space

 

 

 
 

--ทัวร์หมู่คณะ--


สิงคโปร์-มาเลเซีย (Sin-Malay) •  เวียดนาม (Vietnam) •  พม่า (Myanmar)
ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น (HK) •  ไต้หวัน (Taiwan) •  ลาว (Lao)
• อียิปต์-ตะวันออกกลาง (Mid) •  เกาหลี (Korea) •  จีน (China)
• ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Aus) •  ยุโรป (Europe) •  ญี่ปุ่น (Japan)
•  เนปาล (Nepal) • บาหลี-อินโดนีเซีย (Indo) •  อเมริกา (USA)
• รัสเซีย (Russia) •  ตุรกี (Turkey)  
 
 
-- สุดยอดโปรโมชั่นล่องเรือสำราญ --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--แพ็กเกจ ทัวร์ไต้หวัน (Package Taiwan)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--ไต้หวัน 3 วัน --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--ไต้หวัน4 วัน --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
TVW14BEST PRICE TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา


ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่ ร้านใบชา ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป ร้านพายสัปปะรด อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน ตึกไทเป 101
เจอร์เมเนียม วัดหลงซานซื่อ
ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง


4 วัน 2 คืน SL
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน
63

 

เริ่มต้น 9,999
TVW15Taiwan First Step ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา


เถาหยวน ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่
ร้านใบชา ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป ร้านพายสัปปะรด อุทยานเหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น เจอร์เมเนียม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง


4 วัน 2 คืน SL
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 63

 

เริ่มต้น 10,555
TGH15ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทราหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
ร้านพายสับปะรด ไถจง ตลาดไนท์มาร์เก็ต
ไถจง ไทเป เย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ร้าน COSMETIC GERMANIUM SHOP
ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต


4วัน2คืน XWกุมภาพันธ์-มีนาคม 63


เริ่มต้น 10,888
TGH16ไต้หวัน เซใจไปไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อน


ไทเป เป่ยโถวดินแดนแห่งน้ำพุร้อนและ
ประวัติศาสตร์ไต้หวัน
พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถว
Beitou Hot Springs Park
ซื่อหลินกวนตี๋ ร้านพายสับปะรด
ร้าน Germanium วัดหลงซาน ซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ผิงซี หมู่บ้านสือเฟิน
ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่าโคมขงหมิง)
เมืองไทเป ตึกไทเป101
ร้าน COSMETIC ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต4วัน2คืน XWกุมภาพันธ์-มีนาคม 63


เริ่มต้น 10,888

TST2ไต้หวัน ซากุระ ฟรุ้งฟริ้งอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ร้านเหว่ยเก๋อ
(ร้านพายสับปะรด) ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
ตึกไทเป 101 ชมซากุระอุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น
ศูนย์รวมเครื่องสำอาง ตลาดกลางคืนซีเหมินติง
ดิวตี้ฟรี สร้อยเพื่อสุขภาพเจอมาเนียม
เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๊ง ชิมไข่ต้มใบชาอาม่า
วัดเทพเจ้ากวนอู เยี่ยมชมโรงงานผลิตชาอู่หลง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง

4วัน3คืน VZ

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 63

เริ่มต้น
10,990
TTTN16ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว
ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
ขนมพายสับปะรด อุทยานเหย่หลิ่ว
เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101
(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) วัดหลงซาน
ร้านเครื่องสำอางค์ ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
ศูนย์สร้อยสุขภาพและDUTY FREE
หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั่งวัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลงตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย หมู่บ้านสายรุ้ง


4วัน3คืน VZ
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 63


เริ่มต้น
12,888

TZG132ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว
[เลทส์โก ตัวพ่อสุดฮิต EP.2]


ไทจง ร้านไอศครีมมิยาฮาร่า ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง หนานโถว ทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่
CONA’S CHOCOLATE CASTLE ตลาดปลาไทเป
ไทเป ร้านพายสับปะรด หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านเครื่องสำอาง ซีเหมินติง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไทจง
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)4วัน3คืน VZกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 63


เริ่มต้น
14,878

TZG128ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว
[เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.2]


ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) ซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน)
ร้านเครื่องสำอาง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วัดหลงซาน ร้านสร้อยสุขภาพ ตลาดปลาไทเป
ร้านพายสับปะรด ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง หนานโถว ร้านกาแฟ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวิ่นหวู่ Mitsui Outlet Park

4วัน3คืน CIกุมภาพันธ์ - มีนาคม 63


เริ่มต้น 14,999
TZG129ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป
[เลทส์โก ตัวพ่อขั้นสุด EP.2]


ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้
ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง
ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด
ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
COSMETIC SHOP ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK4วัน3คืน TGกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 63


