space


 
 

--ทัวร์หมู่คณะ--


สิงคโปร์-มาเลเซีย (Sin-Malay) •  เวียดนาม (Vietnam) •  พม่า (Myanmar)
ฮ่องกง-มาเก๊า-เซินเจิ้น (HK) •  ไต้หวัน (Taiwan) •  ลาว (Lao)
• อียิปต์-ตะวันออกกลาง (Mid) •  เกาหลี (Korea) •  จีน (China)
• ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Aus) •  ยุโรป (Europe) •  ญี่ปุ่น (Japan)
•  เนปาล (Nepal) • บาหลี-อินโดนีเซีย (Indo) •  อเมริกา (USA)
• รัสเซีย (Russia)   ตุรกี (Turkey)  
 
 
--โปรโมชั่นยุโรป (PROMOTION EUROPE) --
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
EB30Mono Italy Milan Rome

*ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่าแล้ว*

มิลาน มหาวิหารแห่งมิลาน
แกลลอเรีย วิคเตอร์
เอ็มมานูเอล เมสเตร
ท่าเรือตรอนเคตโต้
เกาะเวนิส
เมืองโบโลญญ่า
โบโลญญ่า
ลา สเปเซีย
ชิงเกว แตร์เร
เมืองปิซ่า
จัตุรัสดูโอโม่
หอเอนปิซ่า
ปิซ่า ฟลอเรนซ์
นครวาติกัน กรุงโรม
โคลอสเซี่ยม จัตุรัสโรมัน
น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน


7วัน4คืน QR

19-25 ตุลาคม 61
30ตุลาคม-05พฤศจิกายน 61

เริ่มต้น 47,900
EVTG365Eastern Europe Classic
ออสเตรีย-สโลวัค-ฮังการี


**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 2,900 บาท
ค่าทิปคนขับและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **


เวียนนา (ออสเตรีย)
บราติสลาวา (สโลวาเกีย)
ปราสาทบราติสลาวา
โบสถ์เซ้นต์มาร์ติน เมืองเอสเตอร์กอม
เมืองบูดาเปสต์ Budapest เมืองเซนเทนเดร้
เมืองบูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
เมืองพาร์นดอร์ฟ
แม็คอาเธอร์เกลนดีไซเนอร์เอ๊าท์เล็ต
กรุงเวียนนา พระราชวังเชรินน์บรุนน์

6วัน3คืน BR


03-08 พ.ย.61


35,500
EVTG367Mono Austria

**ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้นท์ 3,300 บาท


เวียนนา
พระราชวังเชรินน์บรุนน์
ลินซ์ ฮัลสแตท
เซ้นต์วูร์ฟกัง ซาลสเบิร์ก
เมืองบาทอิชเชิล กราซ
เมืองพาร์นดอร์ฟ เวียนนา

6วัน3คืน BR


03-08 พ.ย.61
17-22 พ.ย.61


37,900
EZG134CIRCLE IN BENELUX
NETHERLANDS GERMANY
LUXEMBOURG BELGIUM

เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์
ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์
เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน
เมืองโคโลญ มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต
จัตุรัสโรเมอร์ โบสถ์เซนต์นิโคลาส
น้ำพุแห่งความยุติธรรม ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต
ถนนไซล์ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน
เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก
ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก สะพานสมัยโรมัน
โบสถ์โนเตรอะดาม เมืองลักเซมเบิร์ก
บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม
อะโตเมี่ยม จัตุรัสกรองค์ ปลาซ
โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก
เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม เมืองแอนท์เวิร์ป
ตลาดโกรท มาร์ค ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป
โบสถ์แห่งเจ้าหญิง หมู่บ้านกีธูร์น ประเทศเนเธอแลนด์
ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น
ย่านดัมสแควร์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
เมืองอัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก
สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม
ย่านงานศิลป์และของเก่า
ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส ศูนย์การค้าคาลเวิลโทล


7วัน5คืน BR
ตุลาคม - ธันวาคม 61

เริ่มต้น
39,999
EWD2HASHTAG EASTERN EUROPE

**ไม่รวมค่าวีซ่า4,000บาท


เวียนนา(ออสเตรีย)
กรุงปราก เชสกี้ครุมลอฟ
ลินซ์ ฮัลสตัดด์
พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท
บราติสลาวา บูดาเปสต์
เวียนนา ชมเมือง

**สะสมไมล์การบินไทย 50%

7วัน4คืน TGตุลาคม-ธันวาคม 61


เริ่มต้น 42,991
EB35MONO PARIS FRANCE

**ไม่รวม ค่าวีซ่า + ค่าบริการ ท่านละ 4,500 บาท**

ปารีส - พระราชวังแวร์ชายส์ หอไอเฟล
ประตูชัยฝรั่งเศส ถนนช็องเอลิเซ่ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
จัตุรัสคองคอร์ด ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
ปารีส พระราชวังแวร์ชายส์
ช้อปปิ้งลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท

5วัน3คืน WY

23-27 พ.ย. 18
07-11 ธ.ค. 18
15-19 ก.พ. 19
13-17 เม.ย. 19

เริ่มต้น
35,333
EWD3EASTERN EUROPE SPACIAL

**ไม่รวมค่าวีซ่า4,000บาท


เวียนนา ฮัลล์สตัทท์
ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง
เมืองซาลส์บวร์ก เมืองลินซ์
เมืองเชสกี้ครุมลอฟ
เมืองคาร์โลวีวารี่
กรุงปราก ปราสาทแห่งปราก
มหาวิการเซนต์วิตูส
สะพานชาล์ส์
เมืองบราติสลาวา
ปราสาทบราติสลาวา
เมืองบูดาเปสต์
ปานดอร์ฟเอาท์เลต
กรุงเวียนนา ชมเมือง

**สะสมไมล์การบินไทย 50%

8วัน5คืน TG14-21 ธันวาคม 61


เริ่มต้น 45,991
EZG155ENGLAND SUPER SAVE

ไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ ท่านละ 6,000 บาทเมืองบาธ มหาวิหารบาธ
โรงอาบน้ำโรมันโบราณ เมืองซาลิสบัวรี่
อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ เมืองลอนดอน
อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน
ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็ม2วัน
เมืองลอนดอน จัตุรัสทราฟัลก้าร์
จัตุรัสรัฐสภา พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์
หอนาฬิกาบิ๊กเบน ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย
พระราชวังบัคกิ้งแฮม สะพานมิลเลนเนียม
โรงละครโกลบ หอศิลป์แบงค์ไซด์
โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน
มหาวิหารเซนต์พอล

6วัน3คืน BIธันวาคม61 - มิถุนายน 62


เริ่มต้น 29,999
EZG158SOUTHERN ENGLAND WALE

ไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ ท่านละ 6,000 บาท


เมืองบาธ ประเทศอังกฤษ มหาวิหารบาธ
โรงอาบน้ำโรมันโบราณ เมืองซาลิสบัวรี่
อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์
เมืองคาร์ดิฟฟ์ ประเทศเวลล์
ศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่
สวนสาธารณะคาร์ดิฟฟ์ สนามกีฬามิลเลนเนียม
อาคารที่ทำการของรัฐบาล ปราสาทคาร์ดิฟฟ์
เมืองกลอสเตอร์ อาสนวิหารกลอสเตอร์
หมู่บ้านไบบูลรี่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์
เมืองออกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช มหาวิหารไครสต์เชิร์ช
หอคอยทอม หอระฆังทอม
จัตุรัสทอม น้ำพุเมอร์คิวรี่ บิสเตอร์เอาท์เล็ท วิลเลจ
เมืองลอนดอน อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน
ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็ม 2 วัน
จัตุรัสทราฟัลก้าร์ จัตุรัสรัฐสภา
พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน
ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย พระราชวังบัคกิ้งแฮม
สะพานมิลเลนเนียม โรงละครโกลบ
หอศิลป์แบงค์ไซด์ โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน
มหาวิหารเซนต์พอล

7วัน4คืน BI

17 - 23 พฤษภาคม 2562
18 - 24 พฤษภาคม 2562

เริ่มต้น 39,999
--ยุโรป กรีซ ซานโตรินี่ (GREECE SANTORINI )
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
EWC80แกรนด์กรีซ เทซาโลนิกี

**รวมค่าวีซ่าแล้ว

โดฮา เทซาโลนิกี่ ชมเมือง
แมทธีโอร่า(มหาวิหารบนยอดเขา)
คาลัมบากา เดลฟี่ วิหารอะพอลโล่
เดลฟี่ อะราโชวา คอร์ริน
ชมเมือง ล่องเรือชมสามเกาะ
เอเธนส์ ชมเมือง อะโครโปลิส

8วัน5คืน QR12-19 ต.ค. 61
19-26 ต.ค. 61
26 ต.ค.-02 พ.ย. 61


58,900
EWC64กรีซ มิโคนอส ซานโตรินี

**รวมค่าวีซ่าเชงเก้นแล้ว

โดฮา เกาะมิโครนอส
ชมเมือง มิโครนอส
เรือเฟอร์รี่ เกาะซานโตรินี่
ซานโตรินี่ นั่งกระเช้า
ฟิร่า นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เอเธนส์
เอเธนส์ อะราโชวา
เดลฟี่ คอรินท์
เอเธนส์ ชมเมือง
เอเธนส์ อะโครโปลิส

 

8วัน5คืน QR19-26 ตุลาคม 61


65,900
EWC79กรีซ มิโคนอส ซานโตรินี

**รวมค่าวีซ่าแล้ว

โดฮา เอเธนส์ ชมเมือง
เอเธนส์ เรือเฟอร์รี่ เกาะมิโครนอส
เรือเฟอร์รี่ เกาะซานโตรินี่ ชมเมือง
นั่งกระเช้า ฟิร่า นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เอเธนส์
เอเธนส์ อะราโชวา เดลฟี่
คอรินท์ เอเธนส์ ชมเมือง
เอเธนส์ อะโครโปลิส

9วัน6คืน QR19-27 ตุลาคม 61


72,900
(---ROMANIA---)
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
EWC82บัลเเกเรีย โรมาเนี่ย

**รวมค่าวีซ่าแล้ว

โดฮาร์ กรุงโซเฟีย
พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย
มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี
โซเฟีย อารามรีล่า พลอฟดิฟ
สุเหร่าโบราณ โรงละครกลางแจ้ง
พลอฟดิฟ ชมเมือง
เวลีโค ทาร์โนโว
บูคาเรสต์ ซินายา ปราสาทเปเลส
บราน เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า
บราซอฟ โบสถ์ดำ บูคาเรสต์
อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ชมเมือง

8วัน5คืน QR12-19 ต.ค. 61
19-26 ต.ค. 61
11-18 พ.ย. 61


เริ่มต้น 49,900
--ยุโรปตะวันตก (WEST EUROPE)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
EZG139TURBO WEST EUROPE
GERMANY AUSTRIA SWITZERLAND**ไม่รวมค่าวีซ่า


เมืองโฮเฮนชวานเกา
ปราสาท นอยชวานสไตน์
เมืองอินส์บรูค หลังคาทองคำ
เมืองอินส์บรูค เมืองวาดุซ
ปราสาทวาดุซ มหาวิหารแห่งวาดุช
อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก
สะพานไม้ชาเปล เมืองลูเซิร์น
หมู่บ้านวิทซ์เนา
นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ
โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
จัตุรัสปาราเดพลาทซ์
เมืองซูริค เมืองฮาฟฟ์เฮาเซ่น
น้ำตกไรน์ ลินเดา
ศาลาว่าการเมืองเก่า
เมืองอินกอลสตัทท์ เอาท์เล็ท มิวนิก
จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
ศาลาว่าการเมืองมิวนิก
พระราชวังนึมเฟนบูร์ก
พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู มิวนิก

8วัน5คืน SQ

14-21 ตุลาคม 61
21-28 ตุลาคม 61
18-25 พฤศจิกายน 61
02-09 ธันวาคม 61
30 ธันวาคม 61-06 มกราคม 62


เริ่มต้น 42,999
ESM107อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส

**ไม่รวมค่าวีซ่า 4,500 บาท

โดฮา โรม วาติกัน
ปิซ่า เวนิส เมสเตร (อิตาลี)
มิลาน (อิตาลี) ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
กรินเดอร์วาล กรุน
เลาเทอบรุนเน่น (สวิตเซอร์แลนด์)
ดิจอง (ฝรั่งเศส)
ปารีส (ฝรั่งเศส)
ล่องเรือบาโตมูซ โดฮา


8วัน5คืน QR

14 - 21 ต.ค. 61
10 - 17 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61 - 06 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น 63,999
EWC81เยอรมัน สวิสฯ(จุงเฟรา)
ตามรอย ลิขิตรัก THE CROWN PRINCESS

**รวมค่าวีซ่าแล้ว

มิวนิค โอเบอรามาเกา
สำนักสงฆ์แห่ง เอททัล
ปราสาท ลินเดอร์โฮฟ
ฟุสเซ่น โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานชไตน์
เฟริดริชซาเฟิน
เกาะดอกไม้ไมเนา
คอนสแตนท์ น้ำตกไรน์
ซูริค กรินเดลวาลด์
นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า
ไคลน์ไชเด็ค อินเทอร์ลาเค่น
Harder Kulm
กรินเดลวาลด์ เฟียสต์
ล่องเรือทะเลสาบธูน
ลูเซิร์น ยอดเขาริกิ
ช้อปปิ้ง ลูเซิร์น ซูริค


9วัน6คืน TG

18-26 ต.ค. 61
13-21 พ.ย. 61
27 ธ.ค.-04 ม.ค. 62


87,900
EWC63อิตาลี ออสเตรีย บาวาเรีย


**ราคารวมค่าวีซ่าแล้ว**

มิลาน เซอมิโอเน่
ทะเลสาบเกรดา
อุทยานโดโลไมต์
บรีเซ่น โบลซาโน
โอร์ทิเซย นั่งกระเช้าชมวิว
แอล์ป เดอ ซุสซิ
ทะเลสาบมิซูริน่า
คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ
โบลซาโน
เวอร์เซียโก ดิ โซปรา
นั่งกระเช้าสู่เขาเฮล์ม
เซลล์ อัม ซี
นั่งกระเช้าขึ้น
เขาคิทซ์เทียนฮอร์น
ตะลุยลานหิมะ
เบิร์ชเทสการ์เด้นท์
ล่องเรือทะเลสาบโคนิค
เบิร์ชเทสการ์เด้นท์
พระราชวัง แฮร์เรนคีมเซ
ฮัลล์สตัทท์ วาเคา
ล่องเรือแม่น้ำดูป เมลค์
เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์
ชมเมือง ช้อปปิ้ง


10วัน7คืน TG


19-28 ตุลาคม 61
28 ธันวาคม61-06 มกราคม62


เริ่มต้น 92,900
ECD96เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์

ดูไบ มิวนิค สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า
BMW Welt พระราชวังนิมเฟนบูร์ก จัตุรัสมาเรียน
ซาลบูร์ก สวนมิราเบล บ้านเกิดโมสาร์ท
ฮัลล์สตัทท์ อินส์บรูค หลังคาทองคำ
ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์
ลูเซิร์น รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
สะพานไม้ชาเปล น้ำตกไรน์

7วัน4คืน EKตุลาคม- ธันวาคม 61


เริ่มต้น
40,900
ESM104อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส


**ไม่รวมค่าวีซ่า 4,500 บาท


อาบูดาบี โรม
วาติกัน ปิซ่า (อิตาลี)
เวนิส เมสเตร (อิตาลี)
มิลาน (อิตาลี)
ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
กรินเดอร์วาล กรุน
เลาเทอบรุนเน่น (สวิตเซอร์แลนด์)
ดิจอง ปารีส (ฝรั่งเศส)
ล่องเรือบาโตมูซ
ปารีส (ฝรั่งเศส)อาบูดาบี


8วัน5คืน EY
ตุลาคม-ธันวาคม 61


เริ่มต้น 49,555
EZG128COMBO FRANCE SWISS GERMANชาร์ลเดอโกล เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส
เมืองปารีส ลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด
ชองป์ เอลิเซ่ ประตูชัยนโปเลียน หอไอเฟล
พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
ล่องเรือบาโตมุช ชมแม่น้ำแซน
เมืองปารีส พระราชวังแวร์ซายส์
ลา วัลลี วิลเลจ เอาท์เล็ท
เมืองปารีส เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส
เมืองเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
บ่อหมีสีน้ำตาล ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์
ประตูเมืองโบราณ น้ำพุปีศาจกินเด็ก
หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
ศาลาว่าการเมือง โบสถ์มุนสเตอร์
เมืองเบิร์น เมืองแองเกิลเบิร์ก
ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส โดย กระเช้าโรแตร
ถ้ำน้ำแข็ง เมืองลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก
สะพานไม้ชาเปล
เมืองลูเซิร์น เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์
โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ ย่านบานโฮฟสตราเซอร์
เมืองกอลมาร์ ประเทศฝรั่งเศส
เมืองกอลมาร์ ประเทศฝรั่งเศส
เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมัน มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ย่านเมืองเก่าของไฮเดลเบิร์ก
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต
จัตุรัสโรเมอร์

