space


 
 

--ทัวร์หมู่คณะ--


สิงคโปร์-มาเลเซีย (Sin-Malay) •  เวียดนาม (Vietnam) •  พม่า (Myanmar)
ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น (HK) •  ไต้หวัน (Taiwan) •  ลาว (Lao)
• อียิปต์-ตะวันออกกลาง (Mid) •  เกาหลี (Korea) •  จีน (China)
• ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Aus) •  ยุโรป (Europe) •  ญี่ปุ่น (Japan)
•  เนปาล (Nepal) • บาหลี-อินโดนีเซีย (Indo) •  อเมริกา (USA)
• รัสเซีย (Russia)   ตุรกี (Turkey)  
 
 
--โปรโมชั่นยุโรป (PROMOTION EUROPE) --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
EB35MONO PARIS FRANCE

**ไม่รวม ค่าวีซ่า + ค่าบริการ ท่านละ 4,500 บาท**

ปารีส - พระราชวังแวร์ชายส์ หอไอเฟล
ประตูชัยฝรั่งเศส ถนนช็องเอลิเซ่ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
จัตุรัสคองคอร์ด ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
ปารีส พระราชวังแวร์ชายส์
ช้อปปิ้งลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท

5วัน3คืน WY

07-11 ธ.ค. 18
15-19 ก.พ. 19
13-17 เม.ย. 19

เริ่มต้น
35,333
EZG155ENGLAND SUPER SAVE

ไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ ท่านละ 6,000 บาทเมืองบาธ มหาวิหารบาธ
โรงอาบน้ำโรมันโบราณ เมืองซาลิสบัวรี่
อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ เมืองลอนดอน
อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน
ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็ม2วัน
เมืองลอนดอน จัตุรัสทราฟัลก้าร์
จัตุรัสรัฐสภา พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์
หอนาฬิกาบิ๊กเบน ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย
พระราชวังบัคกิ้งแฮม สะพานมิลเลนเนียม
โรงละครโกลบ หอศิลป์แบงค์ไซด์
โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน
มหาวิหารเซนต์พอล

6วัน3คืน BIธันวาคม61 - มิถุนายน 62


เริ่มต้น 29,999
EWD2HASHTAG EASTERN EUROPE

**ไม่รวมค่าวีซ่า4,000บาท


เวียนนา(ออสเตรีย)
กรุงปราก เชสกี้ครุมลอฟ
ลินซ์ ฮัลสตัดด์
พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท
บราติสลาวา บูดาเปสต์
เวียนนา ชมเมือง

**สะสมไมล์การบินไทย 50%

7วัน4คืน TGเดือน ธันวาคม 61


เริ่มต้น 42,991
EVTG390Special Riviera
อิตาลี-ฝรั่งเศสมิลาน เวโรน่า
ปาโดว่า โบโลญญ่า
พราโต้ ฟลอเร้นซ์ ลุกก้า
ลาสเปเซีย ซิงเควเทอร์เร่
เลอแวนโต้ เจนัว
พอร์โตฟิโน ช้อปปิ้ง Fidenza Village

6วัน4คืนIG


24-29 ม.ค.62
16-21 ก.พ. 62
02-07 มี.ค. 62
26-31 มี.ค.62


41,900
EZG158SOUTHERN ENGLAND WALE

ไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ ท่านละ 6,000 บาท


เมืองบาธ ประเทศอังกฤษ มหาวิหารบาธ
โรงอาบน้ำโรมันโบราณ เมืองซาลิสบัวรี่
อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์
เมืองคาร์ดิฟฟ์ ประเทศเวลล์
ศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่
สวนสาธารณะคาร์ดิฟฟ์ สนามกีฬามิลเลนเนียม
อาคารที่ทำการของรัฐบาล ปราสาทคาร์ดิฟฟ์
เมืองกลอสเตอร์ อาสนวิหารกลอสเตอร์
หมู่บ้านไบบูลรี่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์
เมืองออกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช มหาวิหารไครสต์เชิร์ช
หอคอยทอม หอระฆังทอม
จัตุรัสทอม น้ำพุเมอร์คิวรี่ บิสเตอร์เอาท์เล็ท วิลเลจ
เมืองลอนดอน อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน
ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็ม 2 วัน
จัตุรัสทราฟัลก้าร์ จัตุรัสรัฐสภา
พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน
ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย พระราชวังบัคกิ้งแฮม
สะพานมิลเลนเนียม โรงละครโกลบ
หอศิลป์แบงค์ไซด์ โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน
มหาวิหารเซนต์พอล

7วัน4คืน BI

17 - 23 พฤษภาคม 2562
18 - 24 พฤษภาคม 2562

เริ่มต้น 39,999
--ยุโรป กรีซ ซานโตรินี่ (GREECE SANTORINI )
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
(---ROMANIA---)
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
--ยุโรปตะวันตก (WEST EUROPE)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
EWD7HASHTAG PARIS

**ไม่รวมค่าวีซ่า 4,500

ปารีส เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์
ชมเมืองปารีส หอไอเฟล ประตูชัย
ถนนชองป์เอลิเซ่ พิพิธภัณฑ์ลุฟวร์
ปารีส ย่านมงมาร์ต
อิสระ เที่ยวชมเมือง ช้อปปิ้ง
อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เต็มวัน

**สะสมไมล์การบินไทย 50%

6วัน3คืน TG
04-09 ธันวาคม 61
11-16 ธันวาคม 61

39,991
EVTG380Europe Winter Duo เยอรมัน ฝรั่งเศส

**ไม่รวมค่าวีซ่า 3,900

แฟร้งค์เฟิร์ต จตุรัสกลางเมืองโรเมอร์
โคเบลนซ์ ไฮเดลเบิร์ก
สตราสบูร์ก กอลมาร์
ดิจ็อง ปารีส แวร์ซายส์
พระราชวังแวร์ซายส์
หอคอยไอเฟิล แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
ล่องเรือแม่น้ำแซน9วัน6คืน TG24 ธ.ค.61 - 01 ม.ค.62

**วันปีใหม่

59,300
EVTG374EUROPE CLASSIC REROUTE WINTER.
ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสารท่านละ 3,500 บาท //
ค่าทิปคนขับ, ทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท
ทั้งหมดชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **

ปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซน ช้อปปิ้ง (ฝรั่งเศส)
ปารีส แวร์ซายส์-มูลูส (ฝรั่งเศส)
มูลูส (ฝรั่งเศส) กรินเดอร์วาลกรุน (สวิตเซอร์แลนด์)
ยอดเขาจุงฟราว เลาเทอร์บรุนเน่
อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
มิลาน เวนิสมาสเทร่ (อิตาลี)
เวนิส ปิซ่า (อิตาลี)
ปิซ่า โรม (อิตาลี)9วัน6คืน TG24 ธ.ค.61 -01 ม.ค.62

**วันปีใหม่

76,900
EWC93Germany World Heritage

**รวมค่าวีซ่าแล้ว

แฟรงค์เฟิร์ต พระราชวังวือซ์บวร์ก
วือซ์บวร์ก พักเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก
โรเธนเบิร์ก อูล์ม ชมเมือง ชวานเกา
ปราสาทนอยชวานสไตน์
การ์มิซพาเท่น เคียร์เค่น
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซุกสปิตซ์
เรเกินส์บวร์ค
เดรสเดน ชมเมืองเก่า กอร์ลิทซ
ชมเมือง เบอร์ลิน
เควดลินบวร์ก กอสล่าร์ โคโลญจน์
ทรีส์ คาร์เดน ล่องเรือแม่น้ำโมเซล
คอเคม เบิร์นคาสเทล ครูส
แฟรงค์เฟิร์ต ช้อปปิ้ง

11วัน8คืน TG
25 ธ.ค.-04 ม.ค. 62

**วันปีใหม่

100,900
ECD94ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

ดูไบ หอไอเฟล ประตูชัย
พีระมิดแก้วหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ล่องเรือบาโตมุช
พระราชวังแวร์ซายส์ แกลลอเรียลาฟาแยตต์
เมืองบรูจจ์ ศาลาว่าการเมือง
หอประชุมสงฆ์ กรุงบรัสเซลส์ จัตุรัสกรองปลาซ
อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก
จัตุรัสแดม หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์

7วัน4คืน EK
26 ธ.ค. 61- 01 ม.ค. 62
27 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62

**วันปีใหม่


เริ่มต้น
50,900
EWC81เยอรมัน สวิสฯ(จุงเฟรา)
ตามรอย ลิขิตรัก THE CROWN PRINCESS

**รวมค่าวีซ่าแล้ว

มิวนิค โอเบอรามาเกา
สำนักสงฆ์แห่ง เอททัล
ปราสาท ลินเดอร์โฮฟ
ฟุสเซ่น โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานชไตน์
เฟริดริชซาเฟิน
เกาะดอกไม้ไมเนา
คอนสแตนท์ น้ำตกไรน์
ซูริค กรินเดลวาลด์
นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า
ไคลน์ไชเด็ค อินเทอร์ลาเค่น
Harder Kulm
กรินเดลวาลด์ เฟียสต์
ล่องเรือทะเลสาบธูน
ลูเซิร์น ยอดเขาริกิ
ช้อปปิ้ง ลูเซิร์น ซูริค


9วัน6คืน TG27 ธ.ค.-04 ม.ค. 62


87,900
EWC63อิตาลี ออสเตรีย บาวาเรีย


**ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว**

มิลาน เซอมิโอเน่
ทะเลสาบเกรดา
อุทยานโดโลไมต์
บรีเซ่น โบลซาโน
โอร์ทิเซย นั่งกระเช้าชมวิว
แอล์ป เดอ ซุสซิ
ทะเลสาบมิซูริน่า
คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ
โบลซาโน
เวอร์เซียโก ดิ โซปรา
นั่งกระเช้าสู่เขาเฮล์ม
เซลล์ อัม ซี
นั่งกระเช้าขึ้น
เขาคิทซ์เทียนฮอร์น
ตะลุยลานหิมะ
เบิร์ชเทสการ์เด้นท์
ล่องเรือทะเลสาบโคนิค
เบิร์ชเทสการ์เด้นท์
พระราชวัง แฮร์เรนคีมเซ
ฮัลล์สตัทท์ วาเคา
ล่องเรือแม่น้ำดูป เมลค์
เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์
ชมเมือง ช้อปปิ้ง


10วัน7คืน TG


28 ธันวาคม61-06 มกราคม62


เริ่มต้น 92,900
EZG139TURBO WEST EUROPE
GERMANY AUSTRIA SWITZERLAND**ไม่รวมค่าวีซ่า


เมืองโฮเฮนชวานเกา
ปราสาท นอยชวานสไตน์
เมืองอินส์บรูค หลังคาทองคำ
เมืองอินส์บรูค เมืองวาดุซ
ปราสาทวาดุซ มหาวิหารแห่งวาดุช
อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก
สะพานไม้ชาเปล เมืองลูเซิร์น
หมู่บ้านวิทซ์เนา
นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ
โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
จัตุรัสปาราเดพลาทซ์
เมืองซูริค เมืองฮาฟฟ์เฮาเซ่น
น้ำตกไรน์ ลินเดา
ศาลาว่าการเมืองเก่า
เมืองอินกอลสตัทท์ เอาท์เล็ท มิวนิก
จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
ศาลาว่าการเมืองมิวนิก
พระราชวังนึมเฟนบูร์ก
พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู มิวนิก

8วัน5คืน SQ30 ธันวาคม 61-06 มกราคม 62


เริ่มต้น 42,999
EGH221PARIS FREE STYLES


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส **

ปารีส ประตูชัย หอไอเฟล
ล่องเรือบาโตมุช
พระราชวังแวร์ซายน์
พิพิธภัณฑ์น้ำหอม แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
OUTLET
อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส

8วัน5คืน TGธันวาคม 61-มีนาคม 62

**วันปีใหม่**
เริ่มต้น
48,900
EGH231เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส**

แฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์
โคโลญ ดุสเซลดอร์ฟ
ดุสเซลดอร์ฟ หมู่บ้านกีธูร์น อัมส์เตอร์ดัม
ล่องเรือหลังคากระจก
อัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
กรุงเฮก บรัสเซลล์
บรัสเซลล์ ลิลล์ ล่องเรือบาโตมุช ปารีส
ปารีส พระราชวังแวร์ซายน์ ช๊อปปิ้ง8วัน5คืน TGธันวาคม61-มีนาคม62

**วันปีใหม่**
เริ่มต้น
55,900
EGH219EUROPE 4 COUNTRIES
ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี **

ดูไบ ปารีส ช้อปปิ้ง ล่องเรือบาโตมุช
ปารีส พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ ลักเซมเบิร์ก
ไฮเดลเบิร์ก ประตูคืนเดียว
แฟรงค์เฟิร์ท จตุรัสโรเมอร์
โคโลญ มหาวิหารโคโลญ
หมู่บ้านกีธูร์น อัมสเตอร์ดัม จัตุรัสดัมสแควร์
อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือ หมู่บ้านกังหันลม8วัน5คืน EK
เดือนธันวาคม 61

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
55,900
EGH222THE EIFFEL TOWER
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส **ปารีส ประตูชัย หอไอเฟล
พระราชวังแวร์ซายน์
มหาวิหารนอเตรอดาม ล่องเรือบาโตมุช
ทานอาหารกลางวัน บนหอไอเฟล
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ช๊อปปิ้ง
ปารีส เกนต์ บรูกก์
บรูกก์ กรุงเฮก หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก
บรัสเซลล์ จัตุรัสกรองด์ปลาสต์
บรัสเซลล์ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม8วัน5คืน TG
เดือนธันวาคม 61

เริ่มต้น
55,900
EZG168ENJOY BENELUX


**ไม่รวมค่าวีซ่า**


เมืองปารีส ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด
ชองป์ เอลิเซ่ ประตูชัยนโปเลียน
หอไอเฟล ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน
เมืองปารีส พระราชวังแวร์ซายส์
ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท
เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมืองบรูช ประเทศเบลเยี่ยม
จัตุรัสมาร์ค หอระฆัง จัตุรัสบรูช ศาลาว่าการเมืองบรูช
เมืองบรัสเซลส์ อะตอมเมี่ยม จัตุรัสกรองด์ปลาซ
รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส
เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม
เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก
ย่านเมืองเก่าของเมืองลักเซมเบิร์ก สะพานสมัยโรมัน
ศาลาว่าการเมืองลักเซมเบิร์ก พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค
อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ ไมเคิล
ป้อมปราการสมัยโรมัน เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน
มหาวิหารโคโลญ เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน
เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์
หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคันส์