เริ่มต้น 19,999
TBI35มหัศจรรย์....TAIWAN เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เหย่หลิว
เถาหยวน ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง เจียอี้
เจียอี้ อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
ชิมชาอู่หลง ไถจง MIYAHARA ICE CREAM
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต หนานโถว วัดเหวินหวู่
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง
ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตลาดซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ศูนย์เครื่องสำอาง
ตึกไทเป 101 ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium Germanium

4 วัน 3 คืน TGกุมภาพันธ์ - เมษายน 63


เริ่มต้น
20,900
TSM199ไต้หวัน เสริมดวง ที่สุดของความเชื่อเสริมดวงชะตาไทเป วัดหลงซาน ซีเหมินติง
วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว วัดต้าหลงตงเป่าอัน
วัดขงจื้อ วัดเทียนโฮ่ว
วัดชิงซาน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
วัดสิงเทียนกง ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
วัดกวนตู้ ร้านสินค้าปลอดภาษี
MITSUI OUTLET

4วัน3คืน CI


กุมภาพันธ์- มีนาคม 63


เริ่มต้น 23,900
TSM193ไต้หวัน คุณภาพ ท่องเที่ยวอารยธรรมไทเป พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งชาติ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง
ไทเป พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน
สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติเป่ยโถว
พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต อาบน้ำแร่
ไทเป ชมทำเนียบประธานาธิบดี
ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม
ร้านพายสับปะรดเว่ยเก๋อ ร้านสินค้าปลอดภาษี
ไทเป เหย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

4วัน3คืน CI


กุมภาพันธ์- มีนาคม 63


เริ่มต้น 27,900
TBI36มหัศจรรย์...ไทเป การบินไทย
เจียอี้ น้ำพุกลางเมือง ตลาดกลางคืน WENHU
เจียอี้ อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
ชิมชาอู่หลง MIYAHARA ICE CREAM ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่
วัดพระถังซำจั๋ง เจียงไคเช็ค
ร้านขนมพายสับปะรด ตึกไทเป 101
ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ศูนย์เครื่องสำอาง

4 วัน 3 คืน TGมีนาคม - เมษายน 63

 

เริ่มต้น
21,900
TZG135ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว
[เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3]
ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) ซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
(แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน)
ร้านเครื่องสำอาง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วัดหลงซาน ร้านสร้อยสุขภาพ
ตลาดปลาไทเป ร้านพายสับปะรด
ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง หนานโถว ร้านกาแฟ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวิ่นหวู่ Mitsui Outlet Park อาง

4 วัน 3 คืน CI
เมษายน - ตุลาคม 63

 

เริ่มต้น
14,999
--ไต้หวัน 5 วัน --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
TZG114
ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
เลสโก สละโสดตัวแม่เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านกาแฟ
เมืองไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป วัดเสียไห่เฉิงหวง ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (แถมฟรีโคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน)
ร้านคอสเมติก ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง

5วัน3คืน XW
กุมภาพันธ์ -มีนาคม 63


เริ่มต้น 11,878
TZG121ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ]เถาหยวน หนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่
ร้านชาอู่หลง ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น ร้านเครื่องสำอาง
ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านพายสับปะรด
หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN
OLD MILITARY VILLAGE
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)
ร้านเครื่องสำอาง ซีเหมินติง

5วัน3คืน SLกุทภาพันธ์ - พฤษภาคม 63


เริ่มต้น
12,878
TBZ11ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ยหนานโถว หมู่บ้านสายรุ้ง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไถจง
ไนท์มาร์เก็ต ไถจง ไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านพายสับปะรด ร้าน GERMANIUM
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)
ซีเหมินติง ร้าน COSMETIC
วัดหลงซาน ตลาดปลา ตั้นสุ่ย
วัดเทียนหยวน สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย
ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย

5วัน3คืน XW


กุมภาพันธ์-มีนาคม 63


เริ่มต้น 12,888
TB61
TAIWAN SAKURA
ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทราหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ่ว
วัดเทียนหยวน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป ตึกไทเป101
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติง

5วัน3คืน XW
กุมภาพันธ์ -มีนาคม 63


เริ่มต้น 13,888
TBZ12ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา


หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง เจียอี้ อุทยานอาลีซัน
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน
ไถจง ร้านพายสับปะรด ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ร้าน COSMETIC GERMANIUM SHOP
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ ซีเหมินติง


5วัน3คืน XWกุมภาพันธ์ -มีนาคม 63


เริ่มต้น 13,888
TBI31มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยานหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้
เจียอี้ อุทยานอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ร้านใบชา ไถจง ไนท์มาร์เก็ต
ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด
อุทยานเย๋หลิ่ว ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ชอปปิ้งซีเหมินติง