 

8วัน5คืน SQตุลาคม-ธันวาคม 61


เริ่มต้น 52,888
EZG123LUXURY FRANCE SWISS GERMAN


ปารีส ประตูชัยนโปเลียน
หอไอเฟล แกลเลอรี่
ลาฟาแยตต์ ล่องเรือบาโตมุซ
พระราชวังแวร์ซายน์
CHIC OUTLET LA
VALLEE VILLAGE
ดิจอง เบิร์น (สวิสเซอร์แลนด์)
บ่อหมีสีน้ำตาล มาร์กาสเซ
เบิร์น กระเช้าโรแตร์ เข้าทิตลิส
ลูเซิร์น สิงโตแกะสลัก
สะพานไม้ชาเปล
ลูเซิร์น ซูริค
โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
จตุรัสปาราเดพลาทซ์
กอลมาร์ ไฮเดลเบิร์ก
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก แฟรงก์เฟิร์ต

**บริการอาหารไป-กลับ
**ล่องเรือบาโตมุช
**ขาหมูเยอรมัน-หอยเอสคาโก้

8วัน5คืน SQ


ตุลาคม-ธันวาคม 61


เริ่มต้น 55,888
EWD1SWITZERLAND FRANCE

**ไม่รวมค่าวีซ่า4,000บาท

นครซูริค น้ำตกไรน์ฟาลล์
ลูเซิร์น สิงโตหินแกะสลัก
สะพานไม้ชาเปล
ช้อปปิ้งย่าน Chapel Bridge
เมืองอินเทอร์ลาเก้น
กรินเดอวาล TOP OF EUROPE
จุงค์ฟราวยอค ประเทศฝรั่งเศส
เมืองสตราซบูร์ จัตุรัสเกแบร์
มหาวิหารสตราสบูร์ก
เมืองแร็งส์ มหาวิหารแร็งส์
กรุงปารีส -ห้างแกลเลอรี่
ลาฟาแยตต์
กรุงปารีส พระราชวังแวร์ซาย
จัตุรัสทรอคาเดโร
หอไอเฟล ประตูชัยนาโปเลียน
ช้อปปิ้งย่านฌ็องป์เอลิเซ่
ล่องเรือบาโต ปารีเซียง

**สะสมไมล์การบินไทย 50%

7วัน4คืน TGตุลาคม -ธันวาคม 61


เริ่มต้น 55,991
EWC66เยอรมัน ออสเตรีย สวิสฯ(จุงเฟรา)

**ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้นท์ 4,500 บาท

มิวนิค โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานชไตน์
ซอลส์เบิร์ก ฮัลสตัดซ์
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
เคมเทิน ซุก อินเทอร์ลาเก้น
กรินเดลวาลด์
นั่งรถไฟชมวิวพิชิต
ยอดเขาจุงเฟรา
ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า
ไคลน์ไชเด็ค ซูริค

 

7วัน4คืน TG

07-13 พฤศจิกายน 61
20-26 พฤศจิกายน 61


56,900
EB34ตามรอยละครลิขิตรัก THE CROWN PRINCESS
สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน (ฮารีซอส)

**รวมวีซ่าแล้ว**

ขึ้น 2 เขา Jungfrau Top Of Europe และ Grindewald First

ชมเมือง ปราสาทโฮเฮนชวานเกา
ฟุสเซ่น ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ
เอททัล ฟุสเซ่น ลูเซิร์น อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก
สะพานไม้ชาเปล อิสระช้อปปิ้งย่าน Chapel Bridge
ลูเซิร์น - กรินเดอวาลด์ เลาเทอร์บรุนเนิน
ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE
อินเทอรร์ลาเคน
กรินเดอวาลด์ ขึ้นกระเช้า Grindelwald to First
ทะเลสาบเบรียนซ์ ซูริค8วัน5คืน EY07 – 14 พ.ย. 61
21 – 28 พ.ย. 61
07 – 14 ธ.ค. 61

59,900
EWC65เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส สวิส(จุงเฟรา) เยอรมัน

**ไม่รวมค่าวีซ่า 4,500 บาท

กรุงบรัสเซลส์ ชมเมือง
แร็งส์ เข้าพระราชวังแวร์ซายย์
ช้อปปิ้ง Duty Free
Galerie Lafayette
ปารีส ดีจอง ลูเซิร์น
อนุสาวรีย์สิงโต
สะพานไม้คาเปล
ลูเซิร์น กรินเดลวาลด์
นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า
ไคลน์ไชเด็ค ซูริค
ซาฟเฮาส์เซ่น
น้ำตกไรน์ คอนสแตนซ์
เคมพ์เทิน โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานชไตน์
มิวนิค

9วัน6คืน TG
12-20 พฤศจิกายน 61

 

69,900
EWD7HASHTAG PARIS

**ไม่รวมค่าวีซ่า 4,500

ปารีส เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์
ชมเมืองปารีส หอไอเฟล ประตูชัย
ถนนชองป์เอลิเซ่ พิพิธภัณฑ์ลุฟวร์
ปารีส ย่านมงมาร์ต
อิสระ เที่ยวชมเมือง ช้อปปิ้ง
อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เต็มวัน

**สะสมไมล์การบินไทย 50%

6วัน3คืน TG13-18 พฤศจิกายน 61
20-25 พฤศจิกายน 61
04-09 ธันวาคม 61
11-16 ธันวาคม 61

39,991
EVTG358World Heritage Belgium Netherland**ไม่รวมค่าวีซ่า3,900 บาท ***


บรัสเซลส์ บรูจจ์
โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์
กรุงเฮก Hague
กรุงอัมสเตอร์ดัมส์
หมู่บ้านวัฒนธรรมฮอลแลนด์
ซานส์สคันส์
หมู่บ้านกีธูร์น
อัมสเตอร์ดัมส์
เมืองเดลฟ์ ร็อตเตอร์ดัม
เมืองโรมอนด์ เมืองมาสทริคต์
เมืองเกนท์
มหาวิหารเมืองเกนท์
จัตุรัสแกรนด์เพลซ
บรัสเซล
ส์


7วัน4คืน TG

19-25 พฤศจิกายน 61
03-09 ธันวาคม 61


เริ่มต้น 46,300
EWC67เยอรมัน สวิสฯ(จุงเฟรา)

**ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้นท์ 4,500 บาท

โดฮา แฟรงค์เฟิร์ต
กอลมาร์ ทิทิเช่ ป่าดำ
ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่
ทิทิเช่ ซาฟเฮาส์เซ่น
วาดุส อินเทอร์ลาเก้น
กรินเดลวาลด์
นั่งรถไฟชมวิวพิชิต
ยอดเขาจุงเฟรา
ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า
ไคลน์ไชเด็ค ดีจอง
ปารีส City Tour
Duty Free
ช้อปปิ้งแบรนด์เนม
ห้างลาฟาแยต7วัน4คืน TG
20-26 พฤศจิกายน 61

59,500
EZG140SELECTED BENELUX BELGIUM NETHERLANDS GERMANY


**ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า **


เมืองบรัสเซลส์ อะโตเมียม
จัตุรัสกรองด์ ปลาซ
โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก
เมืองแอนท์เวิร์ป ตลาดโกรท มาร์ค
ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป
โบสถ์แห่งเจ้าหญิง เมืองเฮก
ย่านบินเนนฮอฟ หอคอยแห่งอัศวิน
หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ หมู่บ้านกีธูร์น
ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น
ย่านดัมสแควร์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
ล่องเรือหลังคากระจก สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี
โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
ย่านงานศิลป์และของเก่า
ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส
เรอร์มอนด์ ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท
เมืองโคโลญ มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ
เมืองแฟรงก์เฟิร์ต มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต
จัตุรัสโรเมอร์ โบสถ์เซนต์นิโคลาส
น้ำพุแห่งความยุติธรรม ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต


7วัน4คืน TG24-30 พฤศจิกายน 61
29 พ.ย. - 05 ธ.ค. 61
06-12 ธันวาคม 61
08-14 ธันวาคม 61
19-25 ธันวาคม 61


เริ่มต้น 42,999
EWC91เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส


**ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า **


แฟรงค์เฟิร์ต โคโลจญน์
มหาวิหารแห่งโคโลญจน์
ดุสเซลดอร์ฟ ซานส์ สคันส์
อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก
สถาบันเจียระไนเพชร จัตุรัสดามสแคว์
อัมสเตอร์ดัม กรุงบรัสเซลส์
อะโตเมี่ยม จัตุรัสกรองด์ปลาซ
แมเนเกนพิส กรุงบรัสเซลส์
ลักเซมเบิร์ก ทริอาร์ ซาร์บรูกเคน
แร็งส์ ปารีส ย่านมองมาร์ต
มหาวิหารซาเคร เกอร์ ล่องเรือปารีส
City Tour Duty Free
ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างลาฟาแยต

8วัน5คืน EY27 พ.ย.-04 ธ.ค. 61
03-10 ธ.ค. 61
25 ม.ค.-01 ก.พ. 61
19-25 มี.ค. 62

42,900
EZG146SELECTED BENELUX BELGIUM NETHERLANDS GERMANY


เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม อะโตเมียม
จัตุรัสกรองด์ ปลาซ
โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก เมืองแอนท์เวิร์ป
ตลาดโกรท มาร์ค ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป
โบสถ์แห่งเจ้าหญิง เมืองเฮก ประเทศเนเธอแลนด์
ย่านบินเนนฮอฟ หอคอยแห่งอัศวิน
เมืองอัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์
หมู่บ้านกีธูร์น ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น
ย่านดัมสแควร์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
เมืองอัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก
สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี
โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม
ย่านงานศิลป์และของเก่า
ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส
เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์
เรอร์มอนด์ ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท
เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน
มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ
เมืองโคโลญ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต
มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์
โบสถ์เซนต์นิโคลาส น้ำพุแห่งความยุติธรรม
ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต

7วัน4คืน TG
พฤศจิกายน- ธันวาคม 61


เริ่มต้น
42,999
EGH219EUROPE 4 COUNTRIES
ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี – เนเธอร์แลนด์


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี **

ดูไบ ปารีส ช้อปปิ้ง ล่องเรือบาโตมุช
ปารีส พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ ลักเซมเบิร์ก
ไฮเดลเบิร์ก ประตูคืนเดียว
แฟรงค์เฟิร์ท จตุรัสโรเมอร์
โคโลญ มหาวิหารโคโลญ
หมู่บ้านกีธูร์น อัมสเตอร์ดัม จัตุรัสดัมสแควร์
อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือ หมู่บ้านกังหันลม8วัน5คืน EK
พฤศจิกายน -ธันวาคม 61

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
55,900
EGH222THE EIFFEL TOWER
ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอแลนด์

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส **ปารีส ประตูชัย หอไอเฟล
พระราชวังแวร์ซายน์
มหาวิหารนอเตรอดาม ล่องเรือบาโตมุช
ทานอาหารกลางวัน บนหอไอเฟล
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ช๊อปปิ้ง
ปารีส เกนต์ บรูกก์
บรูกก์ กรุงเฮก หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก
บรัสเซลล์ จัตุรัสกรองด์ปลาสต์
บรัสเซลล์ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม8วัน5คืน TG
พฤศจิกายน -ธันวาคม 61

เริ่มต้น
55,900
EGH220ฝรั่งเศส – สวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส **


โดฮา ปารีส ล่องเรือบาโตมุช ช้อปปิ้ง
ปารีส พระราชวังแวร์ซายน์ ดิจอง
หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก ยอดเขาทิตลิส
ลูเซิร์น มิลาน เวนิส เมสเตร้
เกาะเวนิส ปิซ่า
โรม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซี่ยม8วัน5คืน QRพฤศจิกายน 61-กุมภาพันธ์ 62

เริ่มต้น
56,900
EGH223FRANCE NORMANDY


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส **


ปารีส รูอ็อง โดวิลล์ แซ็ง มาโล
แซ็ง มาโล มงต์แซงต์มิเชล ตูร์
ชองบอร์ด ปารีส
พระราชวังแวร์ซายน์ OUTLET
อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส8วัน5คืน TGพฤศจิกายน61 -มีนาคม62


เริ่มต้น
56,900
EGH233เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส **


แฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ สตราสบูร์ก
สตราสบูร์ก ริโบวิลล์ รีคเวียร์
กอลมาร์ ลูเซิร์น
ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น ยอดเขาริกิ
เมืองซุก ดิจอง OUTLET ปารีส
พระราชวังแวร์ซายน์ ช๊อปปิ้ง
8วัน5คืน TGพฤศจิกายน61 -มีนาคม62


**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
59,900
EGH247FEEL GOOD HOLIDAY
ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี**

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์
ซาลส์บวร์ก ฮัลสตัท SKY WALK
ฟุสเซ่น ป่าดำ ล่องเรือป่าดำ ลูเซิร์น
ยอดเขาทิตลิส มิลาน
มิลาน เวนิส เมสเตร้
เมสเตร้ ฟลอเรนซ์ ปิซ่า หอเอนปิซ่า
ปิซ่า โรม สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม
วาติกัน โรม10วัน7คืน TGพฤศจิกายน -ธันวาคม61

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
62,900
EGH234ROMANTIC GERMANY AND AUSTRIA

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมัน**

แฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์
OUTLET ไฮเดลเบิร์ก
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก สตุทการ์ท ทิทิเซ่
ปราสาทนอยชวานสไตน์ อินส์บรูก
อินส์บรูก เขาซุกสปิตเซ่
ฮัลสตัท ซาลส์บวร์ก
เบิร์ชเต็ทกาเด้น ทะเลสาบโคนิก
พระราชวังแฮเรนเคียมเซ่ โรเซนไฮม์
9วัน6คืน TGพฤศจิกายน61 -มีนาคม62
เริ่มต้น
63,900
EGH246BEAUTIFUL ROMANCE
ออสเตรีย เยอรมนี สวิส อิตาลี

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี**

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ซาลส์บวร์ก
ซาลส์บวร์ก ฮัลสตัท ฟุสเซ่น
ปราสาทนอยชวานสไตน์ ลูเซิร์น
ยอดเขาจุงฟราวด์ มิลาน
มิลาน เวนิส เมสเตร้
เมสเตร้ ฟลอเรนซ์ ปิซ่า หอเอนปิซ่า
ปิซ่า โรม วาติกัน10วัน7คืน TGพฤศจิกายน61 -มีนาคม62


**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
63,900
EGH2254 COUNTRIES IN LOVE
อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี **

**ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) **


โรม โคลอสเซี่ยม วาติกัน ปิซ่า
ปิซ่า หอเอนปิซ่า ฟลอเรนซ์ เวนิส เมสเตร้
เมสเตร้ เกาะเวนิส มิลาน
มิลาน ลูเซิร์น อินเทอร์ลาเกน
อินเทอร์ลาเกน ยอดเขาจุงเฟรา ซังคท์กัลเลิน
ซังคท์กัลเลิน ปราสาทนอยชวานสไตน์
อินส์บรูค ฮัลสตัท เวียนนา10วัน7คืน TGพฤศจิกายน61 -มีนาคม62


เริ่มต้น
65,900
EGH226EUROPE CLASSIC
อิตาลี (โรม)-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี **

โรม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซี่ยม
ฟลอเรนซ์ ปิซ่า
เกาะเวนิส เวนิส เมสเตร้
เมสเตร้ มิลาน อินเทอร์ลาเคน
ยอดเขาจุงเฟรา สตราสบูร์ก
รถไฟความเร็วสูง TGV ปารีส
ล่องเรือแม่น้ำแซน ประตูชัย
หอไอเฟล พระราชวังแวร์ซายน์
พิพิธภัณฑ์น้ำหอม ช้อปปิ้ง


10วัน7คืน TGพฤศจิกายน61 -มีนาคม62


**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
72,900
EVTG380Europe Winter Duo เยอรมัน ฝรั่งเศส

**ไม่รวมค่าวีซ่า 3,900

แฟร้งค์เฟิร์ต จตุรัสกลางเมืองโรเมอร์
โคเบลนซ์ ไฮเดลเบิร์ก
สตราสบูร์ก กอลมาร์
ดิจ็อง ปารีส แวร์ซายส์
พระราชวังแวร์ซายส์
หอคอยไอเฟิล แกลเลอรี่ลาฟาแยตต์
ล่องเรือแม่น้ำแซน9วัน6คืน TG24 ธ.ค.61 - 01 ม.ค.62

**วันปีใหม่

59,300
EVTG374EUROPE CLASSIC REROUTE WINTER.
ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสารท่านละ 3,500 บาท //
ค่าทิปคนขับ, ทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท
ทั้งหมดชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **

ปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซน ช้อปปิ้ง (ฝรั่งเศส)
ปารีส แวร์ซายส์-มูลูส (ฝรั่งเศส)
มูลูส (ฝรั่งเศส) กรินเดอร์วาลกรุน (สวิตเซอร์แลนด์)
ยอดเขาจุงฟราว เลาเทอร์บรุนเน่
อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
มิลาน เวนิสมาสเทร่ (อิตาลี)
เวนิส ปิซ่า (อิตาลี)
ปิซ่า โรม (อิตาลี)9วัน6คืน TG24 ธ.ค.61 -01 ม.ค.62