7วัน4คืน QRธันวาคม 61 - มีนาคม 62


เริ่มต้น
55,999

EGH220ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส **


โดฮา ปารีส ล่องเรือบาโตมุช ช้อปปิ้ง
ปารีส พระราชวังแวร์ซายน์ ดิจอง
หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก ยอดเขาทิตลิส
ลูเซิร์น มิลาน เวนิส เมสเตร้
เกาะเวนิส ปิซ่า
โรม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซี่ยม8วัน5คืน QRธันวาคม61-กุมภาพันธ์ 62

เริ่มต้น
56,900
EGH223FRANCE NORMANDY


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส **


ปารีส รูอ็อง โดวิลล์ แซ็ง มาโล
แซ็ง มาโล มงต์แซงต์มิเชล ตูร์
ชองบอร์ด ปารีส
พระราชวังแวร์ซายน์ OUTLET
อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส8วัน5คืน TGธันวาคม61 -มีนาคม62


เริ่มต้น
56,900
EGH237La Petite France and Zugspitze
เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี**

มิวนิค BMW Welt จตุรัสมาเรียนพลาสท์
ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์
การ์มิชพาร์เท่นเคียร์เช่น
ขึ้นรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่
ทิทิเซ่ (ป่าดำ) ไฟร์บวร์ก
ไฟร์บวร์ก สตราบูร์ก ริคเวียร์
กอลมาร์ มูว์ลูซ เมืองซุก แองเกิ้ลเบิร์ก
ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส8วัน5คืน TGธันวาคม61-มีนาคม62

**วันปีใหม่**
เริ่มต้น
59,888
EGH233เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส **


แฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ สตราสบูร์ก
สตราสบูร์ก ริโบวิลล์ รีคเวียร์
กอลมาร์ ลูเซิร์น
ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น ยอดเขาริกิ
เมืองซุก ดิจอง OUTLET ปารีส
พระราชวังแวร์ซายน์ ช๊อปปิ้ง
8วัน5คืน TGธันวาคม61-มีนาคม62


**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
59,900
EGH238Hello Milan, Titlis & Eiffel Tower
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส**

มิลาน Fox town outlet
หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก
ยอดเขาทิตลิส ลูเซิร์น ดิจอง
พระราชวังแวร์ซายส์ ปารีส
ล่องเรือบาโตมุช
ประตูชัยนโปเลียน หอไอเฟล ช้อปปิ้ง
ย่านมงมาร์ต มหาวิหารนอเตรอดาม
OUTLET8วัน5คืน TGธันวาคม61-มีนาคม62

**วันปีใหม่**
เริ่มต้น
62,888
EGH247FEEL GOOD HOLIDAY
ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี**

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์
ซาลส์บวร์ก ฮัลสตัท SKY WALK
ฟุสเซ่น ป่าดำ ล่องเรือป่าดำ ลูเซิร์น
ยอดเขาทิตลิส มิลาน
มิลาน เวนิส เมสเตร้
เมสเตร้ ฟลอเรนซ์ ปิซ่า หอเอนปิซ่า
ปิซ่า โรม สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม
วาติกัน โรม10วัน7คืน TGเดือนธันวาคม61

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
62,900
EGH254AUSTRIA AND ITALY


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี**

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปปิ้ง
ฮัลสตัท ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัท
ซาลส์บวร์ก อินส์บรูก เวโรน่า
เกาะเวนิส เวนิส เมสเตร้
เวนิส เมสเตร้ ฟลอเรนซ์ ปิซ่า
ลา สปาเซีย หมู่บ้านชิงเคว เตรเร่
เจนัว Outlet มิลาน10วัน7คืน TG
เดือนธันวาคม 61

**วันปีใหม่**
เริ่มต้น
63,900
EGH234ROMANTIC GERMANY AND AUSTRIA

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมัน**

แฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์
OUTLET ไฮเดลเบิร์ก
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก สตุทการ์ท ทิทิเซ่
ปราสาทนอยชวานสไตน์ อินส์บรูก
อินส์บรูก เขาซุกสปิตเซ่
ฮัลสตัท ซาลส์บวร์ก
เบิร์ชเต็ทกาเด้น ทะเลสาบโคนิก
พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ โรเซนไฮม์
9วัน6คืน TGธันวาคม61 -มีนาคม62
เริ่มต้น
63,900
EGH246BEAUTIFUL ROMANCE
ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี**

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ซาลส์บวร์ก
ซาลส์บวร์ก ฮัลสตัท ฟุสเซ่น
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ลูเซิร์น
ยอดเขาจุงฟราวด์ มิลาน
มิลาน เวนิส เมสเตร้
เมสเตร้ ฟลอเรนซ์ ปิซ่า หอเอนปิซ่า
ปิซ่า โรม วาติกัน10วัน7คืน TGธันวาคม61 -มีนาคม62


**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
63,900
EGH2254 COUNTRIES IN LOVE
อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี **

**ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) **


โรม โคลอสเซี่ยม วาติกัน ปิซ่า
ปิซ่า หอเอนปิซ่า ฟลอเรนซ์ เวนิส เมสเตร้
เมสเตร้ เกาะเวนิส มิลาน
มิลาน ลูเซิร์น อินเทอร์ลาเกน
อินเทอร์ลาเกน ยอดเขาจุงเฟรา ซังคท์กัลเลิน
ซังคท์กัลเลิน ปราสาทนอยชวานสไตน์
อินส์บรูค ฮัลสตัท เวียนนา10วัน7คืน TGธันวาคม61 -มีนาคม62


เริ่มต้น
65,900
EGH239อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์**

มิลาน แทซ เซอร์แมท
เซอร์แมท (อิสระเลือกกิจกรรมชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น)
เจนีวา โลซานน์ เวเว่ย์
มองเทรอซ์ กลาเซียร์ 3000
อินเทอร์ลาเกน ยอดเขาจุงเฟรา ลูเซิร์น
ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น ซูก ซูริค


8วัน5คืน TGธันวาคม61-มีนาคม62

**วันปีใหม่**
เริ่มต้น
69,888
EGH226EUROPE CLASSIC
อิตาลี (โรม)-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี **

โรม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซี่ยม
ฟลอเรนซ์ ปิซ่า
เกาะเวนิส เวนิส เมสเตร้
เมสเตร้ มิลาน อินเทอร์ลาเคน
ยอดเขาจุงเฟรา สตราสบูร์ก
รถไฟความเร็วสูง TGV ปารีส
ล่องเรือแม่น้ำแซน ประตูชัย
หอไอเฟล พระราชวังแวร์ซายน์
พิพิธภัณฑ์น้ำหอม ช้อปปิ้ง


10วัน7คืน TGธันวาคม61-มีนาคม62


**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
72,900
EGH228ไฮไลท์เยอรมนี


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมัน**

แฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ โคโลญ
โคโลญ คัสเซิล เออร์ฟูร์
เออร์ฟูร์ ไลป์ซิก เบอร์ลิน
เบอร์ลิน พอตทสดัม
พระราชวังซองส์ซูซี เบอร์ลิน
กรุงเบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน เดรสเดน
เดรสเดน แบมเบิร์ก นูเรมเบิร์ก
นูเรมเบิร์ก ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค


10วัน7คืน TG
เดือน ธันวาคม 61

**วันปีใหม่**
เริ่มต้น
86,900
EGH235ไฮไลท์เยอรมนี


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมัน**


แฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ คัสเซิล
ดอร์ทมุนด์ –สนามกีฬา Signal Iduna Park
ดุสเซลดอร์ฟ โคโลญ มหาวิหารโคโลญ
บอนน์ อนุสาวรีย์บีโธเฟ่น
บ๊อบพาร์ด ล่องเรือแม่น้ำไรน์ เซนต์กอร์
ไฮเดลเบิร์ก สตุทการ์ท
Mercedes Benz Museum
อูลม์ อนุสรณ์สถานอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขา ซุกสปิตเซ่
การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น
การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น มิวนิค
พระราชวังนิมเฟมบูรก์10วัน7คืน TG
เดือน ธันวาคม 61

**วันปีใหม่**
เริ่มต้น
89,888
EZG164CIRCLE BENELUX


**ไม่รวมค่าวีซ่า**


เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์
ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์
เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน
เมืองโคโลญ มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต
จัตุรัสโรเมอร์ โบสถ์เซนต์นิโคลาส
น้ำพุแห่งความยุติธรรม ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต
ถนนไซล์ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน
เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก
ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก สะพานสมัยโรมัน
โบสถ์โนเตรอะดาม เมืองลักเซมเบิร์ก
บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม อะโตเมี่ยม
จัตุรัสกรองค์ ปลาซ โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก
เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม เมืองแอนท์เวิร์ป
ตลาดโกรท มาร์ค ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป
โบสถ์แห่งเจ้าหญิง หมู่บ้านกีธูร์น ประเทศเนเธอแลนด์
ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น
ย่านดัมสแควร์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
เมืองอัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก
สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม
ย่านงานศิลป์และของเก่า
ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส ศูนย์การค้าคาลเวิลโทล

7วัน5คืน BR24 - 30 มกราคม 2562
22 - 28 มิถุนายน 2562เริ่มต้น
46,999

EWC91เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส


**ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า **


แฟรงค์เฟิร์ต โคโลจญน์
มหาวิหารแห่งโคโลญจน์
ดุสเซลดอร์ฟ ซานส์ สคันส์
อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก
สถาบันเจียระไนเพชร จัตุรัสดามสแคว์
อัมสเตอร์ดัม กรุงบรัสเซลส์
อะโตเมี่ยม จัตุรัสกรองด์ปลาซ
แมเนเกนพิส กรุงบรัสเซลส์
ลักเซมเบิร์ก ทริอาร์ ซาร์บรูกเคน
แร็งส์ ปารีส ย่านมองมาร์ต
มหาวิหารซาเคร เกอร์ ล่องเรือปารีส
City Tour Duty Free
ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างลาฟาแยต

8วัน5คืน EY
25 ม.ค.-01 ก.พ. 61
19-25 มี.ค. 62

42,900
ECD105เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ดูไบ มิวนิค สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า
BMW Welt พระราชวังนิมเฟนบูร์ก
จัตุรัสมาเรียน เมืองเก่าซาลบูร์ก
สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท
ฮัลล์สตัทท์ อินส์บรูค หลังคาทองคำ
ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์
ลูเซิร์น รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
สะพานไม้ชาเปล


7วัน4คืน EK

มกราคม -มีนาคม 62


เริ่มต้น
40,900

ECD100ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ดูไบ หอไอเฟล ประตูชัย
พีระมิดแก้วหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
ล่องเรือบาโตมุช
พระราชวังแวร์ซายส์ แกลลอเรียลาฟาแยตต์
เมืองบรูจจ์ ศาลาว่าการเมือง
หอประชุมสงฆ์ กรุงบรัสเซลส์
จัตุรัสกรองปลาซ
บรัสเซลส์ อะตอมเมียม
DESIGNER OUTLET ROERMOND
อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก
จัตุรัสแดม หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์


7วัน4คืน EK
มกราคม -กุมภาพันธ์ 62เริ่มต้น
41,900

ECD106แกรนด์ เยอรมันดูไบ มิวนิค ฟุสเซ่น
ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค
จัตุรัสมาเรียน พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก
นูเรมเบิร์ก โรเธนเบิร์ก วูร์ซเบริ์ก
แฟรงก์เฟริต ไฮเดลเบิร์ก
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก แฟรงก์เฟริต จตุรัสโรเมอร์
โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์
DESIGNER OUTLET ROERMOND

พิเศษ!! ขาหมูต้นตำรับเยอรมันและเป็ดโบฮีเมี่ยน7วัน4คืน EK
มกราคม - มีนาคม 62เริ่มต้น
44,900

ECD97เยอรมัน ออสเตรีย เชคดูไบ ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์
มิวนิค จัตุรัสมาเรียน ซาลบูร์ก
สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท
ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา ถนนคาร์นท์เนอร์
วิหารเซนต์สตีเฟน เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์
McArthurGlen Designer Outlet
เชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ
กรุงปร๊าก อิสระช้อปปิ้ง
ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก โบสถ์เซนต์ไวตัส
สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์

พิเศษ!! ขาหมูต้นตำรับเยอรมันและเป็ดโบฮีเมี่ยน


8วัน5คืน EK
มกราคม - มีนาคม 62เริ่มต้น
47,900

ECD104ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์

ดูไบ ปารีส หอไอเฟล
แกลลอเรียลาฟาแยตต์
พีระมิดแก้วพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
ร้านค้าปลอดภาษี ล่องเรือบาโตมูซ
La Vallee Village Outlet
แรงส์ มหาวิหารแรงส์
สตราสบูร์ก จัตุรัสเกลแบร์
มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก
กอลมาร์ เมืองเก่ากอลมาร์ (ฝรั่งเศส)
แองเกิลเบิร์ก ยอดเขาทิตลิส ถ้ำน้ำแข็ง ลูเซิร์น
ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล
รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
เมืองซูก


7วัน4คืน EK
มกราคม - มีนาคม 62เริ่มต้น
49,900

ECD101ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลีดูไบ ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์
มิวนิค จัตุรัสมาเรียน ซาลบูร์ก
สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท
ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา ถนนคาร์นท์เนอร์
วิหารเซนต์สตีเฟน เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์
McArthurGlen Designer Outlet
เชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ
กรุงปร๊าก อิสระช้อปปิ้ง
ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก โบสถ์เซนต์ไวตัส
สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์


9วัน6คืน EK
มกราคม - มีนาคม 62เริ่มต้น
51,900

EZG166EXCLUSIVE ITALY-SWISS-FRANCE


**ไม่รวมค่าวีซ่า**


เมืองมิลาน เมืองเวนิส ท่าเรือตรอนเคตโต้
ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส
เกาะเวนิส สะพานถอนหายใจ
วังดอดจ์ จัตุรัสซานมาร์โค โบสถ์ซานมาร์โค
เมืองมิลาน แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
เมืองลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล
เมืองลูเซิร์น เมืองแองเกิลเบิร์ก
ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส โดย กระเช้าโรแตร ถ้ำน้ำแข็ง
เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส
เมืองปารีส พระราชวังแวร์ซายส์
ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท
เมืองปารีส ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด
ชองป์ เอลิเซ่ ประตูชัยนโปเลียน หอไอเฟล
ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน


8วัน5คืน SQมกราคม - มิถุนายน 62เริ่มต้น
53,999

ECD98ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
ปารีส สตราสบูร์ก ยอดเขาทิตลิส มิลาน เวนิส รถไฟ TGV


ดูไบ ปารีส หอไอเฟล ประตูชัย
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ร้านค้าปลอดภาษี
ล่องเรือบาโตมูซ
พระราชวังแวร์ซายส์ นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV
เมืองสตราสบูร์ก สตราสบูร์ก
มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก อินเทอลาเก้น ช้อปปิ้ง
แองเกลเบิร์ก ทิตลิส ลูเซิร์น
สะพานไม้ชาเปล รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
มิลาน มหาวิหารเมืองมิลา
แกลเลอเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล
เวนิส-พระราชวังดอดจ์ จัตุรัสมาร์โค
สะพานถอนหายใจ เวนิส เมสเตร้
McArthur Glen Outlet

9วัน6คืน EK
มกราคม - มีนาคม 62เริ่มต้น
57,900

EVTG392Mono Austria

**ไม่รวมค่าวีซ่า**

เวียนนา เซ้นต์วูล์กัง
ซาลสเบิร์ก (ออสเตรีย)
ซาลสเบิร์ก ฮัลไลน์ ฮัลสตัท
พาร์นดอร์ฟเอ๊าท์เล็ต เวียนนา

7 วัน 4 คืน TG6-12 ก.พ. 62
20-26 ก.พ.62
20-26 มี.ค.62


เริ่มต้น 48,900

EZG152TURBO WEST EUROPE

**ไม่รวมค่าวีซ่า**


มิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์
มิวนิก โฮเฮนชวานเกา
ปราสาท นอยชวานสไตน์
อินส์บรูค ถนนมาเรียเทเรซ่า
หอคอยประจำเมือง เสาอันนาเซาเลอ
หลังคาทองคำ วาดุซ ปราสาทวาดุซ
มหาวิหารแห่งวาดุช ลูเซิร์น
อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล
หมู่บ้านวิทซ์เนา นั่งรถไฟไต่เขาฟันเฟืองสู่ยอดเขาริกิ
ซูริค โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์
จัตุรัสเลค ซูริค ฮาฟฟ์เฮาเซ่น
น้ำตกไรน์ เมืองลินเดา ศาลาว่าการเมืองเก่า
ลินเดา อินกอลสตัทท์ เอาท์เล็ท มิวนิก
ถนนแม็กซิมิลเลี่ยน โอเปร่าเฮ้าซ์
พระราชวังเก่า จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
ศาลาว่าการเมืองมิวนิก พระราชวังนึมเฟนบูร์
พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู

8วัน5คืน SQ12-19 กุมภาพันธ์ 62
12-19 มีนาคม 62
08-15 เมษายน 62
12-19 เมษายน 62
15-22 พฤษภาคม 62


เริ่มต้น 49,999

EFT7Italy Milan Switzerland

**ไม่รวมค่าวีซ่า3,500**ดูไบ เวนิส พระราชวังดอดจ์
จัตุรัสเซนต์มาร์ค มหาวิหารเซนต์มาร์ก
Bridge of Sighs เวนิส เมสเตร
มิลาน มหาวิหารมิลาน ปราสาทซฟอร์ซา
โรงละครสกาล่า พิอาซซ่า เดลล่า สกาล่า ทาส์ช
เซอร์แมท ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
โกล เดอ ปิยง ยอดเขา กลาเซียร์ 3000
โลซานน์ ศาลาไทย พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก
เวเว่ย์ มองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง
กรุงเบิร์น ย่านเมืองเก่ากรุงเบิร์น ลูเซิร์น


7วัน4คืน EK
15-21 ก.พ. 62
19-25 ก.พ. 62
01-07 มี.ค. 62
14-20 มี.ค. 62
21-27 มี.ค. 62


42,900

EVTG383Europe Classic Reroute
ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี

**ไม่รวมค่าวีซ่า**ปารีส แวร์ซายส์ ล่องเรือแม่น้ำแซน
เวอร์ลิซี่ (ฝรั่งเศส) ทรัวส์
เบอซองซง (ฝรั่งเศส) จุงฟราว
อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
เวนิสมาสเทร่ (อิตาลี)
เวนิส-ปิซ่า (อิตาลี)


9วัน6คืน TG
15-23 ก.พ. 62
29 มี.ค.-06 เม.ย.62


เริ่มต้น 62,500

EVTG384Happy Heritage
เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน

**ไม่รวมค่าวีซ่า**

บรัสเซลส์ บรูจจ์ (เบลเยี่ยม)
อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)
กีร์ธูร์น ซานสคันส์
อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)
โคโลญจ์ บอนน์ (เยอรมัน)
มาชเมอเชอเลน เอ๊าท์เล็ต
เกนท์-บรัสเซลล์ (เบลเยี่ยม)


8วัน5คืน TG
18-25 ก.พ. 62


53,500

EGG20อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

**รวมค่าวีซ่า**

โรม โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่
กรุงวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
วิหารแพนเธออน – ปิซ่า
เมืองปิซ่า หอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เมสเตร้ นั่งเรือสู่เกาะเวนิส
สะพานถอนลมหายใจ
จัตุรัสซานมาร์โค วิหารซานมาร์โค
เมสเตร้ มิลาน อินเทอร์ลาเค่น( สวิตเซอร์แลนด์ )
พิชิตยอดเขาจุงเฟรา สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป
ถ้ำน้ำแข็ง 1000ปี สวิสสฟิงซ์ ลูเซิร์น
เมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล
อนุสาวรีย์สิงโต เดินเล่นชิวๆชมเมือง ดิจอง
ดิจอง รถไฟด่วน TGV พระราชวังแวร์ซายส์
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ถนนชองเอลิเซ่ ประตูชัยปารีส
อาหารพื้นเมืองหอยเอสคาโก้อบเนยในร้านสุดหรู
ขึ้นหอไอเฟลชั้น2 DUTY FREE
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ช้อปปิ้ง
10วัน 7คืนTGกุมภาพันธ์ - เมษายน 62

เริ่มต้น
84 ,555

EVTG399View of Germany-Swissโดฮา (กาต้าร์) เบอร์ลิน (เยอรมัน)
เดรสเดน แบมเบิร์ก (เยอรมัน)
อิงโกลสตัดท์ มิวนิค (เยอรมัน)
โฮเฮนชวานเกา เคมป์เท่น (เยอรมัน)
ชาฟฮาวเซ่น ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)

7วัน5คืน QR11-17 มี.ค. 62
25-31 มี.ค.62


49,900

EB40เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

**รวมค่าวีซ่าแล้ว

แฟรงเฟิร์ต ไฮเดลเบิร์ก
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
Wertheim Village Oulet
แฟรงค์เฟิร์ต เซนต์กอร์
ล่องเรือแม่น้ำไรน์ เมืองโคโลญจน์
มหาวิหารโคโลญจน์ เลเวอร์คูเซ่นสี่
เลเวอร์คูเซ่น เบลเยี่ยม เมืองบรัสเซลล์
เมืองบรูจส์ กรุงอัมเตอร์ดัม
หมู่บ้านซานส์ สคันส์ อัมเตอร์ดัม
เมืองลิซเซ่ สวนเคอเตนฮอฟ

7วัน4คืน QR20–26 มีนาคม 62
22-28 มีนาคม 62
01–07 เมษายน 62
02–08 เมษายน 62

เริ่มต้น 47,900

EVTG397Tulip World Heritage
Belgium-Netherland


โดฮา อัมสเตอร์ดัมส์ (เนเธอร์แลนด์)
บรัสเซลลส์ (เบลเยี่ยม)
เกนท์ (เบลเยี่ยม)
อัลเมียร์ (เนเธอร์แลนด์)
กีร์ธูร์น ซานส์สคันส์ อัลเมียร์ (เนเธอร์แลนด์)
ลิสส์ สวนคอยเคนฮอฟ
อัมสเตอร์ดัม อัลเมียร์ (เนเธอร์แลนด์)

7 วัน4คืน QR26 มี.ค.- 1 เม.ย.6247,900

ECD102TULIP FESTIVAL 2019
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

ดูไบ หอไอเฟล ประตูชัย
พีระมิดแก้วหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
ล่องเรือบาโตมุช
พระราชวังแวร์ซายส์ แกลลอเรียลาฟาแยตต์
เมืองบรูจจ์ ศาลาว่าการเมือง หอประชุมสงฆ์
กรุงบรัสเซลส์ จัตุรัสกรองปลาซ
บรัสเซลส์ อะตอมเมียม
DESIGNER OUTLET ROSADA
ลิเซ่ สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ อัมสเตอร์ดัม
อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก
จัตุรัสแดม หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์

7วัน4คืน EK
เดือน มีนาคม 62


เริ่มต้น
41,900

EZG163FLOWER FRESH BENELUX


**ไม่รวมค่าวีซ่า**


เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
เมืองลิสส์เซ่ เทศกาลดอกทิวลิป
ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์
เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน
มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต
มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์
โบสถ์เซนต์นิโคลาส น้ำพุแห่งความยุติธรรม
ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต ถนนไซล์
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน
เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก
ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก สะพานสมัยโรมัน
โบสถ์โนเตรอะดาม เมืองลักเซมเบิร์ก
บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม อะโตเมี่ยม
จัตุรัสกรองค์ ปลาซ โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก
เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม เมืองแอนท์เวิร์ป
ตลาดโกรท มาร์ค ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป
โบสถ์แห่งเจ้าหญิง หมู่บ้านกีธูร์น ประเทศเนเธอแลนด์
ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น
ย่านดัมสแควร์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
เมืองอัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก
สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม ย่านงานศิลป์และของเก่า
ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส ศูนย์การค้าคาลเวิลโทล

7วัน5คืน BRมีนาคม - พฤษภาคม 62เริ่มต้น
49,999

EZG162COMBO FRANCE SWISS GERMANY


**ไม่รวมค่าวีซ่า**

เมืองปารีส ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด
ช็อง เซลิเซ่ ประตูชัยนโปเลียน หอไอเฟล
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน
เมืองปารีส พระราชวังแวร์ซายส์
ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท
เมืองปารีส เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส
เมืองเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
บ่อหมีสีน้ำตาล ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์
ประตูเมืองโบราณ น้ำพุปีศาจกินเด็ก
หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
ศาลาว่าการเมือง โบสถ์มุนสเตอร์
เมืองเบิร์น เมืองแองเกิลเบิร์ก
ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส โดย กระเช้าโรแตร ถ้ำน้ำแข็ง
เมืองลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก
สะพานไม้ชาเปล เมืองลูเซิร์น
เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์
โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ ย่านบานโฮฟสตราเซอร์
เมืองกอลมาร์ ประเทศฝรั่งเศส
เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมัน
มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
ย่านเมืองเก่าของไฮเดลเบิร์ก เมืองแฟรงก์เฟิร์ต
มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์


8วัน5คืน SQมีนาคม - พฤษภาคม 62เริ่มต้น
55,999

EZG148FLOWER REMANCE BENELUX
เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมันเมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม อะโตเมียม
จัตุรัสกรองด์ ปลาซ
โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก เมืองบรูจจ์
ทะเลสาบแห่งความรัก จัตุรัสมาร์เก็ต
หอคอยเบลฟราย แห่งเมืองบรูจจ์
โบสถ์ของคุณผู้หญิงของเรา
ป้อมปราการประจำเมือง เมืองเกนต์
หอคอยเบลฟราย แห่งเมืองเกนต์
โบสถ์เซนต์บราโว่ ย่านเมืองเก่า ปาเตอร์ชอลล์
เมืองแอนท์เวิร์ป ตลาดโกรท มาร์ค
ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป โบสถ์แห่งเจ้าหญิง
เมืองแอนท์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม
เมืองเฮก ประเทศเนเธอแลนด์ ย่านบินเนนฮอฟ
หอคอยแห่งอัศวิน เมืองลิสส์เซ่ เทศกาลดอกทิวลิป
เมืองอัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก
สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี
โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น
เมืองอัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์
หมู่บ้านกีธูร์น
ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม
ย่านงานศิลป์และของเก่า
ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส
ศูนย์การค้าคาลเวิลโทลล์
ย่านดัมสแควร์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
เมืองอัมสเตอร์ดัม เรอร์มอนด์ ดีไซน์เนอร์
เอาท์เล็ท ประเทศเนเธอแลนด์ เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมัน
อนุสาวรีย์ประจำเมือง โบสถ์เซนต์ แลมเบอร์ตุส ย่านเมืองเก่า
ไรน์ทาวเวอร์ ทาวน์ฮอลล์ เมืองโคโลญ
มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ
เมืองโคโลญ - เมืองไฮเดลเบิร์ก
มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ถนนฮอลสตราสเซ
อนุสาวรีย์โรเบิร์ต วิลแฮม บุนเซิน
ยอดหอนาฬิกาของ โบสถ์โพรวิเดนซ์เคิร์ช
จัตุรัสมหาวิทยาลัย - จัตุรัสมาร์คพลัซ
โบสถ์แห่งวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ อนุสาวรีย์พระแม่มารี
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก เมืองแฟรงก์เฟิร์ต
เมืองแฟรงเฟิร์ต มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต
จัตุรัสโรเมอร์ โบสถ์เซนต์นิโคลาส
น้ำพุแห่งความยุติธรรม ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต

8วัน5คืน TG10 - 17 เมษายน 2562
12 - 19 เมษายน 2562

**วันสงกรานต์**เริ่มต้น
62,999

EZG150FLOWER BLOOMING
BENELUX BELGIUM
NETHERLANDS GERMANYเมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม อะโตเมียม
จัตุรัสกรองด์ ปลาซ โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก
เมืองแอนท์เวิร์ป ตลาดโกรท มาร์ค
ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป -โบสถ์แห่งเจ้าหญิง -
เมืองเฮก ประเทศเนเธอแลนด์ ย่านบินเนนฮอฟ
หอคอยแห่งอัศวิน เมืองอัมสเตอร์ดัม
เมืองลิสส์เซ่ เทศกาลดอกทิวลิป
หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ หมู่บ้านกีธูร์น
ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น
ย่านดัมสแควร์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
เมืองอัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก
สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี -โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม
ย่านงานศิลป์และของเก่า
ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส
เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์
เรอร์มอนด์ ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน
มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ
เมืองโคโลญ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต
มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์
โบสถ์เซนต์นิโคลาส
น้ำพุแห่งความยุติธรรม ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต


7วัน4คืน TG17 - 23 เมษายน 2562
04 - 10 พฤษภาคม 2562
08 - 14 พฤษภาคม 2562
13 - 19 พฤษภาคม 2562

**วันสงกรานต์**เริ่มต้น
52,999

EVTG398Tulip World Heritage
Belgium-Netherlandโดฮา อัมสเตอร์ดัมส์ (เนเธอร์แลนด์)
บรัสเซลลส์-เกนท์ (เบลเยี่ยม)
เลลีสตัด (เนเธอร์แลนด์)
กีร์ธูร์น ซานส์สคันส์-เลลีสตัด (เนเธอร์แลนด์)
ลิสส์-สวนคอยเคนฮอฟ
อัมสเตอร์ดัม อัลเมียร์ (เนเธอร์แลนด์)


7 วัน4คืน QR30 เม.ย.- 6 พ.ค. 62
01-07 พ.ค. 62


เริ่มต้น
51,900

EVTG400Tulip Blossom
เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน


บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม)
ร็อตเตอร์ดัม ซอลต์บอมเมล (เนเธอร์แลนด์)
คอยเค่นฮอฟ อัมสเตอร์ดัมส์
ซานส์สคันส์ โรมอนด์ ช้อปปิ้งแม็คอาร์เธอร์เกล็น
ไอนด์โฮเวน (เนเธอร์แลนด์)
โคโลญจ์ บ็อปพาร์ด เซ้นต์กอร์ แฟร้งค์เฟิร์ต (เยอรมัน)

7วัน4คืน TG15-21 พ.ค. 62


54,900

 
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
EVTG373EaSt EuRoPe BeAuTiFuL
เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เช็ค


**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 2,900 บาท //
ค่าทิปคนขับ, ทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,300 บาท
ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **


มิวนิค โฮเฮนชวานเกา
ฟุสเซ่น เคมป์เท่น (เยอรมัน)
การ์มิช พาร์เท่นเคอเช่น (เยอรมัน)
อินน์สบรูค ซาลสเบิร์ก (ออสเตรีย)
ฮอลสตัท เวียนนา (ออสเตรีย)
Parndorf Outlet (ออสเตรีย)
บูดาเปสต์ (ฮังการี)
บราติสลาวา (สโลวาเกีย)
ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)
นูเรมเบิร์ก แฟร้งค์เฟิร์ต (เยอรมัน)

10วัน7คืน TG
23 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62

**วันปีใหม่

64,900
EVTG377Amazing East Europe
เยอรมัน-สโลวีเนีย-สโลวัค-ออสเตรีย**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,300 บาท //
ค่าทิปคนขับ, ทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท
ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **

มิวนิค การ์มิชพาเท่นเคียเช่น
ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ฟุสเซ่น
เคมป์เท่น (เยอรมัน)
โฮเฮนชวานเกาโอเบอราเมอร์เกา (เยอรมัน)
อินนส์บรูค (ออสเตรีย)
เลียนซ์ (ออสเตรีย) เบลด (สโลวีเนีย)
พอสทอยน่า ลุบเบลียน่า (สโลวีเนีย)
กราซ ฮอลสแตท (ออสเตรีย)
ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟ (ออสเตรีย)
บราติสลาวา (สโลวัค)
เวียนนา (ออสเตรีย)10วัน7คืน TG25 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62

**วันปีใหม่

88,900
EVTG375Europe SuperB Winter Reroute
เยอรมัน-ออสเตรีย-ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์


**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 2,900 บาท //
ค่าทิปคนขับ, ทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท
ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **


มิวนิค อิงกอลสตัด ช้อปปิ้ง
มิวนิค (เยอรมัน) อินน์สบรูค (ออสเตรีย)
โฮเฮนชวานเกา (เยอรมัน)
ฟุสเซ่น บาดโกรเนนบาช (เยอรมัน)
ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
ทิทลิส ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
ทิทิเซ่ (เยอรมัน) กอลมาร์ (ฝรั่งเศส)
มูลูส (ฝรั่งเศส) ไฟรเบิร์ก (เยอรมัน)
สตราสบูร์ก ไฮเดลเบิร์ก เวิร์นไฮม์
เวิร์นไฮม์ คอคแฮม แฟร้งค์เฟิร์ต (เยอรมัน)

10วัน7คืน TG
26 ธ.ค.61 - 4 ม.ค.62

**วันปีใหม่

80,900
EGH245New Year Eastern Europe
ออสเตรีย – ฮังการี – สโลวัก – เชก – เยอรมนี**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศออสเตรีย**


เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานู
บูดาเปสต์ Outlet บราติสลาวา
บราติสลาวา ปราก ปราสาทปราก
ปราก คาร์โลวีวารี เชสกี้ครุมลอฟ
เชสกี้บูดาโจวิช มิวนิค
การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น
การ์มิช ยอดเขาซุกสปิตเซ่ อินส์บรูค
อินส์บรูค ฮัลสตัท เวียนนา

10วัน7คืน TG
26 ธ.ค.61 - 4 ม.ค.62

**วันปีใหม่

84,900
EWC90เยอรมนี เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี

**รวมค่าวีซ่าแล้ว

เวียนนา ซาลซ์บูร์ก อุทยานมิราเบลล์
ถนนเกรไทเดร้ บ้านโมซาร์ท ฮัลสตัทท์
โฮเฮนชวานเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์
มิวนิค จตุรัสมาเรียนพลัซท์ เชสกี้คลุมลอฟ
เมืองมรดกโลก ปร๊าก ปราสาทปร๊าก
สะพานชาร์ลส์เ ขตเมืองเก่า
ปร้าก บราติสลาวา บูดาเปสต์ (ฮังการี)
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ฮีโร่ สแควร์
คาสเซิ่ล ฮิลล์ ป้อมฟิชเชอร์แมน
Outlet Parndorf เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์
สวนสาธารณะสตัดปาร์ค
โบสถ์เซนต์สตีเฟน
ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์

**พักฮัลสตัทท์ 100%

9วัน6คืน OS27 ธ.ค.-04 ม.ค. 62

**วันปีใหม่

81,900
EWC87แกรนด์โปแลนด์


**รวมค่าวีซ่าแล้ว


วอร์ซอร์ โทรุน (เมืองมรดกโลก)
พอซนัน จัตุรัสเมืองเก่า วรอตสวัฟ
เชสโตโชวา อารามจัสนากอร่า
ชมเมืองเก่าคราคูฟ ค่ายเอาสช์วิตช์
เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา คราคูฟ
หมู่บ้าน Zalipie เซสซอว์ ลับบลิน
วอร์ซอร์ ห้างสรรพสินค้า ZALOTE TARASY
พระราชวังลาเซียนสกี้ จัตุรัสกลางเมือง

9วัน7คืน QR
28 ธ.ค.-04 ม.ค. 62

เริ่มต้น 59,900
EWC89เยอรมนี เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี

**รวมค่าวีซ่าแล้ว

เวียนนา ซาลซ์บูร์ก
อุทยานมิราเบลล์ ถนนเกรไทเดร้
บ้านโมซาร์ท ฮัลสตัทท์ โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานสไตน์
มิวนิค จตุรัสมาเรียนพลัซท์
เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก
ปร๊าก ปราสาทปร๊าก เขตเมืองเก่า
บราติสลาวา บูดาเปสต์ (ฮังการี)
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ฮีโร่ สแควร์
คาสเซิ่ล ฮิลล์ ป้อมฟิชเชอร์แมน
Outlet Parndorf เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค
โบสถ์เซนต์สตีเฟน ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์

**พักฮัลสตัทท์ 100%

9วัน6คืน OS28 ธ.ค.-05 ม.ค. 62

**วันปีใหม่

79,900
EGH251CLASSIC EAST EUROPE 2
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศเชก**

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ Outlet บราติสลาวา
บราติสลาวา ปราก ปราสาทปราก
ปราก เชสกี้ครุมลอฟ ซาลบวร์ก
ซาลบวร์ก ฮัลสตัท มิวนิค
มิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน์
ฟุสเซ่น มิวนิค
มิวนิค นูเรมเบิร์ก แบมเบิร์ก
แฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์

10วัน7คืน TG
28 ธ.ค. 61-6 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61-7 ม.ค. 62

**วันปีใหม่**


85,900
EWC95ยุโรปตะวันออก
เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี


**ไม่รวม ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า**


กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก
บราติสลาวา ชมเมือง
บูดาเปสต์ คาสเซิ่ล ฮิลล์
ป้อมฟิชเชอร์แมน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค
โบสถ์เซนต์สตีเฟน -ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
เวียนนา เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก
ชมเมือง เชสกี้ บูเดอโจวิช
เชสกี้ บูเดอโจวิช คาร์โลวี วารี ปร๊าก
ปร๊าก ชมเขตเมืองเก่า ช้อปปิ้ง

8วัน5คืน QR
ธันวาคม61- มีนาคม 62

42,900
EVTG363Charming East Europe German Austria

**ไม่รวมค่าวีซ่า3,300 บาท

มิวนิค อิปซี่
ยอดเขาซุกสปิตเซ่
โฮเฮนชวานเกา
พระราชวังนอยชวานสไตน์
เคมป์เท่น อินน์สบรูค
เบิร์ชเทสกาเด้น โคนิกซี่
ซาลสเบิร์ก ฮอลสตัท
เวียนนา พาร์นดอร์ฟ
เวียนนา (ออสเตรีย)

7วัน4คืน TGเดือนธันวาคม 61

เริ่มต้น 48,900
EGH243ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศออสเตรีย**

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ซาลส์บวร์ก
ซาลส์บวร์ก ฮัลสตัท อินส์บรูค
ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค
จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
มิวนิค คาร์โลวี วารี ปราก
ปราสาทปราก กรุงบราติสลาว่า
บราติสลาว่า OUTLET กรุงบูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ จัตุรัสวีรบุรุษ CASTLE HILL

9วัน6คืน BR


เดือนธันวาคม61

เริ่มต้น 53,900
EGH229เยอรมนี เชก ออสเตรีย
สโลวัก ฮังการี (คุทนา ฮอร่า)

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก**

แฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ นูเรมเบิร์ก
นูเรมเบิร์ก คาร์โลวี วารี ปราก
ปราก คุทนา ฮอร่า โบสถ์โครงกระดูก
ปราก ปราสาทปราก
บราติสลาว่า บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ Parndorf Outlet
เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์
เวียนนา ฮัลสตัท ซาลส์บวร์ก
ซาลส์บวร์ก มิวนิค

9วัน6คืน TGธันวาคม61 - มีนาคม62

เริ่มต้น 56,900
EGH244VIENNA THE SERIES by TG EP.4
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรีย**

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ Outlet บราติสลาวา
บราติสลาวา ปราก ปราสาทปราก
ปราก คาร์โลวี วารี เชสกี้ครุมลอฟ
เชสกี้ครุมลอฟ มิวนิค ฟุสเซ่น
ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์
อินส์บรูค ฮัลสตัท เวียนนา

10วัน7คืน TGธันวาคม61 - มีนาคม62

เริ่มต้น 59,888
EGH242NEXT STOP: EASTERN EUROPE
เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศเชก**

ดูไบ ปราก คาร์โลวี วารี ปราก
ปราก ปราสาทปราก
เชสกี้ บูดาโจวิค
เชสกี้ บูดาโจวิค ฮัลสตัท
ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์
OUTLET บราติสลาวา
บราติสลาวา บูดาเปสต์ CASTLE HILL


7วัน4คืน EK
เดือนธันวาคม 61

**วันปีใหม่**


59,900
EGH248LAKE, CASTLE and BEAUTIFUL VILLAGE
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก**

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ Outlet บราติสลาวา
ปราก ปราสาทปราก
คาร์โลวี วารี เชสกี้ครุมลอฟ
ฮัลสตัท ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัท
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK
ซาลส์บวร์ก อินส์บรูก
ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์

10วัน7คืน TGธันวาคม61 - มีนาคม62

**วันปีใหม่**


เริ่มต้น 59,900
EGH250SILKY EAST EUROPE
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก
เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์**

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ Outlet บราติสลาวา
บราติสลาวา ปราก ปราสาทปราก
ปราก เชสกี้ครุมลอฟ ซาลส์บวร์ก
ซาลส์บวร์ก ฮัลสตัท มิวนิค
มิวนิค ชาฟเฮาเซ่น น้ำตกไรน์ เมืองซุก
อินเทอลาเกน เขาจุงเฟรา ลูเซิร์น
ลูเซิร์น เมืองซุก ซูริค

10วัน7คืน TGธันวาคม61 - มีนาคม62

**วันปีใหม่**


เริ่มต้น 62,900
EGH249CLASSIC EAST EUROPE
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมัน**

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ Outlet บราติสลาวา
บราติสลาวา ปราก ปราสาทปราก
ปราก เชสกี้ครุมลอฟ ซาลบวร์ก
ซาลบวร์ก ฮัลสตัท มิวนิค
มิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่น มิวนิค
มิวนิค นูเรมเบิร์ก แบมเบิร์ก
แฟรงก์เฟิร์ต ไฮเดลเบิร์ก จัตุรัสโรเมอร์

10วัน7คืน TGธันวาคม61 - มีนาคม62เริ่มต้น 63,900
EGH232เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี
(คุทนา ฮอร่า)


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมัน**

แฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ นูเรมเบิร์ก
นูเรมเบิร์ก คาร์โลวี วารี ปราก
ปราก คุทนา ฮอร่า โบสถ์โครงกระดูก
ปราสาทปราก บราติสลาว่า
บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
Parndorf Outlet เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปปิ้ง
ฮัลสตัท ฟุสเซ่น
ปราสาทนอยชวานสไตน์
มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลาสท์

11วัน8คืน TGเดือนธันวาคม61

เริ่มต้น 65,900
EGH236Sisi Museum
เยอรมนี - ออสเตรีย - ฮังการี - เชก

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก**

มิวนิค ฮัลสตัท ซาลส์บวร์ก
เวียนนา พระราชวังฮอฟเบิร์ก Sisi Museum
เวียนนา บูดาเปสท์ ล่องเรือแม่น้ำดานูป –
ป้อมชาวประมง บูดาเปสต์ Outlet in Parndorf
เบอร์โน่ ปราก ปราสาทปราก คาร์โลวี วารี
คาร์โลวี วารี แบมเบิร์ก นูเรมเบิร์ก
นูเรมเบิร์ก มิวนิค พระราชวังนิมเฟมบูรก์

