space

 

 
 

--ทัวร์หมู่คณะ--


สิงคโปร์-มาเลเซีย(Sin-May) •  เวียดนาม (Vietnam) •  พม่า (Myanmar)
ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น (HK) •  ไต้หวัน (Taiwan) •  ลาว (Lao)
• อียิปต์-ตะวันออกกลาง (Mid) •  เกาหลี (Korea) •  จีน (China)
• ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Aus) •  ยุโรป (Europe) •  ญี่ปุ่น (Japan)
•  เนปาล (Nepal) • บาหลี-อินโดนีเซีย (Indo) •  อเมริกา (USA)
• รัสเซีย (Russia) •  ตุรกี (Turkey)  
 
 
 
--GEORGIA --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
ZG4


เลทส์โก จอร์เจีย บาทูมี คูไตซี กูดาอูรี
คาซเบกี้ มิทสเคต้า


เมืองบาทูมี ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี
ย่านเมืองเก่า รูปป้ันอาลีและนีโน่ เมโทร ซิตี้ มอลล์
เมืองคูไตซี มหาวิหารบากราติ
ถ้ำโพรมีเทียส อารามจีลาติ
เมืองกอรี พิพิธภัณฑ์สตาลิน
เมืองอัพลีสสิค บิลิซี
ป้อมอนานูรี อ่างเก็บน้ำซินวาลี
เมืองกูดาอูรี อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย
เมืองคาซเบกี้ โบสถ์เกอร์เกตี้ เมืองทบิลิซี
เมืองมิทสเคต้า วิหารสเวติสโคเวลี
วิหารจวารี อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
อิส พอยต์ มอลล์ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า
โบสถ์ตรีนิตี้


8วัน5คืน TK

มิถุนายน - กันยายน 2565

 

เริ่มต้น 45,990
GS1


GRAND GEORGIA FOREVER


สนามบินบาทูมี่ ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี
บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า Old Town
Metro City Mall คูไตซี วิหารบากราติ
ถ้ำโพรมีเทียส – อารามจีลาติ
ตลาดเช้า เมืองอัพลีสสิค
เมืองกอรี พิพิทธภัณฑ์สตาลิน ทบิลิซี่
ป้อมอนานูรี เมืองกูดาอูรี
อนุสรณ์สถานรัสเซีย โบสถ์เกอร์เกตี้
เมืองมิทสเคต้า วิหารจวารี
วิหารสเวติสโคเวลี ถนนคนเดินชาเดอนี่
ขึ้นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า
โบสถ์ตรีนิตี้อุทยานประวัติศาสตร์จอร์เจีย


8วัน5คืน TK
เดือนมิถุนายน 2565

เริ่มต้น 45,999
B1


EXPLORE GEORGIA
จอร์เจีย ทบิลิชิ มิสเคด้า กอรี บอร์โจมิ บาทูมี่ท่าอากาศยานทบิลิชิ เมืองทบิลิชิ
นั่งกระเช้าเคเบิลคาร์ชมป้อมนาริกาลา
เมืองมิสเคด้า เทือกเขา Kazbegi
Gergeti Trinity Church
อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซียและจอร์เจีย
เมืองกอรี ป้อมอนานูรี
พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาลิน Uplistsikhe
เมืองถ้ำโบราณ เมืองบาคูเรียนี
เมืองบาคูเรียนี เมืองบอร์โจมิ
อุทยานแห่งชาติ Borjomi
เมืองคูทาอีซี เมือง Tskhaltubo
เมือง Tskhaltubo อนุสาวรีย์ธรรมชาติ Prometheus
เมืองทบิลิชิ วิหารสเวติสเคอเวรี
เมืองทบิลิชิ ศูนย์การค้า Tbilisi ma
ll


8วัน5คืน TK
กรกฎาคม - ตุลาคม 2565

 

เริ่มต้น 54,900
จอร์เจียร์-อาเมเนีย
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--อาเซอร์ไบจาน (Azərbaycan)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย (Azərbaycan-Georgia)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย-อาร์เมเนีย --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
-- อิหร่าน (Iran)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 
--โมร็อคโค(MOROCCO) --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 
            - - KASAKSTAN - -
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--จอร์แดน (Jordan) --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 
-- เคปทาวน์ แอฟฟิกาใต้ (Cape Town)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
 

*** นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2539-3681

LINE ID: @grandtravel
หรือ กดที่นี่
add friend

หรือ ADD QR CODE


GRAND TRAVEL FACEBOOK FANPAGE

  line  
space

Home :: Tour :: Package Tour :: Reservation :: Webboard
:: Information :: Photo Gallery :: About Us :: Contact Us

Copyright © 2008 www.Grandtravelthailand.com, All Rights Reserved.