**วันปีใหม่

76,900
EWC93Germany World Heritage

**รวมค่าวีซ่าแล้ว

แฟรงค์เฟิร์ต พระราชวังวือซ์บวร์ก
วือซ์บวร์ก พักเมืองเก่าโรเธนเบิร์ก
โรเธนเบิร์ก อูล์ม ชมเมือง ชวานเกา
ปราสาทนอยชวานสไตน์
การ์มิซพาเท่น เคียร์เค่น
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาซุกสปิตซ์
เรเกินส์บวร์ค
เดรสเดน ชมเมืองเก่า กอร์ลิทซ
ชมเมือง เบอร์ลิน
เควดลินบวร์ก กอสล่าร์ โคโลญจน์
ทรีส์ คาร์เดน ล่องเรือแม่น้ำโมเซล
คอเคม เบิร์นคาสเทล ครูส
แฟรงค์เฟิร์ต ช้อปปิ้ง

11วัน8คืน TG
25 ธ.ค.-04 ม.ค. 62

**วันปีใหม่

100,900
ECD94ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

ดูไบ หอไอเฟล ประตูชัย
พีระมิดแก้วหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ล่องเรือบาโตมุช
พระราชวังแวร์ซายส์ แกลลอเรียลาฟาแยตต์
เมืองบรูจจ์ ศาลาว่าการเมือง
หอประชุมสงฆ์ กรุงบรัสเซลส์ จัตุรัสกรองปลาซ
อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก
จัตุรัสแดม หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์

7วัน4คืน EK
26 ธ.ค. 61- 01 ม.ค. 62
27 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62

**วันปีใหม่


เริ่มต้น
50,900
EGH221PARIS FREE STYLES


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส **

ปารีส ประตูชัย หอไอเฟล
ล่องเรือบาโตมุช
พระราชวังแวร์ซายน์
พิพิธภัณฑ์น้ำหอม แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
OUTLET
อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส

8วัน5คืน TGธันวาคม 61-มีนาคม 62

**วันปีใหม่**
เริ่มต้น
48,900
EGH231เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส**

แฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์
โคโลญ ดุสเซลดอร์ฟ
ดุสเซลดอร์ฟ หมู่บ้านกีธูร์น อัมส์เตอร์ดัม
ล่องเรือหลังคากระจก
อัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
กรุงเฮก บรัสเซลล์
บรัสเซลล์ ลิลล์ ล่องเรือบาโตมุช ปารีส
ปารีส พระราชวังแวร์ซายน์ ช๊อปปิ้ง8วัน5คืน TGธันวาคม61-มีนาคม62

**วันปีใหม่**
เริ่มต้น
55,900
EGH237La Petite France and Zugspitze
เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี**

มิวนิค BMW Welt จตุรัสมาเรียนพลาสท์
ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์
การ์มิชพาร์เท่นเคียร์เช่น
ขึ้นรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่
ทิทิเซ่ (ป่าดำ) ไฟร์บวร์ก
ไฟร์บวร์ก สตราบูร์ก ริคเวียร์
กอลมาร์ มูว์ลูซ เมืองซุก แองเกิ้ลเบิร์ก
ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส8วัน5คืน TGธันวาคม61-มีนาคม62

**วันปีใหม่**
เริ่มต้น
59,888
EGH238Hello Milan, Titlis & Eiffel Tower
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส**

มิลาน Fox town outlet
หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก
ยอดเขาทิตลิส ลูเซิร์น ดิจอง
พระราชวังแวร์ซายส์ ปารีส
ล่องเรือบาโตมุช
ประตูชัยนโปเลียน หอไอเฟล ช้อปปิ้ง
ย่านมงมาร์ต มหาวิหารนอเตรอดาม
OUTLET8วัน5คืน TGธันวาคม61-มีนาคม62

**วันปีใหม่**
เริ่มต้น
62,888
EGH254AUSTRIA AND ITALY


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี**

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปปิ้ง
ฮัลสตัท ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัท
ซาลส์บวร์ก อินส์บรูก เวโรน่า
เกาะเวนิส เวนิส เมสเตร้
เวนิส เมสเตร้ ฟลอเรนซ์ ปิซ่า
ลา สปาเซีย หมู่บ้านชิงเคว เตรเร่
เจนัว Outlet มิลาน10วัน7คืน TG
เดือนธันวาคม 61

**วันปีใหม่**
เริ่มต้น
63,900
EGH239อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์**

มิลาน แทซ เซอร์แมท
เซอร์แมท (อิสระเลือกกิจกรรมชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น)
เจนีวา โลซานน์ เวเว่ย์
มองเทรอซ์ กลาเซียร์ 3000
อินเทอร์ลาเกน ยอดเขาจุงเฟรา ลูเซิร์น
ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น ซูก ซูริค


8วัน5คืน TGธันวาคม61-มีนาคม62

**วันปีใหม่**
เริ่มต้น
69,888
EGH228ไฮไลท์เยอรมนี


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมัน**

แฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ โคโลญ
โคโลญ คัสเซิล เออร์ฟูร์
เออร์ฟูร์ ไลป์ซิก เบอร์ลิน
เบอร์ลิน พอตทสดัม
พระราชวังซองส์ซูซี เบอร์ลิน
กรุงเบอร์ลิน กำแพงเบอร์ลิน เดรสเดน
เดรสเดน แบมเบิร์ก นูเรมเบิร์ก
นูเรมเบิร์ก ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค


10วัน7คืน TG
เดือน ธันวาคม 61

**วันปีใหม่**
เริ่มต้น
86,900
EGH235ไฮไลท์เยอรมนี


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมัน**


แฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ คัสเซิล
ดอร์ทมุนด์ –สนามกีฬา Signal Iduna Park
ดุสเซลดอร์ฟ โคโลญ มหาวิหารโคโลญ
บอนน์ อนุสาวรีย์บีโธเฟ่น
บ๊อบพาร์ด ล่องเรือแม่น้ำไรน์ เซนต์กอร์
ไฮเดลเบิร์ก สตุทการ์ท
Mercedes Benz Museum
อูลม์ อนุสรณ์สถานอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น ยอดเขา ซุกสปิตเซ่
การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น
การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น มิวนิค
พระราชวังนิมเฟมบูรก์10วัน7คืน TG
เดือน ธันวาคม 61

**วันปีใหม่**
เริ่มต้น
89,888
EZG152TURBO WEST EUROPE

**ไม่รวมค่าวีซ่า**


มิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์
มิวนิก โฮเฮนชวานเกา
ปราสาท นอยชวานสไตน์
อินส์บรูค ถนนมาเรียเทเรซ่า
หอคอยประจำเมือง เสาอันนาเซาเลอ
หลังคาทองคำ วาดุซ ปราสาทวาดุซ
มหาวิหารแห่งวาดุช ลูเซิร์น
อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก สะพานไม้ชาเปล
หมู่บ้านวิทซ์เนา นั่งรถไฟไต่เขาฟันเฟืองสู่ยอดเขาริกิ
ซูริค โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์
จัตุรัสเลค ซูริค ฮาฟฟ์เฮาเซ่น
น้ำตกไรน์ เมืองลินเดา ศาลาว่าการเมืองเก่า
ลินเดา อินกอลสตัทท์ เอาท์เล็ท มิวนิก
ถนนแม็กซิมิลเลี่ยน โอเปร่าเฮ้าซ์
พระราชวังเก่า จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
ศาลาว่าการเมืองมิวนิก พระราชวังนึมเฟนบูร์
พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู

8วัน5คืน SQ12-19 กุมภาพันธ์ 62
12-19 มีนาคม 62
08-15 เมษายน 62
12-19 เมษายน 62
15-22 พฤษภาคม 62

เริ่มต้น 49,999

EZG148FLOWER REMANCE BENELUX
เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมันเมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม อะโตเมียม
จัตุรัสกรองด์ ปลาซ
โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก เมืองบรูจจ์
ทะเลสาบแห่งความรัก จัตุรัสมาร์เก็ต
หอคอยเบลฟราย แห่งเมืองบรูจจ์
โบสถ์ของคุณผู้หญิงของเรา
ป้อมปราการประจำเมือง เมืองเกนต์
หอคอยเบลฟราย แห่งเมืองเกนต์
โบสถ์เซนต์บราโว่ ย่านเมืองเก่า ปาเตอร์ชอลล์
เมืองแอนท์เวิร์ป ตลาดโกรท มาร์ค
ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป โบสถ์แห่งเจ้าหญิง
เมืองแอนท์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม
เมืองเฮก ประเทศเนเธอแลนด์ ย่านบินเนนฮอฟ
หอคอยแห่งอัศวิน เมืองลิสส์เซ่ เทศกาลดอกทิวลิป
เมืองอัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก
สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี
โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น
เมืองอัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์
หมู่บ้านกีธูร์น
ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม
ย่านงานศิลป์และของเก่า
ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส
ศูนย์การค้าคาลเวิลโทลล์
ย่านดัมสแควร์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
เมืองอัมสเตอร์ดัม เรอร์มอนด์ ดีไซน์เนอร์
เอาท์เล็ท ประเทศเนเธอแลนด์ เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมัน
อนุสาวรีย์ประจำเมือง โบสถ์เซนต์ แลมเบอร์ตุส ย่านเมืองเก่า
ไรน์ทาวเวอร์ ทาวน์ฮอลล์ เมืองโคโลญ
มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ
เมืองโคโลญ - เมืองไฮเดลเบิร์ก
มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ถนนฮอลสตราสเซ
อนุสาวรีย์โรเบิร์ต วิลแฮม บุนเซิน
ยอดหอนาฬิกาของ โบสถ์โพรวิเดนซ์เคิร์ช
จัตุรัสมหาวิทยาลัย - จัตุรัสมาร์คพลัซ
โบสถ์แห่งวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ อนุสาวรีย์พระแม่มารี
ปราสาทไฮเดลเบิร์ก เมืองแฟรงก์เฟิร์ต
เมืองแฟรงเฟิร์ต มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต
จัตุรัสโรเมอร์ โบสถ์เซนต์นิโคลาส
น้ำพุแห่งความยุติธรรม ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต

8วัน5คืน TG10 - 17 เมษายน 2562
12 - 19 เมษายน 2562

**วันสงกรานต์**เริ่มต้น
62,999

EZG150FLOWER BLOOMING
BENELUX BELGIUM
NETHERLANDS GERMANYเมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม อะโตเมียม
จัตุรัสกรองด์ ปลาซ โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก
เมืองแอนท์เวิร์ป ตลาดโกรท มาร์ค
ศาลาว่าการเมืองแอนท์เวิร์ป -โบสถ์แห่งเจ้าหญิง -
เมืองเฮก ประเทศเนเธอแลนด์ ย่านบินเนนฮอฟ
หอคอยแห่งอัศวิน เมืองอัมสเตอร์ดัม
เมืองลิสส์เซ่ เทศกาลดอกทิวลิป
หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ หมู่บ้านกีธูร์น
ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น
ย่านดัมสแควร์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
เมืองอัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก
สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี -โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม
ย่านงานศิลป์และของเก่า
ย่านคาลเวอร์สตรัสและเลเซสสตรัส
เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอแลนด์
เรอร์มอนด์ ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน
มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญ
เมืองโคโลญ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต
มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์
โบสถ์เซนต์นิโคลาส
น้ำพุแห่งความยุติธรรม ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต


7วัน4คืน TG17 - 23 เมษายน 2562
04 - 10 พฤษภาคม 2562
08 - 14 พฤษภาคม 2562
13 - 19 พฤษภาคม 2562

**วันสงกรานต์**เริ่มต้น
52,999

 
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
EZG127SPICY EAST EUROPE

**ไม่รวมค่าวีซ่า 2,900 บาท

 

เมืองเวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์
เมืองซาลส์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท
ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
เมืองซาลส์บูร์ก เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย
หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท
เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
ปราสาทครุมลอฟ
เมืองปราก ย่านช่างทองโบราณ
สะพานชาร์ล ประตูเมืองเก่า ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ปราสาทปราก
มหาวิหาร เซนต์วิตัส พระราชวังหลวง
เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย
รัฐสภาแห่งสโลวัก โบสถ์เซนต์มาร์ติน
ปราสาทบราติสลาวา เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
จัตุรัสวีรบุรุษ เ เนินเขา แห่งปราสาท พระราชวังโบราณ
โบสถ์แมทเธียส อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1
ป้อมชาวประมง ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ
เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย
เมืองเวียนนา ถนนสายวงแหวน
พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น
ตึกรัฐสภา ถนนคาร์นท์เนอร์


8วัน5คืน BR
ตุลาคม - พฤศจิกายน 61

เริ่มต้น 47,888
EVTG363Charming East Europe German Austria

**ไม่รวมค่าวีซ่า3,300 บาท

มิวนิค อิปซี่
ยอดเขาซุกสปิตเซ่
โฮเฮนชวานเกา
พระราชวังนอยชวานสไตน์
เคมป์เท่น อินน์สบรูค
เบิร์ชเทสกาเด้น โคนิกซี่
ซาลสเบิร์ก ฮอลสตัท
เวียนนา พาร์นดอร์ฟ
เวียนนา (ออสเตรีย)อ

 

7วัน4คืน TGตุลาคม-ธันวาคม 61

เริ่มต้น 48,900
ESM105EASTERN EUROPE

**ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000


โดฮา มิวนิค ฟุสเซ่น
นูเรมเบิร์ก คาร์โรวี วารี
จัตุรัสเมืองเก่า สตาเรส เมสโต
อนุสาวรีย์ยานฮุส
หอนาฬิกาดาราศาสตร์
ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส
หมู่บ้านช่างทอง สะพานชาร์ลส์
เชสกี้ ครุมลอฟ
เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์
ถนนคาร์ทเนอร์ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น
หอคอยบราติสลาวา บูดาเปสต์
จัตุรัสวีรบุรุษ ป้อมปราการ
ฟิชเชอร์แมน บาสเตียน
ล่องแม่น้ำดานูบ เวียนนา

8วัน5คืน QRตุลาคม-ธันวาคม 61


เริ่มต้น 50,999
EZG131DIRECT EAST EUROPEเมืองโฮเฮนชวานเกา
ปราสาท นอยชวานสไตน์
เมืองอินส์บรูค หลังคาทองคำ เมืองฮัลสตัท
หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท
เมืองซาลส์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท
ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
เมืองซาลส์บูร์ก เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
เมืองปราก ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส
พระราชวังหลวง ย่านช่างทองโบราณ
สะพานชาร์ล ประตูเมืองเก่า ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
หอนาฬิกาดาราศาสตร์ เมืองปราก
เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย
พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท เมืองเวียนนา
ถนนสายวงแหวน พระราชวังฮอฟเบิร์ก
โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น ตึกรัฐสภา
พระราชวังเชินบรุนน์ ถนนคาร์นท์เนอร์

8วัน5คืน TGตุลาคม-ธันวาคม 61

เริ่มต้น
56,888
EZG130UNIQUE EAST EUROPEเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ เมืองปราก
ย่านช่างทองโบราณ สะพานชาร์ล
ประตูเมืองเก่า ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
หอนาฬิกาดาราศาสตร์
เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
ปราสาทปราก มหาวิหาร เซนต์วิตัส
พระราชวังหลวง เมืองบราติสลาว่า
เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย
รัฐสภาแห่งสโลวัก โบสถ์เซนต์มาร์ติน
ปราสาทบราติสลาวา เมืองบูดาเปสต์
จัตุรัสวีรบุรุษ เนินเขา แห่งปราสาท
พระราชวังโบราณ โบสถ์แมทเธียส
อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 ป้อมชาวประมง
ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ
เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย
พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท ถนนสายวงแหวน
พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น
ตึกรัฐสภา พระราชวังเชินบรุนน์
ถนนคาร์นท์เนอร์ เมืองเวียนนา เมืองฮัลสตัท
หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท เมืองซาลส์บูร์ก
บ้านเกิดโมสาร์ท ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
เมืองเวียนนา เมืองโฮเฮนชวานเกา
ปราสาท นอยชวานสไตน์ เมืองมิวนิก
ศาลสว่าการเมืองมิวนิก จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์

 

9วัน6คืน TGตุลาคม-ธันวาคม 61

เริ่มต้น 58,888
EB26เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์

**รวมค่าวีซ่า**

ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลก
ซาลซ์บูร์ก อินส์บรุค การ์มิช
พาร์เทนไคร์เช่น
เส้นทางฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา
มิวนิค เมืองทิทิเซ่ Donaueschingen
Donaueschingen เมืองซอฟฮาวเซ่น
น้ำตกไรน์ แองเกิลเบิร์ก ยอดเขาทิตลิส

**พักออสเตรีย 1 คืน /เยอรมัน 3 คืน /สวิตเซอร์แลนด์ 1 คืน **

8วัน5คืน EY
ตุลาคม- ธันวาคม 61

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น 59,900
ESST2ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ
ออสเตรีย - เชค - โปแลนด์ - สโลวาเกีย – ฮังการี