10วัน7คืน TG


ธันวาคม 61 - มีนาคม 62

**วันปีใหม่**

 

เริ่มต้น 67,900
EZP6EASY WINTER FAIRYTALE CASTLE

**ไม่รวมค่าวีซ่า4,000

มิวนิค พระราชวังนึมเฟนบูร์ก
จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์
โอเบอร์อัมเมอร์เกา ชมเมือง
ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานชไตน์
อินสบรูค ชมเมือง ฮัลล์สตัทท์
ชมเมือง ซาลบวร์ก สวนมิราเบล
บ้านเกิดโมซาร์ท ซาลบวร์ก
เชสกี้ ครุมลอฟ ชมเมือง เวียนนา
ช้อปปิ้ง Parndorf Designer Outlet
พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์
และมหาวิหารเซนต์สเตเฟน

**สะสมไมล์ 50%

8วัน5คืน TG


28 ม.ค.-04 ก.พ. 62
17-24 ก.พ. 62
11-18 มี.ค. 62

เริ่มต้น 53,990
EB37EAST EUROPE WoW 5 ประเทศ
เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี

**ไม่รวมค่าวีซ่า3,500บาท**

โฮเอินชวังเกา
เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์
มิวนิค ซาลซ์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์
Ceske Budejovice
เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองคาร์โลวี่ วารี
ปราก สาธารณรัฐเช็ก
สะพานชาร์ลส์ ปราสาทปราก
กรุงบาติสลาว่า ปราสาทบาติสลาว่า
เวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์
McArthurGlen Outlet in Parndof
บูดาเบส Castle Hill
ป้อมชาวประมง ล่องแม่น้ำดานูบ

8วัน5คืน QR


มกราคม - มีนาคม62

 

เริ่มต้น 49,900
EGH230MELK ABBEY
เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี**

แฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ นูเรมเบิร์ก
นูเรมเบิร์ก คาร์โลวี วารี ปราก
ปราก ปราสาทแห่งปราก เบอร์โน่
เบอร์โน่ บราติสลาว่า
บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์
ช้อปปิ้ง เวียนนา เมลค์ ซาลส์บวร์ก
ซาลส์บวร์ก มิวนิค ช้อปปิ้ง

10วัน7คืน TG


มกราคม - มีนาคม62

เริ่มต้น 66,888
EGG21เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี

**รวมค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN **

มิวนิค ปราสาทนอยชวานชไตน์
การ์มิช พาร์เท่นเคียร์เช่น
พาร์เท่นเคียร์เช่น ยอดเขาซุกสปิตเซ่
มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพาซ
มิวนิค ซาลส์เบิร์ก ฮัลสตัท เชสกี้ ครุมลอฟ
เชสกี้ครุมลอฟ ปราค มหวิหารเซนต์วิตุส
สะพานชาลส์ หอนาฬิกา ดาราศาสตร์ จัตุรัสเมืองเก่า
ปราค บราติสลาว่า บูดาเปสต์ ล่องแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ ป้อมปราการ ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน
จตุรัสฮีโร สแคว์ เวียนนา
พระราชวังเชรินน์บรุนน์ ช้อปปิ้งถนน คาร์ทเนอร์9วัน6คืน QR

มกราคม - มีนาคม 62


เริ่มต้น 62,555
EZG153BELIEVE EAST EUROPE


**ไม่รวมค่าวีซ่า**


มิวนิก โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานสไตน์ อินส์บรูค
ถนนมาเรียเทเรซ่า หอคอยประจำเมือง
เสาอันนาเซาเลอ หลังคาทองคำ
ฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก
ซาลส์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
เชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ
จตุรัสกลางเมือง ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่
เมืองปราก ย่านช่างทองโบราณ
สะพานชาร์ล ประตูเมืองเก่า
ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์
ปราก ปราสาทปราก มหาวิหาร เซนต์วิตัส
พระราชวังหลวง เวียนนา
พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท ถนนสายวงแหวน
อาคารรัฐสภา ออสเตรีย น้ำพุพัลลัส อะธีน่า
พระราชวัง เบลวีเดียร์ พระราชวังฮอฟบวร์ค
อาสนวิหารนักบุญเซนต์ สตีเฟ่น
พระราชวังเชินบรุนน์ ถนนคาร์ทเนอร์

8วัน5คืน QR
10-17 กุมภาพันธ์ 62
03-10 มีนาคม 62
17-24 มีนาคม 62

เริ่มต้น 45,999
EZG154CONNECT EAST EUROPE

**ไม่รวมค่าวีซ่า**

เวียนนา อาสนวิหารนักบุญเซนต์ สตีเฟ่น
ถนนสายวงแหวน อาคารรัฐสภา ออสเตรีย
น้ำพุพัลลัส อะธีน่า พระราชวังฮอฟบวร์ค
พระราชวังเบลวีเดียร์ พระราชวังเชินบรุนน์
ถนนคาร์ทเนอร์ บราติสลาวา
ปราสาทบราติสลาวา ย่านเมืองเก่า
ประตูมิคาเอล โรงละคร ศาลากลางเก่าของเมือง
รัฐสภาแห่งสโลวักฯ พระราชวังไพรเมท
โบสถ์เซนต์มาร์ติน บูดาเปสต์
โบสถ์แมทเธียส อนุสาวรีย์พระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1
ป้อมชาวประมง พระราชวังหลวง บูดาเปสต์
ถนนวาชี ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ
อาคารรัฐสภา ฮังการี สะพานเชน ถนนแอนดราสซี
จัตุรัสอลิซาเบธ ซิตี้พาร์ค บูดาเปสต์
โบสถ์เซนต์สตีเฟน โรงละคร จัตุรัสวีรบุรุษ

6วัน3คืน QR


14-19 กุมภาพันธ์ 62
19-24 กุมภาพันธ์ 62
05-10 มีนาคม 62
19-24 มีนาคม 62


เริ่มต้น 35,999
EVTG391Eastern Europe 3 Countries
German-Czech-Austriaแฟร้งค์เฟิร์ต นูเรมเบิร์ก (เยอรมัน)
นูเรมเบิร์ก (เยอรมัน)
ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)
เชสกี้ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ค)
เวียนนา (ออสเตรีย)
ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟเอ๊าท์เล็ต

7วัน4คืน TG


19-25 ก.พ. 62
23-29 มี.ค. 62

เริ่มต้น 45,900
EZG147READY EAST EUROPE
เยอรมัน-เช็ก-ออสเตียเมืองโฮเฮนชวานเกา ประเทศเยอรมัน
ปราสาทนอยชวานสไตน์
เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย
ถนนมาเรียเทเรซ่า หอคอยประจำเมือง
เสาอันนาเซาเลอ -หลังคาทองคำ
เมืองอินส์บรูค เมืองฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท
เมืองซาลส์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท
ถนนเก็ตเตรียกาสเซส เมืองซาลส์บูร์ก ประเทศออสเตรีย
เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
ปราสาทครุมลอฟ ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
เมืองปราก ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส -
พระราชวังหลวง ย่านช่างทองโบราณ สะพานชาร์ล
ประตูเมืองเก่า ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
หอนาฬิกาดาราศาสตร์
เมืองเวียนนา ถนนสายวงแหวน
พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น
พระราชวังเชินบรุนน์ ถนนคาร์นท์เนอร์
เมืองเวียนนา

 

8วัน5คืน TG09 - 16 เมษายน 2562
12 - 19 เมษายน 2562
13 - 20 เมษายน 2562
14 - 21 เมษายน 2562

**วันสงกรานต์**เริ่มต้น
59,999
EVTG395SuperB Poland
โดฮา วอร์ซอ คราคูฟ
คราคูฟ ออสวิซิม
เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา
เชสโตโชว่า วร็อตสวัฟ
พอซนาน วอร์ซอ

8วัน5คืน QR

มีนาคม - พฤษภาคม 62เริ่มต้น
45,300
EZG159RERUN EAST EUROPE
AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY**ไม่รวมวีซ่า**

เมืองเวียนนา ถนนสายวงแหวน
อาคารรัฐสภา ออสเตรีย
น้ำพุพัลลัส อะธีน่า พระราชวังเชินบรุนน์
พระราชวัง เบลวีเดียร์ พระราชวังฮอฟบวร์ค
เมืองซาลส์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท
ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
เมืองซาลส์บูร์ก เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย
หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท
เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
ปราสาทครุมลอฟ จัตุรัสกลางเมือง
ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่
เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก ย่านช่างทองโบราณ
สะพานชาร์ล ประตูเมืองเก่า ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ปราสาทปราก
มหาวิหาร เซนต์วิตัส พระราชวังหลวง
เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย ปราสาทบราติสลาวา
ย่านเมืองเก่า ประตูมิคาเอล โรงละคร
ศาลากลางเก่าของเมือง อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย
พระราชวังไพรเมท โบสถ์เซนต์มาร์ติน
เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
เมืองบูดาเปสต์ โบสถ์แมทเธียส
อนุสาวรีย์พระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 ป้อมชาวประมง
ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ
อาคารรัฐสภา ฮังการี สะพานเชน
ถนนแอนดราสซี จัตุรัสอลิซาเบธ
ซิตี้พาร์ค พระราชวังหลวง บูดาเปสต์
โบสถ์เซนต์สตีเฟน โรงละคร
จัตุรัสวีรบุรุษ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย
เมืองเวียนนา อาสนวิหารนักบุญเซนต์ สตีเฟ่น
ถนนคาร์นท์เนอร์ พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท8วัน5คืน BR
เมษายน - มิถุนายน 62เริ่มต้น
42,999

 
-- ยุโรปตะวันออก ยุโรปตะวันตก (EAST EUROPE)(WEST EUROPE)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
EGH253EUROPE CUCKOO
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก
เยอรมนี สวิส อิตาลี**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก**

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเปสต์
บูดาเปสต์ Outlet บราติสลาวา
บราติสลาวา ปราก ปราสาทปราก
ปราก คาร์โลวี วารี เชสกี้ ครุมลอฟ
เชสเก้ บูเดโจวิซ ฮัลสตัท มิวนิค
มิวนิค ทิทิตเซ่ โรงงานผลิตนาฬิกากุ๊กกู
ไฟร์เบริก์ ชาฟฟ์เฮาเซิน
น้ำตกไรน์ ซูก ลูเซิร์น มิลาน

10วัน7คืน TG
ธันวาคม 61 - มีนาคม 62


เริ่มต้น
59,900
EZG160CONNECT EAST EUROPE**ไม่รวมวีซ่า**


เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย
อาสนวิหารนักบุญเซนต์ สตีเฟ่น
ถนนสายวงแหวน อาคารรัฐสภา ออสเตรีย
น้ำพุพัลลัส อะธีน่า พระราชวังฮอฟบวร์ค
พระราชวังเบลวีเดียร์ พระราชวังเชินบรุนน์
ถนนคาร์ทเนอร์ เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย
เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย
ปราสาทบราติสลาวา ย่านเมืองเก่า
ประตูมิคาเอล โรงละคร
ศาลากลางเก่าของเมือง รัฐสภาแห่งสโลวักฯ
พระราชวังไพรเมท โบสถ์เซนต์มาร์ติน
เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
เมืองบูดาเปสต์ โบสถ์แมทเธียส
อนุสาวรีย์พระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 ป้อมชาวประมง
พระราชวังหลวง บูดาเปสต์ ถนนวาชี
ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ
อาคารรัฐสภา ฮังการี สะพานเชน
ถนนแอนดราสซี จัตุรัสอลิซาเบธ ซิตี้พาร์ค
เมืองบูดาเปสต์ โบสถ์เซนต์สตีเฟน โรงละคร
จัตุรัสวีรบุรุษ

6วัน3คืน QR

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 62

เริ่มต้น
35,999
EGH252East and West Europe
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก
เยอรมนี สวิส อิตาลี


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์**

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเปสต์
บูดาเปสต์ Outlet บราติสลาวา
บราติสลาวา ปราก ปราสาทปราก
ปราก คาร์โลวี วารี มิวนิค
มิวนิค ล่องเรือชมวิวที่ป่าดำ
เมืองซุก ลูเซิร์น
ลูเซิร์น จุงเฟรา อินเทอร์ลาเคน
อินเทอร์ลาเคน ลูกาโน่ Outlet มิลาน

10วัน7คืน TG
08-17 มี.ค. 62
20-29 มี.ค. 62


เริ่มต้น
66,888
EZG161SWEETY EAST EUROPE AUSTRIA CZECH SLOVAKIA**ไม่รวมวีซ่า**


เมืองเซนต์วูฟกัง โบสถ์แห่งเมืองเซนต์วูฟกัง
จัตุรัสใจกลางเมือง โรงเเรมเดอะไวท์เฮ้าส์อินน์
เมืองฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท
เมืองลินซ์ จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์
อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์
เมืองลินซ์ ประเทศออสเตรีย
เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย
ปราสาทบราติสลาวา ย่านเมืองเก่า
ประตูมิคาเอล โรงละคร ศาลากลางเก่าของเมือง
รัฐสภาแห่งสโลวาเกีย พระราชวังไพรเมท
โบสถ์เซนต์มาร์ติน พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท
เมืองเวียนนา ถนนสายวงแหวน
อาคารรัฐสภา ออสเตรีย น้ำพุพัลลัส อะธีน่า
พระราชวัง เบลวีเดียร์ พระราชวังฮอฟบวร์ค
พระราชวังเชินบรุนน์
อาสนวิหารนักบุญเซนต์ สตีเฟ่น
ถนนคาร์นท์เนอร์

6วัน3คืน BR


25 - 30 มีนาคม 2562


37,999
-- อิตาลี (ITALY)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
EVTG371Beautiful Italy

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสารท่านละ 3,500 บาท //
ค่าทิปคนขับ, ทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท
ทั้งหมดชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **


มิลาน โคโม่ เวนิส (อิตาลี) เวนิส
โบโลญญ่า พาร์ม่า
ราพัลโล่ ลาสเปเซีย เลอแวนโต้
ปิซ่า ฟลอเร้นซ์ พราโต้
ช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet โรม

 

9 วัน 6 คืน TG
23 - 31 ธ.ค. 2561


59,900
EVTG372Best Italy South

***ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,500 บาท //
ค่าทิปคนขับและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **


โรม ปอมเปอี เนเปิ้ล
เกาะคาปรี ถ้ำบลูกร็อตโต-กรุงโรม
ฟลอเร้นซ์ พราโต้
พราโต้ ปิซ่า เวนิส
มิลาน ชมเมือง ช้อปปิ้ง

 

9 วัน 6 คืน TG
25 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค.62


74,900
EWC96อิตาลี ตอนใต้(เกาะคาปรี)


**ไม่รวม ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า**

โรม กาแซร์ตา
พระราชวังกาแซร์ตา(มรดกโลก)
นาโปลี ชมเมือง
นั่งเรือเที่ยวเกาะคาปรี ถ้ำบลูกรอตโต้
นชายฝั่งอามาลฟี โคสต์ ซอร์เรนโต
ปอมเปอี ช้อปปิ้งเอาท์เลท โรม
วาติกัน วิหารเซนต์ปีเตอร์
น้ำพุเทรวี วิหารเพนธีออน ย่านบันไดสเปน


7วัน4คืน EY

ธันวาคม61 - มีนาคม 62

48,900
EGH241ITALY Cinque Terre

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี**


มิลาน เวนิส เมสเตร้
เมสเตร้ เกาะเวนิส
เมสเตร้ เวโรน่า
โมเดน่า พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี่
โบโลญญ่า ลา สปาเซีย
ชิงเกวเตรเร่ ปิซ่า
โรม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
โคลอสเซี่ยม


8วัน5คืน TG
ธันวาคม61-มีนาคม62

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
49,900
EGH224VIVA ITALY


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี **


โรม โคลอสเซี่ยม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
ฟลอเรนซ์ โบโลญญ่า เวนิส เมสเตร้
เกาะเวนิส จตุรัสซานมาร์โค เวโรน่า
มิลาน Fidenza Village Outlet ปาร์ม่า
ปิซ่า หอเอนปิซ่า โรม


8วัน5คืน TG

เดือนธันวาคม 61

52,900
EGH240MONO ITALY

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี**


มิลาน เวนิส เมสเตร้
เมสเตร้ เกาะเวนิส
เมสเตร้ เวโรน่า
เวโรน่า ฟลอเรนซ์
จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย ปิซ่า
ปิซ่า เซียน่า โรม
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซี่ยม


8วัน5คืน TG
ธันวาคม 61-มีนาคม62

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
52,900
EGH227VIVA ITALY


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี **กรุงโรม สเปอร์ลอนกา คาปัว เนเปิ้ล
เนเปิ้ล เกาะคาปรี ถ้ำบลูก็อตโต ซอร์เรนโต
โพสิตาโน่ อมาลฟี่โคสท์ ซาเลอร์โน
ซาเลอร์โน ปอมเปอี
เมืองโบราณปอมเปอี กรุงโรม
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซี่ยม
น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน


8วัน5คืน TG

เดือน ธันวาคม 61

59,888
EVTG389Special Italy


มิลาน เวโรน่า
ปาโดว่า โบโลญญ่า
พราโต้ ฟลอเร้นซ์ ลุกก้า
ลาสเปเซีย ซิงเควเทอร์เร่
เลอแวนโต้ เจนัว
พอร์โตฟิโน ช้อปปิ้ง Fidenza Village

6วัน4คืน IG


24-29 ม.ค.62
16-21 ก.พ. 62
02-07 มี.ค. 62
26-31 มี.ค.62


42,900
EWC94อิตาลีเหนือ ห้าแคว้นแสนสวย

**รวมค่าวีซ่าแล้ว

มิลาน เซอมิโอเน่
ล่องเรือทะเลสาบเกรดา
อุทยานโดโลไมต์
จุดชมวิวโบสถ์ซานต้า แมกดัลนา
โบลซาโน ชมเมือง โอร์ทิเซย
นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ
ทะเลสาบมิซูริน่า
คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ เวนิส เมสเต้
เกาะเวนิส ชมจตุรัสซานมาร์โค
สะพานเรียลอัลโต้ ปาโดวา
ฟลอเรนซ์ เดินชมเมือง
จัตุรัสไมเคิลแองเจโล
เกรฟ อิน เชียนติ
ชิมไวน์ ณ Castello di
Verrazzano
เซียน่า ชมจัตุรัสเมืองเก่า ดิกัมโป
ทัสคานี มอนเตริคจิเน่
ซานจีมิญญาโน
ลุคกา ปิซ่า ชมหอเอนปิซ่า
ลา สเปเซีย
นั่งรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้า
ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน เจนัว
มิลาน ป้อมซฟอร์ซ่า ช้อปปิ้ง

 

10วัน7คืน TG
26 ม.ค.-04 ก.พ. 62
09-18 ก.พ. 62
23 มี.ค.-01 เม.ย. 62


86,900
EZG167RELAX ITALY

**ไม่รวมค่าวีซ่า**

เมืองโรม กลุ่มโรมันฟอรัม
สนามกีฬาโคลอสเซียม
นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
น้ำพุเทรวี บันไดสเปน
เมืองโรม เมืองเลคซิโอ
เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท เมืองฟลอเรนซ์
มหาซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร
จตุรัสเดลลาซิญญอเรีย สะพานเวคคิโอ
เมืองฟลอเรนซ์ เมืองปิซ่า จตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม
มหาวิหารดูโอโม หอเอนแห่งเมืองปิซ่า
เมืองเวนิส ท่าเรือตรอนเคตโต้
ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส
เกาะเวนิส สะพานถอนหายใจ วังดอดจ์
จัตุรัสซานมาร์โค โบสถ์ซานมาร์โค
เมืองมิลาน ศูนย์การค้าแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน

7วัน4คืน SQมกราคม - มิถุนายน 62

เริ่มต้น
39,999
EFT6Delight Italy

**ไม่รวมค่าวีซ่า3,500**

ดูไบ มิลาน มหาวิหารมิลาน
Galleria Vittorio Emanuele II
เวโรน่า บ้านโรมิโอ&จูเลียต
เวนิส เมสเตร ท่าเรือซานมาร์โค
พระราชวังดอดจ์ จัตุรัสเซนต์มาร์ค
มหาวิหารเซนต์มาร์ค สะพานถอนหายใจ
ฟลอเรนซ์ มหาวิหารฟลอเรนซ์
จัตุรัสไมเคิลแองเจโล พราโต้
เลวานโต้ ชิงเคว เตรเร ลา สเปเซีย
ปิซ่า หอเอนปิซ่า มหาวิหารปิซ่า
โรม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน นครรัฐวาติกัน
มหาวิหารวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ จัตุรัสพิอาซซ่า
นาโวน่า วิหารแพนธีออน
ประตูชัยคอนสแตนติน โคลอสเซียม

8วัน5คืน EK

13-20 ก.พ. 62
27 ก.พ.-06 มี.ค. 62
06-13 มี.ค. 62
13-20 มี.ค. 62
20-27 มี.ค. 62
26 มี.ค.-02 เม.ย. 62

40,900
EVTG387Mono Italy South

**รวมค่าวีซ่าแล้ว

โรม ปอมเปอี เนเปิ้ล
เนเปิ้ล เกาะคาปรี
ถ้ำบลูกร็อตโต กรุงโรม
โรม ปิซ่า ช้อปปิ้งเดอะมอลล์เอ๊าท์เล็ต
พราโต้ ฟอลเร้นซ์
เวนิส มิลาน

8วัน5คืน TG

19-26 ก.พ. 62
05-12 มี.ค. 62
19-26 มี.ค. 62
31 มี.ค.-07 เม.ย.62


เริ่มต้น
51,500
EZG171TI AMO ITALY


เมืองโรม กลุ่มโรมันฟอรัม
สนามกีฬาโคลอสเซียม น้ำพุเทรวี
บันไดสเปน นครวาติกัน
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ เมืองฟลอเรนซ์
เมืองฟลอเรนซ์ เมืองปิซ่า
จตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม หอพิธีเจิมน้ำมนต์
มหาวิหารดูโอโม หอเอนแห่งเมืองปิซ่า
เมืองเวนิส มหาซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร
จตุรัสเดลลาซิญญอเรีย สะพานเวคคิโอ -
เมืองเวนิส ท่าเรือตรอนเคตโต้
ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส เกาะเวนิส
สะพานถอนหายใจ วังดอดจ์
จัตุรัสซานมาร์โค โบสถ์ซานมาร์โค เมืองมิลาน
ศูนย์การค้าแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน

6วัน3คืน BY TG


กุมภาพันธ์-มิถุนายน 62

เริ่มต้น 42,999
EB38GRAND ITALY ROME VATICAN FLORENCE PISA VENICE MILAN

**รวมค่าวีซ่าแล้ว**

นครวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
กรุงโรม โคลอสเซี่ยม จัตุรัสโรมัน
น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน ฟลอเรนซ์
เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ เมืองปิซ่า
จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี
หอเอนปิซ่า เมืองลาสเปเซีย ชิงเกว แตร์เร
ริโอแมก จิโอเร่ มานาโรล่า
เลแวนโต้ เวโรน่า ท่าเรือตรอนเคตโต้
เกาะเวนิส จัตุรัสซานมาร์โค
โบสถ์เซนต์มาร์ก
Noventa di Piave Designer Outlet
มิลาน มหาวิหารแห่งมิลาน
แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล

**สะสมไมล์ได้ 50%**

8วัน5คืน TG

กุมภาพันธ์-มิถุนายน 62

เริ่มต้น 49,900
EZG172COLORFUL OF CINQUE TERRE ITALYเมืองมิลาน แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน เมืองเจนัว
อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
จัตุรัสเปียซซ่า เฟอร์รารี่
ท่าเทียบเรืออ่าวเจนัว พระราชวังซานจิออร์จิโอ
มหาวิหารแห่งเมืองเจนัว
เมืองเจนัว เมืองลา สเปเซีย
นำท่านเปลี่ยนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่ เมืองซิงเคว เทอร์เร่
หมู่บ้านมอนเตรอสโซ - หมู่บ้านเวอร์นาสซา
หมู่บ้านคอร์นีเลีย หมู่บ้านมานาโรลา
หมู่บ้านริโอมาจจอเร เมืองปิซ่า
เมืองปิซ่า จตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม
หอพิธีเจิมน้ำมนต์ มหาวิหารดูโอโม
หอเอนแห่งเมืองปิซ่า เมืองฟลอเรนซ์
มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร
จตุรัสเดลลาซิญญอเรีย สะพานเวคคิโอ
เมืองฟลอเรนซ์ เมืองโรม กลุ่มโรมันฟอรัม
สนามกีฬาโคลอสเซียม นครวาติกัน
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ น้ำพุเทรวี บันไดสเปน

6วัน3คืน BY EY

มีนาคม - มิถุนายน62


เริ่มต้น 39,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
EB32MONO SWISS

 

เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน น้ำตกไรน์ กรุงเบิร์น
เมืองเจนีวา ทะเลสาบเจนีวา
The Jet d’Eau นาฬิกาดอกไม้
Red Cross Building and Palais des Nations
ชาวาน เดอ โบกิส Aubonne Outlet
เมืองโลซาน เมืองเวเว่ย์
เมืองมองเทรอซ์ ทาซ
เซอร์แมท อินเทอร์ลาเคิน แองเกิลเบิร์ก
แองเกลเบิร์ก นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส
เมืองลูเซิร์น เมืองกลาทท์บรูกจ์

7วัน4คืน TG
เดือน ธันวาคม 61


เริ่มต้น 49,900

EVTG382Mono Swiss


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์**


ซูริค น้ำตกไรน์ เบิร์น โลซานน์
โลซานน์ เจนิวา เวเว่ย์
ทาซ เซอร์แมท
ทาซ มองเทรอซ์ อินเทอร์ลาเก้น
ยอดเขาจุงฟราว ลูเซิร์น

7วัน4คืน TG
เดือน ธันวาคม 61


57,900

EGH260Memory in Switzerland


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์**

ซูริค เบิร์น เจนีวา โลซานน์
โลซานน์ กลาเซียร์ 3000
GoldenPass line มองเทรอซ์
ซอร์แมท เวเว่ย์ อินเทอร์ลาเกน
อินเทอร์ลาเกน ยอดเขาจุงเฟรา
ลูเซิร์น เมืองซุก ซูริค


7วัน4คืน TG

ธันวาคม61-มีนาคม 62


เริ่มต้น
62,900

EGH258GLACIER SWITZERLAND


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์**

ซูริค เบิร์น เจนีวา โลซานน์
โลซานน์ กลาเซียร์ 3000
ซอร์แมท มองเทรอซ์ เวเว่ย์
อินเทอร์ลาเกน ยอดเขาจุงเฟรา
ลูเซิร์น เมืองซุก ซูริค

7วัน4คืน TG

ธันวาคม61-มีนาคม 62


เริ่มต้น
62,900

EGH259SWITZERLAND PARADISE ON EARTH


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์**


ซูริค เบิร์น เจนีวา โลซานน์
กลาเซียร์ 3000 มองเทรอซ์
แทซ เซอร์แมท
เวเว่ย์ อินเทอร์ลาเกน
ยอดเขาจุงเฟรา อินเทอร์ลาเกน
อินเทอร์ลาเกน ลูเซิร์น
ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น ซูริค

8วัน5คืน TG

ธันวาคม61-มีนาคม 62


เริ่มต้น
65,900

EGH256SWITZERLAND GRAND TOUR


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์**

ซูริค น้ำตกไรน์ ซูริค เบิร์น
เบิร์น เจนีวา โลซานน์ เซอร์แมท
เซอร์แมท เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
มองเทรอซ์ เข้าชมปราสาทชิลยอง เวเว่ย์
อินเทอร์ลาเกน ยอดเขาจุงเฟรา อินเทอร์ลาเกน
ทานอาหารมื้อมื้อค่ำบนยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์
ลูเซิร์น ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น ซูก

9วัน6คืน TG

ธันวาคม61-มีนาคม 62

**วันปีใหม่**เริ่มต้น
75,900

EGH255SWEET SWISS


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์**

ซูริค น้ำตกไรน์ เบิร์น
เบิร์น กรูแยร์ เจนีวา โลซานน์
โลซานน์ ทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญทะเลสาบเจนีวา
เรือเทียบท่าที่ปราสาทชิลยอง เข้าชมปราสาทชิลยอง
มองเทรอซ์ เลอแซง กลาเซียร์ 3000 เซอร์แมท
เวเว่ย์ อินเทอร์ลาเกน
ยอดเขาจุงเฟรา ลูเซิร์น ซุก ซูริค

