62


เริ่มต้น 14,999
TB51
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทราไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง
พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ
เจี๊ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน
ป่าสนพันปี ไทจง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
ตึกไทเป101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง ไทเป
หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิว
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค5วัน4คืน VZ
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 62


เริ่มต้น 16,888
TJW3
ไต้หวัน ไทเป ไทจง ปล่อยโคมเถาหยวน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่ ร้านชา วัดจงไถฉานซื่อ
ฟงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
ไทเป ขนมพายสับปะรด
เจียงไคเช็ค ร้านสร้อย ซีเหมินติง
จิ่วเฟิน เหย่หลิว ปล่อยโคมผิงซี
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร) ไนท์ มาร์เก็ต


5วัน3คืน XW
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 62


เริ่มต้น 16,900
TZG94
MIRACLE IN TAIWAN


ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า เมืองเจียอี้
เมืองเจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน
ย่านซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ร้านคอสเมติก
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

พิเศษเมนูเด็ด!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง
พิเศษ!!นั่งกระเช้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า

5วัน3คืน BR
กุมภาพันธ์ - เมษายน 62

เริ่มต้น 19,999
TGH8
TAIWAN FLORA อาหลี่ซัน สีสันแห่งดอกไม้


หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ไทเป ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค DUTY FEE
เมืองเถาหยวน อาบน้ำแร่
เดินทางเมืองหนานโถว วัดจงไถ่ถาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถัมซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้
อุทยานอาหลี่ซัน ชมป่าสนพันปี
นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน เดินทางเมืองไถจง
TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
เดินทางเมืองไทเป Germanium Power
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ร้านคอสเมติค ซีเหมินติง


5 วัน 3 คืน BR
กุมภาพันธ์ – เมษายน 62

เริ่มต้น 20,888
TGH12
TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! ไทเป


ไต้หวัน เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง
ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ เมืองหนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
เดินทางไทเป ร้านคอสเมติค วัดหลงซาน
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89
ศูนย์สร้อยสุขภาพ ตลาดปลาไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งซีเหมินติง อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
MITSUI OUTLET5วัน4คืน TG
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62


เริ่มต้น 21,888
TZG90
T-DED GRAND TAIWAN


ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้
ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK
(ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) –ร้านกาแฟ
ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET PARK

บินหรู พักดี 5 ดาว (พร้อมเเช่น้ำเเร่ส่วนตัว)
พิเศษเมนูเด็ด!! ชาบูไต้หวัน พระกระโดดกำแพง
PULI FOUR SEASON STAMING DISH

5วัน4คืน TG
กุมภาพันธ์- มิถุนายน 62


เริ่มต้น 23,999
TB52
Super Taiwan
ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น
ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา


ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินวู่
หมู่บ้านสายรุ้ง ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ไทเป จิ่วเฟิ่น เหย๋หลิ๋ว ผิงซี
ตึกไทเป101 ตลาดซีเหมินติง

พัก:ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน
เมนูพิเศษ:บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา


5วัน3คืน XW
มีนาคม - พฤษภาคม 62

**วันนจักรี**
**วันสงกรานต์**
**วันแรงงาน**
**วันวิสาขบูชา**


เริ่มต้น 12,888
TZG96
T-DED WONDERFUL TAIWAN


ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ Coffee Shop
ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่กัวเม่ย
หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
นั่งกระเช้าเหมาคง
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)
ตลาดปลาไทเป ร้านคอสเมติก
เขตตั้นซุ่ย สะพานแห่งความรัก
ป้อมปราการสีแดง โบสถ์ตั้นสุ่ย
ช้อปปิ้งถนนโบราณตั้นสุย
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park ้น 89


5วัน4คืน BR
มีนาคม - มิถุนายน 62

**วันสงกรานต์**


เริ่มต้น 19,999
TGH9
EXCLUSIVE TAIWAN E-CLASS


หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อทุยานเย๋หลิ่ว
ผิงซี หมู่บ้านสือเฟิน ปล่อยโคมลอยผิงซี
ไทเป DUTY FEE วัดหลงซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค Taipei Fish market
Germanium Power ซีเหมินติง
เดินทางเมืองเถาหยวน
เดินทางเมืองหนานโถว วัดจงไถ่ถาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถัมซำจั๋ง
วัดเหวินอู่ เดินทางเมืองไถจง
ฝงเจี่ยไนท์ อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
หมู่บ้านสายรุ้ง เดินทางเมืองไทเป
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด ร้านเครื่องสำอางค์
ตึกไทเป 101 รวมลิฟต์ชมวิวชั้น 89


5 วัน 3 คืน BR
มีนาคม – เมษายน 62

เริ่มต้น 33,888
TGH14
TAIWAN อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์เมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้หอมฮิโนกิ
อุทยานอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
เดินทางไถจง ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์-อาบน้ำแร่
เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
เดินทางไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
ซื่อหลินไนท์ เดินทางไทเป
Germanium Power ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน(ขอพรความรัก)
ร้านคอสเมติค-ช้อปปิ้งGloria Outlet