** รวมทิปหัวหน้าทัวร์,คนขับรถและค่าวีซ่า **

อิสตันบลู เวียนนา กราซ
ฮัลล์สตัทท์ ซาลซ์บูร์ก (ออสเตรีย)
เชสกี้ครุมลอฟ ปราก (เชค)
ปราก Prague Castle -Charle’s bridge
Old Town Square- คาโตวีเซ (โปแลนด์)
คาโตวีเซ - คราครูฟ(โปแลนด์)
เบอร์โน(เชค) บราติสลาวา(สโลวาเกีย)
พาร์นดอร์ฟ บูดาเปสต์ (ฮังการี)
บูดาเปสต์ ล่องแม่น้ำดานูบ
เวียนนา (ออสเตรีย)
เวียนนา พระราชวังเชิงบรุนน์
คนเดินคาร์ทเนอร์สตรีท อิสตันบลู

9วัน6คืน (TK)
ตุลาคม - ธันวาคม 61

59,999
EVTG356Super B Poland


**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่า
และเอกสารด้านวีซ่า
ท่านละ 2,900 บาท**
**ไม่รวมค่าทิปคนขับ,
ทิปไกด์ท้องถิ่น
และค่าทิปหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,800 บาท*โดฮา วอร์ซอ คราคูฟ
ออสวิซิม คราคูฟ
คราคูฟ เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา
เชสโตโชว่า วร็อตสวัฟ
วร็อตสวัฟ ทพอซนาน วอร์ซอ

 

8วัน5คืน QR
03-10 พ.ย. 61
1-8 ธ.ค. 61


เริ่มต้น 42,100
EZG135BETTER EAST EUROPE

**ไม่รวมค่าวีซ่า

มิวนิก เชสกี้ ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ ปราก
ย่านช่างทองโบราณ สะพานชาร์ล
ประตูเมืองเก่า ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
หอนาฬิกาดาราศาสตร์
ปราก ปราสาทปราก
มหาวิหาร เซนต์วิตัส พระราชวังหลวง
บราติสลาว่า รัฐสภาแห่งสโลวัก
โบสถ์เซนต์มาร์ติน ปราสาทบราติสลาวา
เมืองบูดาเปสต์ จัตุรัสวีรบุรุษ เนินเขาแห่งปราสาท
พระราชวังโบราณ โบสถ์แมทเธียส
อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 ป้อมชาวประมง
ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ
อาคารรัฐสภา บูดาเปสต์ เวียนนา
พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท ถนนสายวงแหวน
พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น
พระราชวังเชินบรุนน์ ถนนคาร์นท์เนอร์
เวียนนา หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท
เมืองซาลส์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท
ถนนเก็ตเตรียกาสเซส ซาลส์บูร์ก
โฮเฮนชวานเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์
มิวนิก จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
ศาลาว่าการเมืองมิวนิก พระราชวังนึมเฟนบูร์ก
พิพิธภัณฑ์ บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู

 

9วัน6คืน TG

06-14 พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย.–06 ธ.ค. 61


เริ่มต้น 52,999
EZG138RERUN TO EAST EUROPE
AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY

**ไม่รวมค่าวีซ่า

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์
เมืองซาลส์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท
ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
เมืองซาลส์บูร์ก
เมืองฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท
เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ
เมืองปราก ย่านช่างทองโบราณ
สะพานชาร์ล ประตูเมืองเก่า
ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ปราสาทปราก
มหาวิหาร เซนต์วิตัส
พระราชวังหลวง
เมืองปราก เมืองบราติสลาว่า
อาคารรัฐสภาแห่งสโลวัก
โบสถ์เซนต์มาร์ติน
ปราสาทบราติสลาวา
เมืองบูดาเปสต์ จัตุรัสวีรบุรุษ
เมืองบูดาเปสต์ เนินเขา แห่งปราสาท
พระราชวังโบราณ โบสถ์แมทเธียส
อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1
ป้อมชาวประมง
ล่องเรือชมความสวยงาม
ของแม่น้ำดานูบ
เมืองเวียนนา ถนนสายวงแหวน
พระราชวังฮอฟเบิร์ก
โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น
ตึกรัฐสภา ถนนคาร์นท์เนอร์

 

8วัน5คืน BR

08-15 พฤศจิกายน 61


เริ่มต้น 39,999
EVTG368Best of Eastern Europe

**ไม่รวมค่าวีซ่า 2,900 บาท


มิวนิค (เยอรมัน)
ซาลสเบิร์ก(ออสเตรีย)
บาดเรคเค่นฮัล (เยอรมัน)
ฮอลสตัท (ออสเตรีย)
ลินซ์-เวียนนา
เวียนนา(ออสเตรีย)
บราติสลาวา (สโลวัค)
ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)
คาร์โลวีวารี่ (สาธารณรัฐเช็ค)
คัล์มบาช (เยอรมัน)
คัล์มบาช เวิทแท่ม อัม เมน
เวิทเท่มเอ๊าท์เล็ต
แฟร้งค์เฟิร์ต ไฮเดลเบิร์ก


8วัน5คืน TG

11-18 พฤศจิกายน 61
25 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 61
02-09 ธันวาคม 61


เริ่มต้น 51,900
EVTG366Best of Germany

**ไม่รวมค่าวีซ่า 2,900


มิวนิค โอเบอรามาเกา
โฮเฮนชวานเกา
ฟุสเซ่น มิวนิค
แบมเบิร์ก โรเธนเบิร์ก
ไฮเดลเบิร์ก เทรียร์
มอนเชา มาสทริชท์
โรมอนด์เอ๊าท์เล็ต
โคโลญจ์ โกเบลนซ์
คอคแฮม บ๊อปพาร์ด
ล่องเรือ เซ้นต์กอร์
แฟร้งค์เฟ
ิร์ต


8วัน5คืน TG

11-18 พฤศจิกายน 61
25 พฤศจิกายน-02ธันวาคม 61
02-09 ธันวาคม 61


เริ่มต้น 55,900
EB31East Europe Finn
เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี


**ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่าแล้ว**

โฮเอินชวังเกา
ปราสาทนอยชวานชไตน์
มิวนิค ซาลซ์บูร์ก
ฮัลล์สตัทท์
Ceske Budejovice
เชสกี้ ครุมลอฟ
เมืองคาร์โลวี่ วารี
ปราก สาธารณรัฐเช็ก
สะพานชาร์ลส์ ปราสาทปราก
กรุงบาติสลาว่า
ประเทศสโลวาเกีย
ปราสาทบาติสลาว่า
บราติสลาว่า เวียนนา
ชมพระราชวังเชินบรุนน์
McArthurGlen Outlet
in Parndof
บูดาเบส Castle Hill
ป้อมชาวประมง
ล่องแม่น้ำดานูบ

8วัน5คืน QR15-22 พฤศจิกายน 61
29พฤศจิกายน–06ธันวาคม 61


49,900
ESM106PRO EASTERN EUROPE

**ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000

โดฮา มิวนิค ฟุสเซ่น
นูเรมเบิร์กคาร์โรวี วารี ปราก
จัตุรัสเมืองเก่า สตาเรส เมสโต
อนุสาวรีย์ยานฮุส
หอนาฬิกาดาราศาสตร์
ปราสาทปราก
มหาวิหารเซนต์วิตัส
หมู่บ้านช่างทอง สะพานชาร์ลส์
เชสกี้ครุมลอฟ เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์
ถนนคาร์ทเนอร์
โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น เมืองบราติสลาวา
หอคอยบราติสลาวา เมืองบูดาเปสต์
จัตุรัสวีรบุรุษ ล่องแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ เวียนนา

 

8วัน5คืน QR
18-25 พฤศจิกายน 61


48,888
EZP4EASY WINTER HERITAGE EAST EUROPE

**ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500


กรุงโดฮา ปราก
คุทนา โฮรา ชมเมือง
วิหารเซนต์บาร์บารา
ปราก สะพานชาลส์
จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์
กรุงปราก ปราสาทปราก
มหาวิหาร เซนต์วิตุส
ตรอกทองคำ เชสกี้ ครุมลอฟ
ชมเมือง เชสกี้ บูดาโจวิค
ฮัลล์สตัทท์ ชมเมือง
พระราชวังเชินบรุนน์
ถนนคาร์ทเนอร์และมหาวิหารเซนต์ สเตเฟน
Parndorf Designer Outlet
บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ป้อมชาวประมง โบสถ์เเมตเทียส
จัตุรัสวีรบุรุษ บูดาเปสต์ เฟเรนซ์ ลิซท์

7วัน4คืน QR19-25 พฤศจิกายน 61


40,990
EVTG370Eastern Europe Wonderful

**ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500


มิวนิค
อิงกอลสตัทวิลเลจเอ๊าท์เล็ต
นูเรมเบิร์ก คาร์โลวีวารี่
คาร์โลวีวารี่ ปราค
เชสกี้ ครุมลอฟ
เชสกี้บูโยวิช เบอร์โน
เวียนนา บราติสลาวา
เวียนนา


7วัน4คืน TG

26พฤศจิกายน-02ธันวาคม 61
5-11 ธันวาคม 61


เริ่มต้น 46,900
EWC95ยุโรปตะวันออก
เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี


**ไม่รวม ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า**


กรุงปร๊าก ปราสาทปร๊าก
บราติสลาวา ชมเมือง
บูดาเปสต์ คาสเซิ่ล ฮิลล์
ป้อมฟิชเชอร์แมน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค
โบสถ์เซนต์สตีเฟน -ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์
เวียนนา เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก
ชมเมือง เชสกี้ บูเดอโจวิช
เชสกี้ บูเดอโจวิช คาร์โลวี วารี ปร๊าก
ปร๊าก ชมเขตเมืองเก่า ช้อปปิ้ง

8วัน5คืน QR
พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62

42,900
EZG136READY EAST EUROPE

**ไม่รวมค่าวีซ่า

มิวนิก โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานสไตน์ เมืองอินส์บรูค
หลังคาทองคำ เมืองอินส์บรูค
เมืองฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท
เมืองซาลส์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท
ถนนเก็ตเตรียกาสเซส ซาลส์บูร์ก
เเชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ
ถนนเก็ตเตรียกาสเซส เมืองปราก
ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส
พระราชวังหลวง ย่านช่างทองโบราณ
สะพานชาร์ล ประตูเมืองเก่า
ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์
ปราก เวียนนา พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท
ถนนสายวงแหวน พระราชวังฮอฟเบิร์ก
โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น พระราชวังเชินบรุนน์
ถนนคาร์นท์เนอร์ เมืองเวียนนา

8วัน5คืน TGพฤศจิกายน-ธันวาคม 61


เริ่มต้น 48,999
EGH243ออสเตรีย เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศออสเตรีย**

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ ซาลส์บวร์ก
ซาลส์บวร์ก ฮัลสตัท อินส์บรูค
ปราสาทนอยชวานสไตน์ มิวนิค
จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
มิวนิค คาร์โลวี วารี ปราก
ปราสาทปราก กรุงบราติสลาว่า
บราติสลาว่า OUTLET กรุงบูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ จัตุรัสวีรบุรุษ CASTLE HILL

9วัน6คืน BR


พฤศจิกายน - ธันวาคม61

เริ่มต้น 53,900
EGH229เยอรมนี เชก ออสเตรีย
สโลวัก ฮังการี (คุทนา ฮอร่า)

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก**

แฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ นูเรมเบิร์ก
นูเรมเบิร์ก คาร์โลวี วารี ปราก
ปราก คุทนา ฮอร่า โบสถ์โครงกระดูก
ปราก ปราสาทปราก
บราติสลาว่า บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ Parndorf Outlet
เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์
เวียนนา ฮัลสตัท ซาลส์บวร์ก
ซาลส์บวร์ก มิวนิค

9วัน6คืน TGพฤศจิกายน 61 - มีนาคม62

เริ่มต้น 56,900
EGH244VIENNA THE SERIES by TG EP.4
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรีย**

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ Outlet บราติสลาวา
บราติสลาวา ปราก ปราสาทปราก
ปราก คาร์โลวี วารี เชสกี้ครุมลอฟ
เชสกี้ครุมลอฟ มิวนิค ฟุสเซ่น
ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์
อินส์บรูค ฮัลสตัท เวียนนา

10วัน7คืน TGพฤศจิกายน 61 - มีนาคม62

เริ่มต้น 59,888
EGH248LAKE, CASTLE and BEAUTIFUL VILLAGE
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก**

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ Outlet บราติสลาวา
ปราก ปราสาทปราก
คาร์โลวี วารี เชสกี้ครุมลอฟ
ฮัลสตัท ล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัท
ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK
ซาลส์บวร์ก อินส์บรูก
ฟุสเซ่น ปราสาทนอยชวานสไตน์

10วัน7คืน TGพฤศจิกายน 61 - มีนาคม62

**วันปีใหม่**


เริ่มต้น 59,900
EGH250SILKY EAST EUROPE
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก
เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์**

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ Outlet บราติสลาวา
บราติสลาวา ปราก ปราสาทปราก
ปราก เชสกี้ครุมลอฟ ซาลส์บวร์ก
ซาลส์บวร์ก ฮัลสตัท มิวนิค
มิวนิค ชาฟเฮาเซ่น น้ำตกไรน์ เมืองซุก
อินเทอลาเกน เขาจุงเฟรา ลูเซิร์น
ลูเซิร์น เมืองซุก ซูริค

10วัน7คืน TGพฤศจิกายน 61 - มีนาคม62

**วันปีใหม่**


เริ่มต้น 62,900
EGH249CLASSIC EAST EUROPE
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมัน**

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ Outlet บราติสลาวา
บราติสลาวา ปราก ปราสาทปราก
ปราก เชสกี้ครุมลอฟ ซาลบวร์ก
ซาลบวร์ก ฮัลสตัท มิวนิค
มิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่น มิวนิค
มิวนิค นูเรมเบิร์ก แบมเบิร์ก
แฟรงก์เฟิร์ต ไฮเดลเบิร์ก จัตุรัสโรเมอร์

10วัน7คืน TGพฤศจิกายน 61 - มีนาคม62เริ่มต้น 63,900
EGH232เยอรมนี เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี
(คุทนา ฮอร่า)


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมัน**

แฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ นูเรมเบิร์ก
นูเรมเบิร์ก คาร์โลวี วารี ปราก
ปราก คุทนา ฮอร่า โบสถ์โครงกระดูก
ปราสาทปราก บราติสลาว่า
บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
Parndorf Outlet เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปปิ้ง
ฮัลสตัท ฟุสเซ่น
ปราสาทนอยชวานสไตน์
มิวนิค จัตุรัสมาเรียนพลาสท์

11วัน8คืน TGพฤศจิกายน-ธันวาคม61

เริ่มต้น 65,900
EZG153BELIEVE EAST EUROPE


**ไม่รวมค่าวีซ่า**


มิวนิก โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานสไตน์ อินส์บรูค
ถนนมาเรียเทเรซ่า หอคอยประจำเมือง
เสาอันนาเซาเลอ หลังคาทองคำ
ฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก
ซาลส์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
เชสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ
จตุรัสกลางเมือง ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่
เมืองปราก ย่านช่างทองโบราณ
สะพานชาร์ล ประตูเมืองเก่า
ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า หอนาฬิกาดาราศาสตร์
ปราก ปราสาทปราก มหาวิหาร เซนต์วิตัส
พระราชวังหลวง เวียนนา
พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท ถนนสายวงแหวน
อาคารรัฐสภา ออสเตรีย น้ำพุพัลลัส อะธีน่า
พระราชวัง เบลวีเดียร์ พระราชวังฮอฟบวร์ค
อาสนวิหารนักบุญเซนต์ สตีเฟ่น
พระราชวังเชินบรุนน์ ถนนคาร์ทเนอร์

8วัน5คืน QR03-10 ธันวาคม 61
10-17 กุมภาพันธ์ 62
03-10 มีนาคม 62
17-24 มีนาคม 62

เริ่มต้น 45,999
EWC87แกรนด์โปแลนด์


**รวมค่าวีซ่าแล้ว


วอร์ซอร์ โทรุน (เมืองมรดกโลก)
พอซนัน จัตุรัสเมืองเก่า วรอตสวัฟ
เชสโตโชวา อารามจัสนากอร่า
ชมเมืองเก่าคราคูฟ ค่ายเอาสช์วิตช์
เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา คราคูฟ
หมู่บ้าน Zalipie เซสซอว์ ลับบลิน
วอร์ซอร์ ห้างสรรพสินค้า ZALOTE TARASY
พระราชวังลาเซียนสกี้ จัตุรัสกลางเมือง