9วัน7คืน TG


เดือนธันวาคม61

**วันปีใหม่**เริ่มต้น
78,900

EWC99แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์


**ไม่รวมค่าวีซ่า**


โดฮา มิลาน ลูกาโน่
ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท
หุบเขาเวอร์ซาสก้า
เบลลินโซนา เบลลินโซน่า
นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส
บริก แทช นั่งรถไฟสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต
ชมเขาแมทเธอฮอร์น ทะเลสาบริปเฟลซี
อินเทอร์ลาเก้น ชมเมือง
นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา
ทานอาหารบนยอดเขา วิว พาโรน่าม่า
เลาเทอร์บรุนเนิน น้ำตกชเตาบ์บาค
ซุก ล่องเรือชมทะเลสาบซุก
ลูเซิร์น ช้อปปิ้ง ซูริค

8วัน5คืน QR

23-30 ม.ค. 62
06-13 ก.พ. 62
13-20 ก.พ. 62
21-28 มี.ค. 62

62,900

EB39Ramance Swiss


**ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000


เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน
น้ำตกไรน์ กรุงเบิร์น
เมืองเจนีวา ทะเลสาบเจนีวา
The Jet d’Eau นาฬิกาดอกไม้
Red Cross Building and
Palais des Nations
ชาวาน เดอ โบกิส -
Aubonne Outletเมืองโลซาน
เมืองเวเว่ย์ เมืองมองเทรอซ์
ทาซ เซอร์แมท อินเทอร์ลาเคิน
แองเกลเบิร์ก นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส
เมืองลูเซิร์น เมืองกลาทท์บรูกจ์

7วัน4คืน TG
24–30 มกราคม 62
14–20 กุมภาพันธ์ 62
07–13 มีนาคม 62
21–27 มีนาคม 62
16–22 พฤษภาคม 62
06–12 มิถุนายน 62

เริ่มต้น 49,900

EZG165แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์**


เมืองเจนีวา สวนอังกฤษ นาฬิกาดอกไม้
อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ น้ำพุเจ็ทโด้
เมืองโลซานน์ มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์
มหาวิหารโลซานน์ พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล
สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ ศาลาไทย
เมืองโลซานน์ เมืองเวเว่ย์ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน
เมืองมองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง หมู่บ้านทาซ
เมืองเซอร์แมท หมู่บ้านทาซ เมืองเบิร์น
บ่อหมีสีน้ำตาล ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์
ประตูเมืองโบราณ น้ำพุปีศาจกินเด็ก
หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ศาลาว่าการเมือง
โบสถ์มุนสเตอร์ เมืองลูเซิร์น เมืองลูเซิร์น
อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล
เมืองลูเซิร์น เมืองกรินเดอวาลด์
สถานีรถไฟกรินเดอวาลด์
นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์
สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค ยอดเขาจุงเฟรา
ถ้ำน้ำแข็ง ลานสฟิงซ์ สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์
สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน
เมืองซูริค โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์
โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
ย่านบานโฮฟสตราเซอร์


7วัน4คืน SQ

มกราคม - มิถุนายน 62เริ่มต้น
53,999

EZG175ROMANTIC SWITZERLAND


เมืองเจนีวา สวนอังกฤษ นาฬิกาดอกไม้
อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ น้ำพุเจ็ทโด้
เมืองโลซานน์ มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์
มหาวิหารโลซานน์ พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล
สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ ศาลาไทย
เมืองโลซานน์ เมืองเวเว่ย์ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน
เมืองมองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง หมู่บ้านทาซ
เมืองเซอร์แมท หมู่บ้านทาซ เมืองเบิร์น
บ่อหมีสีน้ำตาล ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์
ประตูเมืองโบราณ น้ำพุปีศาจกินเด็ก
หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
ศาลาว่าการเมือง โบสถ์มุนสเตอร์ เมืองลูเซิร์น
เมืองลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก
สะพานไม้ชาเปล
เมืองลูเซิร์น เมืองกรินเดอวาลด์ สถานีรถไฟกรินเดอวาลด์
นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค
ยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง ลานสฟิงซ์
สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน
เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน เมืองซูริค โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์
โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
ย่านบานโฮฟสตราเซอร์


7วัน4คืน SQ

มกราคม - มิถุนายน 62เริ่มต้น
53,999

EZG173PRINCE OF SWITZERLAND


เมืองชาฟฮาวเซ่น
น้ำตกไรน์ ย่านเขตเมืองเก่า เมืองเซนต์ กัลเลน
มหาวิหารเซนต์ กัลเลน ห้องสมุดแอบบีย์
ถนนมัลเทอร์กาสเซ ถนนสไปเซอร์กาสเซ
ย่านโซนสีแดง เมืองซูริค โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์
โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
เมืองซูริค เมืองเบิร์น เมืองเบิร์น บ่อหมีสีน้ำตาล
ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ ประตูเมืองโบราณ
น้ำพุปีศาจกินเด็ก หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ศาลาว่าการเมือง
โบสถ์มุนสเตอร์ เมืองโลซานน์
มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ มหาวิหารโลซานน์
พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล
สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์
ศาลาไทย เมืองมองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง
หมู่บ้านทาซ เมืองเซอร์แมท ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
หมู่บ้านทาซ เมืองอินเทอลาเก้น ทะเลสาบทูน เบรียนซ์
เมืองอินเทอลาเก้น เมืองแองเกิลเบิร์ก
ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส โดย กระเช้าโรแตร ถ้ำน้ำแข็ง
เมืองลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก
สะพานไม้ชาเปล เมืองลูเซิร์น เมืองซูริค


7วัน4คืน TG

มกราคม - มิถุนายน 62เริ่มต้น
55,999

EGH257แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์**


ซูริค น้ำตกไรน์ เบิร์น
เบิร์น เจนีวา โลซานน์ เซอร์แมท
ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น อิสระช้อปปิ้ง
เซอร์แมท มองเทรอซ์ เวเว่ย์ อินเทอร์ลาเกน
ยอดเขาจุงเฟรา อินเทอร์ลาเกน
อินเทอร์ลาเกน ลูเซิร์น
ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
ลูเซิร์น ซูก ซูริค

10วัน7คืน TG

มกราคม-มีนาคม 62เริ่มต้น
79,900

EZG174PRINCESS OF SWITZERLAND


เมืองซูริค โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์
โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
เมืองแอดเดอแมตท์ โบส์ถเซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล
สถานีรถไฟแอดเดอแมตท์ นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส
สถานีรถไฟแมทเทอร์ฮอร์น เมืองเซอร์แมท
ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
เมืองเซอร์แมท อิสระท่องเที่ยว ภายในเมืองเซอร์แมท ช่วงครึ่งวันเช้า
หมู่บ้านทาซ เมืองมองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง
เมืองมองเทรอซ์ เมืองโกล ดู ปิยง
ขึ้นสู่ ยอดเขากลาเซียร์ 3000 โดยกระเช้าไฟฟ้า
สะพานแขวน เมืองอินเทอลาเก้น
ทะเลสาบทูน ทะเลสาบเบรียนซ์
เมืองอินเทอลาเก้น เมืองแองเกิลเบิร์ก
ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส โดยกระเช้าโรแตร
ถ้ำน้ำแข็ง เมืองลูเซิร์น
อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล
เมืองลูเซิร์น เมืองซูริค

 


7วัน4คืน TG

มีนาคม - พฤษภาคม 62


เริ่มต้น
62,999

 
--สเปน โปรตุเกส (SPAIN PORTUGAL)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
EWC97สเปน - โปรตุเกส

**รวม ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า**

ยอดเขา “มองต์จูอิค
สนามฟุตบอลคัมป์นู สนามกีฬาโอลิมปิค
มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์
ถนนลารัมบรา บาร์เซโลน่า
ซาราโกซ่า จัตุรัส PLAZA DEL PILAR โทเลโด้
โทเลโด้ มหาวิหารแห่งโทเลโด้
เมรีด้า บาดาโฆส กรุงลิสบอน
ชมภายนอกมหาวิหารเจอโร นิโม
อิสระช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade
ลิสบอน ซินตร้า แหลมโรก้า ตะวันตกสุดขอบยุโรป
คาเซเรส ชมเมือง กรุงแมดริด
พระราชวังหลวง พลาซ่า มายอร์
กรุงแมดริด สนามฟุตบอลซานเตียโก้ เบอร์นาบิล
ช้อปปิ้ง Las Rozas Village

9วัน6คืน QR
ธันวาคม61 - มีนาคม 62

เริ่มต้น 56,900
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
EZG156


WIZARD OF UNITED KINGDOM E
NGLAND COTLAND WALES

ไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ ท่านละ 6,000 บาท

เมืองเอดินบะระ หรือ เมืองเอดินเบิร์ก
ถนนรอยัลไมล์ พระตำหนักโฮลี่รู๊ด
ปราสาทเอดินเบิร์ก โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต
เมืองเอดินเบิร์ก ประเทศสกอตแลนด์
เมืองวินเดอร์เมียร์ ประเทศอังกฤษ
อุทยานแห่งชาติเลคดิสทริค
ล่องเรือทะเลสาบเลคดิสทริค - เมืองแมนเชสเตอร์
เมืองแมนเชสเตอร์ สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด
เชสเชียร์ โอค ดีไซด์เนอร์ เอาท์เล็ท เมืองลิเวอร์พูล
สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ เดอะ ทรี เกรซ ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์
เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ เมืองคาร์ดิฟฟ์ ประเทศเวลล์
ศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่
สวนสาธารณะคาร์ดิฟฟ์ สนามกีฬามิลเลนเนียม
อาคารที่ทำการของรัฐบาล ปราสาทคาร์ดิฟฟ์
เมืองคาร์ดิฟฟ์ ประเทศเวลล์
เมืองบาธ ประเทศอังกฤษ มหาวิหารบาธ
โรงอาบน้ำโรมันโบราณ เมืองซาลิสบัวรี่
อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ เมืองลอนดอน
จัตุรัสทราฟัลก้าร์ จัตุรัสรัฐสภา
มหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน
ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย
เมืองลอนดอน จัตุรัสทราฟัลก้าร์
จัตุรัสรัฐสภา พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์
หอนาฬิกาบิ๊กเบน ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย
พระราชวังบัคกิ้งแฮม สะพานมิลเลนเนียม
โรงละครโกลบ หอศิลป์แบงค์ไซด์
โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน มหาวิหารเซนต์พอล
ย่านไนซ์บริด ห้างฮาร์วีย์ นิโคล ห้างแฮรอดส์


8วัน5คืน QR25 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562
12 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
19 - 26 มีนาคม 2562


เริ่มต้น
52,999

EB28


ทัวร์อังกฤษ
ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ อ๊อกซฟอร์ด


**ไม่รวมค่าวีซ่าและ
ค่าบริการท่านละ 6,000 บาท**
**ไม่รวมค่าทิปไกด์
คนขับรถท่านละ 30 GBPต่อทริป**

กรุงลอนดอน ซาลส์บัวรี่
เสาหิน สโตนเฮนจ์
เมืองอ๊อกซฟอร์ด ลอนดอน
ซิตี้ทัวร์ลอนดอน
ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน
หอนาฬิกาบิ๊กเบน
เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม
ตุรัสทราฟัลการ์
ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด
อิสระฟรีเดย์เต็มวัน
ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน
บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ

6วัน3คืน EY

28 ธันวาคม 61-2 มกราคม 62


เริ่มต้น 39,900

EB27


Popular Grand
อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์

**รวมค่าวีซ่าแล้ว

ลอนดอน ซาลส์บัวรี่
เสาหินสโตนเฮนจ์
เมืองบาธ โรงอาบน้ำโรมัน
ปราสาทคาร์ดิฟฟ์
แมนเชสเตอร์
สนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด
เขตเลคดิสทริค
ทะเลสาบวินเดอร์ วินเดอร์เมียร์
เมืองเอดินบะระ สกอตแลนด์
ปราสาทเอดินบะระ ช้อปปิ้งสตรีท
มหาวิหารยอร์ค สแตรทฟอร์ด
อัพพอน เอวอน
เมืองอ๊อกซฟอร์ด
บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
ทาวเวอร์ออฟลอนดอน
หอนาฬิกาบิ๊กเบน
ถ่ายรูปลานหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม
จัตุรัสทราฟัลการ์
ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด

8วัน 5คืน MH28 ธันวาคม 61 – 4 มกราคม 62

59,900

EB25


Amazing London

**ไม่รวมค่าวีซ่าประเทศอังกฤษ
และค่าบริการ ท่านละ 6,000 บาท
**ไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ
ท่านละ 30 GBP ต่อทริป


สุวรรณภูมิ กัวลาลัมเปอร์
สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน
ซาลส์บัวรี่ เสาหินสโตนเฮนจ์
เมืองอ๊อกซฟอร์ด ลอนดอน
ซิตี้ทัวร์ลอนดอน
ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน
หอนาฬิกาบิ๊กเบน
เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม
จตุรัสทราฟัลการ์
ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด
อิสระฟรีเดย์ให้ท่านเลือก
ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
ลอนดอน สแตรทฟอร์ด
อัพพอน เอวอน
บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
สนามบินนานาชาติฮีทโธวร์
สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์


6วัน 3คืน MHธันวาคม61
- มกราคม 62


เรื่มต้น 39,900

EVTG386


Mono England


**ไม่รวมค่าวีซ่า**

ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์
ไบบูรี่ ลอนดอน
วอร์เนอร์บราเธอร์สตูดิโอ
ลอนดอน (อิสระเต็มวัน)
ล่องเรือแม่น้ำเทมส์

6วัน3คืน BR
19-24 ม.ค.62
05-10 มี.ค. 62
23-28 มี.ค.62


เริ่มต้น
47,300

EZG151


HAPPINESS OF ENGLAND


**ไม่รวมค่าวีซ่า**

เมืองแมนเชสเตอร์
สนามฟุตบอล โอลด์ แทรฟฟอร์ด
เมืองลิเวอร์พูล สนามฟุตบอล แอนฟิลด์
เดอะ ทรี เกรซ ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์
ลิเวอร์พูล สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน
บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์
โบสถ์โฮลี่ เมืองซาลิสบัวรี่
อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์
เมืองซาลิสบัวรี่ เมืองบาธ
โรงอาบน้ำโรมันโบราณ เมืองลอนดอน
จัตุรัสทราฟัลก้าร์ จัตุรัสรัฐสภา
พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์
หอนาฬิกาบิ๊กเบน ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย
ลอนดอน อิสระท่องเที่ยว หรือพักผ่อน
ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน
ลอนดอน พระราชวังบัคกิ้งแฮม
ย่านไนซ์บริด ห้างฮาร์วีย์ นิโคล ห้างแฮรอดส์