5วัน3คืน SL

เดือนกุมภาพันธ์ 63

เริ่มต้น 13,900
TBI33มหัศจรรย์..TAIPEI


ไถจง บ้านสายรุ้ง หนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านใบชา ไถจง
ไถจง ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
ถนนคนเดินซีเหมินติง
ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี
ศูนย์เครื่องสำอาง ตลาดปลา

5 วัน 3 คืน SLกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 63


เริ่มต้น
13,900
TB58ไต้หวัน-อาหลีซาน-ไทเป-ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา


ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจัง วัดเหวินวู่
อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน
ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติง


5วัน3คืน XW
กุมภาพันธ์ -มีนาคม 63


เริ่มต้น
14,888
TBI34มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน

หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้
อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ร้านใบชา ไถจง ไนท์มาร์เก็ต
ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ชอปปิ้งซีเหมินติง

5 วัน 3 คืน SL


กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 63


เริ่มต้น
14,900
TTTN19ไต้หวัน ซุปตาร์.. ทะลุมาเลย อิอิ

(บินเช้า-กลับค่ำ)เมืองเจียอี้ ตลาดเจียเอี้ย
เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง
เมืองไถจง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
ไถจง หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่
หนานโถว ไทเป-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ขนมพายสับปะรด ร้านเครื่องสำอาง
ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก
ศูนย์สร้อยสุขภาพ อุทยานเหย่หลิ่ว
เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
MITSUI OUTLET MALL

4 วัน 3 คืน CI
กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 63


เริ่มต้น 15,888
TB59Taiwan Tarokoอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน ตึกไทเป101
อี้หลาน สวนสาธารณะจิมมี่เหลี่ยว
อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
ตลาดซิเหมินติง ปล่อยโคมผิงซี
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ๋ว
ตลาดซีเหมินติง

 

5วัน3คืน XWกุมภาพันธ์ -มีนาคม 63


เริ่มต้น 15,900
TB62TAIWAN SO COOL
ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-อุทยานอาหลีซัน
หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต
อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
ฟาร์มแกะชิงจิ้ง วัดจงไถ่ฉานซื่อ
ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน ตลาดซิเหมินติง
อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป101 เอาท์เล็ทมอลล์ 01

5วัน4คืน CIกุมภาพันธ์-ตุลาคม63


เริ่มต้น
17,900
TZG131ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง
[เลทส์โก สายรุ้งตัวแม่]เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง
หมู่บ้านสายรุ้ง ร้านกาแฟ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา
ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 พร้อมทานอาหารกลางวันบนชั้น 86
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
ถนน LOVE LANE สะพานคู่รัก
วัดเทียนหยวน ร้านคอสเมติก Mitsui Outlet Park 101

5วัน4คืน TGกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 63


เริ่มต้น
22,999
TSM195ไต้หวัน เกินคาด 3 อุทยานไฮไลท์ไต้หวันเมืองเจียอี้ หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ
ตลาดกลางคืนเจียอี้ อุทยานอาหลี่ซัน(1)
ชมป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดเสวียนกวง วัดเหวินอู่ เมืองไทจง
หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองไทเป
ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium Power
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน
นั่งรถไฟ TRA สู่เมืองฮัวเหลียน
อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ(2)
นั่งรถไฟด่วน TRA สู่เมืองไทเป
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด DUTY FEE
ซีเหมินติง อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว(3)
ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89


5 วัน 4 คืน CI

กุมภาพันธ์ -มีนาคม 63


เริ่มต้น 26,900
TZG130ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป
[เลทส์โก เช็คอินตัวแม่]ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า เมืองเจียอี้
เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด
น้ำพุร้อนเป่ยโถว วัดหลงซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
ร้านคอสเมติก ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

5วัน3คืน BR


กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 63


เริ่มต้น
17,999

TBI41มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
นั่งรถไฟความเร็วสูง THSR


ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง เจียอี้
ตลาดเหวินฮวา ไนท์มาเก็ต
เจียอี้ ร้านใบชา อุทยานอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ไถจง
ร้านพายสับปะรด มิยาฮาร่า ไอศกรีม
ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต
หนานโถว ฟาร์มแกะชิงจิง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไถจง
ไทเป ศูนย์ GERMANIUM
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89)
ศูนย์เครื่องสำอาง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต
วัดหลงซาน นั่งรถไฟความเร็วสูง TSHR สู่เมืองเถาหยวน

5วัน4คืน CI

มีนาคม - พฤษภาคม 63

เริ่มต้น
18,900
TST1ไต้หวัน ลั้ลลา
เมืองเจียอี้ หมู่บ้านฮิโนกิ ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า
อุทยานแห่งชาติอาลิซาน
นั่งรถไฟสายโบราณ ชาอู่หลงอาลิซาน
เมืองไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง
หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๊ง ชิมไข่ต้มใบชาอาม่า วัดเทพเจ้ากวนอู
ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วัดหลงซาน ชมศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM
อุทยานเย่หลิ่ว สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง
พุทธอุทยาน โฝกวงซาน
เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ ร้านขนมพายสับปะรด
โดมแห่งแสง