9วัน7คืน QR03-11 ธ.ค. 61
28 ธ.ค.-04 ม.ค. 62

เริ่มต้น 59,900
EZP5EASY CHRISTMAS EAST EUROPE


**ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500


กรุงโดฮา ปราก
คุทนา โฮรา ชมเมือง
วิหารเซนต์บาร์บารา
ปราก สะพานชาลส์
จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์
กรุงปราก ปราสาทปราก
มหาวิหาร เซนต์วิตุส
ตรอกทองคำ เชสกี้ ครุมลอฟ
ชมเมือง เชสกี้ บูดาโจวิค
เชสกี้ ครุมลอฟ ฮัลล์สตัทท์
ชมเมือง เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์
ถนนคาร์ทเนอร์
และมหาวิหารเซนต์ สเตเฟน
Parndorf Designer Outlet
บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ป้อมชาวประมง โบสถ์เเมตเทียส
จัตุรัสวีรบุรุษ บูดาเปสต์ เฟเรนซ์ ลิซท์

7วัน4คืน QR
17-23 ธันวาคม 6143,990
EVTG373EaSt EuRoPe BeAuTiFuL
เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวาเกีย-เช็ค


**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 2,900 บาท //
ค่าทิปคนขับ, ทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,300 บาท
ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **


มิวนิค โฮเฮนชวานเกา
ฟุสเซ่น เคมป์เท่น (เยอรมัน)
การ์มิช พาร์เท่นเคอเช่น (เยอรมัน)
อินน์สบรูค ซาลสเบิร์ก (ออสเตรีย)
ฮอลสตัท เวียนนา (ออสเตรีย)
Parndorf Outlet (ออสเตรีย)
บูดาเปสต์ (ฮังการี)
บราติสลาวา (สโลวาเกีย)
ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)
นูเรมเบิร์ก แฟร้งค์เฟิร์ต (เยอรมัน)

10วัน7คืน TG
23 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62

**วันปีใหม่

64,900
EVTG377Amazing East Europe
เยอรมัน-สโลวีเนีย-สโลวัค-ออสเตรีย**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,300 บาท //
ค่าทิปคนขับ, ทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท
ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **

มิวนิค การ์มิชพาเท่นเคียเช่น
ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ฟุสเซ่น
เคมป์เท่น (เยอรมัน)
โฮเฮนชวานเกาโอเบอราเมอร์เกา (เยอรมัน)
อินนส์บรูค (ออสเตรีย)
เลียนซ์ (ออสเตรีย) เบลด (สโลวีเนีย)
พอสทอยน่า ลุบเบลียน่า (สโลวีเนีย)
กราซ ฮอลสแตท (ออสเตรีย)
ช้อปปิ้งพาร์นดอร์ฟ (ออสเตรีย)
บราติสลาวา (สโลวัค)
เวียนนา (ออสเตรีย)10วัน7คืน TG25 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62

**วันปีใหม่

88,900
EVTG375Europe SuperB Winter Reroute
เยอรมัน-ออสเตรีย-ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์


**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 2,900 บาท //
ค่าทิปคนขับ, ทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท
ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **


มิวนิค อิงกอลสตัด ช้อปปิ้ง
มิวนิค (เยอรมัน) อินน์สบรูค (ออสเตรีย)
โฮเฮนชวานเกา (เยอรมัน)
ฟุสเซ่น บาดโกรเนนบาช (เยอรมัน)
ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
ทิทลิส ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
ทิทิเซ่ (เยอรมัน) กอลมาร์ (ฝรั่งเศส)
มูลูส (ฝรั่งเศส) ไฟรเบิร์ก (เยอรมัน)
สตราสบูร์ก ไฮเดลเบิร์ก เวิร์นไฮม์
เวิร์นไฮม์ คอคแฮม แฟร้งค์เฟิร์ต (เยอรมัน)

10วัน7คืน TG
26 ธ.ค.61 - 4 ม.ค.62

**วันปีใหม่

80,900
EGH245New Year Eastern Europe
ออสเตรีย – ฮังการี – สโลวัก – เชก – เยอรมนี**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศออสเตรีย**


เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานู
บูดาเปสต์ Outlet บราติสลาวา
บราติสลาวา ปราก ปราสาทปราก
ปราก คาร์โลวีวารี เชสกี้ครุมลอฟ
เชสกี้บูดาโจวิช มิวนิค
การ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น
การ์มิช ยอดเขาซุกสปิตเซ่ อินส์บรูค
อินส์บรูค ฮัลสตัท เวียนนา

10วัน7คืน TG
26 ธ.ค.61 - 4 ม.ค.62

**วันปีใหม่

84,900
EWC90เยอรมนี เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี

**รวมค่าวีซ่าแล้ว

เวียนนา ซาลซ์บูร์ก อุทยานมิราเบลล์
ถนนเกรไทเดร้ บ้านโมซาร์ท ฮัลสตัทท์
โฮเฮนชวานเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์
มิวนิค จตุรัสมาเรียนพลัซท์ เชสกี้คลุมลอฟ
เมืองมรดกโลก ปร๊าก ปราสาทปร๊าก
สะพานชาร์ลส์เ ขตเมืองเก่า
ปร้าก บราติสลาวา บูดาเปสต์ (ฮังการี)
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ฮีโร่ สแควร์
คาสเซิ่ล ฮิลล์ ป้อมฟิชเชอร์แมน
Outlet Parndorf เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์
สวนสาธารณะสตัดปาร์ค
โบสถ์เซนต์สตีเฟน
ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์

**พักฮัลสตัทท์ 100%

9วัน6คืน OS27 ธ.ค.-04 ม.ค. 62

**วันปีใหม่

81,900
EWC89เยอรมนี เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี

**รวมค่าวีซ่าแล้ว

เวียนนา ซาลซ์บูร์ก
อุทยานมิราเบลล์ ถนนเกรไทเดร้
บ้านโมซาร์ท ฮัลสตัทท์ โฮเฮนชวานเกา
ปราสาทนอยชวานสไตน์
มิวนิค จตุรัสมาเรียนพลัซท์
เชสกี้คลุมลอฟ เมืองมรดกโลก
ปร๊าก ปราสาทปร๊าก เขตเมืองเก่า
บราติสลาวา บูดาเปสต์ (ฮังการี)
มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ฮีโร่ สแควร์
คาสเซิ่ล ฮิลล์ ป้อมฟิชเชอร์แมน
Outlet Parndorf เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์ สวนสาธารณะสตัดปาร์ค
โบสถ์เซนต์สตีเฟน ช้อปปิ้งย่านถนนคาร์ทเนอร์

**พักฮัลสตัทท์ 100%

9วัน6คืน OS28 ธ.ค.-05 ม.ค. 62

**วันปีใหม่

79,900
EGH251CLASSIC EAST EUROPE 2
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศเชก**

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเปสต์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ Outlet บราติสลาวา
บราติสลาวา ปราก ปราสาทปราก
ปราก เชสกี้ครุมลอฟ ซาลบวร์ก
ซาลบวร์ก ฮัลสตัท มิวนิค
มิวนิค ปราสาทนอยชวานสไตน์
ฟุสเซ่น มิวนิค
มิวนิค นูเรมเบิร์ก แบมเบิร์ก
แฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์

10วัน7คืน TG
28 ธ.ค. 61-6 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61-7 ม.ค. 62

**วันปีใหม่**


85,900
EGH242NEXT STOP: EASTERN EUROPE
เชก ออสเตรีย สโลวัก ฮังการี


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศเชก**

ดูไบ ปราก คาร์โลวี วารี ปราก
ปราก ปราสาทปราก
เชสกี้ บูดาโจวิค
เชสกี้ บูดาโจวิค ฮัลสตัท
ล่องเรือทะเลสาปฮัลสตัท เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์
OUTLET บราติสลาวา
บราติสลาวา บูดาเปสต์ CASTLE HILL


7วัน4คืน EK
เดือนธันวาคม 61

**วันปีใหม่**


59,900
EGH236Sisi Museum
เยอรมนี - ออสเตรีย - ฮังการี - เชก

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก**

มิวนิค ฮัลสตัท ซาลส์บวร์ก
เวียนนา พระราชวังฮอฟเบิร์ก Sisi Museum
เวียนนา บูดาเปสท์ ล่องเรือแม่น้ำดานูป –
ป้อมชาวประมง บูดาเปสต์ Outlet in Parndorf
เบอร์โน่ ปราก ปราสาทปราก คาร์โลวี วารี
คาร์โลวี วารี แบมเบิร์ก นูเรมเบิร์ก
นูเรมเบิร์ก มิวนิค พระราชวังนิมเฟมบูรก์

10วัน7คืน TG


ธันวาคม 61 - มีนาคม 62

**วันปีใหม่**

 

เริ่มต้น 67,900
EGH230MELK ABBEY
เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี**

แฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ นูเรมเบิร์ก
นูเรมเบิร์ก คาร์โลวี วารี ปราก
ปราก ปราสาทแห่งปราก เบอร์โน่
เบอร์โน่ บราติสลาว่า
บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
บูดาเปสต์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์
ช้อปปิ้ง เวียนนา เมลค์ ซาลส์บวร์ก
ซาลส์บวร์ก มิวนิค ช้อปปิ้ง

10วัน7คืน TG


มกราคม - มีนาคม62

เริ่มต้น 66,888
EZG154CONNECT EAST EUROPE

**ไม่รวมค่าวีซ่า**

เวียนนา อาสนวิหารนักบุญเซนต์ สตีเฟ่น
ถนนสายวงแหวน อาคารรัฐสภา ออสเตรีย
น้ำพุพัลลัส อะธีน่า พระราชวังฮอฟบวร์ค
พระราชวังเบลวีเดียร์ พระราชวังเชินบรุนน์
ถนนคาร์ทเนอร์ บราติสลาวา
ปราสาทบราติสลาวา ย่านเมืองเก่า
ประตูมิคาเอล โรงละคร ศาลากลางเก่าของเมือง
รัฐสภาแห่งสโลวักฯ พระราชวังไพรเมท
โบสถ์เซนต์มาร์ติน บูดาเปสต์
โบสถ์แมทเธียส อนุสาวรีย์พระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1
ป้อมชาวประมง พระราชวังหลวง บูดาเปสต์
ถนนวาชี ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ
อาคารรัฐสภา ฮังการี สะพานเชน ถนนแอนดราสซี
จัตุรัสอลิซาเบธ ซิตี้พาร์ค บูดาเปสต์
โบสถ์เซนต์สตีเฟน โรงละคร จัตุรัสวีรบุรุษ

6วัน3คืน QR


14-19 กุมภาพันธ์ 62
19-24 กุมภาพันธ์ 62
05-10 มีนาคม 62
19-24 มีนาคม 62

เริ่มต้น 35,999
EZG147READY EAST EUROPE
เยอรมัน-เช็ก-ออสเตียเมืองโฮเฮนชวานเกา ประเทศเยอรมัน
ปราสาทนอยชวานสไตน์
เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย
ถนนมาเรียเทเรซ่า หอคอยประจำเมือง
เสาอันนาเซาเลอ -หลังคาทองคำ
เมืองอินส์บรูค เมืองฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท
เมืองซาลส์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท
ถนนเก็ตเตรียกาสเซส เมืองซาลส์บูร์ก ประเทศออสเตรีย
เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก
ปราสาทครุมลอฟ ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
เมืองปราก ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส -
พระราชวังหลวง ย่านช่างทองโบราณ สะพานชาร์ล
ประตูเมืองเก่า ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
หอนาฬิกาดาราศาสตร์
เมืองเวียนนา ถนนสายวงแหวน
พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น
พระราชวังเชินบรุนน์ ถนนคาร์นท์เนอร์
เมืองเวียนนา

 

8วัน5คืน TG09 - 16 เมษายน 2562
12 - 19 เมษายน 2562
13 - 20 เมษายน 2562
14 - 21 เมษายน 2562

**วันสงกรานต์**เริ่มต้น
59,999
 
-- ยุโรปตะวันออก ยุโรปตะวันตก (EAST EUROPE)(WEST EUROPE)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
EGH253EUROPE CUCKOO
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก
เยอรมนี สวิส อิตาลี**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชก**

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเปสต์
บูดาเปสต์ Outlet บราติสลาวา
บราติสลาวา ปราก ปราสาทปราก
ปราก คาร์โลวี วารี เชสกี้ ครุมลอฟ
เชสเก้ บูเดโจวิซ ฮัลสตัท มิวนิค
มิวนิค ทิทิตเซ่ โรงงานผลิตนาฬิกากุ๊กกู
ไฟร์เบริก์ ชาฟฟ์เฮาเซิน
น้ำตกไรน์ ซูก ลูเซิร์น มิลาน

10วัน7คืน TG
ธันวาคม 61 - มีนาคม 62


เริ่มต้น
59,900
EGH252East and West Europe
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก
เยอรมนี สวิส อิตาลี


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์**

เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเปสต์
บูดาเปสต์ Outlet บราติสลาวา
บราติสลาวา ปราก ปราสาทปราก
ปราก คาร์โลวี วารี มิวนิค
มิวนิค ล่องเรือชมวิวที่ป่าดำ
เมืองซุก ลูเซิร์น
ลูเซิร์น จุงเฟรา อินเทอร์ลาเคน
อินเทอร์ลาเคน ลูกาโน่ Outlet มิลาน

10วัน7คืน TG
08-17 มี.ค. 62
20-29 มี.ค. 62


เริ่มต้น
66,888
-- อิตาลี (ITALY)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
EZG144RELEX ITALY


**ไม่รวมวีซ่า**

เมืองโรม กลุ่มโรมันฟอรัม
สนามกีฬาโคลอสเซียม
นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
น้ำพุเทรวี บันไดสเปน
เมืองเลคซิโอ เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท
เมืองฟลอเรนซ์ มหาซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร
จตุรัสเดลลาซิญญอเรีย สะพานเวคคิโอ
เมืองฟลอเรนซ์ เมืองปิซ่า
จตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม มหาวิหารดูโอโม
หอเอนแห่งเมืองปิซ่า เมืองเวนิส
ท่าเรือตรอนเคตโต้
เมืองเวนิส ท่าเรือตรอนเคตโต้
ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส
เกาะเวนิส สะพานถอนหายใจ
วังดอดจ์ จัตุรัสซานมาร์โค โบสถ์ซานมาร์โค
เมืองมิลาน ศูนย์การค้าแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน


7D4N BY SQตุลาคม - ธันวาคม 61

เริ่มต้น
39,999

EZG145REPEAT ITALY


**ไม่รวมวีซ่า**


ศูนย์การค้า แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2
ซานตา มาเรีย เดลเล กราเซีย - มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
เมืองเวโรนา - ย่านเมืองเก่า จัตุรัสเออร์เบ
วังเก่า น้ำพุมาดอนน่า แห่งเวโรนา
โรมัน อารีน่า บ้านของจูเลียต
ท่าเรือตรอนเคตโต้
ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส
เกาะเวนิส สะพานถอนหายใจ
วังดอดจ์ จัตุรัสซานมาร์โค
โบสถ์ซานมาร์โค เมืองโบโลญญ่า
จัตุรัสมัจโจเล่ โบสถ์ซานเปโตรนิโอ
ศาลาว่าการเมือง ลานน้ำพุเทพเนปจูน
อาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา
เมืองโบโลญญ่า เมืองปิซ่า
จัตุรัส เปียซซา เดล ดูโอโม หอพิธีเจิมน้ำมนต์
มหาวิหารดูโอโม หอเอนแห่งเมืองปิซ่า
เมืองเลคซิโอ เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท
เมืองฟลอเรนซ์ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร
จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย สะพานเวคคิโอ - เมืองโรม
เมืองโรม กลุ่มโรมันฟอรัม สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม
นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ น้ำพุเทรวี่
บันไดสเปน


7D4N BY EYตุลาคม - ธันวาคม 61

เริ่มต้น
39,999

EZG129COMPLETED ITALY


เมืองมิลาน ศูนย์การค้า แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2
ซานตา มาเรีย เดลเล กราเซีย
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน เมืองเวโรนา
ย่านเมืองเก่า จัตุรัสเออร์เบ วังเก่า
น้ำพุมาดอนน่า แห่งเวโรนา โรมัน อารีน่า
บ้านของจูเลียต เมืองเวโรน่า ท่าเรือตรอนเคตโต้
ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส เกาะเวนิส
สะพานถอนหายใจ วังดอดจ์ จัตุรัสซานมาร์โค
โบสถ์ซานมาร์โค เมืองโบโลญญ่า จัตุรัสมัจโจเล่
โบสถ์ซานเปโตรนิโอ ศาลาว่าการเมือง
ลานน้ำพุเทพเนปจูน อาคารปาลาซโซ เดล โพเดสตา
เมืองโบโลญญ่า เมืองปิซ่า -จัตุรัส เปียซซา เดล ดูโอโม
หอพิธีเจิมน้ำมนต์ - มหาวิหารดูโอโม
หอเอนแห่งเมืองปิซ่า เมืองเลคซิโอ
เลคซิโอ เดอะ มอลล์ เอาท์เล็ท เมืองฟลอเรนซ์
มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย
สะพานเวคคิโอ เมืองโรม เมืองโรม กลุ่มโรมันฟอรัม
สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม นครรัฐวาติกัน
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน
7วัน4คืน EYตุลาคม - ธันวาคม 61