7วัน4คืน SQ


มกราคม - มิถุนายน 62


เริ่มต้น
45,999

EVTG385


Hilight UK


**ไม่รวมค่าวีซ่า**

ลอนดอน อ๊อกซ์ฟอร์ด
แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พุล
วินเดอร์เมียร์ ล่องเรือวินเดอร์เมียร์
แลงแคสเตอร์ ยอร์ค บิสเตอร์ ลอนดอน
วอร์เนอร์บราเธอร์สตูดิโอ
ลอนดอน ช้อปปิ้ง


7วัน5คืน TG


19-25 ก.พ. 62


49,900

EZG157


SOUTHERN ICON ENGLAND WALE BRUNE

ไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ ท่านละ 6,000 บาท


เมืองบาธ ประเทศอังกฤษ มหาวิหารบาธ
โรงอาบน้ำโรมันโบราณ เมืองซาลิสบัวรี่
อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ เมืองคาร์ดิฟฟ์ ประเทศ
เมืองคาร์ดิฟฟ์ ประเทศเวลล์
ศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่
สวนสาธารณะคาร์ดิฟฟ์ สนามกีฬามิลเลนเนียม
อาคารที่ทำการของรัฐบาล ปราสาทคาร์ดิฟฟ์
เมืองกลอสเตอร์ อาสนวิหารกลอสเตอร์
หมู่บ้านไบบูลรี่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์
เมืองออกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช มหาวิหารไครสต์เชิร์ช
หอคอยทอม หอระฆังทอม จัตุรัสทอม
น้ำพุเมอร์คิวรี่ บิสเตอร์เอาท์เล็ท วิลเลจ เมืองลอนดอน
เมืองลอนดอน อิสระท่องเที่ยว หรือ
พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน
เมืองลอนดอน จัตุรัสทราฟัลก้าร์ จัตุรัสรัฐสภา
พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน
ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม -
สะพานมิลเลนเนียม โรงละครโกลบ
หอศิลป์แบงค์ไซด์ โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน
มหาวิหารเซนต์พอล
เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต
มัสยิดสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน
มัสยิดทองคำ เจมส์ อาร์ ฮัสซานัล โบลเกียห์
ล่องเรือชมลิงโพรบอสซิส

8วัน5คืน BI09 - 16 เมษายน 2562
30 เม.ย. - 07 พ.ค. 2562


เริ่มต้น
52,999

EVTG396


UK so CooL
อังกฤษ-สก๊อตแลนด์


ลอนดอน อ๊อกซ์ฟอร์ด
แมนเชสเตอร์ วินเดอร์เมียร์
เอดินเบิร์ก นิวแคสเซิลอัพอนไทน์
ยอร์ค เบอร์มิ่งแฮม
เบอร์มิ่งแฮม บาธ สโตนเฮ้นจ์ ลอนดอน
วอร์เนอร์บราเธอร์สตูดิโอ
วินด์เซอร์-ลอนดอน

9วัน7คืน BR15 - 23 พ.ค. 62


67,900

--สก็อตแลนด์ (Scotland)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
ECD91INSPIRED BY ICELAND

**รวมค่าวีซ่าแล้ว**

เมืองเฮลซิงกิ เมืองเรคยาวิก
หมู่บ้านวิก น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ น้ำตกสโกการ์
อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์
โจกุลซาลอน ธารน้ำแข็งพันปี
หาดทรายดำ REYNISFJARA BLACK SAND BEACH
Dyrhólaey จุดชมวิวริมชายฝั่งทะเล
อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ น้ำตกกุลล์ฟอสส์
น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ เมืองเรคยาวิก
โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา อนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน
บลูลากูน อาบน้ำแร่

8วัน5คืน AY

16 - 23 ม.ค.62
13-20 ก.พ.62


109,000
EWC75ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ

**รวมค่าวีซ่าแล้ว**

เฮลซิงกิ เรคยาวิค
Golden Circle
น้ำตกสโกก้า วิค
ธารน้ำแข็งไมดาล โจคูล
ขับรถสโมโมบิล เรนิสแดรงเกอร์
ชมหาดทรายดำ วิค
หาดทรายดำ
ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค
เซลลฟอส เรคยาวิค
เรคยาวิค ชมปลาวาฬ
ชมเมือง อาคารพาร์ลาน ช้อปปิ้ง
เรคยาวิค บูล ลากูน ชมเมือง

*** ล่าแสงเหนือ ***

8วัน5คืน AY28 ม.ค.-04 ก.พ.62
20-27 ก.พ.62
04-11 มี.ค.62


เริ่มต้น 119,900
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
EWC78ยุโรปสโนว์โมบิล

**รวมค่าวีซ่าแล้ว*

เฮลซิงกิ ทาล์ลินน์ ชมเมือง
ทาล์ลินน์ เฮลซิงกิ นันทาลี
เซาว์น่าต้นตำรับ นันทาลี
เฮลซิงกิ ชมเมือง โรวาเนียมิ
ฟาร์มกวางเรนเดียร์
ฉลองปีใหม่ ณ เมืองโรวาเนียมิ
โรวาเนียมิ เคมิ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง
ว่ายน้ำท่ามกลางน้ำแข็ง
เคมิ โรวาเนียมิ
ขับรถสโนว์ โมบิล
ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
พัก GLASS IGLOO HOTEL
สุดยอดประสบการณ์ สัมผัสแสงออโรร่า
โรวาเนียมิ หมู่บ้านซานตาคลอส เฮลซิงกิ

**พัก GLASS IGLOO

9วัน6คืน AY
27 ธ.ค.-04 ม.ค. 2561

**วันปีใหม่

147,900
EWC84ยุโรปสโนว์โมบิล

**รวมค่าวีซ่าแล้ว*

สต๊อกโฮล์ม ชมเมือง
พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ศาลาว่าการ
เรือสำราญ Silja Line
เฮลซิงกิ ชมเมืองแสนสวย
อูลู เคมิ เรือตัดน้ำแข็ง
Sampo The Ice Breaker
เคมิ โรวาเนียมิ ขับสโนโมบิล
ฟาร์มสุนัข ฮัสกี้ ร่วมฉลองปีใหม่
โรวาเนียมี หมู่บ้านซานตาคลอส
ฟาร์มกวางเรนเดียร์ ซาริเซลก้า
พักโรงแรมกระจก Glass Igloo
ออกล่าแสงเหนือ ซาริเซลก้า
เคิร์กเคเนส นั่งสโนโมบิล จับปูยักษ์
เข้าชมภายในโรงแรมน้ำแข็ง
เคิร์กเคเนส ออสโล ช้อปปิ้ง

**พัก GLASS IGLOO

10วัน7คืน TG
27 ธ.ค.-05 ม.ค. 2561

**วันปีใหม่

169,900
EGH218ESSENCE OF SCANDINAVIA
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอร์เวย์**

สต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม
สต็อกโฮล์ม คาลสตัท ออสโล
ออสโล เกียร์โล เบอร์เก้น
เบอร์เก้น รถรางไฟฟ้าชมวิว อุลวิค
อุลวิค เมืองฟลัม รถไฟสายโรแมนติกฟลัม
ไมดรัล ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด
เมืองกอล กรุงออสโล อุทยานฟรอกเนอร์
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ ล่องเรือ DFDS
โคเปนเฮเกน ลิตเติ้ลเมอร์เมด
น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
ช้อปปิ้ง ปราสาทโรเซนบอร์ก

***ล่องเรือสำราญ DFDS (ห้องพักแบบ SEA VIEW)***

10วัน7คืน TGธันวาคม61 - กุมภาพันธ์62


เริ่มต้น 72,900
EZG169ABOVE SCANDINAVIA
SWEDEN NORWAY DENMARK
เมืองสต็อคโฮล์ม อาคารรัฐสภา
พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม
โอเปร่า เฮ้าส์ เนินเขาฟยัลกาทัน
ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม
พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
เมืองสต็อคโฮล์ม ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน
พระราชวังหลวง เมืองคาร์ลสตัด
โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด
จัตุรัสใจกลางเมือง ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด
สะพานหินเก่าแก่
เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน
เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์
อุทยานฟรอกเนอร์หรือสวนหิน ลานกระโดดสกี
ถนนคาร์ล โยฮันน์ พระราชวังหลวง
อาคารรัฐสภา เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง ล่องเรือสำราญ DFDS
เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
เมืองโคเปนเฮเกน น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน
รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด พระราชวังคริสเตียนบอร์ก
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว
พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน
ถนนสตรอยเยท ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน
อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองโคเปนเฮเกน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน

8วัน5คืน BY QRมกราคม - มีนาคม 62


เริ่มต้น
49,999
EWC98สแกนดิเนเวีย

**รวมค่าวีซ่าแล้ว*

สต๊อคโฮล์ม ชมเมือง
พักบนเรือสำราญซิลเลีย ไลน์ เฮลซิงกิ
เรือสำราญซิลเลียไลน์ เฮลซิงกิ –ชมเมือง
เฮลซิงกิ ออสโล ฟลัม
ฟลัม ล่องเรือชม ซอนน์ ฟจอร์ด มรดกโลกทางธรรมชาติ
นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมสบานา
โกล / เกลโล่ ป้อมเอเคอร์ บรูค
ล่องเรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเกน
ชมเมือง มัลโม

9วัน6คืน
TG
มกราคม - มีนาคม 62เริ่มต้น
81,900
EVTG388ScaN Group 2 Countries
เดนมาร์ก-สวีเดน


**รวมค่าวีซ่าแล้ว*

สวีเดน สต็อคโฮล์ม เยินเชอปิง
เยินเชอปิง มัลโม (สวีเดิน)
โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)

7วัน4คืน TG
21-27 ก.พ. 62


53,900
EZG170TRIPLE SCANDINAVIA

**ไม่รวมวีซ่า**เมืองสต็อคโฮล์ม อาคารรัฐสภา
พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม
โอเปร่า เฮ้าส์ เนินเขาฟยัลกาทัน
พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม
เมืองสต็อคโฮล์ม ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน
พระราชวังหลวง เมืองคาร์ลสตัด
โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด จัตุรัสใจกลางเมือง
ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด สะพานหินเก่าแก่
เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์
อุทยานฟรอกเนอร์ ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน
ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท พระราชวังหลวง อาคารรัฐสภา
เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
ล่องเรือสำราญ DFDS เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
เมืองโคเปนเฮเกน น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน
รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด พระราชวังคริสเตียนบอร์ก
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว
พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน
ถนนสตรอยเกท ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน
เมืองโคเปนเฮเกน

 

8วัน5คืน TG
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 62

เริ่มต้น
55,999
EFT5Norway Denmark

**ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500**


ดูไบ โคเปนเฮเก้น รูปปั้นเงือกน้อย
พระราชวังอเมเลี่ยนบอร์ก
นูฮาฟน์ อิสระช้อปปิ้งถนนสตรอยก์
สวนสนุกทิโวลี เรือดีเอฟดีเอส ซีเวยส์ ออสโล
ช้อปปิ้งย่าน คาร์ล โจฮันส์ เกท เมืองอัล
กุดวาเก้น ล่องเรือชม ซองน์ฟยอร์ด
วอส เบอร์เก้น ยอดเขาฟลอเยน
บุสเครุต ออสโล

 

8วัน5คืน EK

12-19 มี.ค. 62
19-26 มี.ค. 62
26 มี.ค.-02 เม.ย. 62

49,900
ECD98สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

 

ดูไบ สต็อคโฮล์ม ห้างสรรพสินค้า NK
พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์
แกมล่าสแตน คาร์ลสตัท
ออสโล The Oslo Opera House
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
อุทยานฟร็อกเนอร์ ถนนคาร์ลโจฮันเกท
เรือสำราญ DFDS SEAWAYS
โคเปนเฮเก้น พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการเมือง ถนนสตรอยก์
ลิตเติ้นเมอร์เมด น้ำพุเกฟิออน

**พักบนเรือสำราญ DFDS **
**Buffet SEAWAYS + Scandinavian **

8วัน5คืน EK

เดือนมีนาคม 62

59,900
EVTG393ScaN Group 2 Countries
เดนมาร์ก-สวีเดน

 

สต๊อกโฮล์ม (สวีเดน) เยินเชอปิง
มัลโม (สวีเดิน)
โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)

7วัน4คืน TG11-17 เม.ย.62
12-18 เม.ย.62

72,900
EVTG394ScaN Group 2 Countries
เดนมาร์ก-สวีเดน

 

สต๊อกโฮล์ม (สวีเดน)
เยินเชอปิง
มัลโม (สวีเดิน
โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)

7วัน4คืน TG15-21 พ.ค. 62
07-13 มิ.ย. 62


เริ่มต้น
59,300
 
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

EWC88โครเอเชีย สโลเวเนียย**รวมค่าวีซ่าแล้ว**

เวียนนา กราซ เบลด
ลูบลิยานา ถ้ำโพสทอยน่า
โอพาเทีย ซาเกรป
ชมเมืองเก่าอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
ซิบินิค วอดิเซ่ ทรอเกียร์ สปลิท
มาลี สตอน นีอุม ดูบรอฟนิค ชมเมือง
ดูบรอฟนิค นั่งกระเช้าชมวิว ล่องเรือชมอ่าว
ชมเมือง ดูบรอฟนิค ชาฟตัท

10วัน7คืน OS
29 ธ.ค.-07 ม.ค. 62


99,900

EVTG401CROATIA Wonder
โดฮา ซาเกรบ โอพาเทีย (โครเอเชีย)
พลิตวิเซ่ ซาดาร์
สปลิท ดูบรอฟนิค
โทรเกียร์ สปลิท
ซิเบนิค ซาเกรบ

8วัน5คืน QR
11-18 เม.ย. 62
01-08 พ.ค. 62

เริ่มต้น
62,900

 

*** นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2539-3681

LINE ID: @grandtravel
หรือ กดที่นี่
add friend

หรือ ADD QR CODE


GRAND TRAVEL FACEBOOK FANPAGE

  line  
space

Home :: Tour :: Package Tour :: Reservation :: Webboard
:: Information :: Photo Gallery :: About Us :: Contact Us

Copyright © 2008 www.Grandtravelthailand.com, All Rights Reserved.