5วัน4คืน TG

10-14 เมษายน 63
11 - 15 เมษายน 63
13 -17 เมษายน 63

เริ่มต้น
26,777
TZG134ไต้หวัน เจียอี้ ไทจง หนานโถว ไทเป
[เลทส์โก สงกรานต์ตัวพ่อ]เจียอี้ เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต
ร้านชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หนานโถว วัดเหวิ่นหวู่
ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ร้านเครื่องสำอาง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง
วัดหลงซาน ร้านพายสับปะรด นั่งกระเช้าเมาคง
ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) MITSUI OUTLET PARK

5วัน4คืน CI

10 - 14 เม.ย. 63
12 - 16 เม.ย. 63

เริ่มต้น
29,999
TTTN18ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่
ซุปตาร์… ชุ่มฉ่ำอยู่สบาย

 

เมืองผูหลี่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้
เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง
ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
หมู่บ้านสายรุ้ง ไถจง ไทเป
ขนมพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
ศูนย์สร้อยสุขภาพและDUTY FREE-อุทยานเหย่หลิ่ว
เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดกลางคืน
ซื่อหลิน แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก
ร้านเครื่องสำอางค์-อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน
MITSUI OUTLET MALL

5วัน4 คืน TG11 - 15 เมษายน 63
(วันสงกรานต์)

30,888
TBI37มหัศจรรย์....ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย

ผู่หลี่ หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่
อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ร้านใบชา ไถจง มิฮายาร่าไอศกรีม
หมู่บ้านสายรุ้ง ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) ร้านขนมพาย
สับปะรด พิพิธภัณฑ์กู้กง ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต
ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

5วัน 3 คืน BRเมษายน - มิถุนายน 63

เริ่มต้น
18,900
--ไต้หวัน 6 วัน.--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
TBI39มหัศจรรย์....TAIWAN SAKURA SEASON 2020

หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้
อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ไถจง มิฮายาร่าไอศกรีม ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง หนานโถว ฟาร์มชิงจิง
FORMOSAN ABORIGINAL CULTURE VILLAGE
ไทจง ร้านพายสับปะรด ไทเป
ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89)
พิพิธภัณฑ์กู้กง DUTY FREE ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง

6 วัน 4 คืน BI
13 - 18 ก.พ.63
12 - 17 มี.ค. 63

เริ่มต้น 19,900
TBI38มหัศจรรย์....Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม


หมู่บ้านสายรุ้ง MIHAYARA ICE CREAM
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้
อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ร้านใบชา ไถจง ไนท์มาร์เก็ต
ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป
ไทเป ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
พิพิธภัณฑ์กู้กง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ศูนย์เครื่องสำองค์ อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน ชอปปิ้งซีเหมินติง

6วัน 4 คืน SLกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 63


เริ่มต้น 16,900
TZG127
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน
[เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2]หนานโถว วัดเหวิ่นหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง นั่งกระเช้าพาโนราม่า
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า เจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ
ร้านชาอู่หลง ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านสร้อยสุขภาพ ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)
ซีเหมินติง นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
ร้านหยก นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ร้านเครื่องสำอาง
Mitsui Outlet Park

6วัน4คืน BRกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 63


เริ่มต้น 19,999
TTTN17
ไต้หวัน อาลีซาน เกาสง
ซุปตาร์ … อู้ ! ลัลลา ลงแดนใต้


เมืองเจียอี้ หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ
ชิมชาอู่หลง เมืองเกาสง
โดมแห่งแสง ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ
ขนมพายสับปะรด วัดโฝวกวงซาน
E-Da Outlet Mall ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง
ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
ไทจง หนานโถว วัดจงไถซาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั่ง
วัดเหวินหวู่ ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
ไทเป ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ศูนย์สร้อยสุขภาพและ DUTY FREE
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
ร้านเครื่องสำอางค์ อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน
MITSUI OUTLET MALL

6วัน5 คืน TG


11 - 16 เมษายน 63
(วันสงกรานต์)


32,888
--ไต้หวัน 7 วัน.--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--ไต้หวัน 8 วัน.--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--ไต้หวัน VIP.--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--ไต้หวัน-โอกินาว่า/ฮอกไกโด--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 
 

*** นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2539-3681

LINE ID: @grandtravel
หรือ กดที่นี่
add friend

หรือ ADD QR CODE


GRAND TRAVEL FACEBOOK FANPAGE

 

  line  
space

Home :: Tour :: Package Tour :: Reservation :: Webboard
:: Information :: Photo Gallery :: About Us :: Contact Us

Copyright © 2008 www.Grandtravelthailand.com, All Rights Reserved.