เริ่มต้น
42,888
EZG122FOCUS ITALY


สิงคโปร์ โรม (อิตาลี)
โคลอสเซียม วาติกัน
น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน
โรม THE MALL OUTLET
ฟลอเรนซ์ มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร
สะพานเวคคิโอ
ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า หอเอนปิซ่า
เวนิส สะพานถอนหายใจ
จตุรัสซานมาร์โค มิลาน
แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล
มหาวิหารดูโอโม่แห่งมิลาน7วัน4คืน SQตุลาคม - ธันวาคม 61

เริ่มต้น
45,888
EB29GRAND ITALY
มิลาน เวนิส ปิซ่า ฟลอเรนซ์ วาติกั
น โรม

**ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าวีซ่าและบริการ 3,500บาท**

มิลาโน มัลเพนซา มิลาน
มหาวิหารแห่งมิลาน
แกลลอเรีย วิคเตอร์
เอ็มมานูเอล เมสเตร
ท่าเรือตรอนเคตโต้
เกาะเวนิส
เมือง ลา สเปเซีย
ลา สเปเซีย ชิงเกว แตร์เร
เมืองปิซ่า จัตุรัสดูโอโม่
หอเอนปิซ่า
เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์
ฟลอเรนซ์
เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์
นครวาติกัน
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
กรุงโรม โคลอสเซี่ยม
จัตุรัสโรมัน
น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน

**(TG) สะสมไมล์ได้ 50%**

7วัน4คืน TG

ตุลาคม - ธันวาคม 61


49,900
EWC100แกรนด์อิตาลี

**ไม่รวมค่าวีซ่า**

มิลาน มหาวิหารดูโอโม
ปราสาทสฟอร์เซสโก้ เวโรน่า
เวนิส ล่องเรือชมเกาะ
ฟลอเรนซ์ ชมเมือง ฟลอเรนซ์
เมืองปิซ่า เมืองเซียน่า
เฟียโน่ โรมาโน ปอมเปอี
La Reggia Designer Outlet
เนเปิ้ล ซอร์เรนโต้ ทิโวรี่
โรม โคลอสเซี่ยม น้ำพุเทรวี
วิหารแพนธีออน นครรัฐวาติกัน
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน9วัน6คืน TG

02-10 พ.ย. 61


49,900
EWD4HASHTAG GRAND ITALY

**ไม่รวมค่าวีซ่า4,000บาท

มาเพนซ่า มิลาน
มหาวิหารแห่งมิลาน
แกลเลอรี่ วิคเตอร์แอมมานูเอล
เมืองเวโรน่า เมสเตร้
เวนิสเมสเตร้
ท่าเรือตรอนเคตโต้
เกาะเวนิส เมืองฟลอเร้นซ์
เขตเมืองเก่าฟลอเร้นซ์
เมืองปราโต้ เมืองลาสเปเซีย
ชิงแคว เตรเร หมู่บ้านริมทะเลทั้ง 5
เมืองปิซ่า หอเอนปิซ่า
เมืองปราโต้ กรุงโรม
สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน
กรุงโรม

**(TG) สะสมไมล์ได้ 50%**

7วัน4คืน TG

06-12 พฤศจิกายน 61
20-26 พฤศจิกายน 61
04-10 ธันวาคม 61


49,991
EVTG378Special Mono Italy


**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสารท่านละ 3,500 บาท //
ค่าทิปคนขับ, ทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
ทั้งหมดชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **

มิลาน เจนัว
ลา สเปเซีย ซิงเควเทอร์เร่ พราโต้
พราโต้ ฟลอเร้นซ์ โบโลญญ่า
เวโรน่า ช้อปปิ้ง Fidenza Village มิลาน

 


6วัน4คืน IG

08-13 พ.ย. 61
01-06 ธ.ค. 61
06-11 ธ.ค.61


37,900
EWC96อิตาลี ตอนใต้(เกาะคาปรี)


**ไม่รวม ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า**

โรม กาแซร์ตา
พระราชวังกาแซร์ตา(มรดกโลก)
นาโปลี ชมเมือง
นั่งเรือเที่ยวเกาะคาปรี ถ้ำบลูกรอตโต้
นชายฝั่งอามาลฟี โคสต์ ซอร์เรนโต
ปอมเปอี ช้อปปิ้งเอาท์เลท โรม
วาติกัน วิหารเซนต์ปีเตอร์
น้ำพุเทรวี วิหารเพนธีออน ย่านบันไดสเปน


7วัน4คืน EY

พฤศจิกายน 61 - มีนาคม 62

48,900
EGH241ITALY Cinque Terre

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี**


มิลาน เวนิส เมสเตร้
เมสเตร้ เกาะเวนิส
เมสเตร้ เวโรน่า
โมเดน่า พิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี่
โบโลญญ่า ลา สปาเซีย
ชิงเกวเตรเร่ ปิซ่า
โรม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
โคลอสเซี่ยม


8วัน5คืน TG
พฤศจิกายน 61-มีนาคม62

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
49,900
EGH224VIVA ITALY


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี **


โรม โคลอสเซี่ยม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
ฟลอเรนซ์ โบโลญญ่า เวนิส เมสเตร้
เกาะเวนิส จตุรัสซานมาร์โค เวโรน่า
มิลาน Fidenza Village Outlet ปาร์ม่า
ปิซ่า หอเอนปิซ่า โรม


8วัน5คืน TG

พฤศจิกายน- ธันวาคม 61

52,900
EGH227VIVA ITALY


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี **กรุงโรม สเปอร์ลอนกา คาปัว เนเปิ้ล
เนเปิ้ล เกาะคาปรี ถ้ำบลูก็อตโต ซอร์เรนโต
โพสิตาโน่ อมาลฟี่โคสท์ ซาเลอร์โน
ซาเลอร์โน ปอมเปอี
เมืองโบราณปอมเปอี กรุงโรม
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซี่ยม
น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน


8วัน5คืน TG

พฤศจิกายน- ธันวาคม 61

59,888
EVTG371Beautiful Italy

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสารท่านละ 3,500 บาท //
ค่าทิปคนขับ, ทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท
ทั้งหมดชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **


มิลาน โคโม่ เวนิส (อิตาลี) เวนิส
โบโลญญ่า พาร์ม่า
ราพัลโล่ ลาสเปเซีย เลอแวนโต้
ปิซ่า ฟลอเร้นซ์ พราโต้
ช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet โรม

 

9 วัน 6 คืน TG
23 - 31 ธ.ค. 2561


59,900
EVTG372Best Italy South

***ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,500 บาท //
ค่าทิปคนขับและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **


โรม ปอมเปอี เนเปิ้ล
เกาะคาปรี ถ้ำบลูกร็อตโต-กรุงโรม
ฟลอเร้นซ์ พราโต้
พราโต้ ปิซ่า เวนิส
มิลาน ชมเมือง ช้อปปิ้ง

 

9 วัน 6 คืน TG
25 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค.62


74,900
EGH240MONO ITALY

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี**


มิลาน เวนิส เมสเตร้
เมสเตร้ เกาะเวนิส
เมสเตร้ เวโรน่า
เวโรน่า ฟลอเรนซ์
จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย ปิซ่า
ปิซ่า เซียน่า โรม
มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซี่ยม


8วัน5คืน TG
ธันวาคม 61-มีนาคม62

**วันปีใหม่**

เริ่มต้น
52,900
EWC94อิตาลีเหนือ ห้าแคว้นแสนสวย

**รวมค่าวีซ่าแล้ว

มิลาน เซอมิโอเน่
ล่องเรือทะเลสาบเกรดา
อุทยานโดโลไมต์
จุดชมวิวโบสถ์ซานต้า แมกดัลนา
โบลซาโน ชมเมือง โอร์ทิเซย
นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ
ทะเลสาบมิซูริน่า
คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ เวนิส เมสเต้
เกาะเวนิส ชมจตุรัสซานมาร์โค
สะพานเรียลอัลโต้ ปาโดวา
ฟลอเรนซ์ เดินชมเมือง
จัตุรัสไมเคิลแองเจโล
เกรฟ อิน เชียนติ
ชิมไวน์ ณ Castello di
Verrazzano
เซียน่า ชมจัตุรัสเมืองเก่า ดิกัมโป
ทัสคานี มอนเตริคจิเน่
ซานจีมิญญาโน
ลุคกา ปิซ่า ชมหอเอนปิซ่า
ลา สเปเซีย
นั่งรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้า
ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน เจนัว
มิลาน ป้อมซฟอร์ซ่า ช้อปปิ้ง

 

10วัน7คืน TG
26 ม.ค.-04 ก.พ. 62
09-18 ก.พ. 62
23 มี.ค.-01 เม.ย. 62


86,900
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
EB32MONO SWISS

 

เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน น้ำตกไรน์ กรุงเบิร์น
เมืองเจนีวา ทะเลสาบเจนีวา
The Jet d’Eau นาฬิกาดอกไม้
Red Cross Building and Palais des Nations
ชาวาน เดอ โบกิส Aubonne Outlet
เมืองโลซาน เมืองเวเว่ย์
เมืองมองเทรอซ์ ทาซ
เซอร์แมท อินเทอร์ลาเคิน แองเกิลเบิร์ก
แองเกลเบิร์ก นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส
เมืองลูเซิร์น เมืองกลาทท์บรูกจ์

7วัน4คืน TG
ตุลาคม-ธันวาคม 61


เริ่มต้น 49,900

EZG137ROMANTIC SWITZERLAND

**ไม่รวมค่าวีซ่า

ซูริค เจนีวา สวนอังกฤษ นาฬิกาดอกไม้
อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ น้ำพุเจ็ทโด้
โลซานน์ มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์
มหาวิหารโลซานน์ พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล
สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ ศาลาไทย
โลซานน์ เวเว่ย์ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน
มองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง หมู่บ้านทาซ
เซอร์แมท นั่งรถรางไต่เขา กรอนเนอร์แกรต
สู่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
หมู่บ้านทาซ เมืองเบิร์น บ่อหมีสีน้ำตาล
ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ ประตูเมืองโบราณ
น้ำพุปีศาจกินเด็ก หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ศาลาว่าการเมือง
โบสถ์มุนสเตอร์ ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก
สะพานไม้ชาเปล กรินเดอวาลด์
สถานีรถไฟกรินเดอวาลด์
นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์
สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค ยอดเขาจุงเฟรา
ถ้ำน้ำแข็ง ลานสฟิงซ์ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน
เลาเทอร์บรุนเนิน โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์
โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
ย่านบานโฮฟสตราเซอร์


7วัน4คืน SQ
ตุลาคม-ธันวาคม 61


เริ่มต้น 53,888

EWD6#GRAND SWITZERLAND

**ไม่รวมค่าวีซ่า 4,200 บาท

ซูริค เมืองโลซาน เมืองเจนีวา
เมืองเจนีวา เมืองทาช เซอร์แมท
เมืองทาซ เมืองมองเทรอซ์
เมืองเวเว่ย์ กรุงเบิร์น (Bern)
กรินเดอวาล TOP OF EUROPE
จุงฟราว ลูเซิร์น
เมืองซูริค น้ำตกไรน์

**สะสมไมล์การบินไทย 50%

7วัน4คืน TG
06-12 พฤศจิกายน 61
04-10 ธันวาคม 61


เริ่มต้น 64,991

ESR3Rare Precious Experiences in Switzerland

 

ซูริค อินเทอร์ลาเคน
กรินเดลวาลด์ ยอดเขาเฟียส
อินเทอร์ลาเคน กรินเดลวาลด์
ยอดเขาจุงเฟรา อินเทอร์ลาเคน
เซอร์แมท ยอดเขาโรธอน
เซอร์แมท ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
เซอร์แมท อันเดอร์แมท ลูเซิร์น
เอนเกลเบิร์ก เขาทิตลิส
ลูเซิร์น วิซเนา เขาริกิ
ล่องทะเลสาบลูเซิร์น
ลูเซิร์น ซูริค


10วัน7คืน TG

09 - 18 พฤศจิกายน 61
05 - 14 ธันวาคม 61


119,500

EVTG382Mono Swiss


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์**


ซูริค น้ำตกไรน์ เบิร์น โลซานน์
โลซานน์ เจนิวา เวเว่ย์
ทาซ เซอร์แมท
ทาซ มองเทรอซ์ อินเทอร์ลาเก้น
ยอดเขาจุงฟราว ลูเซิร์น

7วัน4คืน TG
พฤศจิกายน - ธันวาคม 61


57,900

EGH260Memory in Switzerland


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์**

ซูริค เบิร์น เจนีวา โลซานน์
โลซานน์ กลาเซียร์ 3000
GoldenPass line มองเทรอซ์
ซอร์แมท เวเว่ย์ อินเทอร์ลาเกน
อินเทอร์ลาเกน ยอดเขาจุงเฟรา
ลูเซิร์น เมืองซุก ซูริค


7วัน4คืน TG

พฤศจิกายน61-มีนาคม 62


เริ่มต้น
62,900

EGH258GLACIER SWITZERLAND


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์**

ซูริค เบิร์น เจนีวา โลซานน์
โลซานน์ กลาเซียร์ 3000
ซอร์แมท มองเทรอซ์ เวเว่ย์
อินเทอร์ลาเกน ยอดเขาจุงเฟรา
ลูเซิร์น เมืองซุก ซูริค

7วัน4คืน TG

พฤศจิกายน61-มีนาคม 62

 เริ่มต้น
62,900

EGH259SWITZERLAND PARADISE ON EARTH


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์**


ซูริค เบิร์น เจนีวา โลซานน์
กลาเซียร์ 3000 มองเทรอซ์
แทซ เซอร์แมท
เวเว่ย์ อินเทอร์ลาเกน
ยอดเขาจุงเฟรา อินเทอร์ลาเกน
อินเทอร์ลาเกน ลูเซิร์น
ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น ซูริค

8วัน5คืน TG

พฤศจิกายน61-มีนาคม 62


เริ่มต้น
65,900

EGH256SWITZERLAND GRAND TOUR


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์**

ซูริค น้ำตกไรน์ ซูริค เบิร์น
เบิร์น เจนีวา โลซานน์ เซอร์แมท
เซอร์แมท เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
มองเทรอซ์ เข้าชมปราสาทชิลยอง เวเว่ย์
อินเทอร์ลาเกน ยอดเขาจุงเฟรา อินเทอร์ลาเกน
ทานอาหารมื้อมื้อค่ำบนยอดเขาฮาร์เดอร์ คูลม์
ลูเซิร์น ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น ซูก

9วัน6คืน TG

พฤศจิกายน61-มีนาคม 62

**วันปีใหม่**เริ่มต้น
75,900

EGH255SWEET SWISS


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์**

ซูริค น้ำตกไรน์ เบิร์น
เบิร์น กรูแยร์ เจนีวา โลซานน์
โลซานน์ ทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญทะเลสาบเจนีวา
เรือเทียบท่าที่ปราสาทชิลยอง เข้าชมปราสาทชิลยอง
มองเทรอซ์ เลอแซง กลาเซียร์ 3000 เซอร์แมท
เวเว่ย์ อินเทอร์ลาเกน
ยอดเขาจุงเฟรา ลูเซิร์น ซุก ซูริค

9วัน7คืน TG


พฤศจิกายน-ธันวาคม61

**วันปีใหม่**เริ่มต้น
78,900

EWC99แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์


**ไม่รวมค่าวีซ่า**


โดฮา มิลาน ลูกาโน่
ฟ๊อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท
หุบเขาเวอร์ซาสก้า
เบลลินโซนา เบลลินโซน่า
นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส
บริก แทช นั่งรถไฟสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต
ชมเขาแมทเธอฮอร์น ทะเลสาบริปเฟลซี
อินเทอร์ลาเก้น ชมเมือง
นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา
ทานอาหารบนยอดเขา วิว พาโรน่าม่า
เลาเทอร์บรุนเนิน น้ำตกชเตาบ์บาค
ซุก ล่องเรือชมทะเลสาบซุก
ลูเซิร์น ช้อปปิ้ง ซูริค

8วัน5คืน QR

23-30 ม.ค. 62
06-13 ก.พ. 62
13-20 ก.พ. 62
21-28 มี.ค. 62

62,900

EGH257แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์**


ซูริค น้ำตกไรน์ เบิร์น
เบิร์น เจนีวา โลซานน์ เซอร์แมท
ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น อิสระช้อปปิ้ง
เซอร์แมท มองเทรอซ์ เวเว่ย์ อินเทอร์ลาเกน
ยอดเขาจุงเฟรา อินเทอร์ลาเกน
อินเทอร์ลาเกน ลูเซิร์น
ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
ลูเซิร์น ซูก ซูริค

10วัน7คืน TG

มกราคม-มีนาคม 62เริ่มต้น
79,900

 
--สเปน โปรตุเกส (SPAIN PORTUGAL)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
EWC97สเปน - โปรตุเกส

**รวม ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า**

ยอดเขา “มองต์จูอิค
สนามฟุตบอลคัมป์นู สนามกีฬาโอลิมปิค
มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์
ถนนลารัมบรา บาร์เซโลน่า
ซาราโกซ่า จัตุรัส PLAZA DEL PILAR โทเลโด้
โทเลโด้ มหาวิหารแห่งโทเลโด้
เมรีด้า บาดาโฆส กรุงลิสบอน
ชมภายนอกมหาวิหารเจอโร นิโม
อิสระช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade
ลิสบอน ซินตร้า แหลมโรก้า ตะวันตกสุดขอบยุโรป
คาเซเรส ชมเมือง กรุงแมดริด
พระราชวังหลวง พลาซ่า มายอร์
กรุงแมดริด สนามฟุตบอลซานเตียโก้ เบอร์นาบิล
ช้อปปิ้ง Las Rozas Village