ร้านอาหารมิชลิน สตาร์ ระดับ 3 ดาวประจำปี 2018
และ ภัตตาคาร Lamer ซีฟู้ดชื่อดัง
อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพักโรงแรม 5 ดาว
สะสมไมล์เครือ Star Alliance ได้ 50%

5วัน4คืน TG
มีนาคม – เมษายน 62

**วันสงกรานต์**

เริ่มต้น 35,888
TSM192ไต้หวันชิวชิว สงกรานต์
ไทเป- ไทจง -หนานโถ


ไต้หวัน อาบน้ำแร่
เมืองเถาหยวน เมืองหนานโถว
วัดจงไถ่ฉาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง วัดเหวินอู่ เมืองเจียอี้
อุทยานอาหลี่ซัน ชมป่าสนพันปี
นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน ร้านชา
เมืองไทจง ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์
ไทจง ไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด
อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM
พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
วัดหลงซานซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค5วัน4คืน BR

11 - 15 เมษายน 62

**วันสงกรานต์**28,900

THN11ไต้หวัน สงกรานต์ ซู่ซ่า


ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
แช่น้ำแร่ที่โรงแรม
เมืองหนันโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดกวนอู เมืองเจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณ
ร้านชา เมืองไทเป ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
ไทเป 101 วัดหลงซาน ซีเหมินติง
อนุสรณ์สถาน เจียง ไค เช็ก
ร้านพายสับปะรด


5วัน4คืน TG

11 - 15 เมษายน 62

**วันสงกรานต์**34,999

TTTN12ไต้หวัน อาลีซาน ฟลอร่า
ซุปตาร์...ซากุระ


เมืองผูหลี่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้
เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง
เมืองไถจง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป 2018
ไถจง ไทเป ขนมพายสับปะรด
ตลาดกลางคืนย่าน ซีเหมินติง
DUTY FREE อุทยานเหย่หลิ่ว
เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ศูนย์สร้อยสุขภาพ
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)
ไทเป เถาหยวน GLORIA OUTLETS


5 วัน 4 คืน (TG)

12 - 16 เมษายน 2562

**วันสงกรานต์**


31,888

TTTN13ไต้หวัน.. เมืองไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่
ซุปตาร์... ไต่ตึก


หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
ไถจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ ไทเป ร้านเครื่อง
สำอางค์ วัดหลงซาน
ขนมพายสับปะรด อุทยานเหย่หลิ่ว
เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)
ศูนย์สร้อยสุขภาพ ตลาดปลาไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ตลาดกลางคืนย่าน
ซีเหมินติง อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน
DUTY FREE-MITSUI OUTLET MALL


5 วัน 4 คืน (TG)

13 - 17 เมษายน 2562

**วันสงกรานต์**


31,888

TZG95T-DED AMAZING TAIWAN


ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)
ร้านกาแฟ ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET PARK

5วัน4คืน TG


เมษายน - มิถุนายน 62


เริ่มต้น
24,999

--ไต้หวัน 6 วัน.--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
TZG92
T-DED MISTER TAIWAN


เมืองหนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้
เมืองเจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซานซื่อ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านคอสเมติก
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เมืองผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
ปล่อยโคมขงหมิง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
วัดซงซานฉือโย่ว ตึกไทเป 101ย่านซีเหมินติง


พิเศษ!!ชาบูไต้หวันเสี่ยวหลงเปา


6วัน4คืน XW
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62

เริ่มต้น
15,999
TBI14Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน

หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวินหวู่ เจียอี้
เจียอี้ อุทยานอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ร้านใบชา ไถจง
ไนท์มาร์เก็ต ไถจง ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด
อุทยานเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต
ไทเป ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง
พิพิธภัณฑ์กู้กง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ศูนย์เครื่องสำองค์ อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน ชอปปิ้งซีเหมินติง6 วัน 4 คืน SL
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62

 

เริ่มต้น 16,900
TGH11
TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVAวัดจงไถ่ถาน เมืองหนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้
อุทยานอาหลี่ซัน ชมป่าสนพันปี
นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์
เดินทางไทเป Germanium Power
วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติง นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด ร้านคอสเมติค
ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89
อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว
DUTY FEE ซื่อหลินไนท์


6วัน4 คืน BR
กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 62

25,888
--ไต้หวัน 7 วัน.--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
TZG91
EXCLUSIVE IN TAIWAN

เมืองหนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้
เมืองเจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง เมืองไทเป ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยสุขภาพ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ร้านหยก
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ร้านคอสเมติก อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ย่านซีเหมินติง


7วัน5คืน XWกุมภาพันธ์-มีนาคม 62

เริ่มต้น
20,999
--ไต้หวัน 8 วัน.--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--ไต้หวัน VIP.--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--ไต้หวัน-โอกินาว่า/ฮอกไกโด--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 
 

*** นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2539-3681

LINE ID: @grandtravel
หรือ กดที่นี่
add friend

หรือ ADD QR CODE


GRAND TRAVEL FACEBOOK FANPAGE

 

  line  
space

Home :: Tour :: Package Tour :: Reservation :: Webboard
:: Information :: Photo Gallery :: About Us :: Contact Us

Copyright © 2008 www.Grandtravelthailand.com, All Rights Reserved.