9วัน6คืน QR
ตุลาคม 61 - มีนาคม 62

เริ่มต้น 56,900
ESST3ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ
ออสเตรีย - เชค - โปแลนด์ - สโลวาเกีย – ฮังการี


อิสตันบูล กรุงลิสบอน โปรตุเกส
โอลด์ซิตี้ หอคอยบีเล็ม-ชมภายในวิหารเจโรนิโมส
ซินทร้า Pena Palace
แหลมโรก้า เค้ป เดอรอก้า เซบียา
จตุรัสแห่งเมืองเซบียา
กรานาด้า กอร์โดบา
สะพานแบบโรมัน (ปูเอนเต้ โรมาโน)
ชมภายในมัสยิดเมสกิต้า
โทเลโด้ ชมภายในมหาวิหารแห่งโทเลโด้
มาดริด ระบำฟลามิงโก
มาดริด ชมภายในพระราชวังหลวง PALACIO REAL
ซาราโกซ่า เอสปัญนา พลาซ่า
มหาวิหารซานตา มาเรีย เดอร์ฟิวลาร์
บาร์เซโลน่า ชมภายในมหาวิหารซากราดา แฟมิเลีย
สวนสาธารณะปาร์ค กูเอล
สนามฟุตบอลคัมป์นู คาซ่า บัตโล่
ตึกประหลาดคาซามิลา ถนนลาแลมนาส

9วัน6คืน (TK)
พฤศจิกายน - ธันวาคม 61

69,999
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
EJW1


อังกฤษ ช้อปปิ้ง

**ไม่รวมค่าวีซ่า 7,900

ลอนดอนสโตนเฮนจ์(สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)
หมู่บ้านลาคอด เมืองบาธ
โรมันบาธ บริสทอล
ลอนดอน อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ
ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์
Bicester Village Outlet


6วัน3คืน MHตุลาคม-ธันวาคม 61

เริ่มต้น 35,900

EB33


Amazing London
ลอนดอน สโตนเฮนจ์ อ๊อกซฟอร์ดเอมส์บิวรี เสาหินสโตนเฮนจ์
เมืองอ๊อกซฟอร์ด ลอนดอน
อิสระฟรีเดย์ ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ซิตี้ทัวร์ลอนดอน ทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน
หอนาฬิกาบิ๊กเบน เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม จตุรัสทราฟัลการ์
ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด

6วัน3คืน MHตุลาคม- ธันวาคม 61


เริ่มต้น 39,333

EB25


Amazing London

**ไม่รวมค่าวีซ่าประเทศอังกฤษ
และค่าบริการ ท่านละ 6,000 บาท
**ไม่รวมค่าทิปไกด์ คนขับรถ
ท่านละ 30 GBP ต่อทริป


สุวรรณภูมิ กัวลาลัมเปอร์
สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน
ซาลส์บัวรี่ เสาหินสโตนเฮนจ์
เมืองอ๊อกซฟอร์ด ลอนดอน
ซิตี้ทัวร์ลอนดอน
ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน
หอนาฬิกาบิ๊กเบน
เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม
จตุรัสทราฟัลการ์
ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด
อิสระฟรีเดย์ให้ท่านเลือก
ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
ลอนดอน สแตรทฟอร์ด
อัพพอน เอวอน
บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
สนามบินนานาชาติฮีทโธวร์
สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์


6วัน 3คืน MH


ตุลาคม61
- มกราคม 62


เรื่มต้น 39,900

EJW2


อังกฤษ ตะลุยลอนดอน

**ไม่รวมค่าวีซ่า 7,900

ลอนดอน สโตนเฮนจ์(สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)
หมู่บ้านลาคอด เมืองบาธ
โรมันบาธ บริสทอล
ลอนดอน ลอนดอนอาย
พระราชวังเวสต์มินสเตอร์
หอนาฬกาบิ๊กเบน
เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม
จตุรัสทราฟัลก้าร์ ทาวเวอร์บริดจ์
ลอนดอน อิสระเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ
ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์
Bicester Village Outlet

6วัน3คืน MHตุลาคม-ธันวาคม 61

เริ่มต้น 39,900

ECD95


สก็อตแลนด์ เวลส์ อังกฤษ

 

ดูไบ กลาสโกว์ กลาสโกว์
มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์
เอดินเบอระ ปราสาทเอดินเบอระ
วินเดอร์เมียร์ เพรสตัน
ยอร์ค มหาวิหารยอร์ค แมนเชสเตอร์
สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด
สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน
บ้านเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ส-คาร์ดิฟฟ์
บาธ โรงอาบน้ำแร่โรมัน สโตนเฮนจ์
ลอนดอน หอนาฬิกาบิ๊กเบน
บริติชมิวเซียม ห้างแฮร์รอดส์
ล่องเรือแม่น้ำเทมส์
บิซส์เตอร์เอ้าท์เล็ต วิลเลจ ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด

9วัน6คืน EKตุลาคม-ธันวาคม 61

เริ่มต้น 58,900

ESM103


HAPPY TIME TO LONDON

**ไม่รวมค่าวีซ่า 5,300 บาท

ลอนดอน ซาลิสบัวรี่
สโตนเฮนจ์ เมืองบาธ
ทาวเวอร์ออฟลอนดอน
บิ้กเบน ลอนดอนอาย
พระราชวังบักกิ้งแฮม
ถนนอ๊อกฟอร์ด
เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
จตุรัสทราฟัลการ์
อิสระ 1 วันเต็ม
ลอนดอน สแตรทฟอร์ด
อัพพอน เอวอน
บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ

6วัน4คืน UL
07-12 พฤศจิกายน 61
30 -05 ธันวาคม 61


เริ่มต้น 39,555

EVTG357


Mono England

**ไม่รวมค่าวีซ่าท่านละ 4,900 บาท

ลอนดอน เมืองแอมส์เบอร์รี่
เสาหินสโตนเฮ้นจ์ เมืองบาธ
พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน
เมืองคาร์ดิ๊ฟ ไบบุรี่
เบอร์ตั้นออนเดอะวอเตอร์
อ๊อกซ์ฟอร์ด
บิสเตอร์เอ๊าท์เล็ต
บริติชมิวเซียม

6วัน4คืน BR
10-15 พฤศจิกายน 61
24-29 พฤศจิกายน 61
05-10 ธันวาคม 61


เริ่มต้น 45,900

EB28


ทัวร์อังกฤษ
ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ อ๊อกซฟอร์ด


**ไม่รวมค่าวีซ่าและ
ค่าบริการท่านละ 6,000 บาท**
**ไม่รวมค่าทิปไกด์
คนขับรถท่านละ 30 GBPต่อทริป**

กรุงลอนดอน ซาลส์บัวรี่
เสาหิน สโตนเฮนจ์
เมืองอ๊อกซฟอร์ด ลอนดอน
ซิตี้ทัวร์ลอนดอน
ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน
หอนาฬิกาบิ๊กเบน
เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม
ตุรัสทราฟัลการ์
ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด
อิสระฟรีเดย์เต็มวัน
ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน
บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ

6วัน3คืน EY
14–19 พฤศจิกายน 61
5–10 ธันวาคม 61
28 ธันวาคม 61-2 มกราคม 62


เริ่มต้น 39,900

EVTG381Best of UK
อังกฤษ-เวลส์-สก๊อตแลนด์ลอนดอน แอมส์บัวรี่
สโตนเฮ้นจ์-บาธ (อังกฤษ)
คาร์ดิ๊ฟ (เวลส์)
ไบบุรี่ เบอร์ตั้นออนเดอะวอเตอร์
สแตรทฟอร์ดอัพอนเวอน
ลิเวอร์พูล วินเดอร์เมียร์
เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์)
แมนเชสเตอร์8วัน5คืน TG
17-24 พ.ย.61
1-8 ธ.ค. 61


58,900

EZG141


WIZARD OF ENGLAND SCOTLAND WALES


**ไม่รวมค่าวีซ่า**

เมืองเอดินบะระ หรือ เมืองเอดินเบิร์ก
ถนนรอยัลไมล์ พระตำหนักโฮลี่รู๊ด
ปราสาทเอดินเบิร์ก โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต
เมืองเอดินเบิร์ก ประเทศสกอตแลนด์
เมืองวินเดอร์เมียร์ ประเทศอังกฤษ
อุทยานแห่งชาติเลคดิสทริค
ล่องเรือทะเลสาบเลคดิสทริค เมืองแมนเชสเตอร์
เมืองแมนเชสเตอร์ สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด
เชสเชียร์ โอค ดีไซด์เนอร์ เอาท์เล็ท
เมืองลิเวอร์พูล สนามฟุตบอล แอนฟิลด์
เดอะ ทรี เกรซ ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์
เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ เมืองคาร์ดิฟฟ์ ประเทศเวลล์
ศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่
สวนสาธารณะคาร์ดิฟฟ์ สนามกีฬามิลเลนเนียม
อาคารที่ทำการของรัฐบาล ปราสาทคาร์ดิฟฟ์
เมืองคาร์ดิฟฟ์ ประเทศเวลล์
เมืองบาธ ประเทศอังกฤษ โรงอาบน้ำโรมันโบราณ
เมืองซาลิสบัวรี่ อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์
เมืองลอนดอน จัตุรัสทราฟัลก้าร์
จัตุรัสรัฐสภา มหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน
ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย
เมืองลอนดอน พระราชวังบัคกิ้งแฮม
ย่านไนซ์บริด ห้างฮาร์วีย์ นิโคล ห้างแฮรอดส์

8วัน5คืน QR

20-27 พฤศจิกายน 61


เริ่มต้น
49,999

EVTG376


Winter of UK
อังกฤษ-เวลส์-สก๊อตแลนด์

**ไม่รวมค่าวีซ่าและบริการด้านเอกสารวีซ่า ท่านละ 4,900 บาท // ค่าทิปคนขับ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและ
หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดินทาง) **

ลอนดอน แอมส์บัวรี่
สโตนเฮ้นจ์ บาธ คาร์ดิ๊ฟ (เวลส์)
ไบบูรี่ สแตรทฟอร์ดอัพอนเวอน ลิเวอร์พูล
วินเดอร์เมียร์ เอดินเบิร์ก (สก๊อตแลนด์)
แมนเชสเตอร์ (อังกฤษ)
บิสเตอร์ ลอนดอน ล่องเรือชมแม่น้ำเทมส์
ลอนดอน ช้อปปิ้ง

8วัน5คืน TG23 - 30 ธ.ค. 61

65,900

EZG156


WIZARD OF UNITED KINGDOM E
NGLAND COTLAND WALES

ไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ ท่านละ 6,000 บาท

เมืองเอดินบะระ หรือ เมืองเอดินเบิร์ก
ถนนรอยัลไมล์ พระตำหนักโฮลี่รู๊ด
ปราสาทเอดินเบิร์ก โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต
เมืองเอดินเบิร์ก ประเทศสกอตแลนด์
เมืองวินเดอร์เมียร์ ประเทศอังกฤษ
อุทยานแห่งชาติเลคดิสทริค
ล่องเรือทะเลสาบเลคดิสทริค - เมืองแมนเชสเตอร์
เมืองแมนเชสเตอร์ สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด
เชสเชียร์ โอค ดีไซด์เนอร์ เอาท์เล็ท เมืองลิเวอร์พูล
สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ เดอะ ทรี เกรซ ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์
เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ เมืองคาร์ดิฟฟ์ ประเทศเวลล์
ศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่
สวนสาธารณะคาร์ดิฟฟ์ สนามกีฬามิลเลนเนียม
อาคารที่ทำการของรัฐบาล ปราสาทคาร์ดิฟฟ์
เมืองคาร์ดิฟฟ์ ประเทศเวลล์
เมืองบาธ ประเทศอังกฤษ มหาวิหารบาธ
โรงอาบน้ำโรมันโบราณ เมืองซาลิสบัวรี่
อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ เมืองลอนดอน
จัตุรัสทราฟัลก้าร์ จัตุรัสรัฐสภา
มหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน
ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย
เมืองลอนดอน จัตุรัสทราฟัลก้าร์
จัตุรัสรัฐสภา พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์
หอนาฬิกาบิ๊กเบน ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย
พระราชวังบัคกิ้งแฮม สะพานมิลเลนเนียม
โรงละครโกลบ หอศิลป์แบงค์ไซด์
โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน มหาวิหารเซนต์พอล
ย่านไนซ์บริด ห้างฮาร์วีย์ นิโคล ห้างแฮรอดส์


8วัน5คืน QR25 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2562
12 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
19 - 26 มีนาคม 2562


เริ่มต้น
52,999

EB27


Popular Grand
อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์

**รวมค่าวีซ่าแล้ว

ลอนดอน ซาลส์บัวรี่
เสาหินสโตนเฮนจ์
เมืองบาธ โรงอาบน้ำโรมัน
ปราสาทคาร์ดิฟฟ์
แมนเชสเตอร์
สนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด
เขตเลคดิสทริค
ทะเลสาบวินเดอร์ วินเดอร์เมียร์
เมืองเอดินบะระ สกอตแลนด์
ปราสาทเอดินบะระ ช้อปปิ้งสตรีท
มหาวิหารยอร์ค สแตรทฟอร์ด
อัพพอน เอวอน
เมืองอ๊อกซฟอร์ด
บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ
ทาวเวอร์ออฟลอนดอน
หอนาฬิกาบิ๊กเบน
ถ่ายรูปลานหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม
จัตุรัสทราฟัลการ์
ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด

8วัน 5คืน MH28 ธันวาคม 61 – 4 มกราคม 62

59,900

EZG151


HAPPINESS OF ENGLAND


**ไม่รวมค่าวีซ่า**

เมืองแมนเชสเตอร์
สนามฟุตบอล โอลด์ แทรฟฟอร์ด
เมืองลิเวอร์พูล สนามฟุตบอล แอนฟิลด์
เดอะ ทรี เกรซ ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์
ลิเวอร์พูล สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน
บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์
โบสถ์โฮลี่ เมืองซาลิสบัวรี่
อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์
เมืองซาลิสบัวรี่ เมืองบาธ
โรงอาบน้ำโรมันโบราณ เมืองลอนดอน
จัตุรัสทราฟัลก้าร์ จัตุรัสรัฐสภา
พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์
หอนาฬิกาบิ๊กเบน ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย
ลอนดอน อิสระท่องเที่ยว หรือพักผ่อน
ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน
ลอนดอน พระราชวังบัคกิ้งแฮม
ย่านไนซ์บริด ห้างฮาร์วีย์ นิโคล ห้างแฮรอดส์

7วัน4คืน SQ


มกราคม - มิถุนายน 62


เริ่มต้น
45,999

EZG157


SOUTHERN ICON ENGLAND WALE BRUNE

ไม่รวมค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ ท่านละ 6,000 บาท


เมืองบาธ ประเทศอังกฤษ มหาวิหารบาธ
โรงอาบน้ำโรมันโบราณ เมืองซาลิสบัวรี่
อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ เมืองคาร์ดิฟฟ์ ประเทศ
เมืองคาร์ดิฟฟ์ ประเทศเวลล์
ศาลาว่าการเมืองและกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่
สวนสาธารณะคาร์ดิฟฟ์ สนามกีฬามิลเลนเนียม
อาคารที่ทำการของรัฐบาล ปราสาทคาร์ดิฟฟ์
เมืองกลอสเตอร์ อาสนวิหารกลอสเตอร์
หมู่บ้านไบบูลรี่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์
เมืองออกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
มหาวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช มหาวิหารไครสต์เชิร์ช
หอคอยทอม หอระฆังทอม จัตุรัสทอม
น้ำพุเมอร์คิวรี่ บิสเตอร์เอาท์เล็ท วิลเลจ เมืองลอนดอน
เมืองลอนดอน อิสระท่องเที่ยว หรือ
พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน
เมืองลอนดอน จัตุรัสทราฟัลก้าร์ จัตุรัสรัฐสภา
พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ หอนาฬิกาบิ๊กเบน
ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม -
สะพานมิลเลนเนียม โรงละครโกลบ
หอศิลป์แบงค์ไซด์ โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน
มหาวิหารเซนต์พอล
เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ตลาดกาดง ไนท์มาร์เก็ต
มัสยิดสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน
มัสยิดทองคำ เจมส์ อาร์ ฮัสซานัล โบลเกียห์
ล่องเรือชมลิงโพรบอสซิส

8วัน5คืน BI09 - 16 เมษายน 2562
30 เม.ย. - 07 พ.ค. 2562


เริ่มต้น
52,999

--สก็อตแลนด์ (Scotland)--
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
EWC76สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ-ใต้

**รวมค่าวีซ่าแล้ว


เอดินเบอระ สเตอร์ลิ่ง
ชมเมือง เอดินเบอระ
ล่องเรือทะเลสาบล็อกเนส
โรงงานวิสกี้ ชมเมืองอินเวอร์เนส
อินเวอร์เนส ปราสาทเอลีน โดแนน
ฟอร์ท วิลเลียม กลาสโกว์ ชมเมือง
แคร์นไรอัน เรือเฟอร์รี่
เบลฟาสต์(ไอร์แลนด์เหนือ)
ชมเมือง ไทแทนิค ทัวร์ ช้อปปิ้ง
เบลฟาสต์ สะพานแขวน คาร์ริค
ไจแอ๊นท์ คอสเวย์ ลอนดอนเดอร์รี่
กัลเวย์ หน้าผาโมเออร์ คิลลาร์นีย์
ริง ออฟ เคอร์รรี่(เส้นทางแสนสวย)
ดับบลิน ชมเมือง10วัน7คืน QR
28 พ.ย.-07 ธ.ค. 61

เริ่มต้น 79,900
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
ESR2The Secrets of Aurora Iceland

**รวมค่าวีซ่าแล้ว**

โคเปนเฮเก้น
เคฟลาวิก เรคยาวิก
ล่องเรือชมวาฬ เคิร์กจูเฟล
บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์
น้ำตกเฮินฟอซซ่า วงแหวนทองคำ
ขับรถสโนว์โมบิล
น้ำตกสโกการ์ฟอส
เคล้าส์เตอร์ ถ้ำคริสตัล
ธารน้ำแข็งสกาฟตาเฟล
โจกุลซาลอน วิค
ชายหาดสีดำ เซลยาแลนฟอส
บูลลากูน เคฟลาวิก ออสโล

10วัน7คืน TG


02-11 พฤศจิกายน 61


162,000
EWC75ไอซ์แลนด์ ล่าแสงเหนือ

**รวมค่าวีซ่าแล้ว**

เฮลซิงกิ เรคยาวิค
Golden Circle
น้ำตกสโกก้า วิค
ธารน้ำแข็งไมดาล โจคูล
ขับรถสโมโมบิล เรนิสแดรงเกอร์
ชมหาดทรายดำ วิค
หาดทรายดำ
ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค
เซลลฟอส เรคยาวิค
เรคยาวิค ชมปลาวาฬ
ชมเมือง อาคารพาร์ลาน ช้อปปิ้ง
เรคยาวิค บูล ลากูน ชมเมือง

*** ล่าแสงเหนือ ***

8วัน5คืน AY


26 พ.ย.-03 ธ.ค.61
03-10 ธ.ค.61
28 ม.ค.-04 ก.พ.62
20-27 ก.พ.62
04-11 มี.ค.62


เริ่มต้น 119,900
ESR1Freezing Aurora Iceland

**รวมค่าวีซ่าแล้ว**

เดนมาร์ก เคฟลาวิก เรคยาวิก
น้ำตกสโกการ์ฟอส
ขับรถสโนว์โมบิล
เคล้าส์เตอร์
โจกุลซาลอน
ถ้ำคริสตัล / ธารน้ำแข็งสกาฟตาเฟล
วิค ชายหาดสีดำ
เซลยาแลนฟอส บูลลากูน
วงแหวนทองคำ
(Thingvellir,Geyser,Gullfoss)
เคิร์กจูเฟล
บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์
น้ำตกเฮินฟอซซ่า
เคฟลาวิก นอร์เวย์ ออสโล

10วัน7คืน TG


04–13 ธันวาคม 61
21–30 ธันวาคม 61
28 ธันวาคม–06 มกราคม 62


169,000
ECD91INSPIRED BY ICELAND

**รวมค่าวีซ่าแล้ว**

เมืองเฮลซิงกิ เมืองเรคยาวิก
หมู่บ้านวิก น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ น้ำตกสโกการ์
อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์
โจกุลซาลอน ธารน้ำแข็งพันปี
หาดทรายดำ REYNISFJARA BLACK SAND BEACH
Dyrhólaey จุดชมวิวริมชายฝั่งทะเล
อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ น้ำตกกุลล์ฟอสส์
น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ เมืองเรคยาวิก
โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา อนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน
บลูลากูน อาบน้ำแร่

8วัน5คืน AY
05 - 12 ธ.ค.61
16 - 23 ม.ค.62
13-20 ก.พ.62


109,000
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download
EZG143


ABOVE SCANDINAVIA
SWEDEN NORWAY DENMARKเมืองสต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดน
เมืองสต็อคโฮล์ม อาคารรัฐสภา
พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม
โอเปร่า เฮ้าส์ เนินเขาฟยัลกาทัน
ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม
พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
เมืองสต็อคโฮล์ม ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน
พระราชวังหลวง เมืองคาร์สตัด
โบสถ์ใหญ่ของเมืองคาร์ลสตัด จัตุรัสใจกลางเมือง
ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด
สะพานหินเก่าแก่
เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน
เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์
อุทยานฟรอกเนอร์หรือสวนหิน ลานกระโดดสกี
ถนนคาร์ล โยฮันน์ - พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา
เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
ล่องเรือสำราญ DFDS เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
เมืองโคเปนเฮเกน น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน
รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด
พระราชวังคริสเตียนบอร์ก
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว
พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน
ถนนสตรอยเยท ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน
อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองโคเปนเฮเกน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน

8วัน5คืน QR


ตุลาคม - พฤศจิกายน 61


เริ่มต้น
49,999

EZG133TRIPLE SCANDINAVIA

**ไม่รวมค่าวีซ่า 4,000

สต็อคโฮล์ม อาคารรัฐสภา
พิพิธภัณฑ์ในยุคกลาง
มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม
โอเปร่า เฮ้าส์ เนินเขาฟยัลกาทัน
พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม
เมืองสต็อคโฮล์ม ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน
พระราชวังหลวง เมืองคาร์สตัด
โบสถ์ใหญ่ของเมืองคาร์ลสตัด
จัตุรัสใจกลางเมือง
ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด
สะพานหินเก่าแก่
เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน
เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์
อุทยานฟรอกเนอร์ ลานกระโดดสกี
ถนนคาร์ล โยฮันน์ พระราชวังหลวง
อาคารรัฐสภา เมืองออสโล
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง ล่องเรือสำราญ DFDS
เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

**พักบนเรือสำราญ DFDS 1 คืน
**บุฟเฟ่ต์สแกนดิเนเวีย

8วัน5คืน TGตุลาคม-ธันวาคม 61


เริ่มต้น 53,999
ECD92สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
ดูไบ สต็อคโฮล์ม ห้างสรรพสินค้า NK
พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ซิตี้ฮอลล์
แกมล่าสแตน คาร์ลสตัท
ออสโล-The Oslo Opera House
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
อุทยานฟร็อกเนอร์ ปราสาท Akershus
ถนนคาร์ลโจฮันเกท เรือสำราญ DFDS SEAWAYS
โคเปนเฮเก้น พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
สวนสนุกทิโวลี ศาลาว่าการเมือง ถนนสตรอยก์
ลิตเติ้นเมอร์เมด น้ำพุเกฟิออน ดุไบ


8วัน5คืน EKตุลาคม - ธันวาคม 2561

เริ่มต้น 58,900
ESM102สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์กัน

**ไม่รวมค่าวีซ่า SCHENGEN
ท่านละ4,000 บาท *


อิสตันบูล
สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน)
คาร์สตัด ออสโล (นอร์เวย์)
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
ล่องเรือสำราญ DFDS
โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
พระราชวังฤดูหนาว
น้ำพุแห่งราชนีเกฟิออน
เงือกน้อย อิสตันบูลิ้ง

8วัน 5คืน TK
เดือน ตุลาคม 61

เริ่มต้น 65,999
EVTG361Mono Norway

**ไม่รวมค่าวีซ่า3,900 บาท

ออสโล (นอร์เวย์)
เกโล กุ๊ดวานเก้น ฟลัม
ฟลัม ไมร์ดาล
รถไฟสายโรแมนติก
สายฟลัมส์บาน่า
วอส เบอร์เก้น
สตัลไฮม์ เกโล
กรุงออสโล
ปฏิมากรรมวิกเกอร์แลนด์
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
ชมผลงานน้ำพุวงจรชีวิต
ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันส์เกท

7วัน4คืน TG

09-15 พฤศจิกายน 61
23-29 พฤศจิกายน 61
30 พฤศจิกายน-06 ธันวาคม61
07-13 ธันวาคม 61
20-26 ธันวาคม 61
23-29 ธันวาคม 61

เริ่มต้น 56,900
EWC92สแกนดิเนเวีย

**รวมค่าวีซ่าแล้ว*

สต๊อคโฮล์ม ชมเมือง
พักบนเรือสำราญซิลเลีย ไลน์
เฮลซิงกิ เรือสำราญซิลเลียไลน์
เฮลซิงกิ ชมเมือง ออสโล ฟลัม
รถไฟสายโรแมนติกฟลัมสบานา
ฟลัม ล่องเรือชม ฟจอร์ด
โกล / เกลโล่ ออสโล
ล่องเรือสำราญ DFDS
โคเปนเฮเกน เรือสำราญ DFDS
ชมเมือง ช้อปปิ้ง มัลโม่


9วัน6คืน TG
12-20 พ.ย. 61
16-24 พ.ย. 61
18-26 พ.ย. 61


เริ่มต้น 79,900
EVTG359NICE SCAN 7 D 3CAPS
เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน

**ไม่รวมค่าวีซ่า3,300 บาท

โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
ล่องเรือ DFDS
ออสโล (นอร์เวย์)
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง
ปฏิมากรรมวิกเกอร์แลนด์
คาร์ลสตัด (สวีเดน)-
สต็อคโฮล์ม
พิพิธภัณฑ์เรือวาซา

7วัน4คืน TG
29 พฤศจิกายน-05 ธันวาคม61
03-09 ธันวาคม61

เริ่มต้น 50,900
EGH218ESSENCE OF SCANDINAVIA
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค


**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอร์เวย์**

สต็อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา
ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม
สต็อกโฮล์ม คาลสตัท ออสโล
ออสโล เกียร์โล เบอร์เก้น
เบอร์เก้น รถรางไฟฟ้าชมวิว อุลวิค
อุลวิค เมืองฟลัม รถไฟสายโรแมนติกฟลัม
ไมดรัล ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด
เมืองกอล กรุงออสโล อุทยานฟรอกเนอร์
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ ล่องเรือ DFDS
โคเปนเฮเกน ลิตเติ้ลเมอร์เมด
น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
ช้อปปิ้ง ปราสาทโรเซนบอร์ก

***ล่องเรือสำราญ DFDS (ห้องพักแบบ SEA VIEW)***

10วัน7คืน TGพฤศจิกายน 61 - กุมภาพันธ์62


เริ่มต้น 72,900
EWC78ยุโรปสโนว์โมบิล

**รวมค่าวีซ่าแล้ว*

เฮลซิงกิ ทาล์ลินน์ ชมเมือง
ทาล์ลินน์ เฮลซิงกิ นันทาลี
เซาว์น่าต้นตำรับ นันทาลี
เฮลซิงกิ ชมเมือง โรวาเนียมิ
ฟาร์มกวางเรนเดียร์
ฉลองปีใหม่ ณ เมืองโรวาเนียมิ
โรวาเนียมิ เคมิ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง
ว่ายน้ำท่ามกลางน้ำแข็ง
เคมิ โรวาเนียมิ
ขับรถสโนว์ โมบิล
ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
พัก GLASS IGLOO HOTEL
สุดยอดประสบการณ์ สัมผัสแสงออโรร่า
โรวาเนียมิ หมู่บ้านซานตาคลอส เฮลซิงกิ

**พัก GLASS IGLOO

9วัน6คืน AY
27 ธ.ค.-04 ม.ค. 2561

**วันปีใหม่

147,900
EWC84ยุโรปสโนว์โมบิล

**รวมค่าวีซ่าแล้ว*

สต๊อกโฮล์ม ชมเมือง
พิพิธภัณฑ์เรือวาซา ศาลาว่าการ
เรือสำราญ Silja Line
เฮลซิงกิ ชมเมืองแสนสวย
อูลู เคมิ เรือตัดน้ำแข็ง
Sampo The Ice Breaker
เคมิ โรวาเนียมิ ขับสโนโมบิล
ฟาร์มสุนัข ฮัสกี้ ร่วมฉลองปีใหม่
โรวาเนียมี หมู่บ้านซานตาคลอส
ฟาร์มกวางเรนเดียร์ ซาริเซลก้า
พักโรงแรมกระจก Glass Igloo
ออกล่าแสงเหนือ ซาริเซลก้า
เคิร์กเคเนส นั่งสโนโมบิล จับปูยักษ์
เข้าชมภายในโรงแรมน้ำแข็ง
เคิร์กเคเนส ออสโล ช้อปปิ้ง

**พัก GLASS IGLOO

10วัน7คืน TG
27 ธ.ค.-05 ม.ค. 2561

**วันปีใหม่

169,900
EWC98สแกนดิเนเวีย

**รวมค่าวีซ่าแล้ว*

สต๊อคโฮล์ม ชมเมือง
พักบนเรือสำราญซิลเลีย ไลน์ เฮลซิงกิ
เรือสำราญซิลเลียไลน์ เฮลซิงกิ –ชมเมือง
เฮลซิงกิ ออสโล ฟลัม
ฟลัม ล่องเรือชม ซอนน์ ฟจอร์ด มรดกโลกทางธรรมชาติ
นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมสบานา
โกล / เกลโล่ ป้อมเอเคอร์ บรูค
ล่องเรือสำราญ DFDS โคเปนเฮเกน
ชมเมือง มัลโม

9วัน6คืน
TG
มกราคม - มีนาคม 62เริ่มต้น
81,900
EZG149TRIPLE SCANDINAVIA
เมืองสต็อคโฮล์ม อาคารรัฐสภา
พิพิธภัณฑ์ยุคกลาง มหาวิหารแห่งเมืองสต็อคโฮล์ม
โอเปร่า เฮ้าส์ เนินเขาฟยัลกาทัน
พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม
เมืองสต็อคโฮล์ม ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน
พระราชวังหลวง เมืองคาร์ลสตัด
โบสถ์ใหญ่แห่งเมืองคาร์ลสตัด
จัตุรัสใจกลางเมือง ศาลากลางประจำเมืองคาร์ลสตัด
สะพานหินเก่าแก่ เมืองคาร์ลสตัด ประเทศสวีเดน
เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์
อุทยานฟรอกเนอร์ ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน
ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท
พระราชวังหลวง - อาคารรัฐสภา
เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง ล่องเรือสำราญ DFDS
เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
เมืองโคเปนเฮเกน น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน
รูปปั้นเงือกน้อย หรือ ลิตเติ้ล เมอร์เมด
พระราชวังคริสเตียนบอร์ก
พระราชวังอมาเลียนบอร์ก หรือ พระราชวังฤดูหนาว
พระราชวังโรเซนเบิร์ก หรือ พระราชวังฤดูร้อน
ถนนสตรอยเกท
ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน

8วัน5คืน TG

09 - 16 เมษายน 2562
10 - 17 เมษายน 2562
11 - 18 เมษายน 2562
12 - 19 เมษายน 2562

**วันสงกรานต์**เริ่มต้น
65,999
 
รหัส
โปรแกรม
รายละเอียด
ราคา(บาท)
Download

ESST4AMAZING EUROPE BALKAN
บอสเนีย - โครเอเชีย -สโลวีเนีย
อิสตันบูล ประเทศตุรกี
ซาราเยโว โมสตาร์
เมจูกอร์เลีย ประเทศบอสเนีย
ดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย
สตอน สปริท ประเทศโครเอเชีย
สปลิท พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน-พลิตวีเซ่
อุทยานแห่งยาติพลิตวีเซ่
เมืองโอพาเทีย ประเทศโครเอเชีย
เบล็ด ลูบลิยานา ประเทศสโลวีเนีย

8วัน5คืน (TK)
พฤศจิกายน - ธันวาคม 61


66,950

EWC88โครเอเชีย สโลเวเนียย**รวมค่าวีซ่าแล้ว**

เวียนนา กราซ เบลด
ลูบลิยานา ถ้ำโพสทอยน่า
โอพาเทีย ซาเกรป
ชมเมืองเก่าอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
ซิบินิค วอดิเซ่ ทรอเกียร์ สปลิท
มาลี สตอน นีอุม ดูบรอฟนิค ชมเมือง
ดูบรอฟนิค นั่งกระเช้าชมวิว ล่องเรือชมอ่าว
ชมเมือง ดูบรอฟนิค ชาฟตัท

10วัน7คืน OS
29 ธ.ค.-07 ม.ค. 62


99,900

 

*** นอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0-2539-3681

LINE ID: @grandtravel
หรือ กดที่นี่
add friend

หรือ ADD QR CODE


GRAND TRAVEL FACEBOOK FANPAGE

  line  
space

Home :: Tour :: Package Tour :: Reservation :: Webboard
:: Information :: Photo Gallery :: About Us :: Contact Us

Copyright © 2008 www.Grandtravelthailand.com, All Rights Reserved.